Szerzőinknek

Szerzőink figyelmébe!

A szerkesztés munkáját segítendő az alábbi kéréssel fordulunk szerzőinkhez:

1. A kézirat leadási határideje: a lapszám megjelenését megelőző hónap 5-e.
Extra számnál egyeztetés szerint, de általában megelőző hónap 20-a.
2. A szöveges részek szerkesztésével kapcsolatban:
- Ajánlott szövegszerkesztő: MS Word (.doc formátum).
- Javasolt betűtípus: Times New Roman.
- Betűméret: 12 pont, szimpla vagy másfeles sortávval
- Szövegrészek kiemelése (ha indokolt): félkövér (pl. magyar fajnév), kurzív (latin fajnév, hatóanyag, hivatkozás) vagy félkövér kurzív (kiemelendő mondat)  módon.
- Egy nyomtatott oldal – ábra, táblázat vagy kép nélkül – a lapban 6000, 4000-4500 karakternek felel meg, szóközzel. (Ez különösen PR-cikkek esetén veendő figyelembe.)
- Egyéb javaslat:
a szöveg egyéb formálása (pl. nagyobb betűméret a címben, nagybetűs kiemelés, tagolásként üres sorok stb.) mellőzendő,
a jobb áttekinthetőség érdekében az egyes fejezetek belső címekkel való tagolása javasolt.

A táblázatok és ábrák szerkesztésével kapcsolatban:

Forma:  a táblázatok lehetőleg Excelben (esetleg Wordben), az ábrák kizárólag Excelben (és semmi esetre sem PowerPoint-ban!), az utóbbiakhoz a teljes munkafüzetet csatolandó.
Elhelyezés: az esetleges táblázatokat, ábrákat, fotókat ne a szövegbe beszúrva, hanem külön fájlban vagy a cikk végén kérjük, amelyekre a szövegben megfelelő számmal hivatkozni kell (pl. 1. táblázat, 2. ábra, 3. kép).

A mellékelendő–nem a szövegbe beszúrt! – képekkel kapcsolatban:

- Ha a cikkhez színes képek (fotók) is tartoznak, digitális fényképek esetén a javasolt forma: jpg, a felbontás: legalább 300 dpi.
- A papírképek és diák előzetes egyeztetést követően postai úton küldendők.
- A képekhez Wordben kérjük:
a képaláírásokat (képjegyzék),
és a fotók készítőinek nevét.

Egyéb kérések:

A cikkben a szerző(k) neve mellett az esetleges doktori fokozat, a munkahely megnevezése (egyetemek esetén a kar is) és a székhely (település neve) kerül feltüntetésre. Nyugállományba vonult szerző esetén néhány példa a lehetőségekre: ny. osztályvezető, okl. kertészmérnök, növényvédelmi szaktanácsadó stb.

Szakirodalmi hivatkozásoktól és irodalomjegyzéktől – az előzetesen egyeztetett, tudományos igényű cikkektől eltekintve –kérjük a szerzőket, hogy tekintsenek el.

A terjedelmi és formai elvárások tekintetében a szerkesztők szívesen nyújtanak útmutatást, de az AGROFÓRUM bármelyik lapszámának tanulmányozása is sok kérdésre ad választ.

Ha a szerző által már megküldött kéziraton elkerülhetetlen javítás válna szükségessé, kérjük a javított kéziraton a módosításokat kiemelten – pl. eltérő színnel – jelölni, vagy kisebb javítások esetén, telefonon szíveskedjék jelezni.

Elérhetőségeink:

Kéziratokkal kapcsolatos és tartalmi kérésekben:

Molnár Zoltán főszerkesztő
30/211-6905
molnar.zoltan@agroforum.hu

Hirdetésekkel és szervezési ügyekben:

Kosztolányi Attila
70/378-0901
kosztolanyi.attila@agroforum.hu

Demes Gabriella
30/210-3402
demes.gabriella@agroforum.hu

Lapterjesztés és olvasószolgálat:

Füzesi Zoltánné, Agrofórum Kiadó Kft.
Tel.: 74/511-111, 30/9577-275; Fax: 74/ 414-376
7100 Szekszárd, Páskum utca 2.
olvasoszolgalat@agroforum.hu