Pályázatok
Pályázatok

Módosult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című pályázat

Módosult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című pályázat

Agrofórum Online

A VP3-14.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásban módosult a kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok alfejezete, miszerint a kötelezettségátadásra többször is sor kerülhet és a tenyészet több átvevő részére is átadható. A kötelezettség átadása és átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik, kizárólag a támogatott tenyészetek vonatkozásában.

A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani 2017-ben 2017. december 31-ig, 2018. január 1-től az átruházást követő 30 napon belül. Több átvevő esetén is egy kérelmet szükséges benyújtani. Az átruházás időpontja ezen intézkedés vonatkozásában a TIR-ben megtalálható tartó személyében bekövetkezett változás időpontja.

A jogkövetkezmények közé beemelésre került – a kötelezettségátadás esetét kivéve –, hogy ha az állatállományt nem a TIR-ben bejelentett, és a támogatott tenyészetében tartja, akkor a támogatásból kizárásra kerül, és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

A felhívással összhangban a támogatói okirat is módosításra került.
–   A többszöri kötelezettségátadás lehetősége mellett, ami jelentős könnyítésnek számít, fennmaradt az a rendelkezés, hogy a támogatást igénylő a kötelezettségátadás során a támogatási időszak alatt kizárólag, mint átvevő, vagy mint átadó szerepelhet.
–  Továbbra is fennáll, hogy kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az átvevőnek az állatállomány és a tenyészet(ek) vonatkozásában meg kell felelnie jogosultsági feltételeknek. A jogosultsági feltételek megvizsgálásakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.
–   A támogatást igénylő a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a kötelezettséget átadó és átvevő által aláírt kötelezettségátadásra vonatkozó szerződés másolatát. A szerződésnek tartalmaznia kell legalább a tenyészetkódot, az átadott állatállomány azonosító számait.

A teljes hirdetmény az alábbi linken található meg.

(NAK)

Lejár a zöldség-gyümölcs termelői csoportok kérelembenyújtási időszaka

Március 31-én lejár a zöldség-gyümölcs termelői csoportok II. féléves/éves működési- és beruházási támogatása iránti kérelmek benyújtási időszaka.

Eddig több mint 4700 kertészeti beruházási kérelmet támogatott a Miniszterelnökség

Mintegy 98 milliárd forint támogatás felhasználásával valósulhatnak meg kertészeti fejlesztések az országban.

Meghosszabbították az ültetvénytelepítést támogató pályázat benyújtási határidejét

A megjelent módosítás szerint a kérelmeket 2018. március 8. helyett, 2018. március 14-én éjfélig nyújthatják be a mezőgazdasági termelők.

Megjelent az agrárágazati civil szervezeteket támogató pályázat 2018. évi kiírása

A pályázható keretösszeg 40 millió forint, az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 300 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet.