Nagy Zoltán

Nagy Zoltán

Agrofórum Online

Termésbiztonság és időjárás-változás

2019. június 1. 03:49

A téma fejtegetését megelőzően feltétlenül le kell szögezni, hogy a szántóföldi növénytermesztésben évente egyszer – másodvetés esetén legfeljebb kétszer – lehet terméssel számolni, ill. annak betakarítását elvégezni.

Piacorientált vetésszerkezeti átrendeződés

2019. április 1. 06:47

A magyar növénytermesztési gyakorlat jelentősen megváltozott az elmúlt fél évszázadban. A korábbi következetes vetésforgónak ma már hírmondója sincs, az azt felváltó vetésváltás pedig kissé kierőszakolt, megidealizált állapotokat hozott létre.