Agrárközösség
Agrárközösség

A szabadság kiadásának és a következő évre történő átvitelének szabályairól

A szabadság kiadásának és a következő évre történő átvitelének szabályairól

Agrárközösség Kft.

Közeledik az év vége, és sokaknak ilyenkor jut eszébe, hogy év közben szinte egyáltalán nem, vagy csak csekély mértékű szabadságot vett ki. Nézzük meg, milyen szabályok vonatkoznak a bennmaradt szabadságnapok következő évre történő átvitelére.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) akként rendelkezik, hogy a szabadságot főszabály szerint az esedékesség évében kell kiadni. Vannak azonban kivételes esetek, amikor megengedett a szabadság átvitele a következő évre, azonban ezek nagyon szűk körben, és csak néhány szabadságnapra alkalmazhatóak, nem pedig az akár nem ritkán előforduló teljes évi bennmaradt szabadságnapokra.

• Amennyiben a munkaviszony 2018. október 1-jén vagy azt követően kezdődött, a munkáltató 2019. március 31-ig köteles kiadni a munkavállaló szabadságot, azaz itt a jogalkotó gyakorlatilag törvényileg meghatározott egyfajta engedményt a munkáltatók részére.

• Amennyiben a munkáltató a szabadságot még idén elkezdi kiadni, az esedékesség évében kiadottnak minősül, amennyiben annak a 2019-es évre átnyúló időtartama nem haladja meg az 5 munkanapot.

• A munkáltató és munkavállaló között – még a 2018-as /azaz az esedékesség/ évében – írásban kötött megállapodás alapján a 2018. évre számított életkor után járó pótszabadság (a jelenlegi jogszabályi rendelkezések szerint ez legfeljebb 10 munkanap lehet) a 2019-es év végéig kiadható.

• A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdekből, vagy működését közvetlenül és súlyosan érintő okból (pl.: baleset, elemi csapás, vagy üzemzavar, stb.) a szabadság időpontját módosíthatja, a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja, sőt, kollektív szerződés rendelkezése esetén egynegyedét jogosult legkésőbb 2019. március 31. napjáig kiadni.

• Ha a szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt (keresőképtelenség, gyed, gyes, stb.) nem lehet már ebben az évben kiadni, a munkáltató az ok megszűnésétől számított 60 napon belül köteles kiadni azt.

Lényeges azonban mindenképpen azt is hangsúlyozni, hogy a szabadságot a munkáltató köteles kiadni, a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra azzal, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás (munkaidőkeret, elszámolási időszak) esetén a hét minden napja munkanapnak számít. A szabadság nyilvántartása a munkáltató kötelessége, kiadásának időpontját a munkáltató – a munkavállaló előzetes meghallgatása alapján – határozza meg, amiről legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 nappal köteles tájékoztatni a munkavállalót.

A szabadságnapokat tilos pénzben megváltani (még akkor is, amennyiben a munkavállalónak kifejezetten erre irányuló kérése van), kivéve, ha a munkaviszony megszűnésre/megszüntetésre kerül.

A munkaügyi hatóság komolyan veszi a munkaidőre, a pihenőidőre, a szabadságra és annak kiadására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését, és habár a bírság mértékét több összetevő befolyásolja, (milyen rendelkezések megsértése, hány jogsértés miatt szabják ki, egy vagy több munkavállalót érint e) ez esetben 30 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet.

„A fejlődés hagyománya” - az OMÉK margójára

2019. október 4. 10:29

A következő 2-3 évben annyit fog változni a mezőgazdasági ágazat, amennyit ezelőtt 30 év alatt összesen.

Erdőgazdálkodás, erdőhasznosítás hogyan adózunk utána?

2019. szeptember 25. 08:34

Nagyon sok gazdálkodót, vállalkozást érintő kérdés az erdőgazdálkodás, az erdő hasznosításából származó jövedelem adózási kérdésköre. A cikk - a teljesség igénye nélkül - segít az eligazodásban.

A mezőgazdasági idénymunka (EFO) igénybevételének és elszámolásának szabályai

2019. szeptember 4. 10:55

Az ősz a mezőgazdasági idénymunka fő szezonja. Mik a fontos pontok, amelyekkel érdemes tisztában lenni? Tudta például, hogy az idénymunkával szabadság is keletkezik, amit meg kell váltani?

Töltött dagadó

2018. február 9. 12:36

A mi családunkban ez A töltött hús, így, ebben a formában, ezzel a töltelékkel.

Szent Iván hava

2018. június 8. 07:47

A kétezres évek közepén talán még kevésbé látszottak azok a klimatikus változások, mint napjainkban. Télből nyár, nyárból vagy korai ősz, vagy késői tél. Most június első felében már érik az őszi árpa, a borsó és méteres a kukorica, meg a napraforgó és a repce napjai is meg vannak számlálva.

Sárgarépás kenyér - recept

2019. augusztus 20. 04:47

Augusztus 20-a az államalapítás mellett az új kenyér ünnepe is.

Feles bérlet elszámolása a mezőgazdaságban

2018. október 17. 09:34

A feles bérlet, illetve a részesművelés az elmúlt időszakban felkapott szerződési formaként jelenik meg a mezőgazdaságban, melyeket a termőföldek bérbeadásával kapcsolatos szabályok hívtak életre.