2020. január – Extra 83.

Ízelítő a tartalomból

A szója gyomirtásának kardinális kérdései

Szerepet játszik benne több tényező is, amiket mindenképpen figyelembe kell venni. Többek között:

előveteményt, az előveteménynél használt gyomirtó szert;
alapkezelésnél…

Rácz László

A repcetermesztés sarkalatos pontjai

Talajművelés

Egyes térségekben a vadkár veszély miatt kap előnyt a szántásos alapművelés. Forgatás hiányában a vad keresi a talaj felső rétegébe…

Zsár Ernő Tamás

Magasolajsavas napraforgó nagyüzemi termesztési tapasztalatai

A nagy felvásárlási árkülönbözet, és a HO hibridek egyre stabilabb terméspotenciálja miatt 2019-ben már kizárólag magasolajsavas hibridekkel dolgoztunk a teljes…

Zsár Ernő Tamás
1 000 Ft
Tartalomjegyzék + ×

ÖKONÓMIA

Mérlegen az olajosok
(Fórián Zoltán)
Az év végi számadásban az olajosmagok 2019-es teljesítménye – ideértve a szóját is – nem mutat kedvezőtlen képet. Napraforgó és szója hozamaink az Európai Unió élmezőnyét alkotják, a repcénél azonban több okból is billeg a léc. Miközben a precíz raktározásra hívjuk fel a figyelmet, képet adunk a jelenlegi és a várható piaci helyzetről.

Megbízható háttérrel igazolt hatások! (x)
(Szabari Szabolcs, Makra Máté)
YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Bortrac és YaraVita Thiotrac az olajos növények tápanyag-utánpótlására a Yara kínálatában.

Az olajosmagvak árát befolyásoló tényezők 2019/2020-ban
(Bidló Gábor)
Az USA és Kína közötti kereskedelmi háború, valamint a Kanada és Kína közt feszülő konfliktus alapvetően meghatározza az olajos magvak piaci helyzetét, a világpiaci árak alakulását. Hogy mindez milyen hazai kilátásokat eredményez, mire számíthatunk 2020-ban kiderül az Agrofórum Extra 83. számából.

Talaj pH-, talajjavítás tavasszal? – Természetesen! (x)
TERRACALCO 95 az aktív kalcium (kalcium-oxid) hatóanyagú talajjavító termék a Carmeuse Hungária Kft. ajánlatában.

NAPRAFORGÓ

Napraforgó fajtakísérletek eredményei, 2019
(Szekrényes Gábor)
A NÉBIH a kisparcellás napraforgó fajta-összehasonlító kísérletek értékelését a vizsgálati csoportoktól függően 11-14 termőhelyen végezte el 2019 során. Kísérleti eredményt a hagyományos olajipari napraforgókról a korai csoportban 6, a középérésű csoportban 15 hibridről közlnek . Az étkezési, hántolási és madáreleség céljára termesztett napraforgó hibridek csoportjában 11 fajta szerepelt a vizsgálatokban . A hazai termesztésben az imazamox és a szulfonil-karbamid csoportba tartozó tribenuron-metil hatóanyagra rezisztens napraforgó hibridek a legfontosabbak. Együttes vetésterületi részesedésük 96%-ra becsülhető.

Napraforgó vetőmag-előállítási tapasztalatok – 2019
(Menyhért Tamás, Benke Zoltán)
A napraforgó-vetőmag minőségét és terméseredményeit tekintve a 2019-es év „csak” közepesnél jobb évjárat volt . A betakarított átlagtermés az elmúlt két év kiemelkedő 1,5 tonna feletti eredményétől elmaradt, igaz nem jelentősen. 2019-ben a jelenlegi adatok szerint a fémzárolás meghaladta a 8500 tonnát, melynek 78%-át export értékesítésre szántak.

LG napraforgó ajánlat az igényekre szabva (x)
(Mórocz Péter)
A Limagrain fejlesztési részlegének célja olyan termékpaletta létrehozása, amely összhangban van a gazdálkodók széles körű igényeivel. A különböző agronómiai és élelmiszeripari elvárásokhoz igazodó innovatív megoldásokkal magas hozzáadott értéket kíván biztosítani termelő, forgalmazó és feldolgozó partnereinknek. Az LG napraforgó kínálatában a linolsavas (LO) és a magas olajsavtartalmú (HO) hibridek egyaránt megtalálhatóak .

Herbicid-toleráns hibridek szerepe a napraforgó gyomszabályozásában (x)
(Fenyődi Andrea)
Az RAGT napraforgó portfóliója megoldást kínál mind a hagyományos – RGT Sittingbull, a Clearfield – RGT Sikllos, RGT Frankllin, RGT Eiffel, RGT Absollute, valamint a Clearfield Plus technológiákban – RGT Castellano, RGT Vollcano kiváló hibridjeivel .

Csúcsgenetika az Express® technológiában is – SUMAN HTS (x)
(Dr. Szűcs Péter)
A Syngenta az idei évben az Express® toleráns szegmensét újítja meg a Suman HTS hibriddel, amely kiváló terméspotenciállal, magas olajtartalommal és jó betegség-ellenállósággal rendelkezik.

A napraforgó „kórtörténete” – tájfajtáktól a hibridekig
(Dr. Békési Pál)
A hazai napraforgótermesztést a második világháború után az alacsony olajtartalmú tájfajták és alacsony olajtartalmú nemesített fajták használata jellemezte. Az ’50-es évek végétől jelentek meg a nagy olajtartalmú fajták, majd a 70-es évektől terjedtek el a hibridek. A termesztéstörténeti áttekintésből kiderül, hogy miként változott az évtizedek során a napraforgó egészségi állapota, valamint az is, hogy milyen okok álltak a változások hátterében.

Magasolajsavas napraforgó nagyüzemi termesztési tapasztalatai
(Zsár Ernő Tamás)
A 2019. év rávilágított a színvonalas, bőtermő HO hibridek igényességére, amely már nagyban túlmutat a korábbi évtizedekben megszokott napraforgó termesztéstechnológián. Tápanyagellátással, talajműveléssel és növényvédelemmel kapcsolatos tapasztalatait osztja meg a Szerző.

A napraforgó gyomirtása
(Dr. Papp Zoltán)
A napraforgó termesztését meghatározza fejlődésének korai szakasza. Ha ekkor robbanásszerű kelést és konkurenciamentes fejlődést tudunk biztosítani, akkor megalapoztuk a sikeres növényvédelmet. Sikeres gyomirtásának megvalósítása összetett folyamat. Nem elegendő csak a vegyszeres megoldásra alapozni a védelmet, mivel a tökéletes gyommentesség nehezen megoldható. A napraforgóban 2020-ban alkalmazható gyomirtási technológiák mellett az elővetemény gyomirtásától a talaj-előkészítésen át a gépek beállításán keresztül számos termesztéstechnológiai elemről és tényezőről is szó esik.

Napraforgó terméseredmények és piaci helyzet Franciaországban
(Gresóné Nesuta Marianna)
Franciaországban az olajosmag-termelés hirtelen visszazuhant 2019-ben. A kedvezőtlen időjárás az olajosmagvak közül elsősorban a repcét érintette súlyosan. A napraforgó 2019-es országos termése 1,3 millió tonna, ami 4,9%-kal magasabb a 2018-as évhez képest, viszont 4,3%-kal marad el a 2014-2018. közötti időszak átlagától.

A Pannon Starter Perfect Pro trichoderma készítménnyel napraforgóban elérhető eredmények (x)
(Klein Róbert)
A napraforgó esetében a gombabetegségek okozzák a legnagyobb terméskiesést csapadékos évjáratban. A gombabetegségek közül a legjelentősebb a fehérpenészes szár- és tányérrothadás. Aszályos, forró nyarakon a Macrophomina phaseolina kártétele is csökkenti a termést. Mindkét talajból fertőző gomba ellen hatékony védekezést tesz lehetővé a Kwizda által forgalmazott Pannon Starter Perfect Pro trichoderma készítmény.

Beszéljenek önmagukért a tények! (x)
Racer a napraforgó gyomirtására az ADAMA kínálatában.

Két helyszín, két termelő, egy közös vélemény (x)
(Kosztolányi Attila)
Vérteskethelyen a Kethelyi Mezőgazdasági Szövetkezetnél Paulovics Lászlóval, Mezőfalván pedig a Mezőfalvai Zrt.-nél Zoványi Györggyel ültünk le a Bayer egyik nagy hatékonyságú gombaölő szeréről, a Propulse-ról, annak felhasználási tapasztalatairól beszélgetni.

Napraforgóban is technológiában gondolkodunk (x)

REPCE

Tavaszi lombtrágyázás a repcetáblán: jól jár a növény, jól jár a gazda (x)
Natur Plasma T élő algás biostimulátor és MONO-adalékok a repce lombtrágyázására a Natur Agro Hungáriától.

Az államilag elismert és EU-listás őszi káposztarepce hibridek kísérleti eredményei, 2019   (Szekrényes Gábor)
A NÉBIH a nemesítőházak megbízása alapján 2018-2019. évi tenyészidőszakban korai éréscsoportban 6 hibridet, a középérésű csoportban 11 hibridet vetett el az államilag elismert és EU-listás őszi káposztarepce hibridek kísérleti csoportjában. Az összesített eredmények az Agrofórum Extra 83. számában.

Repce kondicionálása ősszel levélen keresztül (x)
Hed-Land Kft. által forgalmazott Craftmix a repce kondicionálására, levéltrágyázására.

Kisebb szaporítóterülettel rendelkező olajos növények vetőmaghelyzete . Őszi káposztarepce
(Seresné Sallai Orsolya, Benke Zoltán)
A 2019-es káposztarepce vetőmag-szaporítást jellemző szántóföldi szemlézési és fémzárolási adatokat ajánljuk Olvasóink figyelmébe.

Hazai körülményekre nemesítünk (x)
(Pálffy András)
DYNAMIC és DUKE káposztarepce hibridek a RAPOOL kínálatában.

A repcetermesztés sarkalatos pontjai
(Zsár Ernő Tamás)
A Szerző a repcetermesztés négy sarkalatos pontját mutatja be; így a talajművelés, a vetés, a növényvédelem és a tápanyagellátás legfontosabb kérdéseit veszi górcső alá.

Drónok gyakorlati felhasználása: repcefajtasorok elemzése
(Kauser Jakab, Pálffy András)   .
A világban egyre elterjedtebbé válik a drónok használata. Azonban még a mai napig nem körvonalazódott tisztán, hogy a mezőgazdaságban a szórakozás mellett pontosan milyen célra lehetne használni ezeket az eszközöket. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy egy nagy felbontású kamerával ellátott drón, amely akár 50-60 méter magasra is felrepülhet, egészen más szemszögből képes megmutatni a mezőgazdasági tábláinkat. Ha pedig más speciális kamerával is ellátjuk (például NDVI), a tábláink belsejében akár olyan gócokat is megláthatunk, amelyeket szabad szemmel nem vagy nagyon nehézkesen vennénk észre.

Az őszi káposztarepce gyomirtása
(Dr. Papp Zoltán)
A legfontosabb, hogy a repcét minél korábban kell gyomirtani (ősszel), mivel ezzel tudjuk elkerülni azt, hogy a gyomok víz- és tápanyagkonkurenciát jelentsenek a kultúrnövénynek és csökkentsék annak télállóságát . A melegedés miatt arra is figyelnünk kell, hogy ősszel már meg kell oldanunk a melegigényes gyomok elleni védelmet is.

A biztonságos repcetermesztés záloga (x)
LG ARCHITECT, LG ABSOLUT, ARSENAL, CONRAD CL és ARCHIMEDES repce hibridek a Limagrain ajánlatában.

Ritka kártevők a repcében
(Hertelendy Péter)
Van néhány olyan ritkább, csak egyes élőhelyekhez kötődő állati károsító is, amely lokálisan ugyan, de drasztikus károkat képes okozni a repce állományokban. E csoportba sorolható a vizes élőhelyekhez nagyon szorosan kötődő hódpatkány, azaz nutria, valamint a nagyon szép, de kártékony hattyú is.

SZÓJA

Szójatermesztés a számok tükrében – 2019 .
(Dr. Balikó Sándor)
Az elmúlt szezon szójatermesztési eredményei megyei bontásban, a hazai és az EU-tagországok eredményei 2015 és 2019 között.

Jönnek-e jó idők? Így alakulhat a szója jövője Magyarországon
(Bene Zoltán)
Bár sokak számára egyre távolabbnak tűnhet a 100.000 hektáros szója termőterület elérése, a Karintiánál úgy gondolják, hogy a 2020-as évvel a szója évtizedébe léphetünk . A szója vetésterületének emelkedését három tényező látszik a közeljövőben befolyásolni, és ami a lényeg, mindhárom tényező pozitív irányba kell, hogy mozdítsa a vetésterület alakulását. Ezek az anyagi ösztönzés, az extratámogatás a másodvetésű szójára és az öntözésfejlesztés.

Szója fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2019
(Szekrényes Gábor)
2019-ben is az előző évek gyakorlatának megfelelően az államilag elismert és az állami elismerés céljára bejelentett, valamint EU Közös Fajtakatalógusában szereplő szója fajtákat három különböző éréscsoportokba csoportosítva vetette el kísérleteiben a NÉBIH. A kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményeit táblázatos formában adjuk közre.

A szója 2019. évi vetőmag-szaporítási tapasztalatai
(Seresné Sallai Orsolya, Benke Zoltán)
2010 óta a vetőmag-előállító területi nagysághoz képest kiemelkedő számú szójafajta vetőmagját szaporítják hazánkban. Magyarország szója vetőmag-előállításban elért eredményességét és megbecsülését jelzi az a tény is, hogy 2006 óta a jó minőségű magyar földön termett vetőmagért a külföldi kereslet jelentőssé vált. A 2019-es év időjárási anomáliái ellenére az utóbbi 10 év második legnagyobb termésátlagát regisztrálták a vetőmag-előállításokban.

Szója – oltás – gümő
(Garamszegi Tibor)
Minden pillangós növénynek megvan a maga szimbionta baktérium párja – egyes pillangósoknak több, másoknak csak egy baktérium faj. A szója párja a Bradyrhizobium japonicum faj. A sikeres szójatermesztés egyik kulcstényezője a talajoltás. A megfelelő oltással nagy a valószínűsége annak, hogy szójaállományunk gyökérzetén működő gümők képződnek. A pillangósok gyökerének rizóbium általi infekcióját több tényező is befolyásolja, így a talaj pH, a hőmérséklet, a műtrágya-használat, de a növényvédő szerek is.

Gabonakutató – a sikeres szójatermesztésért (x)
(Péterfy Csaba)
A Gabonakutató kiváló szójafajtákkal, területre és fajtára adaptált agrotechnikai ajánlással és prémium kategóriás vetőmaggal áll a termelők rendelkezésére. Suedina, Bahia, Aires, Spirit és Pannónia kincse szója fajták a Gabonakutató ajánlatában.

A nyers szójabab és származékai NIR spektroszkópos vizsgálati eredményei (2019. évi termés) (1.)
(Dr. Tikász Ildikó Edit, Varga Edina)
A magyarországi szójatermesztőket, -feldolgozókat és -felhasználókat magába tömörítő Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesületnek (MSZFE) célja a magyar, genetikai módosítástól mentes szója termőterületének növelése és feldolgozásának segítése. Az ország különböző termőkörzeteiben évente állítanak be félüzemi/tenyészkerti fajtakísérleteket 2013 óta. Ezáltal a hazai szójatermelés hatékonyságának növeléséhez a kereskedelemben elérhető szójafajták termőhelyi adaptációjának elősegítésével kívánnak hozzájárulni.

Újdonság a Galldorf Zrt.-től a szója biztonságos oltásához: Rizoliq TOP S (x)
(Popovics Tamás)
A Galldorf Zrt. / Euralis Kft. / Hechta Kft. 2019-ben kezdődött együttműködésének köszönhetően a szójafajtáink számára elérhetővé vált a világszerte már 12 millió hektáron sikerrel alkalmazott Rizoliq Top S oltóanyag, amely két rendkívül hatékony és rezisztens nitrogénkötő baktérium törzset tartalmaz a biológiai nitrogén megkötés maximalizálása érdekében.

A szója levélfoltosságában szerepet játszó kórokozó gombák
(Dr. Varga Zsolt)
A cikkben a szója levélfoltosság betegségeit – cerkospórás levélfoltosság, szeptóriás levélfoltosság –, a levélfoltosságok tüneteit, a kórokozó gombák morfológiai jellemzőit, biológiáját, gazdasági jelentőségét és a védekezésben meghatározó irányelveket mutatja be a Szerző.

Natur Technológia és szója – így értük el a legjobb eredményeket! (x)
A talajkezelés több dózisban, a pillangós növényekre kifejlesztett Natur Rhizo és gombaadalékának a keverékével, lombkezelés Natur Plasma biostimulátorral és Natur Active komplex lombtrágyával + MONO adalék keverékkel a Natur Agro kísérleteiben szójában.

Kihívások a szója gyomirtásában
(Varga Zoltán)
Mivel a közeljövőben nem várható új hatásmódú herbicid, a megmaradó hatóanyagokkal kell megoldani a már meglévő és az ezután jelentkező rezisztencia problémákat. Az évtizedes szerhasználat következtében a gyomflóra alkalmazkodik. Új fajok szaporodnak fel a szántóföldjeinken, valamint a régiek rezisztenssé válhatnak az általunk alkalmazott herbicidekre. Emellett azzal is számolni kell, hogy a változó környezetvédelmi, egészségügyi elvárásoknak a régi hatóanyagok nem mindig tudnak megfelelni és kivonásra kerülnek .

A szója gyomirtásának kardinális kérdései
(Rácz László)
A szójatermesztés sikerének nagyon fontos része a gyomirtás . Lehetőségeink más növényhez képest sok szempontból korlátozottak . A szójagyomirtás idejének és a kiválasztott gyomirtó szer típusának meghatározása nem túl egyszerű. A Szerző számba veszi a felhasználható hatóanyagokat, a talaj és a vetőmagoltás lehetőségét és kitér a zöldítés céljára vetett szója gyomszabályozására is.

Saaten-Union: Többletérték a szójaföldről (x)
ANANDA, CORALINE és YAKARI szója fajták a SAATEN-UNION kínálatában.

A másodvetésű szója károsítói
(Hertelendy Péter)
A másodvetésű szója esetében abban az időszakban (nyár végén, ősszel) várható a legnagyobb zöld lombfelület kialakulása, amikor már szerte a határban alig található más zöld növényi felület, így mágnesként vonzzák a különböző károsítókat. Hogy melyek lehetnek ezek, kiderül az írásból.

Jövedelmező szójatermesztés hatékony eszköze
A Huminisz vizsgálatok visszaigazolták, hogy humin- és fulvosavtartalmú termékek általánosan támogatták a szója növény élettani folyamatait.

Huminisz eredmények a szójában az elmúlt 4 évből (x)
Solvitis lombtrágya és Kondisol növénykondicionáló készítmény a Huminisz szója technológiájában.

Demonstrációs kísérletek eredményei a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület szervezésében – 2019
(Vadász Attila)
A Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület a termelők szakmai támogatása céljából immár hatodik alkalommal rendezte meg az ország hat helyszínén demonstrációs kísérleteit, melynek célja a termőterülethez jól illeszthető fajták kiválasztása és a termesztéstechnológiai elemeinek bemutatása üzemi körülmények között .

Szójatermesztés a Hernád völgyében, ahogy a gazda látja
(Vadász István)
A Novajidrányi Kisliget Kft. a Hernád völgyében termeszt szóját. A talajművelésre, tápanyag-utánpótlásra, gyomirtásra vonatkozó termesztéstecnológiai tapasztalatait mutatja be a Szerző.

EGYÉB OLAJNÖVÉNYEK

Az olajfa
(Dr. Véghelyi Klára)
Az olajfa Palesztinában őshonos, a vad fajok ott fordulnak elő, tehát természetes, hogy a Bibliában gyakran emlegetett fás növény. Napjainkban az olajfát mediterrán éghajlatú vidékeken, főként a Földközi-tenger partjain termesztik. Az olívaolaj-export alapján az első termesztő Spanyolország, a második Tunézia és a harmadik Görögország.

Az olajtöktermesztés gazdaságossága – 10 év termelési tapasztalatai
(Dr. Madai Hajnalka, Lapis Miklós)
A töktermesztés beindítása komoly beruházást igényel, ezért csak annak éri meg, aki hosszabb távon tervezi a tök termesztését vagy termelőket tud integrálni gépi bérszolgáltatással, értékesítéssel, szaktanácsadással, termelésszervezéssel. Az átfogó írás a töktermesztés gazdaságossági kérdései mellett kitér a tök eredetére, a tökmagolaj kedvező beltartalmi értékeire és a keletkező melléktermék értékesítési, feldolgozási lehetőségeire is.

Elfelejtett növényünk az olajlen
(Dr. Szlávik Szabolcs)
Az utóbbi évben az őszi káposztarepce gyengélkedését figyelhettük meg az Alföldön . Az olajlen kiváló alternatív olajnövényünk lehet különösen az ország délkeleti sarkában, ahol ki tudjuk elégíteni az olajlen viszonylag nagyobb hőmérsékleti igényét .

Olajlen fajták kísérleti eredményei
(Szekrényes Gábor)
A NÉBIH a kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek során 4 olajlen fajtát évenként 4, illetve 5 helyen vetett el . A Hivatal a 2016. és 2017. évek eredményei alapján az GK Helga/GK 279 olajlen fajtajelölt elismerésére tett javaslatot 2018 tavaszán. A GK Helga fajta eredményeit az összehasonlító fajtákkal közösen táblázatos formában közöljük

Kisebb szaporítóterülettel rendelkező olajos növények vetőmaghelyzete. Olajlen és olajtök
(Benke Zoltán)
Tíz év alatt több mint 14-szeresére nőtt az olajlen vetőmag-szaporító terület hazánkban. Az olajtök nem található egyik vetőmag direktívában sem . Fajtáit nem kötelező állami elismerésben részesíteni és vetőmagtételeit sem kell fémzárolásban és minősítésben részesíteni . Az, hogy e mondatok mögött mi áll és pontosan mit jelentenek, a cikkből kiderül.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

Növényvédelem, mint eddig, vagy inkább másképpen (x)
(Szász Zoltán)
Nagyobb teljesítmény, csökkentett elsodródás – nagyobb haszon! – Ez, amit a HORSCH-Leeb kínál! Leeb permetezőgépek a HORSCH ajánlatában.

A szójavetés technológiái és gépei
(ö.á. Dr. Jóri J. István)

A jelenleg használatos szemenként vető gépek vetőszerkezetei mechanikus, illetve pneumatikus kialakításúak lehetnek . A gépek egyes vetőelemein (a vetőkocsikon) belüli vetőszerkezetek kialakítására a kivetendő magvak alakja, nagysága, térbeli kiterjedése, valamint ezermagtömege figyelembevételével került sor . Részletek az Agrofórum Extra 83. számában.

KITEKINTÉS

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította: Polgárné Balogh Eszter)
Átrendezi-e a klímaváltozás Európa fő repcetermő területeit?
Szójahozamok fokozása holisztikus megközelítéssel

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen