Agrártámogatások
Agrártámogatások

Több pontban is változott a vízvédelmi célú felhívás

Több pontban is változott a vízvédelmi célú felhívás

NAK

Módosult a VP4-4.4.2.1-16. kódszámú „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése” című felhívás.

A „3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások” című fejezet alábbi pontjai módosultak.

Az „I. A projekt tervezéssel és megvalósítással kapcsolatban az alábbi elvárásoknak kell megfelelni” pontja szerint egységesen módosult a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre. Ennek értelmében „…A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a támogatási okirat hatálybalépését követően is biztosítani kell….”.

Továbbá „III. A támogathatóság feltételei” közül törlésre kerültek az alábbi feltételek:

  • a jogszerű földhasználat igazolás csatolása;
  • a felhívás 3.1.1.2. a) pontja (Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken) esetén kizárólag csak azok a mezőgazdasági termelők részesülhetnek támogatásban, akik olyan területet akarnak bevonni a projektbe, amely a MePAR szerint részben vagy teljes mértékben belvíz veszélyeztetett területet érint;
  • a 3.1.1.2. b) pontja (Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése) esetén a fejleszteni kívánt területekre vonatkozóan a túlzott mennyiségű csapadék, valamint mederből kilépő víz által okozott vízkárok vízügyi igazolásának csatolása.

Fentiek értelmében a jogszerű földhasználat igazolása nem szükséges, továbbá a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, illetve fejlesztése esetén a jogosultság feltétele, az ingatlan nyilvántartás szerinti besoroláshoz kötött. Az erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása és fejlesztése esetén a támogathatóság feltétele talajtani és talajmechanikai szakvélemény a projekt indokoltságáról, valamint, hogy a projekt kizárólag mezőgazdasági hasznosítású területen valósulhat meg.

Emellett a „4.4.2. Kiválasztási kritériumok” című fejezet, „3. Tartalmi értékelési szempontjairól” szóló táblázat egyik pontja egészült ki, amely szerint már nem csak a VP-4-10.1.1-15 kódszámú, hanem a VP4-10.1.1-16 kódszámú Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tekintetében támogatói okirattal rendelkezők is kaphatnak pontot.

A pályázattal kapcsolatos módosítás itt, az aktualizált pályázati felhívás pedig itt érhető el.

Népszerű a Zöld Forrás pályázat

2019. április 24. 13:35

Az idén 118 pályázatból 92 felelt meg a formai követelményeknek, melyek közül a bíráló bizottság választja ki azokat, amelyek között elosztják a 70 millió forintnyi keretösszeget.

Növekedhet az import élelmiszerek aránya, ha csökkennek az agrártámogatások

2019. április 19. 08:02

Sajnálatos, hogy a 2020 utáni hétéves tervezési időszak előkészítésekor nem újabb programok indításáról folyik a vita Brüsszelben, hanem arról, mennyi pénz fog rendelkezésre állni és ebből mennyi jut hazánknak.

Az uniós támogatásoknak összhangban kell lenniük a környezetvédelmi követelményekkel

2019. április 16. 10:16

Nem növelhetők a gazdák számára előírt környezet- és klímavédelmi vállalások úgy, hogy közben az Európai Bizottság javaslata szerint jelentősen csökkennének a támogatások.

Kárbejelentési szabályok az egységes kérelem benyújtási időszaka alatt

2019. április 14. 09:33

A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet lehetővé teszi azt, hogy az április 1. után észlelt káreseményeket az egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig be lehet jelenteni az EK-felületen.

Fórum a VP-s kifizetésekről

2018. augusztus 28. 07:56

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Magyar Államkincstárral közösen hét helyszínes rendezvénysorozatot szervez a „Vidékfejlesztési pályázatok kifizetési igényléseivel kapcsolatos általános tájékoztató” címmel.

Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítása pályázat

2019. január 7. 09:17

A projektben lehetőség van egyszeri elszámolást választani. Változásbejelentéssel kezdeményezhető az egyszeri elszámolásról a többszöri elszámolásra - és fordítva - történő áttérés.

Kihirdették a Zártkerti Program nyerteseit

2018. március 29. 14:29

A pályázatok támogatására 2.000.000.000 forint áll rendelkezésre, projektenként maximálisan 10.000.000 forint értékben.

Nyertem, de hogyan tovább? (I.rész)

2018. március 20. 20:14

Amennyire vártam 2016-ban a jóváhagyó határozatot, most 2018-ban azon gondolkozom, hogy megtudom-e valósítani.