Agrármúltunk nagyjai. Katona Mihály Dénes (1782-1874)

Agrármúltunk nagyjai. Katona Mihály Dénes (1782-1874)

Agrofórum Online

Külföldi szaklapokban megjelent érdekesebb írásokból olvashatnak összeállítást.

Agrármúltunk nagyjai szinte kivétel nélkül polgári személyek. Az őket bemutató sorozatban eddig csak Hagyó Kovács Gyula András jelentett eltérést, aki bencés papként a zirci apátság jószágigazgatója volt, és az általa vezetett nagy gazdaságot kora legjelesebb mezőgazdasági üzemeinek szintjére emelte. Más miatt érdemel feltétlenül említést Katona Mihály Dénes piarista szerzetes. A csallóközi, Bőshöz közeli, 80 %-ban ma is magyarlakta Dercsika községben született 1782. szeptember 24-én. Nemesi származású szüleinek egyetlen gyermeke volt. Apja – bölcsész végzettsége ellenére – a családi vagyonból gazdaságot alapított. Fiát a „kegyes tanítórend”, a piaristák iskoláiba járatta Pozsonyban és Magyaróvárott. A piarista szellem Katona Mihály Dénest megérintette és húsz évesen szerzetesi fogadalmat tett. A rendi elöljárók – több évi próbatanítás után – a pesti egyetemre irányították, ahol a szintén piarista neves professzor, Dugonics András és a magyarországi agrártudományok megalapítója, Mitterpacher Lajos tanítványa is volt. Az intézmény 1808-ban bölcsészdoktorrá avatta. Előző évben szentelték áldozópappá, tehát tanulmányait párhuzamosan folytatta. A rend szolgálatában 1843 végéig tanított. Ezalatt a történelmi Magyarország 13 városába küldték, amelyek közül Szeged, Tata, Léva, Kolozsvár, Vác, Nagykároly és Kecskemét voltak a nevesebbek (az ő idejében a piaristák 26 gimnáziumot tartottak fenn). Pedagógusi munkásságának elismeréseként több helyen igazgatói, majd rendi dékáni megbízást kapott. Százhetven éve, nyugdíjasként helyezték a sátoraljaújhelyi rendházba. Az itt töltött harminc éve kötődik a mezőgazdasághoz. Igaz, a piaristák minden rendházához tartozott kert, amelynek egy részén növények megfigyelését, különböző kísérleteket végezhetett. Legjobb lehetőséget a sátoraljaújhelyi körülmények jelentettek, ahol a maga által hasznosított területet „názáreti kert”-nek nevezte. Itt kezdett komolyabb kísérleteket folytatni az indigó helyettesítésére. Az indigó többes használatú szó. Eredetileg trópusi vidékek színt festő cserje vagy félcserje növénye. Európába Indiából, Afrika megkerülésével hajókaravánok hozták. Katona Mihály Dénes szegedi tanárkodása idején ismerkedett meg a beszerzés nehézségeivel, feltehetően Felmayer Antal híres helyi kelmefestő műhelye révén. Mitterpacher professzortól tudta, hogy a hazai festőcsülleng alkalmas lenne az import kiváltására. Több állomáshelyén tudományos túrát tett, a helyi élővilággal ismerkedett. Először a tordai hasadékban, majd az ő idejében még Nagyszál-hegynek nevezett Naszályon talált magasabb növésű csüllenget, amelyet nagy csüllengnek nevezett el. Próbálkozott a növény festőanyagának kivonásával, Nagykárolyban 800 növényt ültetett. Tapasztalataiból tanulmányt írt, Tengelicen Gindly Rudolf birtokán nem hosszú életű indigógyárat létesített. (Csak érdekesség, hogy az azonos molekuláris szerkezettel mesterségesen előállított, tehát szintetikus indigóval festik a farmer anyagokat. Ez annyira visszaszorította a korszerűbb nevén gyapjúfestőfűnek nevezett csüllenget, hogy azt már védett növényként tartják nyilván.) Katona Mihály Dénes fontosnak tartotta különböző délszaki haszonnövények meghonosítását. Alapanyagot ismeretség révén szerzett. Legnevesebb „forrása” a kalandos életű világutazó, Xantus János volt. Akklimatizáló nemesítése során a kellemes klímájú Sátoraljaújhelyen amerikai indigó, kávéfa, batáta, cukornád honosításával foglalkozott. Xantus Jánostól juttatott amerikai szőlőveszszőket is ültetett. Álláspontja szerint a rövidebb tenyészidejű délszaki növények eredményesen honosíthatók. Nevéhez fűződik az ananász (sárga) dinnye kinemesítése és elterjesztése. Tapasztalatai gazdasági szaklapok cikkeiben váltak ismertté. Azokat későbbi nemesítők hasznosíthatták munkájuk során. Katona Mihály Dénes száznegyven éve, 1874. június 9-én, a sátoraljaújhelyi rendházban hunyt el. Benne a piaristák utolsó polihisztorukat tisztelik (történész, költő, geometriai felfedező is volt). Hamvai a helyi piarista templom altemplomában nyugszanak. Sírhelye védett, nemzeti sírkert (ebbe a fogalomba a magyar nemzet megkülönböztetett tiszteletet érdemlő halottainak nyughelyét sorolják, tehát nem összefüggő temetési hely). ? Kurucz Miklós Agrármúltunk nagyjai „Csak a múlt nak meg be csü lé sén épül het fel a je len.” Szé che nyi Ist ván Katona Mihály Dénes Sajtóközlemények Sajtóközlemények Nufarmer majális A NUFARM Hungária Kft. májusban két helyszínen tartott regionális szántóföldi bemutatót. A résztvevők a NUFARM növényvédelmi ajánlásai mellett megismerkedhettek a partnercégek által ajánlott fajtákkal és tápanyag-utánpótlási javaslatokkal, továbbá kijuttatástechnikai tanácsokkal is. A gyakorlatban, szántóföldi körülmények között mutatkozott be az Iregszemcsei Kutatóintézet, a NuSeed, a RAPOOL, a SAATEN-UNION, a YARA és a permetezes.hu. 2014. május 21-én a Debreceni Egyetem, 2014. május 27-én pedig a Kaposvári Egyetem adott otthont a rendezvénynek, melyet mintegy 250 szakmai érdeklődő tisztelt meg látogatásával. „Néhány éve, amikor a NUFARM hazai leányvállalata megalakult, nagy terveket szőttünk, és egy hasonló rendezvényről álmodtunk, mint a mai. Lám, mára mindez megvalósulhatott, köszönhetően a kollégák szerepvállalásának, akik 2013 őszétől, szívvel-lélekkel készültek a mai nagy eseményre.” – kezdte köszöntőjét Salamon György, a NUFARM Hungária Kft. cégvezetője. Az ausztrál székhelyű vállalat a növényvédő szerek piacának egyik jelentős szereplője, a globális gyomirtószer-piac 5. legnagyobb gyártója. A hazai leányvállalat 2008ban alakult meg, és mára már több mint 60 termék, valamint gyűjtőcsomag forgalomba hozatalához szükséges engedéllyel rendelkezik. A NUFARM kiemelten kezeli az egyetemekkel közös kutatásait, melyek jóval túlmutatnak a technológiafejlesztésen. Idén egy olyan kutatási projektet mutattak be, melyben a legkülönbözőbb növényfajok genetikai és növényvédelmi fejlesztéseit együtt prezentálták. Farkas Ádám, a NUFARM fejlesztőmérnöke ismertette a bemutató célját és a részletes programot. A szántóföldi bemutató során a kukorica, napraforgó, repce és őszi búza parcellák mellett szója, borsó, valamint csicseri borsó fajtákban is megtekinthető a NUFARM és partnercégei által javasolt termékportfolió működése. Az előadó kiemelte, hogy a debreceni és a kaposvári egyetemek partnersége, a technológiai fejlesztések központosítása egy hosszú távú és magas szintű együttműködést jelez előre. Nemcsak az egyes növényfajokhoz kapcsolódó NUFARM technológiát mutatták be a résztvevőknek, hanem tápanyag-utánpótlási tanácsokkal is megismerkedhettek és permetezés-technikai bemutatón is részt vehettek a meghívottak. A kukorica gyomirtását 11 különböző parcellán mutatták be, ahol a Zeagran 340 SE (2,0 l/ha) + NicIt (0,2 l/ha) standard kombináció mellett felszívódó, hormonhatású és kontakthatású készítmények eltérő kombinációinak hatását is meg lehetett tekinteni. Az egyszeri és osztott kezelések mellett egy speciális terület, a CTM (cikloxidimtoleráns hibrid) kukorica gyomirtási technológiáját is bemutatták. Emellett egy újdonságra is fény derült, ugyanis a gyakorlatban lehetett megismerkedni a Sprayguard adjuváns hatásával. A NUFARM kalászos gyomirtási technológiáit 4 különböző kezelés mutatta be. A Pikk-Pakk Trio a kalászos gabonafélék szinte minden kétszikű gyomnövényére kiterjedő hatással rendelkezik. Egy kimondottan költségtakarékos lehetőséget kínál az őszi búza gyomirtására a Mezzo + Mecomorn 750 SL. A NUFARM standard ajánlata a Mezzo Forte 200, amely mellett ennek egy új, továbbfejlesztett változata, a Mezzo + Tandus Power is bemutatkozott. A gombabetegségek ellen a Mystic 250 EC és a Mystic Pro, valamint a Tazer mellett egy további újdonság hatékonyságát is tesztelhették a jelenlévők. Ez az új termék a Mystic Combi, ami a tebukonazol hatóanyag mellett ként is tartalmaz. A két legnagyobb területen vetett szántóföldi kultúra mellett a napraforgó, a repce és a hüvelyesek fajtakínálata, tápanyag-utánpótlása és növényvédelmi technológiája is terítékre került. A programot ebéd zárta, amely alatt a szakmai totót hibátlanul kitöltő vendégek között sorsoltak ki értékes ajándékokat. ?Szőlő a Bibliában VÍZSZINTES: 1. János evangéliumában szerepel a legismertebb szőlővel kapcsolatos metafora; első rész. (Folytatás a függőleges 41. sorban). 14. Péter egyik becézése. 15. A növények zöld részeinek vas hiányából származó megsárgulása. 17. Egyik dunántúli megyénk székhelyén lakik. 19. Albán, spanyol és luxemburgi autók jelzése. 20. Azonos betűk. 21. Nem oda, hanem …! 23. Nö-vényt a földből kiszakít. 25. Férfinév. 27. Település Tolna megyében. 29. Értékesítés, angolul. 31. Német személygépkocsi márka. 32. A müezzin a minaret erkélyéről erre szólítja a híveket. 34. Tartósítás, megóvás végett folyadékkal átitat. 36. Férfi társa, névelővel. 37. Riadó! 39. Támogat. 40. Párt! 42. …/CAM: Computer Aided Desing and Manufacturing rövidítése. 44. Római számokkal írt 3000. 46. Súlyarány rövidítése. 48. Gyógyfürdőjéről híres e Zala megyei város. 50. Csörte. 53. Autósiskola röviden. 55. Kis sebességű. 57. A kivándorlóktól elhagyott szülőhely. 59. Híres bohóc volt. 61. Görög betű. 63. Amely helyen. 64. Kezeivel hozzáér. 66. Kambodzsa, Norvégia, Kuba és Litvánia autójele. 68. Egyenlő részben. 69. Nobélium vegyjele. 70. Thaiföldi, osztrák és román au-tók jelzése. 72. A vadkan szájából kiálló fog. 74. Az immunológiai védekezésben résztvevő fehérje típusú anyag a gerincesek vérében. 77. Folyó az USA-ban. FÜGGŐLEGES: 2. Nitrogén és foszfor vegyjele. 3. Tengődő. 4. Atyafi fele! 5. Szótő. 6. Toyota modell. 7. Káka páratlan betűi. 8. Termék legfőbb alkotórésze. 9. Félig pászol! 10. …szemcse: település Tolna megyében. 11. Tűzfegyver lövedéke. 12. Névelő. 13. Rövid zizegésszerű hangot adott. 16. Kedvelt csokoládé neve. 18. Folyadékkal ellát. 22. Hölgy, úrinő. 24. Ilyen a kés, ha jól vág. 26. Kőpad közepe! 28. Mátka. 30. Az orvos utasítása a recepten, a gyógyszerésznek. 33. Oldalnézetben a homlok, az orr, a száj és az áll összefüggő vonala. 35. Öszszehúzó hatású, fehéres, kristályos, savanykás anyag. 38. Mozaikszó: a magyar vadászattal kapcsolatos tevékenységeket öleli fel. 41. A metafora második, befejező része. 43. Sporteszköz. 45. Nobel-díjas szovjet fizikus (Andrej Dmitrijevics) 1975. 47. A templomok legmagasabb építménye, névelővel. 49. Zavar. 51. Svéd, magyar és osztrák autók jele. 52. Az oxigén jódszagú, 3 atomos változata. 54. Ilona becézve. 56. Közterület a házak között, amelyen közlekedünk. 58. Dunakeszi része. 60. Meghitt, bensőséges. 62. Kőolajban és földgázban gazdag terület központja Csongrád megyében. 65. A Vizek városa. 67. Batyumat közepe. 71. Ciceró ügye! 73. A kő (népiesen). 75. Morzejel. 76. Növényi egyed. 78. Tiltószó. Halász András 123456 O 78910111213 I 1415 1617181920 212223242526 2728293031 3233343536 3737383940 414242434445 Ő 4647474849505152 535455565758 5960616263 6465666768 6970717273 7475767778 TLS Megfejtendő: a vízszintes 1. és a függőleges 41. sorok. Beküldési határidő: 2014. július 14. Játsszunk tovább! Nyereményjátékunkra 102-en küldték vissza a válasz-levelezőlapot és ezek között 98 helyes megfejtést találtunk. A júniusi rejtvény megfejtése: V. 1. Medárdus napja, ha tiszta, 44. nem jön a rossz idő vissza. A nyertesek: A kedvezményezettek: Szabó György, Szombathely Simon Endre, Szombathely Gara Júlia, Balatonboglár Fazekas Márton, Tevel Cser István, Kurd Czencz Kornélia, Keszthely Lenner Gyöngyi, Baja Lenner Gyöngyi, Baja Sudár Győző, Mezőcsokonya Sudár Mátyás, Kaposfüred A nyerteseknek gratulálunk és köszönjük felajánlásukat. É

Olvasás PDF formátumban

ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen