Agrártámogatások
Agrártámogatások

Pályázati lehetőség tejhasznosítású juh- és kecsketartók számára

Pályázati lehetőség tejhasznosítású juh- és kecsketartók számára

NAK

A tejhasznosítású juh- és/vagy kecsketartók számára 2018. október 29-én új pályázati felhívás jelent meg a Széchenyi2020 honlapon. A felhívás célja a tejhasznosítású juh- és/vagy kecsketartás támogatása, továbbá az állatjóléti intézkedések megvalósítása révén a kiskérődző tejágazat hatékonyságának további növelése.

Megjelent a VP3-14.1.1.-18 kódszámú, ,,A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című pályázat.

A támogatást igénylő által tartott – ENAR adatbázisban nyilvántartott, 1 éves kort betöltött – tejhasznosítású anyajuhok és/vagy anyakecskék után 3 éven keresztül, támogatási évente állategységenként, a támogatási kérelem kedvező elbírálását követően 2021-ig, meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a felhívásban leírt kötelezettséget vállal és annak eleget tesz. A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek – azaz 14 állatnak – megfelelő támogatható állategyed.

A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásból áll. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt nyújtható be. Egy pályázó egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 0,68 milliárd forint.

Az alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségek között az előírtnál (20%-kal) nagyobb férőhely biztosítása, gyakori gondozói felügyelet, a fejéshez kapcsolódóan elméleti és gyakorlati oktatás biztosítása, valamint előírt sűrűségű körmölés és lábfürösztés szerepel. A kiegészítő támogatás érdekében a lekötéses tartásmód elhagyása és az állattartás természetes igényeivel összhangban lévő víz és takarmányellátás biztosítása mellett többletvállalásként nyalósó biztosítása került be.

A támogatás mértéke, összege a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel ellentételezése, amely állategység alapon kerül kifizetésre, és amelynek értéke – vállalástól függően – meghaladhatja a 60 EUR/állategység mértéket is.

A támogatási kérelem benyújtására elektronikus úton, ügyfélkapun 2018. december 1. és december 21. között van lehetőség a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Fontos, hogy ezt a jogvesztő határidőt a pályázók ne mulasszák el, ugyanis ebben az esetben jogorvoslatra nincs lehetőség. A támogatói okirattal rendelkezők a kifizetési kérelmet évente, az egységes kérelem részeként nyújthatják be.

További információkért és a pályázati felhívás részletes ismertetéséért forduljanak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászaihoz.

Vidékfejlesztési pályázatok kifizetési útmutatói jelentek meg

A Magyar Államkincstár honlapján elérhetők a kertészethez, valamint az állattartó telepekhez kapcsolódó beruházások kifizetésének igénylését megkönnyítő útmutatók.

Kötelező Cégkaput létrehozni gazdálkodó szervezet esetén

Amennyiben nem rendelkeznek érvényes Cégkapu regisztrációval, haladéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek és kezdeményezzék regisztrációjukat.

Huszonhat vidékfejlesztési felhívás módosult

Egyes felhívásokban a módosított szabályozásoknak megfelelően változtak a műszaki, szakmai tartalomban, illetve az egyéb elvárásokban foglalt kritériumok, amelyekhez igazodnak a Támogatói Okirat és a Jogkövetkezmények című mellékletek is.

Ismét szőlő szerkezetátalakítási támogatás!

A szerkezetátalakítási terveket a helyi termelői közösségek készítették el az idén minden oltalom alatt álló eredet-megjelöléshez és földrajzi jelzéshez. A Magyar Államkincstár a most benyújtható egyéni terveket 2019. március közepéig bírálja el.

Rövidesen vége a gépbeszerzési támogatásoknak

Nem reális veszélynek, hogy egyik napról a másikra megszűnne a területalapú támogatás, viszont egyszerű gépbeszerzési vagy építési beruházásokhoz nagyon korlátozott mértékben lesznek elérhető vissza nem térítendő támogatások.

2018. február 15. 10:06

A vidékfejlesztési támogatások visszafizetése a Vidékfejlesztési Program zárásáig lehetséges

A Kúria megállapítása szerint a vidékfejlesztési támogatások visszafizetése nem évül el addig, amíg a program le nem zárul.

2018. július 5. 07:01

Változások a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázatban

Módosult a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című pályázati felhívás.

2018. március 20. 19:00

Csak néhány juh- és kecskefajtára kellene szakosodni

A juh- és kecskeágazat jelenlegi állapotáról adott közre helyzetjelentést a Magyar Állattenyésztők Szövetsége.

2018. április 24. 10:52