Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve
Leírás

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei. A szerző támaszkodott a hazai talajművelőgép oktatásában és vizsgálatában meghatározó „iskolák” nagy elődeinek (Lammel Kálmán, Bánházi János, Fülöp Gábor) munkásságára. Az anyag összeállításához hasznos segítséget nyújtottak az elmúlt idők meghatározó talajművelőgép-gyáraival (Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár/Kühne Rt., Agrikon Kecskemét), ill. a legnagyobb termelési rendszereivel (BKR Baja, IKR Bábolna, KITE Nádudvar, KSZE Szekszárd) közös fejlesztési, kísérleti munkák eredményei.

A kézikönyv elkészítéséhez hozzájárultak a szerző korábbi és jelenlegi kollégái (Barta László, Soós Sándor, Rádics Péter János), továbbá az AGROFÓRUM munkatársai (elsősorban Dr. Demes György), akik a kézikönyv alapjául szolgáló – a lapban megjelenő – sorozat ötletadói és szerkesztői voltak.

Napjaink talajművelési technológiája jelentős változásokon megy keresztül. A hagyományos (szántásos) alapművelésre támaszkodó eljárásokat számos helyen felváltja a forgatás nélküli, művelet-összevonásos technológia. A változtatások eredője gazdasági és környezetvédelmi szempontokra vezethető vissza.

A technológiaváltozás elsősorban a nagyobb, tőkeerősebb gazdaságokban figyelhető meg, ahol a tulajdonosi kör (vezetőség) felkészültsége, ismeretanyaga megfelelő. Közismert ugyanis, hogy minél kevesebb, sok esetben összevont műveletet végző gépkombinációkat használunk, annál nagyobb és részletesebb ismeretanyag szükséges a biztonságos, nagy terméseredmények eléréséhez. Ezzel szemben a kisebb méretű, egyéni/családi gazdaságok üzemeltetőinek nagyobb hányada inkább a biztonságot nyújtó hagyományos eljárásokat alkalmazza.

Bármelyik technológiát választjuk és használjuk, a talajművelőgépek hatékony, gazdaságos és talajkímélő üzemeltetése csak akkor lehetséges, ha azok agrotechnikai – műszaki jellemzőit ismerjük.

A talajművelőgép választó kézikönyv megírása az előzőek figyelembevételével történt. A mezőgazdasági gépkereskedelem elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődése oda vezetett, hogy napjainkban a világ legjelentősebb munkagépgyártóinak termékei mind megtalálhatók a hazai piacon. Ez a fantasztikusan széles választék megkönnyíti, de egyben meg is nehezíti a gépvásárlást. Az adott termelői környezetben optimálisan használható talajművelőgép kiválasztása tehát alapos felkészültség nélkül nem lehetséges. Ez volt az indítéka egy olyan kézikönyv összeállításának, amely alkalmas a gépvásárlás előtti felkészüléshez és a helyes döntés megalapozásához.

Az első fejezet a hazai gépkereskedelem rövid áttekintésével és a gépválasztás általános szempontjaival foglalkozik. A második fejezet a talajművelési rendszerek hazai és nemzetközi tendenciáit ismerteti. A harmadik – egyben a legnagyobb terjedelmű – fejezet a legfontosabb talajművelőgépek szerkezeti elemeit, azok működési elveit és üzemeltetési tulajdonságait tárgyalja. A talajművelő géprendszer a következő típusokat tartalmazza: ekék, szántóföldi kultivátorok, lazítók, tárcsás boronák, felszínalakító eszközök, magágykészítő gépek, aktív szerszámú talajművelő eszközök és sorközművelő kultivátorok. Ez a fejezet olyan alapismereteket közöl, amelyek nélkülözhetetlenek a talajművelő gépek egyedi vagy kombinációkban történő szakszerű beállításához és üzemeltetéséhez. Az utolsó fejezet rövid tájékoztatást ad a talajművelőgépek fejlődésének trendjeiről, annak érdekében, hogy az olvasó ne csak a jelenlegi géprendszerből legyen képes választani, hanem döntésénél már most figyelembe vehesse a közeljövő műszaki – technikai eredményeit.

A szerző reményei szerint a kézikönyv hasznos „bibliája” lesz mindazoknak, akik valóban a talajművelést tekintik a sikeres növénytermelés alapjának. A műveleti eljárások helyes megválasztása azonban önmagában kevés a sikerhez, mert ahhoz az eszköz helyes kiválasztása és szakszerű üzemeltetése is szükséges. A szerző, a több évtizedes tapasztalatainak feldolgozásával és eredményeinek közrebocsátásával, ehhez kívánt hozzájárulni.

 

A könyv megrendelhető az Agrofórum olvasószolgálatánál:

olvasoszolgalat@agroforum.hu

Tel: +36-70-677-8017

Ára: 3.000 Ft + postaköltség (2.000 Ft)

 

ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen