Könyvismertető. A vidék az agrárium szolgálatában

Könyvismertető. A vidék az agrárium szolgálatában

Agrofórum Online

A „Márton József Díj a Fenntartatható Magyar Mezőgazdaság Szolgálatáért” elismerést az idén a gödöllői Szent István Egyetem 95 éves professor emeritusa, Dr. Antal József nyerte el.

könyveiben, tankönyveiben, szakcikkeiben, előadásjegyzeteiben írta le, a többi, a nemzedékeket oktató, tanító tevékenysége, ami azt jelenti, hogy több egymást követő generáció agrár-szakember palántáiba táplálta azt a tudást, szemléletet, amely már a fogalom széleskörű használata és ma is vitatott ismerete előtt, a fenntarthatóság szellemiségét képviselte. Iskolát teremtett ezzel, s a hazai fenntarthatóságot éppen a tanítványok, tanítványai, utódai a tanszéken képviselik a legjobban. Antal professzor úr belső parancs szerint élt és cselekedett. Ez a belső parancs a szeretet volt. Közismertsége, közkedveltsége és köztisztelete is ebből táplálkozik. Szakma szeretete, ifjúság szeretete, embersége, hivatástudattal, felelősség és kötelesség tudattal párosult. E tulajdonsága mellett szerénysége az, ami által mindig, s ezen az ünnepségen is közszeretet és köztisztelet övezi. A rendezvényen, a díjkiosztás után a gratulálók, tisztelgők gyűrűjéből alig tudott szabadulni. Oláh István a laudációja végén A. Camus gondolataival gratulált és üdvözölte a professzor urat és megköszönte azt az emberi, szakmai és baráti kapcsolatot, amely közöttük kialakult, tisztelegve a nagyszerű tény előtt: „Kezet csak megfogni szabad… Elveszíteni vétek.. Ellökni átok.. Egymásba simuló kezek tartják össze az Eget, s a Világot” Antal professzor úr néhány szavas köszönetében, az egyetemi tanár érték- és tudás-átadó felelősségét, s szerepét hangsúlyozta. Felkészültség nélkül sohasem léptem katedrára, mondotta. Igyekeztem karban, naprakészen tartani tudásomat, hogy a meglévő tudást mindig az új, korszerű ismeretekkel, mint hozzáadott értékkel ki tudjam egészíteni. Az ünnepségről szakmai és emberi élménnyel gazdagodva távozhattak a résztvevők. ? Oláh István …címmel reprezentatív kiadványt jelentetett meg a gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara. A 228 oldalas, fotókkal gazdagon illusztrált könyv főszerkesztői: Dr. Gyuricza Csaba dékán, Dr. Nagy László dékáni titkár és Dr. Urbányi Béla dékánhelyettes. „A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara az ország legnagyobb agrár-, környezettudományi és vidékfejlesztési intézménye. A több mint fél évszázada, a kor igényei szerint fejlődő gödöllői intézmény mostanra az ország legnagyobb, meghatározó és elismert agrároktatási tudásközpontjává vált. … Ez a hely a személyes élet, az alkotó-, oktató- és nevelőmunka színhelye. Büszkék vagyunk múltjára és büszkék vagyunk jelenére. … Minőség központú gyakorlati képzés – egy lépéssel a mindennapi gyakorlati élet előtt – hirdeti filozófiánk.” – írja a dékáni köszöntőjében Dr. Gyuricza Csaba. A könyvben országosan elismert agrárszakemberek méltatják a felsőoktatási intézményt, majd a kar történetének és vezetőinek bemutatása, valamint a szakok és a szervezeti egységek – intézetek és tanszékek – részletes ismertetése következik. A kiadvány érdekessége, hogy az egyes tanszékekről egykori hallgatók is véleményt alkotnak. Az elmúlt évben elért kutatási és innovációs eredményeket, továbbá az intézeti/tanszéki kutatási infrastruktúrát önálló fejezetek tárgyalják. A tehetséggondozás rész a tudományos diákköri (TDK) és a szakkollégiumok tevékenységével, a doktori iskolákkal foglalkozik. Nem maradt ki a könyvből a kar tanácsadó testületének, a hallgatói létszám-alakulásának ismertetése sem. Az érdeklődők olvashatnak az Állattenyésztési Tanüzem, a Babatvölgyi Biokertészeti Tanüzem, a Kertészeti Tanüzem és a Növénytermesztési és Biomasszahasznosítási Bemutató Központ tevékenységéről is. A leendő diákok számára lehet hasznos az egyetemi hallgatói élet, a végzetteknek pedig az ún. alumni (öregdiák) rendszer bemutatása. „A magyar földet szerető, gondolkodó és problémát megoldani képes generációkat kívánunk kibocsátani karunk falai közül, melyhez elengedhetetlenül fontos, hogy bizonyos időközönként megálljunk, és önkritikusan véleményt alkossunk önmagunk teljesítményéről, tevékenységeink minőségéről. … …kérem Önöket, hogy vigyék a magyar agrárium hírnevét otthonaikba, hirdessék és terjesszék, hogy a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának falai között minőségi szakemberképzés folyik, melynek küldetése a kiadvány címével harmonizál… olvasható Dr. Urbányi Béla dékánhelyettes zárszavában. ? Összeállította: Molnár Zoltán Könyvismertető A vidék és az agrárium

Olvasás PDF formátumban

ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen