Szerzőinknek

Szerzőink figyelmébe!

A szerkesztés munkáját segítendő az alábbi kéréssel fordulunk szerzőinkhez:

A kézirat leadási határideje:

 • Alapszám megjelenését megelőző hónap 5-e.
 • Extra számnál egyeztetés szerint, de általában megelőző hónap 20-a.

A szöveges részek szerkesztésével kapcsolatban:

 • Ajánlott szövegszerkesztő: MS Word (.doc formátum).
 • Javasolt betűtípus: Times New Roman.
 • Betűméret: 12 pont, szimpla vagy másfeles sortávval
 • Szövegrészek kiemelése (ha indokolt): félkövér (pl. magyar fajnév), kurzív (latin fajnév, hatóanyag, hivatkozás) vagy félkövér kurzív (kiemelendő mondat) módon.
 • Egy nyomtatott oldal – ábra, táblázat vagy kép nélkül – a lapban 6000, 4000-4500 karakternek felel meg, szóközzel. (Ez különösen PR-cikkek esetén veendő figyelembe.)
 • Egyéb javaslat:
  • a szöveg egyéb formálása (pl. nagyobb betűméret a címben, nagybetűs kiemelés, tagolásként üres sorok stb.) mellőzendő,
  • a jobb áttekinthetőség érdekében az egyes fejezetek belső címekkel való tagolása javasolt.

A táblázatok és ábrák szerkesztésével kapcsolatban:

Forma:

 • A táblázatok lehetőleg Excelben (esetleg Wordben), az ábrák kizárólag Excelben (és semmi esetre sem PowerPoint-ban!), az utóbbiakhoz a teljes munkafüzetet csatolandó.

Elhelyezés:

 • Az esetleges táblázatokat, ábrákat, fotókat ne a szövegbe beszúrva, hanem külön fájlban vagy a cikk végén kérjük, amelyekre a szövegben megfelelő számmal hivatkozni kell (pl. 1. táblázat, 2. ábra, 3. kép).

A mellékelendő–nem a szövegbe beszúrt! – képekkel kapcsolatban:

 • Ha a cikkhez színes képek (fotók) is tartoznak, digitális fényképek esetén a javasolt forma: jpg, a felbontás: legalább 300 dpi.
 • A papírképek és diák előzetes egyeztetést követően postai úton küldendők.
 • A képekhez Wordben kérjük:
  • a képaláírásokat (képjegyzék),
  • és a fotók készítőinek nevét.

Egyéb kérések:

A cikkben a szerző(k) neve mellett az esetleges doktori fokozat, a munkahely megnevezése (egyetemek esetén a kar is) és a székhely (település neve) kerül feltüntetésre. Nyugállományba vonult szerző esetén néhány példa a lehetőségekre: ny. osztályvezető, okl. kertészmérnök, növényvédelmi szaktanácsadó stb.

Szakirodalmi hivatkozásoktól és irodalomjegyzéktől – az előzetesen egyeztetett, tudományos igényű cikkektől eltekintve –kérjük a szerzőket, hogy tekintsenek el.

A terjedelmi és formai elvárások tekintetében a szerkesztők szívesen nyújtanak útmutatást, de az AGROFÓRUM bármelyik lapszámának tanulmányozása is sok kérdésre ad választ.

Ha a szerző által már megküldött kéziraton elkerülhetetlen javítás válna szükségessé, kérjük a javított kéziraton a módosításokat kiemelten – pl. eltérő színnel – jelölni, vagy kisebb javítások esetén, telefonon szíveskedjék jelezni.

Elérhetőségeink:

Kéziratokkal kapcsolatos és tartalmi kérésekben:

Árendás Tamás főszerkesztő
30/238-7566
arendas.tamas@agroforum.hu

Hirdetésekkel és szervezési ügyekben:

Kosztolányi Attila
70/378-0901
kosztolanyi.attila@agroforum.hu

Demes Gabriella
30/210-3402
demes.gabriella@agroforum.hu

Lapterjesztés és olvasószolgálat:

Dr. Szabóné dr. Rajli Veronika
Mobil: 70-6778-017
E-mail: olvasoszolgalat@agroforum.hu