Pályázatok
Pályázatok

Módosult az EMGA-s támogatások igénybevételéről szóló rendelet

Módosult az EMGA-s támogatások igénybevételéről szóló rendelet

NAK

Módosult az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet.

A rendelet 2018. március 30-án hatályba lépett módosítása legfontosabb elemei a rendelet adminisztratív és helyszíni ellenőrzésre vonatkozó előírásait érintették. Ennek értelmében a jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzés egyúttal ellenőrzésről történő értesítésnek is minősül. Túligénylés esetén, ha a túligénylés mértéke nem haladja meg a referenciaterület méretének mérési tűréshatárral számolt területét, akkor a Kincstár a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt területeket.

Az átfedési tűréshatár a korábbi 30 %-ról 15 %-ra csökkent a bejelentett táblák, a táblaszintű ökológiai jelentőségű területek és a táblával szomszédosan elhelyezkedő ökológiai jelentőségű terület esetében. A 15 %-os tűréshatár átlépése esetén a Kincstár az érintett területek vonatkozásában egyeztetésre hívja fel az ügyfeleket, felszólítva a megadott grafikus tábla adatainak helyesbítésére. A helyesbítést az ügyfél ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül elektronikus úton teheti meg.

Módosult a helyitermék-piacok fejlesztéséről szóló pályázat

Módosult a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázati felhívás.

Május 1-től igényelhető a fűszerpaprika-termelők de minimis támogatása

Vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhető a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

5,5 milliárd forint támogatás a termelői csoportok működésére

A Vidékfejlesztési program keretében újabb, mintegy 5,5 milliárd forint odaítéléséről döntött a Miniszterelnökség, a támogatásból 38 termelői csoport részesülhet.

Március 31-ig lehet benyújtani a tenyészkoca állatjóléti támogatási kérelmeket

Fontos, hogy a 2018/2019-es támogatási évben csak az a gazdálkodó jogosult kifizetés igénybevételére, aki rendelkezik jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelemmel.

Május 1-től igényelhető a fűszerpaprika-termelők de minimis támogatása

Vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhető a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

2018. április 18. 07:20

Maradhat a SAPS rendszer 2020 után

Jók a kilátások arra, hogy 2020 után is pénzügyileg erős marad a Közös Agrárpolitika (KAP).

2018. március 20. 10:40

Gyengülő pénzügyi teljesítmény a mezőgazdaságban

Folyamatosan gyengül a hazai mezőgazdaság jövedelem termelése, és középtávon nem is várható, hogy ez a folyamat megforduljon.

2018. március 14. 08:24

Fiatal gazda: figyelni kell az igénylési határidőre!

A fiatal gazdákat érinti a most megjelent tájékoztatás, ami szerint alig egy hónapig lehet igényleni kifizetési kérelmet.

2018. február 16. 08:51