2018. február – Extra 74.

Ízelítő a tartalomból

Olajnövények vetésére alkalmas szemenként vető és gabonavető gépújdonságok

A következőkben – alfabetikus sorrendben – a közelmúltban megrendezett AGRITECHNICA (Hannover, 2017 november) nemzetközi gépkiállításon bemutatott újabb vetőgépekről/gépkombinációkról olvashatnak ismertetéseket.
Amazone…

Dr. Fűzy József

Piretroid rezisztencia – repce-fénybogár. Gyakorlati áttekintés és ajánlások

A foszforsav-észter és a neonikotinoid hatóanyagcsoportba tartozó készítmények hiánya miatt nagyon gyorsan kialakult a rezisztencia. A téma aktualitását az a…

Farkas István

Hibridspecifikus technológiai elemek a napraforgó-termesztésben

A vetésterület növekedése miatt egyre nehezebb az optimális vetésváltási rendszer kialakítása, ami miatt a növény ökológiai és agronómiai érzékenysége fokozódik.…

Dr. Szabó András
1 000 Ft
Tartalomjegyzék + ×

Akkor és most 
(Dr. Bódis László

OLAJNÖVÉNYEK

Az olajipari növények 2017. évi vetőmag-szaporítási tapasztalatai
(Füsti Molnár Gábor, Fürst Katalin, Seresné Sallai Orsolya)
Az elmúlt évet jónak értékelhetjük a napraforgó és a repce szaporításai számára, míg a szója vetőmag-előállítása szempontjából bekövetkezett az a visszaesés, ami szakmailag várható volt. Az olajos növények hazai vetőmag-előállításában a napraforgó és a káposztarepce vetőmagtermesztése növekedett, míg a szója szaporítása iránti kedv tovább csökkent.

Turbózzuk fel a szántóföldi növényeket!
(Dr. Zsom Eszter)  .
A magnézium a levélzöld (klorofill) központi építőeleme, így a magnézium szerepe kulcsfontosságú, teljes mértékben meghatározza a növény teljesítményét. A magnézium különböző formái közül a magnéziumszulfát oldódik a legjobban, ezért a növény számára a kiezerit, ill. a keserűsó a többinél előnyösebben hasznosítható.

Malagrow Olajos Csomag, a megfelelő kombináció (x)
(Malagrow Kft.)  .
A Malagrow Kft. által Olajos Csomag néven forgalmazott termékkombináció kiváló olajtartalom-növelő mellékhatásáról kapta a nevét. A csomagban két termék található – Megafol biostimulátor és Boroplus, magas bórtartalmú lombtrágya –, amelyek egymás hatását kiegészítve magas szinten támogatják a növényben lezajló virágképződési, termékenyülési életfolyamatokat.

GENEZIS: Biztos partner a tavaszi vetéseknél is! (x)  .
A Genezis sokszínű vetőmagpalettáján a nagy területeken termesztett fajok mellett (kukorica, napraforgó) megtalálhatók a fehérjenövények (borsó, szója), pillangós takarmánynövények, takarmányfüvek és sok más egyéb, kisebb növénykultúra vetőmagja is. A Genezis vetőmagajánlatának fontos elemei a tavaszi kalászos fajok és a zab. Új fajtáik a CORNETTO nevű szálkás fakultatív búza őszi és tavaszi vetésre és a BRETON tavaszi zabfajta.

Álmok öt százalék önerőből (x)
2018 az agrárfinanszírozás csúcsévének ígérkezik, ugyanis a 2015-ben az Európai Bizottság által elfogadott Vidékfejlesztési Program 2016-2017-ben kiírt pályázatainak értékelésében bekövetkezett csúszások miatt 2018 még néhány pályázati döntés, de nagyrészt a megvalósítás éve lehet.

Olajos növények tápanyag-utánpótlása (x)
(Sebestyén Gergely)
A levegőből a levélen keresztül történő kénfelvétel olyan mértékű, hogy a levegő alacsony kén-dioxid-gáz tartalma esetén akkor is kénhiánnyal kell számolni, ha a műtrágyákkal elegendő mennyiségű ként vittünk a talajba. A Borealis L.A.T Hungary Kft. kéntrágyázási ajánlata.

Pioneer napraforgó hibridek (x)
(Fábián László)  ..
Magyarországon évről évre nő az DuPont Express gyomirtási technológia vetésterülete napraforgóban. Ezzel együtt a P64LE25 hibridet is egyre több termelő választja. E nagyszerű napraforgó mellett két újabb DuPont Express gyomirtási technológiában termeszthető LO fajtára is – a P63LE113-ra és a P64LE99-re – felhívja a szerző a figyelmet. A magas olajsavas napraforgók tekintetében a fő hangsúly a P64HE118-on van.

Napraforgó – Egy újabb sikeres év reményében  (x)
(Gyuris Kálmán).
YaraMila Actyva, YaraMila 16-7-7, Yara NP Starter, YarBela Sulfan, YaraVita Brassitrel és YaraVita Bortrac a napraforgó tápanyag-utánpótlási rendszerében a Yara Hungária Kft. javaslatában.

NAPRAFORGÓ

A napraforgó-termesztés kritikus elemei
(Dr. Pepó Péter)
Minden termesztett növényünknél – így a napraforgónál is – vannak a technológiának olyan kritikus elemei, amelyek termésmennyiségre és olajtartalomra gyakorolt hatásai sokkal erőteljesebben, hatványozottan jelentkeznek. Közöttük összetett interaktív kölcsönhatások léteznek, melyek felnagyítják ezen elemek hatását, ill. hatékonyságát. E technológiai elemeket és a közöttük lévő interakciókat mutatja be a szerző.

Hibridspecifikus technológiai elemek a napraforgó-termesztésben
(Dr. Szabó András, Dr. Szabó Éva)
Az elmúlt évtizedben a speciális nemesítésű napraforgó csoportok hibridszámában jelentős mennyiségi változás következett be. Egyre nő azoknak a napraforgó hibrideknek a száma, amelyek speciális olajösszetétellel és/ vagy növényvédelmi tulajdonsággal bírnak. A legnagyobb hibridcsoportot a linolsavas, gyomirtószer-rezisztenciával rendelkező hibridek alkotják.

Napraforgó fajtakísérletek eredményei, 2017
(Szekrényes Gábor)
A NÉBIH 2017-es kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények a hagyományos olajipari napraforgókról hántolási és madáreleség céljára termesztett csoportba tartozó hibridekről, valamint az IMI, CLHA PLUS és SU csoportba tartozókról.

Napraforgók gyomirtása hibridekkel (x)
(Fehér Gyöngyi)
Ma Magyarországon a Caussade kínálatában szerepelő minden napraforgó hordozza a Clearfield jelleget, amelyhez további, a termesztés eredményességét befolyásoló tulajdonságok is kapcsolódnak, mint amilyen a betegség-tolerancia vagy szádor-rezisztencia. EUROPA CLP, KLARIKA HO CL, MARBELIA CL, CSF 17902 SULFO, FUSHIA CL, GENOVA CL napraforgó hibridek a Caussade ajánlatában.

Napraforgó fajtakísérletek növénykórtani vizsgálatának eredményei, 2017
(Ruga-Kovács Blanka, Czibulyás Piroska)
A NÉBIH 2017-es napragforgó növénykórtani kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények. Kötelezően vizsgálandó betegeségek a napraforgó fehérpenészes szártő- és tányérrothadása (Sclerotinia sclerotiorum) és a diaportés szárfoltosság (Diaporthe helianthi), továbbá a napraforgó-peronoszpóra (Plasmopara halstedii).

A Cruiser 350 FS csávázószerrel kezelt vetőmag vetéséhez… (x)
(Syngenta Kft.)
A Cruiser 350 FS csávázószer szükséghelyzeti engedély a nyomonkövethetőség érdekében kötelezettséget ír elő a csávázószerrel kezelt vetőmaggal elvetett területek pontos adatainak benyújtására. Ennek egyes elemeit ismerteti az írás.

LG napraforgók a termésbiztonságért (x)
A Limagrain rendelkezik olyan hibridekkel, amelyek a szádor nemcsak ismertebb A-E, hanem az ezeknél virulensebb G rasszával szemben is rezisztensek. Ezeknek a jelölése: SUNEO. Három rezisztens, népszerű, magas terméspotenciállal rendelkező termék, az LG 50.665 CLP, az LG 50.635 CLP és az LG 54.92 HO CL a Limagrain ajánlatában.

A gyom nem nyom a latban! – Syngenta napraforgó gyomirtási technológiai ajánlat 2018-ban (x)
(Dr. Nagy Viktor).
Gardoprim Plus Gold, Dual Gold 960 EC, Listego Plus, Outplay és Medallon Premium gyomirtó szerek a Syngenta Kft. herbicid palettájáról.

REPCE

A repcetermesztés kritikus elemei
(Zsár Ernő Tamás)
Három „T” betűs kulcsszó gondos megvalósítását kívánja meg a sikeres repcetermesztés: talajmunka, tápanyagellátás és telelés. Ez a három termesztéstechnológiai tényező szoros kapcsolatban áll egymással. Az egyik terén elkövetett hanyagság fokozza a másik kettő negatív hatását a termésre. Három a magyar igazság, a ráadás pedig a repce növényvédelme a károsítókkal szemben.

Az államilag elismert és EU-listás őszi káposztarepce fajták kísérleti eredményei, 2017
(Szekrényes Gábor)  .
A NÉBIH 2017-es őszi káposztarepce kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredményeket mutatja be a szerző. Megismerhetők a termőhelyenkénti eredmények (különböző kísérleti helyszíneken a magtermés), a tenyészidőszak alatti megfigyelések eredményei (magtermés, kezdeti fejlődés erőssége, kipusztulás mértéke, tenyészidő hossza, növénymagasság, állóképesség és pergési hajlam) és a növénykórtani felvételezések eredményei (fehérpenészes szárrothadás és fómás szárrák).

Piretroid rezisztencia – repce-fénybogár. Gyakorlati áttekintés és ajánlások
(Farkas István).
A téma aktualitását az a tény adja, hogy míg hazánkban 10 évvel ezelőtt nem találkozhattunk rezisztens repce-fénybogár populációkkal, mára a helyzet jelentősen megváltozott. A rezisztencia tesztek alapján Magyarországon 2017-ben a vizsgált repce-fénybogár populációk több mint 91%-a (a tesztelt 35 mintából 32 minta) rezisztens, vagy kifejezetten rezisztens besorolású. A sikeres rezisztencia-management feltétele a különböző hatáshelyű (hatásmechanizmusú) hatóanyagcsoportok használata.

Biztonságos virágzó repce védelem (x)
(Sumi Agro)  .
Virágzó repcében használható szerkombináció az ELÍZIUM a Sumi Agro kínálatában. A Mospilan 20 SG rovarölő szert és a Don-Q gombaölő szert tartalmazó csomag méhekre nem veszélyes, így használata virágzó repceállományban biztonságos.

A keresztesvirágúak földibolhái (Phyllotreta spp.)
(Dr. Marczali Zsolt, Dr. Keresztes Balázs).
A legtöbb káposztabolha faj oligofág, a termesztett és vadon élő keresztesvirágú növények különböző fajai felelnek meg számukra tápnövényként. Kártételük az úgynevezett lyuggató hámozás. A Phyllotreta fajok kártételének jelentőségét növeli, hogy számos kórokozó vektorai. Biológiájukról, az előrejelzés és a védekezés fontosságáról foglalják össze a szerzők a tudnivalókat.

Hatékony tavaszi rovarvédelem a repcében (x)
(FMC-Agro Hungary Kft.).
Az Avaunt kontakt- és gyomorméreg a repce-fénybogár kártételének visszaszorítására az FMC-Agro Hungary Kft.kínálatában.

Gyökérgolyvás (Plasmodiophora brassicae) betegség fellépése őszi káposztarepce állományokban…
(Dr. Varga Zsolt)  .
A publikáció célja elsősorban, hogy bemutassa gyökérgolyvás betegség kórokozójának (Plasmodiophora brassicae) őszi káposztarepcén előidézett tüneteit, ismertesse a kórokozó jellemzőit, szaporodásbiológiáját és felhívja a repcetermesztők figyelmét a betegség jövőbeni jelentőségére.

SZÓJA

A szójatermesztés kritikus technológiai elemei
(Dr. Balikó Sándor).
A szójatermesztés jól felkészült, gondos gazdát kíván, aki a gazdálkodás általános tudnivalói mellett bírja mindazon ismereteket – nevezhetjük ezeket a szójatermesztés fogásainak – amelyek sikeres termesztővé avatják. Nincsenek különösen fontos technológiai elemek. Valamennyi az, külön-külön, de legfőképpen együtt – fogalmazza meg a szerző.

Szója fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2017
(Szekrényes Gábor)
A NÉBIH 2017-es szója kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredményeket mutatja be a szerző. Megismerhetők a termőhelyenkénti eredmények (különböző kísérleti helyszíneken a magtermés) és a tenyészidőszak alatti megfigyelések eredményei (magtermés, ezermagtömeg, tenyészidő hossza, virágzás időtartama, alsó hüvely magassága, növénymagasság, állóképesség és pergési hajlam).

A magyarországi termelésből származó szójabab, full-fat szója és szójadara táplálóanyag-tartalma (1.)
(Dr. Tikász Ildikó Edit, Varga Edina, Barna Andrea).
A hőkezelt, ún. full-fat szója és az extrahált szójadara a takarmánykeverékek egyik legnagyobb költségtételét jelentő összetevői, ugyanakkor a szükséges esszenciális aminosavakat (lizin, metionin, treonin és triptofán) a legnagyobb mennyiségben és optimális arányban tartalmazzák. E takarmányalapanyagok táplálóanyag-tartalmában jelentős eltérés és változékonyság (variabilitás) figyelhető meg a szójabab fajtájától, a termesztési körülményektől és a feldolgozási műveletektől függően. A táplálóanyag-tartalom és az energiaértékek, mint változók kulcsfontosságúak a takarmánykeverékek költségoptimalizálása szempontjából.

Biztos siker a szójatermesztésben Huminisz technológiával (x)
(Pais István, Vaszily Zsolt)
A „Huminisz technológia” elemei a humin- és fulvosav alapú Kondisol növénykondicionálók és a Solvitis lombtrágyák. A Huminisz Kft. termékei hatékonyan kezelik a szóját ért abiotikus és biotikus, valamint az ember okozta (pl. gyomirtó utóhatás) stresszhatásokat.

Inváziós kártevők (III./2.) A babzsizsik, Acanthoscelides obtectus (Say, 1831)
(Horváth Dávid)
Inváziós kártevők című sorozatunkban ebben a hónapban a babzsizsik rendszertanával, földrajzi elterjedésével életmódjával, tápnövényeivel és az ellene való védekezés lehetőségeivel ismerkedhetnek meg.

A szója múltja, jelene és jövője
(Dr. Oláh István, Dr. Bódis László)
Az írás bemutatja a szója származását termesztésének múltját és XIX. század végén induló hazai történetét egészen a napjainkig, az új fehérjeprogram működéséig.

A II. Szója Fórumon hallottuk
(Dr. Princzinger Gábor).
Második alkalommal szervezte meg 2017 decemberében a Magyar Szója Nonprofit Kft. a Szója Fórumot, amelyen most is fontos témákat tűztek napirendre. A Dr. Balikó Sándor moderálásával zajlott rendezvényen elhangzott tartalmas szakmai előadások témáit 2018. januári lapszámunkban röviden ismertettük, közülük néhányat ez alkalommal részletesebben is visszaidézünk.

Hallgató voltam a Szója Akadémián. Beszámoló
(Dr. Bódis László)
A Gabonakutató Nonprofit Kft., a Nitrogénművek Zrt., és a BASF Hungária Kft. országos rendezvénysorozatot tartott január elején, négy helyszínen: Pécsett, Mezőhegyesen, Szerencsen és Bükfürdőn. Ez utóbbi helyszínen az Agrofórum is ott járt. A beszámolóban a Bükfürdőn elhangzottakról adunk tájékoztatást.

A Magyar Szója Egyesület Közleménye  .
A Magyar Szója Egyesület Elnöksége ezúton is tájékoztatja a magyar agrár szakközvéleményt, nyilvánosságot, hogy több szakmai szervezet országos összefogásával, kiemelten a Magyar Szója Nonprofit Kft. kezdeményezésével, Egyesületet hozott létre. Az Egyesület egyik kiemelt célja a közeli jövőben; a Nemzeti Fehérjetakarmány Program keretei között segíteni a magyar szójatermesztés fejlődését. Fontos cél ezen felül még az is, hogy a piac a GMO-mentes magyar szója valódi értékét méltatva a terméket megfelelő felárral premizálja.

BIOFIL Szója talajoltó baktérium készítmény (x).
A szója termesztésének sikerét többek között – a növény biológiájából adódóan – a gümőképződés mértéke is meghatározza. A BIOFIL SZÓJA Technológia alkalmazásával a talajt kezelhetjük egyszerre, akár egy menetben, a BIOFIL talaj-pH specifikus baktérium készítménnyel és a gümőzést segítő BIOFIL Szója talajoltó baktérium készítménnyel. A BIOFIL talajoltó készítmény a Terragro ajánlatában.

Szójául Bólyban, 2018… Beszámoló
(Dr. Oláh István)
Beszámolunk a Bonafarm Mezőgazdaság Indul a szója integráció című országos szója tanácskozásáról.

Szója-ajánlatok a piacvezetőtől (x)
(Balogh László)
Ismerjék meg az EURALIS kínálatában szereplő repce hibrideket (ES COMANDOR, ES NAVIGATOR, ES MENTOR, ES ADVISOR, ES GLADIATOR, ES PALLADOR, ISIDOR)!

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

Talajápolás felsőfokon! Vegyszermentes gyomirtás bármely kultúrában (x)
(www.satogep.hu)  .
Az elmúlt évek során előtérbe kerültek a mechanikai gyomirtó eszközök. A HATZENBICHLER nyugat-európai gépgyár megoldást kínál szinte minden hagyományos szántóföldi és speciális (kertészeti) kultúrához egyaránt. Két fő gépcsoportot kell megemlíteni: a gyomfésűket és a sorközművelő kapákat.

Olajnövények vetésére alkalmas szemenként vető és gabonavető gépújdonságok
(Dr. Fűzy József).
Az országban termesztett legfontosabb olajnövényeink közül kiemelkedik a napraforgó és a repce, amely növényeket évenként már 800 ezer hektár feletti területen termelik. Ide sorolható még, az évente 55-60 ezer hektáron termelt szójabab is, amely a hazai szemes fehérjetakarmány-termelés legfontosabb alapanyaga. Ezen olajnövények magvainak vetésére elsősorban a kukorica szemenként vetőgépek alkalmazhatók, de a repce vetőmagvak gabona vetőgépekkel, illetve gépkombinációkkal is kedvező minőséggel kivethetők.

KITEKINTÉS

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította: Polgárné Balogh Eszter)
Megtiltaná az EU a pálmaolaj biodízelként való felhasználását
Napraforgó és szója köztes termesztés

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen