Vontatott permetezők fenofázistól függetlenül

2017. december 1. 17:36

Új felhasználási iránya van kialakulóban a szántóföldi, vontatott permetezőknek. A permetezők elsődleges funkciója természetesen továbbra is a növényvédelmi feladatok szakszerű és időben történő ellátása a vetéstől egészen a betakarításig, illetve ameddig az állomány védelme megköveteli azt. Újabban azonban állományszárításra is használják a gazdálkodók.

A különböző kultúrák növényvédelmét gépesítési szempontból nagyban befolyásolja az adott tábla mérte és az adott táblák méretének összessége, vagyis a birtokméret. A legegyszerűbb módja a növényvédő szer kijuttatásának az önjáró, hidas permetezőről történő vegyszerezés lehet, azonban bizonyos táblaméreteknél ezt nem lehet gazdaságosan megoldani. A hidas gépek ellen szól az is, hogy birtokmérettől függően aránytalanul nagy beruházással jár, melynek túl hosszú a megtérülési ideje, hacsak a gazdálkodó nem végez vele bérmunkát.

Kisebb tábláknál és kisebb összes birtokméretnél alternatívát jelent a kezeléseknél a vontatott permetező is, amely a fentinél jóval kisebb, harmad-ötöd akkora invesztíciót igényel.
Azok a vontatott permetezők, amelyeknek szórókerete 0,5 méter és 2,5 méter közötti magasságban képes a szerek kijuttatására, már alkalmas lehet a kelés előtti kezelésekre is, illetve utána a növény összes fenofázisában a növényvédelmi feladatok elvégzésére. Sőt, a 2,5 méteres magasság már alkalmassá teszi az állományszárításra, a repce és a napraforgó deszikkálására is.

Kisebb táblán és területen gazdálkodóknak további előnyt jelenthet a saját, vontatott gép azért is, mert nincsenek kitéve a bérvállalkozók időbeosztásának, a növényvédelmi munkálatokat akkor tudják elvégezni, amikor annak valójában ideje van.

Ebben az évjáratban több példát is láthattunk arra a hazai szántóföldeken is, hogy szükséges volt pl. a napraforgó késői fungicides kezelésére vagy a kukoricamoly elleni inszekticides kezelésre, amelyet olyan vontatott permetezőkkel is el lehetett végezni, amelyek a szórókeretet megfelelő magasságba tudják emelni. Az elmúlt évek hektikus időjárásából is arra lehet következtetni, hogy egyre többször lesz szükség olyankor is növényvédelmi munkálatokra, amelyek korábban nem voltak jellemzőek, és amikor már az állomány mérete miatt csak hidas permetező jöhet(ett) szóba, vagy a fent említett vontatott gépek, megfelelő szórókeret magasságállítási lehetőséggel.

Természetesen nem mehetünk el amellett, hogy a gép megfelelő használatához művelőútra van szükség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt a gazdálkodók úgy oldják meg, hogy 2 sort már vetéskor kihagynak, amelyen a gép később közlekedni tud. Joggal merül fel a terméskiesés kérdése, ám úgy tűnik, a vetetlen sor melletti sorban erőteljesebb növények fejlődnek, amelyek (részben) kompenzálják az üres sorok miatti kiesést. Fontos megjegyezni, hogy pontos adatok nem állnak rendelkezésre ebben a tekintetben.

Összefoglalva: azok a vontatott permetezők, amelyek alkalmasak a szórókeret 0,5,-2,5 méter közötti intervallumban dolgozni, alkalmasak az állomány növényvédelmi feladatainak ellátására a vetéstől kezdve a szükséges ideig, illetve alkalmasak bizonyos kultúrák deszikkálására is. További előnyük az önjáró gépekkel szemben az alacsonyabb áruk, rövidebb megtérülési idejük is.

(Agrofórum Online)

Témakör: