Dr. Pepó Péter

Dr. Pepó Péter

Agrofórum Online

Fókuszban a genotípus – fajta/hibridspecifikus agrotechnika alapelvei a búzánál és repcénél

2019. március 15. 08:57

A genotípus helyes vagy helytelen megválasztása egy adott növény esetében már „starthelyzetben” eldöntheti a növény termesztésének hatékonyságát, jövedelmezőségét. A genotípust egyszerre kell adaptálnunk az ökológiai feltételekhez (időjárás, talaj), valamint az agrotechnikai elemekhez (előveteménytől a trágyázáson, növényvédelmen át a betakarításig).

Tartamkísérletek – eredmények és lehetőségek

2019. január 5. 16:46

A tartamkísérleteket bemutató cikk második részéből többek között megtudhatjuk azt is, hogy a megfelelő tápanyagellátás jelentősen befolyásolja a szántóföldi növények vízhasznosítását. A tartamkísérleti eredmények felhasználásával növényi modellek (extenzív, mérsékelt, átlagos, intenzív) alakíthatók ki, melyek összehasonlítását mutatja be a Szerző búzánál és kukoricánál.

A napraforgó-termesztés kritikus elemei

2018. december 27. 05:33

Minden termesztett növényünknél – így a napraforgónál is – vannak a technológiának olyan kritikus elemei, amelyek termésmennyiségre és olajtartalomra gyakorolt hatásai sokkal erőteljesebben, hatványozottan jelentkeznek.

Talaj, klíma, agrotechnika

2018. november 28. 04:36

A szántóföldi növénytermesztést hatalmas változások jellemezték az elmúlt évtizedekben. Új fajták, hibridek jelentek meg, a vetőmag-előállítás minőségi színvonalon valósul meg hazánkban. Ugyancsak hatalmas változások következtek be az agrotechnikai elemekben is. A szántóföldi növénytermesztés biológiai alapjainak és agrotechnikai elemeinek forradalmi változása mellett az ökológiai feltételek azok, amelyek standardok maradtak, ill. azok csak korlátozott mértékben befolyásolhatók.

„Lépésváltás” a napraforgó-termesztésben

2018. november 1. 10:43

A helyes hibridmegválasztás fontos, de nem egyedüli tényezője a napraforgó termesztéstechnológiai fejlesztésének. Elengedhetetlen, hogy az adott tulajdonságú hibridet megfelelő intenzitású növény modell alkalmazásával termesszük. A DE Növénytudományi Intézete által koordinált több évtizedes, kiterjedt napraforgó-kísérletek adatainak részletes feldolgozása arra hívta fel a figyelmet, hogy az agrotechnikai tényezők egyedi, individuális hatásain túl legalább olyan fontos az azok közötti interaktív hatások ismerete és felhasználása a technológia hatékonyságának növelése érdekében.