2019. december – Extra 82.

Ízelítő a tartalomból

Stabilitás és/vagy növekedés? - Dilemmák a hazai kukoricatermesztésben

Mivel a gabonafélék meghatározó jelentőségűek a szántóföldi növények között, ezért alapvető fontosságú, hogy elemezzük ezeknek a növényeknek a termesztéstechnológiájában bekövetkezett…

Dr. Pepó Péter

Terméspotenciál – termésstabilitás – termésbiztonság nemesítő szemmel

Ehhez a sokrétű munkához azonban nemcsak a genetika ismerete szükséges, hanem növényélettani, vetőmag-előállítási, agrotechnikai, növénykórtani, sőt matematikai ismeretek is szükségesek…

Dr. Nagy Viktor

A termesztéstechnológia alapelemeinek jelentősége napjainkban

A fajtaváltás egyben szemléletváltást is szükségeltetett a kor szakembereitől, hiszen a hibridizáció a technológia minden lényegi elemére jelentős hatást gyakorolt.…

Dr. Árendás Tamás
1 000 Ft
Tartalomjegyzék + ×

Kukorica – a „Meleg-Amerikából” indult világhódító
(Dr. Véghelyi Klára)
Az amerikai földrészen őshonos kukorica jelenleg a Földön, a művelésre alkalmas területeken széleskörűen elterjedt. Vetésterülete alapján a harmadik leggyakoribb termesztett növény. A kukorica eredetéről, termesztésének történetéről olvashatnak a Kukorica extra szám bevezető írásában.

NEMESÍTŐ MŰHELYEK

70 éves a martonvásári kukoricanemesítés
(Dr. Marton L. Csaba)
Ahogyan a kutatóintézet, úgy a martonvásári kukoricanemesítés is 70 éves múltra tekint vissza 2019-ben. A szerzők áttekintik az elmúlt évtizedek legfontosabb nemesítési irányvonalait és azok eredményeként született hibrideket.

Terméspotenciál – termésstabilitás – termésbiztonság nemesítő szemmel
(Dr. Nagy Zoltán)
Jelenlegi ismereteink és a magyarországi, amerikai termésversenyek alapján elmondható, hogy a kukorica maximális genetikai terméspotenciálja 40-50 t/ha környékén lehet. Ebből jelenleg a gazdálkodók legfeljebb 35 t/ha körüli eredményt képesek elérni. Mindezt nem nagyüzemi szinten, hanem néhány hektáros speciális versenyparcellákon, ahol a növények számára megadnak minden szükséges tápanyagot, növekedésserkentőket és vizet. Az egyes hibridek más-más stratégiával érik el azt, hogy velük a gazdák nyereségesen termelhetnek szemes- vagy silótakarmányt. A nemesítő feladata, hogy e tulajdonságok figyelembevételével keresse meg a következő évtizedek új hibridjeit. Azonban hiába képes egy hibrid genetikailag nagy termésre, ha az nem tud megvalósulni. Vajon mi áll ennek a hátterében?

A Pioneer kukoricanemesítés két új mérföldköve… (x)
(Dr. Piukovics László)
A P9978 egyike a legújabb generációs csúcstermő FAO 300 végi Pioneer kukoricáknak, a P0217 új korszakot nyit a középkésői tenyészidőben – áll a Corteva ajánlatában, amelyben két éréscsoportban mutatnak be újdonságokat.

Vetőmag az innováció homlokterében (x)
Az LG innovációk ötvözik a legjobb genetikát, a magas hozzáadott értéket hordozó vetőmagokat, a vetőmag kezelés sokszínű megoldásait és a gazdálkodási eszközök precizitását. A fajtában rejtőző genetikai potenciál maximalizálása a vetőmag kezelése során alkalmazható integrált rendszer segítségével is javítható. A Limagrain ajánlatában szereplő starcover természetes alapú, gyökérnövekedést serkentő vetőmag kezelés két egymás működését segítő komponens növénykondícionáló hátásában rejlik. Az az aszály okozta stresszhatások csökkentésére az LG VISION Hydraneo újszerű megközelítés a Limagraintől.

Tropical Dent – az Euralis kukorica (x)
(Balogh László)
Euralis Semences Tropical Dent csoportba tartozó kukorica hibridjei Európa kontinentális klímával rendelkező termőterületein öntözetlen és esetenként aszályos körülmények között is maximális termésbiztonságot és magas hozamot garantálnak. Ezek az új fejlesztésű, korszerű kukoricák a legfontosabb éréscsoportokban már elérhetők a gazdálkodók számára: ES FARADAY, ES METHOD, ES HORNET, ES LAGOON, ES RHODIUM.

VAN – másik út a sikerhez! (x)
(Beregi Endre)
Világszerte egyre nagyobb problémát okoz a gyomirtószer-rezisztencia. Ennek egyik szomorú példája Magyarországon a fenyércirok, mely egyes országrészekben szinte megoldhatatlan probléma elé állította a kukoricatermesztőket. Erre a problámára ad megoldást az RAGT Vetőmag Kft. portfoliójában évek óta forgalmazott Duo System kukorica hibrideknek azon kivételes tulajdonsága, mely lehetővé teszi az állománypermetezést szelektív egyszikűirtó herbiciddel, a BASF által forgalmazott cikloxidim ható anyagú Focus Ultrával.

TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA

Stabilitás és/vagy növekedés?
(Dr. Pepó Péter)
A hazai kukoricatermesztés előtt álló kihívások igen jelentősek az elkövetkező néhány évben. A cél az lehet, hogy az országos termésátlagot 9-10 t/ha-ra növeljük és ezt a termésszintet stabilizáljuk, azaz a termésnövelést és termésstabilitást egyszerre érjük el. Ezeket az ambiciózus célokat összességében romló ökológiai feltételek (klímaváltozás, talajtulajdonságok romlása) mellett kell elérnünk. Ahhoz, hogy ezeket a célokat realizáljuk az objektív feltételek elméletileg és gyakorlatilag adottak. Rendelkezünk megfelelő genetikai alapokkal és agrotechnikai ismeretekkel, kutatási eredményekkel. Szükséges azonban, hogy ezeket rendszerszemléletben, innovatív módon alkalmazzuk a gyakorlatban. A hazai kukoricatermesztés agronómiai és ökonómiai hatékonyságát így biztosíthatjuk a jövőben.

A posztregisztrációs kukorica-kísérletek 2019. évi eredményei
(Dr. Árendás Tamás)
Immár 13. alkalommal került sor a GOSZ, a VSZT, valamint a NAK által közösen szervezett, s szakmailag a Fajtakísérleti Innovációs Tanács által felügyelt kukorica posztregisztrácós kísérletek eredményhirdetésére, a név nélkül mért hibridteljesítmények kikódolására. A kísérleti háttér, az eredmények születése körülményeinek megismerése után került sor a hagyományosan a vetés előtt közjegyző jelenlétében titkosított fajtanevek felfedésére. A lepecsételt, kódszámmal ellátott borítékok felbontásával előkerültek azok a vetőmagzsákokról levett címkék, melyek fajtanevei bekerültek a kísérleti eredmények táblázataiba a 2019. évi kukorica kísérletek lezárásaként.

Top20 – a Magyar Kukorica Klub fajta-összehasonlító kísérletek eredményeiről
(Dr. Szieberth Dénes)
A tradíciókat megtartva, a másfél évtizede megfogalmazott célok jegyében a Magyar Kukorica Klub Egyesület Top20 Bizottsága 2019-ben 14. alkalommal hirdette meg a fajtakísérletek beállítását. A tervezést, szervezést és kivitelezést a Kukorica Klub Kft. megbízása alapján az AgResearch Kft. végezte. Az értékelés az MTA Agrártudományi Kutatóközpontban dr. Árendás Tamás irányításával történt. A kísérletek szakmai felelőse dr. Szieberth Dénes volt.

XI. Kukorica Termésverseny – versenytörténet, 2019
(Dr. Szieberth Dénes)
XI. Kukorica Termésversenybe összesen 75 parcellát jelentettek be, s ebből 65-öt sikerült eredményesen, a Versenyszabályzat előírásainak megfelelően be is takarítani. A 2019. évi eredmények is számos tanulságot hordoznak magukban, ezért a mérések adatait a talajművelési mód, az elővetemény és a termesztett hibrid szemszögéből is közreadjuk.

A termesztéstechnológia alapelmeinek jelentősége napjainkban
(Dr. Árendás Tamás és mtsai)
1959 őszén indította el Martonvásáron Győrffy Béla munkatársaival azt az úgynevezett „Komplex-kísérletet”, amelyben több termesztési tényező, úgymint a trágyázás, a hibrid, a tőszám, a gyomirtás, és a talajművelés mélysége hatásának egyidejű mérésére nyílott lehetőség. A mindvégig, azaz napjainkig kukorica monokultúrában folytatott és megőrzött kísérlet eredményei már a vizsgálatok kezdetén igazolták, hogy a kukorica termésnövekedésére ható tényezők között a trágya- és a hibrid-hatás a leginkább meghatározó. A kísérlet a jelenkor elvárásaihoz igazítva az új évezred elején módosult. Berzsenyi Zoltán elgondolása szerint a vizsgált tényezők közül elmaradt a talajművelés mélysége, aminek megüresedett parcelláira vetésidő-kezelések kerültek.

A kukorica tápanyag-utánpótlásának „margójára”
(Dr. Hoffmann Richárd, Karika András,   Dr. Varga Csaba)
Érdemes figyelni tábláinkat, és ha módunkban áll növényanalízist végeztetni, hogy jobban megismerjük növényeinket, hogy hatékonyan, de egyben gazdaságosan tudjuk kielégíteni makro- és mikroelemigényüket. Sokat hallunk az okszerű és harmonikus tápanyag-utánpótlásról, aminek megvalósítása során meg kell válaszolni azt a kérdést, hogy a növényünk várhatóan mennyi tápanyagot fog felvenni a tervezett termésmennyiséghez. A tápanyag-utánpótlási számításokhoz nyújt segítséget az írás.

Online talajnedvesség adatok és meteorológiai paraméterek összefüggéseinek elemzése…
(Dr. Burucs Zoltán)
Az oszlopos kialakítású 10 cm-es rétegekben mérő talajszondák megbízhatóan mérik a talajrétegek térfogatszázalékos talajnedvességét, hőmérsékletét, opcionálisan a sótartalomra utaló elektromos vezetőképességet és további számos paramétert. Az információk alapján jobban megértjük talajaink vízgazdálkodási tulajdonságait, adott veteményeink vízigényét és vízfogyasztását, ezekhez jobban alkalmazkodó agrotechnikát választhatunk, öntözési lehetőségek birtokában pedig elkerülhetünk minden felesleges öntözést és minden kritikus aszályhelyzetet, ezzel jövedelmezőbbé tehetjük gazdálkodásunkat.

Ismét jó évet zártak a kukoricatermelők – meddig folytatható ez? (x)
A kukorica termésmennyiségben és -minőségben az elmúlt években emelkedő tendencia figyelhető meg, ami csak részben köszönhető a körülményeknek: hozzájárul a technológiai fejlődés és az, hogy egyre több gazda nyitott a szemléletváltásra, új, innovatív megoldásokat keres. A Natur Agro Hungária Kft. által kínált Natur Technológiát 1500-nál is több gazda alkalmazza évről évre, amelynek részleteit ajánljuk olvasóink figyelmébe.

NÖVÉNYVÉDELEM

A kukorica fontosabb egyszikű gyomnövényei és az ellenük történő védekezés
(Dr. Kazinczi Gabriella)
A kukoricában az egyszikű gyomnövények utóbbi időben történő látványos felszaporodása figyelhető meg. Ennek okait mutatja be a szerző, ismerteti a kukoricában előforduló fontosabb gyomfajokat, azok csíranövény korban történő meghatározásához, morfológiai elkölönítéséhez ad támpontot. A gyomok közvetlen és közvetett kártételének bemutatását követően a lehetséges védekezési eljárásokat részletezi.

A toxikus gombák elleni védelem a kukoricatermesztés megújításában (1.)
(Dr. Mesterházy Ákos, Szabó Balázs, Dr. Tóth Beáta)
A kukorica termésvesztesége nem is annyira a Fusarium és Aspergillus fajok általi csőfertőződés miatt következik be, hanem sokkal inkább az általuk termelt gombatoxinok nagy száma és igen változatos hatásmódja miatt. A károk mérséklése során a betegség-ellenállóság növelése mellett kiemelt jelentősége van az agrotechnikának, valamint az előrejelzésre alapozott, rovarkártevők elleni biológiai vagy vegyszeres növényvédelemnek. A szerzők bemutatják a rezisztenciakutatás legfőbb eredményeit is.

A kukorica gombák okozta megbetegedései 2019. időjárásának tükrében
(Dr. Szőke Csaba és mtsai)
2019 év időjárása az áprilisi és májusi hónapok kivételével kedvezett a kukoricatermesztésnek. Ez a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a várható 7,9 t/ha-os országos termésátlagban is megmutatkozik. Azokra a kérdésekre, hogy melyik gombás betegségek okoztak idén gondot a termelőknek, hogy milyen mikotoxinszinteket mértek a betakarított tételekben az írásból kiderül.

A kukorica toxintermelő mikrogombáinak szántóföldi fellépését befolyásoló tényezők elemzése
(Dr. Keszthelyi Sándor)
A kukorica fejlődését, további felhasználását veszélyeztető toxint termelő mikrogombák faji összetétele változatos. A penészgombák között vannak olyanok, amelyek toxinjaikkal már a szabadföldön szennyezik a növényeket (szántóföldi penészgombák), mások raktározás közben termelnek toxinokat (raktári penészgombák). Az előbbiek csoportjába tartoznak a Fusarium fajok, amelyeknek állat- és humánegészségügyi szempontból kiemelt fontosságúak. Az egészséges, mikotoxin-mentes humán élelmiszer és takarmánytételek biztosítása kellő szakmai odafigyelést igényel, hiszen a toxinnal szennyezett gabonából a toxint utólag eltávolítani nem lehet. A különböző tisztítási, malomipari eljárásokkal a toxinszint csupán csökkenthető.

Fenntarthatóság – növényvédelem – Bayer (x)
Mezőgazdasági termelést napjainkban egyre több – nem csupán a jövedelmezőséget érintő – elvárásnak megfelelve lehet végezni. Erre a fenntartható termelés a megoldás: a termelékenység növelése, amely okszerűséggel, precizitással párosul, vagyis a környezeti terhelés csökkentésével. A Bayer által fejlesztett egyénre szabott megoldások pontosan ezt a célt szolgálják.

Könyvajánló. Dr. Keszthelyi Sándor: Zoocidek a növényvédelem szolgálatában
2019. november elejétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor: „Zoocidek a növényvédelem szolgálatában. Rovar-, atka-, csiga- és rágcsálóirtó készítmények bemutatása” című szakkönyve. A kiadvány hasznos lehet a növénytermesztésben és növényvédelemben dolgozó szakemberek munkájának elősegítésében. Emellett a tématerület iránt érdeklődő egyetemi és doktor hallgatók, illetve a szakigazgatásban dolgozó kollégák számára is hasznos kiadvány lehet.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

Kukorica betakarítási technológiák műszaki háttere
(Dr. Kelemen Zsolt)
A csemegekukorica betakarítása speciálisan kialakított vontatott, vagy magajáró csőtörő gépekkel, a kukorica korai érési fázisában történik. Ebben a fenofázisban a csövek, illetve a kukoricaszemek zsengék és igen sérülékenyek. Éppen ezért már a gépek csőtörő adapterei is különleges kialakításúak. A silókukoricát, illetve cirkos keverékét a kérődző szarvasmarha-állomány részére teljes növényként takarítjuk be. A kisebb állatállománnyal rendelkező vállalkozások részére az egyszerűbb szerkezetű, tárcsás aprítóval szerelt vonatott, vagy függesztett kivitelű, míg a nagy állattartótelepek, és a nagy hozamú tehenészetek részére magajáró szecskázók állnak rendelkezésre. Hazánkban a szemeskukoricát termesztik a legnagyobb területen. A széles sortávolságú (70-75 és 76 cm) technológia mondható általánosnak, ahol a szemeskukoricát ehhez illeszkedő sortávolságú csőtörő adapterekkel felszerelt arató-cséplőgépekkel, morzsolva takarítják be. Az újabb fejlesztésű, akár szalmarázóládás, vagy forgó szalmaleválasztású, vagy axiáldobos arató-cséplőgépek kisebb-nagyobb átszerelésekkel, kiegészítő berendezésekkel alkalmasak kukorica betakarításra.

HORSCH Maestro DV, CV, RV, CX, RX (x)
(Szász Zoltán)
A HORSCH által kínált Maestro vetőgépet különböző technológiákban lehet használni. A hagyományos forgatásos, a mulcs- és a direktvetésben is.A HORSCH a 2020-as évre megújította a Maestro CC-t, amelyben majdnem minden változott. Hogy pontosan milyen területeket érint a változás, azírásból kiderül.

Mi a különbség az OROS CORNADO YEARS és az OROS3 HSA kukorica betakarító adapterek között?
Az OROS a különböző piaci igényekhez és a mezőgazdasági gépgyártáshoz alkalmazkodva fejlesztette, alakította folyamatosan OROS3 HSA adapterét, mígnem megalkotta prémium kategóriás OROS CORNADO kukoricabetakarító adaptert. Az megfelelő adapter kiválasztása soha nem egyszerű döntés, ezzel a részletes áttekintővel nyújt segítséget e témában a gazdáknak az OROS.

KITEKINTÉS

Amerikában jártunk, 2019
(Dr. Szieberth Dénes)
Magyar Kukorica Klub Egyesület éves programjaiban 6. alkalommal szervezett külföldi tanulmányutat. A fő cél 2019-ben az Amerikai Egyesült Államok volt, ahol a kukoricatermesztés hazájában szeretek új ismereteket és tapasztalatokat a sikeres, versenyképes és fenntartható kukoricatermesztésről az út résztvevői.

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította és fordította: Polgárné Balogh Eszter)
Az ellenségem ellensége a barátom – de mi történik, ha hiba csúszik a gépezetbe?

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen