2002. májusi lapszám

Ízelítő a tartalomból

Ehhez a lapszámhoz nincsenek feltöltve betekintő cikkek.

Tartalomjegyzék + ×

SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE ÉS VÉDELME

A marketing jelentősége a gabonavertikumban
(Búvár Géza)
Napjainkban a piaci siker feltétele a jó minőségű termék és az, hogy a potenciális fogyasztók tudatában is kialakuljon a meggyőződés, hogy az a termék jó. E megállapítás érvényes a magyar mezőgazdaság egyik fő termékére, a magyar búzára is. A cikk a marketing szerepének és helyének rövid, általános bemutatása után a magyar búza kedvező piacra jutásának feltételeivel, lehetőségeivel foglalkozik. Az általános elvekre visszautalva a búza piaci szereplése érdekében is két tényező meghatározó: a termék legyen jó, és a fogyasztóban is kedvező kép alakuljon ki a magyar búzáról. Más szavakkal: a magyar búzának „cégérre” van szüksége. A szerző által tárgyalt főbb kérdések: a magyar búza piaci helyének meghatározása; milyen is legyen a magyar búza?; a Pannon Búza Program és a megvalósításához szükséges szervezetek; biológiai, agrotechnikai, műszaki fejlesztések és a marketing szempontjai. Összefoglalásként leszögezi: tudatos és intézményesített fejlesztés, termelés, ellenőrzés rendszere, és ennek a vevői-fogyasztói körben való tudatosítása vezet eredményre.

Őszi búza fajták fungicides kezelésének tapasztalatai
(Dr. Csajbók József, Dr. Daróczi Mihály)
A szerzők 78 búza fajtával végzett kisparcellás kísérletben arra keresték a választ, hogy a gombabetegségek elleni védekezések (egyszeri és kétszeri permetezés) milyen hatást gyakorolnak az őszi búza termésére és beltartalmi értékeire. A cikk a több évre tervezett kísérlet első évi (2001) eredményeit ismerteti, érési csoportonként. Az egyszeri kezelés a termés mennyiségét növelte jelentősebb mértékben, míg a minőségére nem, vagy csak kis hatással volt. A második kezelés következtében tapasztalt termésnövekedés kisebb mértékű volt, jelentősen javította viszont a minőséget, a beltartalmi értékeket. Az egyes fajták viselkedését, a különféle paraméterek fajtánkénti alakulását nyolc táblázat és hat ábra mutatja be részletesen.

A 2001. évi sárgarozsda-járvány tapasztalatai
(Csősz Lászlóné, Dr. Matuz János, Dr. Kertész Zoltán, Dr. Mesterházy Ákos)
A búza levélbetegségei között kiemelt jelentőségűek a rozsdabetegségek, amelyek közül Magyarországon a sárgarozsda megjelenése rendszerint csak szórványos. Az utóbbi években azonban több helyen is megfigyelték járványos előfordulását. Ismerteti a különböző helyeken megfigyelt fertőzöttségi adatokat, és a kisparcellás kísérletben mért terméscsökkentő hatását. Hangsúlyozza a nemesítők feladatát a fajtafenntartás során a fajták hibáinak utólagos korrigálására, ha ezek tartós problémát jelentenek a termesztésben.

Mely stratégiák hatásosak a kalászfuzárium ellen?
(Balikó Eszter fordítása a Top Agrarból)
Kizárólag fungicidekkel nem érhetünk el sikereket a fuzáriumok ellen. Csak helyes agrotechnikával és kevésbé fogékony fajták termesztésével együtt csökkenthető a kockázat. E sorokkal vezetik be írásukat a Bajor Tartományi Talajtani és Növénytermesztési Intézet (Freising) munkatársai a címben jelzett témáról készített átfogó összeállításukban. Tárgyalják a fuzáriózis kialakulását segítő kockázati tényezőket, ezek összegződésének lehetőségét, és az ebből eredő fokozott veszélyeket. Felhívják a figyelmet a helyes fungicidhasználat szempontjaira.

Electis 75 WG - a burgonyavész ellen is
(Szabó István)

A fungicidek megválasztásának szempontjai a burgonyában
(Simon Zoltán, Dr. Princzinger Gábor)
A cikk a burgonya egyik legfontosabb betegsége, a burgonyavész (Phytophthora infestans) elleni védekezés kérdéseivel foglalkozik. A tünetek rövid bemutatása után ismerteti a védekezés lehetséges módjait: rezisztencianemesítés, agrotechnika eljárások, kémiai védelem. Ez utóbbi részletes tárgyalása során áttekinti a kontakt, a mélyhatású és a szisztemikus fungicid hatóanyagokat, röviden jellemezve őket. Az engedélyezett gombaölő szereket részletes táblázat ismerteti. A védekezés időzítése c. fejezet a permetezések során szükséges technológiai ismereteket foglalja össze.

A facélia többhasznú növénnyé lépett elő
(Nagy Zoltán)
Ez az írás sajátos feldolgozása a címben jelzett témának. A facélia mint ún. kiskultúra már többször is szerepelt az Agrofórum oldalain, de ilyen jellegű összeállítás még nem jelent meg róla. A cikk érdekessége és értéke, hogy többirányú hasznosításán és a termesztési tudnivalók ismertetésén kívül részletesen kitér a növény méhészettel való szoros és előnyös kapcsolatára, az ebben rejlő kiaknázatlan lehetőségekre. A cikket egész oldalas színes képes összeállítás teszi még teljesebbé.

GYOMNÖVÉNYEK, GYOMIRTÁS

„A velünk élő történelem”: a mezei acat (2.) A védekezés lehetőségei
(Benécsné Bárdi Gabriella, Szabó László)
A cikk az előző számban megjelent írás folytatásaként a mezei acat elleni védekezés lehetséges módjait tekinti át részletesen. Az agrotechnikai eljárások között tárgyalja a vetésforgót, az ember közreműködését a terjesztésben, a vetést és a talaj-előkészítést, valamint a tarlóművelést. A mechanikai és a biológiai védekezés (amelyek kisebb eséllyel esnek latba a mindennapi gyakorlatban) mellett fontos szerepe van a vegyszeres eljárásoknak. Ennek lehetőségeit – összefoglalóan – táblázatosan ismerteti a felhasználható herbicidek, a kultúrák, a kijuttatás időpontja és a mezei acat érzékenységének megadásával.

A veszélyes tizenkettő. IV./9. Közönséges farkasalma (Aristolochia clematis)
(Dellei Adrienne)
Az országos gyomfelvételezések adatai szerint az utóbbi években a közönséges farkasalma visszaszorulóban van, de jelentősége mégsem lebecsülendő. Mivel a szőlő-, gyümölcsültetvényekben, bokros-cserjés helyeken, utak mentén és többfelé elszórtan a szántóföldeken az ország valamennyi körzetében megtalálható, állandó és fokozott fertőzési veszélyt jelent a termesztett növényre. A szerző Heves megyében végzett rendszeres gyomfelvételezései során egyre gyakrabban tapasztalja jelenlétét szántóföldön, elsősorban nagyobb térállású kapásnövényekben és tarlón is. A cikk bemutatja e gyomnövény morfológiáját, biológiáját, származását, elterjedését, kártételét. A védekezés lehetőségeit tárgyalva megállapítja: ahhoz, hogy hatékonyan fellépjünk az utóbbi években terjedő és rendkívül nehezen irtható gyomnövény ellen, komplex integrált védekezési technológia kidolgozása szükséges.  Jelen ismereteink alapján ez mechanikai védelemre korlátozódik, de a kiegészíthető vegyszeres védelemmel.

GÉPEK, GÉPESÍTÉS

Nagyító alatt…(13). A KCP (Kühne Cyclon) szemenkéntvető gépcsalád
(Dr. Fűzy József, Mészáros Győző, Dr. Soós Sándor)
A KCP vetőgép-családot a 6-soros KCP 6AV és a 12-soros KCP 12AV pneumatikus szemenkéntvető gépek képezik. A pneumatikus vetőszerkezetű gépek a vetőtárcsák cseréjével a kukoricán kívül más széles sortávolságú kapásnövények (pl. napraforgó, babfélék) vetésére is használhatók. Részletesen ismertetik a két gép műszaki adatait és működését. A gyakorlati körülmények között elvégzett üzemi mérővizsgálatok során vizsgálták a teljesítmény, a munkaminőségi és az üzemeltetési jellemzőket. Ezek értékelése azt mutatta, hogy e hazai fejlesztésű szemenkéntvető gépek 9 km/h munkasebességig teljesítik a szabványban előírtakat, s kielégítik a gyakorlati követelményeket.

Mezőgazdasági rakodógépek közelről. Látogatás a franciaországi MANITOU rakodógépgyárban
(Dr. Demes György)
Az AXIÁL Kft. meghívására 2002. április 2-5. között 44 hazai szakember utazott a MANITOU rakodógépgyár székhelyére, a franciaországi Ancensis-be azzal a céllal, hogy az  itt sorra kerülő „Nyílt napok” alkalmából közelebbről is megismerkedhessenek a Magyarországon már 1998 óta forgalmazott MANITOU rakodógépekkel. A résztvevők először egy gyárlátogatás keretében közvetlen közelről nézhették végig a gyártás teljes folyamatát, a gyakorlati bemutatón pedig működés közben tájékozódhattak a különféle rendeltetésű gépek munkájáról. Közvetlen kipróbálással mindenki személyesen is meggyőződhetett e gépek könnyű kezelhetőségéről, kiváló stabilitásáról, és mozgékonyságáról. A bemutatón a Gyakorlati AGROFÓRUM is képviseltethette magát. A látottakról és hallottakról most írásban és képekben számolunk be olvasóinknak.

Bemutatjuk a vásári nagydíjas VALTRA új S szériáját (X)
Az S 260 és az S 230 típusjelű univerzális nehéztraktorok bemutatása.

EGYÉB SZAKMAI KÖZLEMÉNYEK

A mikrobákat is tartalmazó mezőgazdasági és környezetvédelmi oltóanyagok alkalmazási lehetőségei
(Dr. Biró Borbála, Pacsuta János)
A mikrobákat is tartalmazó oltóanyagok korábbi mezogazdasági felhasználásához képest jelenleg az ilyen jellegu készítmények alkalmazása mind európai, mind hazai vonatkozásban is erosen csökkent. A talajokat ért környezeti károsodások, az intenzív mezogazdasági termelés és a környezetszennyezo anyagok egyre fokozódó kibocsátása miatt ugyanakkor alkalmazásuk újra növekvo mértékben lenne indokolt. A feladat fontosságára való tekintettel alakult meg az Európai Unió “Mikrobiális oltóanyagok a mezőgazdaságban és a környezetvédelemben” című integrált kutatási projektje, az ún. COST Action 8.30.  Ennek legutóbbi tudományos összejövetele (Sevillában) az alábbi kérdésekkel foglalkozott: 1. A termékek aktív hatóanyagai, illetve mikrobakomponensei. 2. Az oltóanyagok minőségellenőrzési módszere és gyakorlata. 3. Az oltóanyagok hatásosságának kísérleti bizonyítása. 4. A termékek regisztrálása és forgalmazása. A COST Action következo ülését 2002-ben Budapesten tartja.

A precíziós növénytermesztés tapasztalatai a kiskörei Tisza Farm Kft.-nél (1.) A hozamtérképezés
(Dr. Czinege Erik)
A Tisza Farm Kft. 1997-ben kezdte meg gazdálkodását Kisköre térségében. A cég vezetése felismerve azt a nemzetközi és hazai tendenciát, hogy a mezőgazdaságban felhasznált ún. input anyagok (pl. vetőmag, műtrágya, növényvédő szer) árának emelkedését nem követi a mezőgazdasági termények felvásárlási árának növekedése, úgy döntött, hogy a precíziós növénytermesztés megvalósításával kívánja gazdálkodásának jövedelmezőségét biztosítani.
A precíziós növénytermesztés három egymástól jól elkülöníthető logikai egységre (adatgyűjtés, szakértői döntések meghozatala, gyakorlati megvalósítás) tagolható. A cég a nyugat-európai országok tapasztalata alapján a precíziós gazdálkodást a hozamtérképezés technikai hátterének kialakításával kezdte meg. Ennek első gyakorlati lépése volt a betakarító gépek kiválasztása (Claas Lexion 480). Ezt követte az irodai számítástechnikai háttér kiválasztása (Agro-Map). Az írás a hozamtérképezés eddigi hároméves tapasztalatait (kb. 8 000 ha), nehézségeit mutatja be. Az emberi oldal hibaforrása nagyságrendekkel nagyobb, mint a technikaié, így a rendszer működésének elengedhetetlen feltétele a kombájnosok maximális együttműködése és hozzáértése.

A borról és az egészségről
(Dr. Pásti György)
Az alkohol egészségkárosító hatását, család- és személyiségromboló szerepét nem tagadva, a borral foglalkozó tanulmányokban egyre többször esik szó a pozitív, sokszor meglepő élettani hatásokról. A cikk arra a kérdésre keresi a választ, hogy tehetünk-e egyenlőségjelet a bor és az egészség fogalma közé, ill. mely tényezők befolyásolják az esetleges igenlő választ. Részletesen tárgyalja a borban található élettanilag fontos alkotó részek (alkohol, vitaminok, ásványi anyagok, biogén aminok) szerepét és hatását. Külön fejezet foglalkozik a napjainkban sokat vitatott kérdéssel: a vörösborfogyasztás és az egészség kapcsolatával. A szerző cikkét így zárja: ne tekintsük a bort egyszerű alkoholos oldatnak. A természet e nagyszerű ajándéka elsődlegesen természetesen továbbra is élvezeti cikk marad, ami megfelelő körülmények közt, és mértékletesen fogyasztva részét kell, hogy képezze minden „átlagember” életének. Tagadhatatlan veszélyeit csak úgy kerülhetjük el, ha minél többet tudunk róla, és mértéket tartunk fogyasztásában.

Országos szőlész-borász konferencia (X)
Tudósítás a Syngenta Kft. által szervezett szakmai tanácskozásról és borversenyről, amelyen a Quadris fungicid használatának előnyeiről esett szó.

Mi is az az Amalgerol és mire használható? Gyakorló gazdák az Amalgerol hazai használatának tapasztalatairól
(Molnár Zoltán)
Tudósítás az Amalgerol hozamfokozó és talajkondicionáló szerről szervezett tanácskozásról, amelyen a felhasználók ismertették a szerrel szerzett kedvező tapasztalataikat.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Krónika. Sikeres doktori védés Keszthelyen

Könyvismertetés: Környezetkímélő és energiatakarékos talajművelés.
Szerző: Dr. Birkás Márta

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen