2006. augusztusi lapszám

Ízelítő a tartalomból

Ehhez a lapszámhoz nincsenek feltöltve betekintő cikkek.

Tartalomjegyzék + ×

Hullócsillag
(Dr. Bódis László)

A HÓNAP TÉMÁJA

Lezárult a Vahava projekt
(Dr. Láng István)
A cikk elöljáróban egy új kifejezéssel, a klímapolitika fogalmával ismerteti meg az olvasót, majd beszámol a VAHAVA projekt céljairól, valamint azokról a területekről és időjárási eseményekről, amelyekkel e projekt foglalkozott. A globális felmelegedés és az azt követő klímaváltozás növekvő kockázatát figyelembe véve, a hazai klímapolitika kialakítása érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia 2003-ban indította el a hároméves projektet, melynek teljes neve: „A globális klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok”. A projekt 2006 márciusában egy konferenciával zárult. Számos tanulmány, cikk és dokumentumfilm mutatta már be a kutatómunka részleges eredményeit, azonban a VAHAVA-jelentés 2006 decemberében jelenik majd meg, könyv alakban. Jelen cikkben a projekt fontosabb megállapításairól és javaslatairól olvashatunk, amelyek a kedvezőtlen időjárás és a mezőgazdaság, illetve az erdőgazdálkodás összefüggéseire vonatkoznak. Továbbá megismerhetjük a Nemzeti Agrárbiztosítási Alap és a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia létrehozásának törekvéseit is.

IDŐSZERŰEN, KORSZERŰEN

Az energia-, ezen belül különösen a biodízelpiac hatása a növényi olajok áralakulására
(Blum Zoltán)
A szerző írásában a biodízelpiac hatását értékeli a növényi olajok – ezen belül kiemelten a repceolaj – áralakulása terén. Európában továbbra is a repceolaj a robbanásszerűen fejlődő biodízelpiac meghatározó alapanyaga. A cikkben táblázatok szemléltetik az egyes növényi olajok világpiaci áralakulását, az EU-tagállamok bioüzemanyag-felhasználási részesedését és a 2010-re mutató felhasználási terveket.  Az uniós helyzetkép mellett a világpiac tendenciák alakulásáról és jövő kilátásairól is olvashatnak az írásban.

Őszi káposztarepce fajta-összehasonlító kísérletek és fajtahasználat – 2006
(Szekrényes Gábor)
Az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet szakembere írásában az intézet által végzett elmúlt évi őszi káposztarepce fajta-összehasonlító kísérletek eredményeit, valamint az államilag elismert őszi káposztarepce hibridek és fajták 2004. és 2005. évi eredményeit mutatja be táblázatokkal szemléltetve.

Repcetermesztés Baltonfőkajáron
(Bobek József)
Beszélgetés Klopp Bélával, a Balatonfői Szövetkezeti Szolgáltató Rt. növénytermesztési főágazat-vezetőjével az Angliában szerzett repcetermesztési tapasztalatokról és a balatonfőkajári termesztéstechnológia sarkalatos elemeiről.

Megkérdeztük Búvár Gézát, a KITE vezérigazgatóját… Miért érdemes most repcét termeszteni?
(Dr. Demes György)
Június 20-án a Zala megyei Fűzvölgy mellett megrendezett bemutatóra várta partnereit a KITE. A meghívó a nyári betakarítású növények technológiai és gépesítési bemutatójára szólt, amelynek szakmai tanácskozás részében a mezőgazdasági termékek energetikai felhasználásának piaci hatásai, a repce termesztéstechnológiájának új elemei, illetve a repcebetakarítás problémái kerültek szóba. A tanácskozást követő szántóföldi bemutatón az érdeklődők két csoportra osztva felváltva vehettek részt a „gép show”-n, vagy nézhették meg a technológiai vizsgálatok céljára kialakított kísérleti parcellákat. A bemutató után Búvár Gézával, a KITE vezérigazgatójával beszélgettünk arról, mik voltak az idei bemutatók témaválasztásának szempontjai, miért éppen a kalászos gabonákra, illetve repcére koncentrálták e bemutató mondanivalóját?

Repce termesztéstechnológiák a gyakorlatban
(Dr. Bódis László)
Néhány, a repce termesztésében élenjáró gazdaság termesztési technológiájának ismertetése táblázatos formában.

KWS repcenemesítés: „A siker a minőségnél kezdődik ” (x)
(Kónya Zsolt, Kövér Csaba)
A KWS RAGT Hybrid Kft. repceportfolióját ajánlja a termesztők figyelmébe.

Kiemelt figyelem az őszi káposztarepcének (x)
A Syngenta Kft. a vetéstől a betakarításig gyommentességet biztosító Brasan 540 EC-t (dimetaklór+klomazon) kínálja a repcetermesztő partnerei számára.

Az ősz talán legjobb ajánlata (x)
(Tamás István)
A Magyar Kwizda Kft. termékkínálata a biztonságos repcetermesztés megvalósítása érdekében.

Saaten-Union hibridrepce-nemesítés – 10 éve az élen (x)
(Blum Zoltán)
Hibridrepce-nemesítés legújabb vívmányai a forgalmazó cég kínálatából.

Az állományszárításról – régi és új szempontok mentén
(Benécsné dr. Bárdi Gabriella)
A szerző termesztéstechnológiai, érési, környezeti és kereskedelmi szempontok figyelembevételével, részletesen elemzi a repcében, a napraforgóban, a kukoricában és a szójában alkalmazható állományszárító szereket. Ezen kívül felhívja a figyelmet a légi állományszárítás fontos előírásaira is.

A napraforgó növényegészségügyi helyzete 2006-ban – eddigi tapasztalatok, további kilátások
(Dr. Békési Pál)
A szerző a napraforgó vetésétől július elejéig tartó időszakban tapasztalt növény-egészségügyi helyzetet osztja meg az olvasóval. A tavalyi év tapasztalataira támaszkodva, valamint az idén várható időjárástól függően előjelzést ad a főbb kórokozók feltételezhető elterjedéséről. Kiemeli továbbá a betakarítás előkészítésének és végrehajtásának jelentőségét a károk elkerülése, illetve csökkentése érdekében.

Gondos tarlóművelés – esély a talaj megújulására
(Dr. Birkás Márta)
A szerző írásában definiálja a tarlóművelést, annak fázisait és munkacéljait. Kiemeli, hogy a tarlóművelés jelentősége a klíma-szélsőségek miatt kiszámíthatatlan jelenlegi és jövőbeni idényekben mindinkább növekszik. A tarlómaradványokkal takart hántott réteg ugyanis védő és kárenyhítő közegként viselkedik. A tarlóhántás hasznát száraz és átlagos idényben öt fő feladatban jelöli meg. Ezek a talaj nedvességveszteségének csökkentése, a talajnedvesség hő- és levegőforgalmának szabályozása, a talaj biológiai tevékenységének pezsdítése révén a művelhetőség javítása, a mulcshagyás, a növényvédelmi hatás, amely előmozdítja az árva- és gyomkelést, de korlátozza a kártevők és kórokozók életfeltételeit. Szélsőségesen csapadékos idényben a várható haszon a talaj nedvességforgalmának kedvező alakítása, a talajszerkezet védelme az eliszapolódástól, a hő- és levegőforgalom szabályozása, a talaj biológiai életének kímélése a gyorsan váltakozó hő- és hidegstressztől, a tarlómaradványok feltáródása, a növényvédelmi hatás.

Csonthéjas gyümölcsűek védelme szüret után
(Dr. Véghelyi Klára)
A szerző azt az alapvető szemléletváltozást hangsúlyozza, mely szerint a károsítók életmódjának ismeretével ne csak tavasszal, a károsítás kezdetén permetezzünk, hanem megelőző jelleggel már a szüret után, célzottan lépjünk fel, hogy megakadályozzuk a károsítók áttelelését. A szerkiválasztáshoz táblázatokba foglalja a csonthéjas ültetvényekben, szüret után használható baktérium- és gombaölő, valamint rovar- és atkaölő készítményeket. Emellett ismerteti az egyes kártevők és kórokozók elleni, szedés után alkalmazható mechanikai és kémiai védekezési módokat.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

A repce vetése, vetőgépei
(Dr. Fűzy József)
A repcetermesztés sikere szempontjából a technológiai munkaműveletek közül valamennyi igen nagy jelentőséggel bír, mégis a legfontosabb a vetés, amelynek termést megalapozó hatása vitathatatlan. A repce vetésére elsősorban a gabonafélékhez készített, ún. sorvető gépeket használják, amelyekkel a mag ezermagtömegétől függően négyzetméterenként 40-60 élő csíra vethető ki. A szerző írásában ismerteti a hazai gyakorlatban alkalmazott – repce vetésére használatos – gabonavető gépeket, azok egyes elemeinek felépítését, működési mechanizmusát. Az országban forgalmazott gabonavetőgép-családok jellemző paramétereit, illetve a gépek lehetséges műszaki megoldásait táblázatos formában foglalja össze, valamint a gépkiválasztás szempontjairól is olvashatunk.

Permetező szórófejek és fúvókák (2.)
(Dr. Dimitrievits György)
A Mezőgazdasági Gépesítési Intézet szakembere a júniusi lapszámban már röviden bemutatta a permetezőgépeken leggyakrabban alkalmazott szórófejek és fúvókák működési elvét és kialakítását. Jelenleg ezekből a részegységekből több száz különböző típus kapható. A gépek üzemeltetői tehát nincsenek könnyű helyzetben, amikor az adottságaiknak megfelelő megoldást akarják kiválasztani. Ezért ezúttal a szórófejek és fúvókák kiválasztásához és alkalmazásához kíván a szerző néhány szempontot adni.

A gazdálkodói tapasztalatok a Vogel & Noot zászlóshajójáról, a HEKTOR-ról (x)
(Barabás Zsolt)
A félig-függesztett ekék piacán a Vogel & Noot a HEKTOR-t ajánlja a gazdálkodóknak, melyet felhasználói tapasztalatok is alátámasztanak.

Väderstad-klinika. Väderstad-országjárás Massey Ferguson traktorokkal
(x)
Fókuszban a tarlóhántás gépei a Väderstad Kft. országjáró „road show”-ján.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Könyvismertetés. Dr. Birkás Márta: Környezetkímélő alkalmazkodó talajművelés
Könyvismertető a „Környezetkímélő alkalmazkodó talajművelés” c. szakkönyvről, mely a 2002-ben megjelent „Környezetkímélő és energiatakarékos talajművelés” című könyv bővített és naprakész folytatása.

Ott voltunk a BAYER „Légyott”-on
(Dr. Demes György)
Immár harmadik éve annak, hogy a Bayer CropScience „légyott” szlogennel szántóföldi bemutatóra invitálja partnereit, amelyre az idén három különféle helyszínen, nevezetesen június 14-én a Békés megyei Csorváson, a Csorvási Gazdák Szövetkezetében, június 20-án a Somogy megyei Fonón, az Agrofon területén, valamint június 22-én a Heves megyei Nagygomboson, a Gödöllői Tangazdaságban került sor. A rendezvénysorozat fókuszában ebben az évben a megújuló energiaforrások jelene és jövője állt. A bemutató sorozat utolsó állomásán, Nagygomboson munkatársunk Tora Pétert, a Bayer CropScience kereskedelmi igazgatóját arra kérte, vonjon mérleget e bemutató sorozat célja, illetve eredményei között.

A HUNGÁRIA Holding
(x)
Ismertető a cégcsoport felépítéséről, az egyes területek tevékenységéről.

Megalakult a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége
(Molnár Zoltán)
Több mint hároméves előkészítést követően, 2006. június 6-án megalakult a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége. Az alapító dokumentum sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes aláírására Budapesten, az Építészek Házában került sor.

Nekrológ Dr. Sarkadi Jánosról
(Dr. Kádár Imre)
Sarkadi János vegyészmérnökre, a mezőgazdasági tudományok doktorára, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének nyugalmazott osztályvezetőjére, az MTA Eötvös-koszorúval kitüntetett tudományos kutatójára emlékezik a nekrológ írója; az elismert szakember életének 86. évében, 2006. április 26-án rövid betegség után hunyt el.

Már elődeink is írták
(Dr. Inczédy Péter)

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen