Agrofórum Extra 32.

Ízelítő a tartalomból

Ehhez a lapszámhoz nincsenek feltöltve betekintő cikkek.

Tartalomjegyzék + ×

A kukorica – hazánk igazi kincse
(Dr. Csíbor István)

A kukoricáról… kicsit másképp
(Dr. Hegyi Zsuzsanna)
A kukorica több ezer éves hódító körútja még ma is tart, ugyanis a XXI. század embere ismét felfedezte mint megújuló energiaforrást, amely fosszilis energiákat válthat ki. Úgy tűnik tehát, a jövő is perspektivikus lesz a kukorica számára. Időnként azonban nem árt múltat idézni és áttekinteni, mikor és hogyan kezdődött e növény térhódítása a világban és Magyarországon.

A kukoricatermelés jelene
(Molnár Zsuzsa)
Agrárgazdasági Kutató Intézet szakemberének írásából áttekintést nyerhetnek arról, hogyan alakult 2009-ben a kukorica hozama, valamint az exportja és importja a világban. A kereslet–kínálat–ár hármasának hazai ismertetése mellett, a magyar kukoricapiac alapvető problémái és a lehetséges megoldások is „feltárásra” kerülnek.

Stabil, megbízható hibridek minden körülmények között (x)
(Dr. Nagy Sándor)
Ismerjék meg a KWS hibrid kukorica ajánlatát.

A posztregisztációs kukorica kísérletek 2009. évi eredményeiből
(Összeállította: Dr. Árendás Tamás)
A megbízható információkra igényt tartó kukoricatermelők 2009-ben immáron a harmadik kísérleti év eredményeit vehetik kézbe a kukorica posztregisztrációs fajtakísérletek kiértékelését követően. A vizsgálatok célja, hogy a felhasználók megbízható adatok alapján, objektív eredmények ismeretében, megfelelő mennyiség és ismert minőség elérésére képes növényfajták közül választhassanak. Jelen összeállításban azok az eredmények kaptak helyet, amelyek az éréscsoportok adatainak főátlagait, valamint az egyes kísérleti helyek terméseredményeit mutatják be táblázatos formában.

Hibrid információ – Termesztéstechnológia – Eredmények. NK Lucius (x)
A Syngenta Seeds az NK Lucius hibridet ajánlja a kukoricatermesztők figyelmébe.

Fajtaválasztás – lehetőség és kockázat. A Top20 fajtakísérletek értékelése, 2009
(Dr. Szieberth Dénes)
Tekintsék át a Magyar Kukorica Klub Top20 hibrid kukorica kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleteinek 2009. évi összefoglaló eredményeit.

Hibrid információ – Termesztéstechnológia – Eredmények. NK Kansas (x)
A Syngenta Seeds az NK Kansas-t ajánlja a FAO 300-as éréscsoportban a kukoricatermesztők számára.

A genetikailag módosított kukorica helyzete az Európai Unióban
(Dr. Sági László)
Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének szakembere írása elején „közelebbről szemügyre veszi” a GM-kukoricatermesztés helyzetét a világban, Európában, és végül, de nem utolsó sorban hazánkban. A cikk második felében számos fölmerülő kérdésre is választ kaphatnak a Bt- (Bacillus thuringiensis) baktérium rovarkárosító hatásával kapcsolatban.

Új csillagok a DEKALB kukorica palettáján! (x)
(Dr. Kiss Erzsébet)
Tekintse át az új Dekalb kukoricahibridek legfontosabb ismérveit a Monsanto Közép-Európai Technológia Fejlesztési Menedzserének írásából.

A kukoricatermesztés kritikus agrotechnikai elemei
(Dr. Nagy János, Dr. Megyes Attila)
A kukorica termésbiztonságának növelése érdekében érdemes áttekinteni a termésingadozásokat kiváltó legfontosabb termesztéstechnológiai hibákat, illetve ezek agrotechnikai módszerekkel történő kiküszöbölésének lehetőségeit.

A csapadék, az elővetemény és a kukorica tápanyag-reakciói
(Dr. Árendás Tamás, Dr. Bónis Péter, Dr. Molnár Dénes, Dr. Berzsenyi Zoltán)
Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében végzett több évtizedes tartamkísérletek eredményei – melyben a különböző trágya-reakciók mellett az elővetemény-hatást és a csapadék-ellátottsági különbségeket is vizsgálták –, döntési szempontokra és lehetőségekre hívják fel a kukoricatermesztők figyelmét, amiket mérlegelve már a vetés előtt tompíthatók az előre nem látható időjárási szélsőségek kedvezőtlen hatásait.

A tápanyag-ellátottság hatása a kukorica minőségére
(Dr. Izsáki Zoltán)
A kukorica fehérje- és olajtartalma, valamint aminosav és olajsav összetétele alapvetően genetikailag meghatározott tulajdonságok, de ökológiai és agrotechnikai tényezők módosíthatják azokat. Az agrotechnikai faktorok között a tápanyag-ellátottság minőség befolyásoló szerepe a legkifejezettebb. A cikk célja, hogy Szarvason 1997-2004 között végzett tartamkísérletek eredményei alapján bemutassa a tápanyag-ellátottság minőségre gyakorolt hatását, és információt adjon a trágyázás üzemi gyakorlatához.

Kukorica tápanyag-ellátás (x)
(Dr. Czinege Erik)
A Yara tápanyag-utánpótlási javaslata az eredményes kukoricatermesztés érdekében.

A kukorica gyomirtása a kezdetektől napjainkig
(Gyulai Balázs, Kocsis László)
Az írás a kukorica vegyszeres gyomirtásának főbb hazai korszakait, valamint – az V. Országos Gyomfelvételezés eredményei alapján – a kukorica gyomösszetételében napjainkban bekövetkező változásokat mutatja be. Továbbá, részletekbe menően megismerhetik a jelenleg alkalmazható gyomirtási technológiákat, beleértve a speciális gyomirtási eljárásokat is.

Néhány gondolat a szegedi kukorica gyomirtási kísérletek 2007-2009. évi eredményeiről
(Dr. Széll Endre, Dévényi Károlyné, Szél Ágnes)
Jelen írás az Agrofórum 2009. januári Extra 27. (Kukoricatermesztőknek szóló) számában megjelent írás folytatása, amelyet a szerzők kisparcellás kísérleteik gyomborítottsági és termésadatai alapján állítottak össze, ugyanis a három éven (2007-2009) keresztül, azonos módszerrel végzett vizsgálatok eredményei az évhatás értékeléséhez is megbízható támpontokat szolgáltatnak.

Gyomirtási tartamkísérlet tanulságai Martonvásáron
(Dr. Bónis Péter és mtsai)
Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének szakemberei írásukban több évtizedes kukorica gyomirtási tartamkísérletek tapasztalatait összegzik, melyben két kérdésre kerestek választ. Egyrészt, milyen a kukoricában engedélyezett herbicidek tartamhatása, és ezek hogyan befolyásolják a gyomfajok összetételének változását, szelekcióját, esetleg a rezisztencia kialakulását. Másrészt pedig az évenkénti egyszeri talajművelés hogyan befolyásolja a gyomnövényzet tömegviszonyait és a herbicidek hatását

DUO SYSTEM – a legrugalmasabb kukorica gyomirtási technológia (x)
(Jáger Ferenc)
Ismerjék meg a kukoricatermesztők előtt álló gyomirtási lehetőségek „tárházát” a Summit-Agro Hungária Kft. Duo System technológiájával kapcsolatban.

Kukoricabogár helyzetkép 2009-ben
(Vasas László)
Tekintsék át az időjárási viszonyok „tükrében”, hogyan alakult a kukoricabogár idei lárvafertőzésének mértéke, valamint a telelésre vonult imágók egyedszáma, mely következtet a jövő évi várható kártétel mértékére, egyúttal a megfelelő védekezés szükségességére is felhívva a figyelmet.

Integrált szemléletű védekezés szükséges – Gyarapodó hazai tapasztalatok az amerikai kukoricabogár elleni védekezés kapcsán
(Dr. Ripka Géza)
A csökkenő szerválaszték az utóbbi években még inkább aláhúzza az integrált szemléletű védekezés fontosságát. Valamennyi lehetséges védekezési mód tervszerű kombinálására, adott helyen és adott időben a legcélravezetőbb megoldások kiválasztására és alkalmazására van szükség a szerző szerint, aki egyfajta visszatekintést is ad írásában az elmúlt időszak kukoricabogárral kapcsolatos történéseivel kapcsolatban.

Mi az eredményes kukoricatermesztés titka? – ahogy azt Cigándon látják. Interjú
(Kosztolányi Attila)
György Dániel családi gazdálkodóval a Bodrogköz „fővárosában”, Cigándon beszélgettünk a kukoricatermesztés sikerének titkát kutatva.

Mi az eredményes kukoricatermesztés titka? ahogy azt Banán látják. Interjú
(Kosztolányi Attila)
Kovács Péter egyéni vállalkozóval, a Komárom-Esztergom megyei Banán beszélgettünk a kukoricatermesztés helyi „kulisszatitkait” fürkészve.

DuPont megoldások a kukorica növényvédelmében (x)
(Rácz István)
A DuPont komplett technológiai javaslata a kukorica kártevői elleni védekezésben.

Kukorica gyomirtás kényelmesen. Tudósítás
(Kosztolányi Attila)
ADENGO avagy kukorica gyomirtás kényelmesen” c. növényvédelmi tanácskozás középpontjában nem más, mint a Bayer új, alacsony dózisú, pre- és korai posztemergens kukorica gyomirtó szerének, az Adengonak, a nagyközönség előtti „bemutatkozása” állt.

Szekszárd és a kukorica – 2009
(Rácz Norbert)
A Szekszárdi Növény Zrt. életében és munkájában 2009-ben is főszerepet játszott a kukorica.

Amerikában jártunk – nyitott szemmel
(Vesztergombi Angéla, Kocsis Gábor)
A Szekszárdi Növény Zrt. szakemberei a Monsanto szervezésében egy amerikai tanulmányúton vettek részt, amelynek tapasztalatairól adnak most számot.

A kukorica növényápolása sorközműveléssel
(Dr. Fűzy József)
A kukorica sorközeinek mechanikai gyomirtására, a talaj felszínének lazítására különböző kialakítású sorközművelő kultivátorokat alkalmaznak, amelyek általános felépítését, az ezekkel szemben támasztott agrotechnikai követelményeket, valamint a gyakorlati üzemeltetési javaslatokat foglalja össze az írás.

Hazai fejlesztésű kukorica csőtörő adapter család
(Dr. Kelemen Zsolt)
Mezőgazdasági Gépesítési Intézet szakembere írásában a mai nagyteljesítményű arató-cséplő gépek alapvető kiegészítő berendezései közül egy új, hazai fejlesztésű kukorica csőtörő adapter családot vesz „nagyító alá”, bemutatva műszaki jellemzésüket és összefoglalva szántóföldi vizsgálati eredményük fontosabb megállapításait.

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen