Pályázatok
Pályázatok

Módosult az EMGA-s támogatások igénybevételéről szóló rendelet

Módosult az EMGA-s támogatások igénybevételéről szóló rendelet

NAK

Módosult az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet.

A rendelet 2018. március 30-án hatályba lépett módosítása legfontosabb elemei a rendelet adminisztratív és helyszíni ellenőrzésre vonatkozó előírásait érintették. Ennek értelmében a jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzés egyúttal ellenőrzésről történő értesítésnek is minősül. Túligénylés esetén, ha a túligénylés mértéke nem haladja meg a referenciaterület méretének mérési tűréshatárral számolt területét, akkor a Kincstár a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt területeket.

Az átfedési tűréshatár a korábbi 30 %-ról 15 %-ra csökkent a bejelentett táblák, a táblaszintű ökológiai jelentőségű területek és a táblával szomszédosan elhelyezkedő ökológiai jelentőségű terület esetében. A 15 %-os tűréshatár átlépése esetén a Kincstár az érintett területek vonatkozásában egyeztetésre hívja fel az ügyfeleket, felszólítva a megadott grafikus tábla adatainak helyesbítésére. A helyesbítést az ügyfél ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül elektronikus úton teheti meg.

Támogatás a madárinfluenza miatti veszteség kompenzálásához

A támogatás a tárgyidőszakban fellépő víziszárnyas-alapanyag hiányából fakadó többletköltségek kompenzálására szolgál.

De minimis támogatás igényelhető a sertés törzstenyészetek fejlesztésére

Támogatást az a sertéstenyésztő igényelhet, aki megfelel a rendeletben meghatározott követelményeknek.

Módosult a fiatal gazda pályázat

Módosult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás és dokumentációja.

A civil szervezeteknek nyújt segítséget az Agrárminisztérium

A nemrégiben meghirdetett, agrárágazati szervezetek számára kiírt pályázat útján például összesen 40 millió forinttal segíti 70 civil szervezet munkáját.

Támogatás a madárinfluenza miatti veszteség kompenzálásához

A támogatás a tárgyidőszakban fellépő víziszárnyas-alapanyag hiányából fakadó többletköltségek kompenzálására szolgál.

2018. július 19. 09:35

Napirenden a halastavi gazdaságok támogatása

Tizenhat tagország kérte a Bizottságot a halastavi gazdaságok támogatásának fenntartására.

2018. március 20. 10:52

A közös agrárpolitika létjogosultságát 2020 után is igazolni kell

Amennyiben a KAP költségvetését nem sikerül megvédeni, sem az alapanyag-termelés, sem pedig az azon túl kitűzött célok elérése nem lehet reális elvárás.

2018. február 15. 14:30

Fellebbezne? Új nyomtatvány az Államkincstártól

A jogi nyelvezet ismeretében és a jogszabályok alkalmazásában kevésbé jártas gazdálkodók számára is nagy segítséget nyújtó nyomtatványt vezetett be a Magyar Államkincstár.

2018. február 22. 12:51