Agrofórum Extra 48.

Ízelítő a tartalomból

Ehhez a lapszámhoz nincsenek feltöltve betekintő cikkek.

Tartalomjegyzék + ×

Csapatmunka
(Dr. Szalay László)

ALMATERMÉSŰEK

Az ökológiai környezet és a hazai almatermesztés versenyképességének összefüggései
(Dr. Gonda István, Fülep Imre)
Magyarország gyümölcstermesztése földrajzi fekvésénél fogva számos vonatkozásban kedvező helyzetben van. Ugyanakkor reálisan egyre inkább számolni kell a kedvezőtlen, gyakran szélsőségeket mutató időjárási jelenségekkel is. Mindezeket az alma esetében tekinti részletesen át az írás, összehasonlítva hazánk ökológiai adottságait a fejlett almatermesztéssel rendelkező európai országokéval.

Új, hazai rezisztens almafajták tárolásra alkalmas állapotát meghatározó érésjelző színskála
(Dr. Ficzek Gitta, Dr. Tóth Magdolna)
A gyümölcs alapszíne, amely az érés során folyamatosan változik, az egyik legalkalmasabb paraméter az almák érettségi stádiumának meghatározására. E témakör kapcsán a Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszékének szakemberei írásukban azoknak a vizsgálataiknak az eredményeit adják közre, melyben új, hazai rezisztens almafajták optimális érettségi állapotának megállapítására a gyümölcsök alapszíne alapján, színkoordináták és színskála segítségével működő eljárást dolgoztak ki.

Könyvajánló. Precíziós almatermesztési technológia. Szerkesztette: Dr. Gonda István
(Dr. Apáti Ferenc)
E kézikönyvként hasznosítható kiadvány az alma termesztéstechnológiájának helyzetét, illetve változásait mutatja be részletesen.

Termésszabályozás az almaültetvényekben
(Szentpéteri Tamás)
A rendszeres terméshozás és a legjobb gyümölcsminőség elérése a korszerű almaültetvényekben elképzelhetetlen a megfelelő termésszabályozás nélkül. E összetett technológiai sorozat egyik fontos elemével, a kémiai gyümölcsritkítással foglalkozik az írás, bemutatva az Európa szerte a gyakorlatban alkalmazott és kísérleti fázisban lévő fontosabb hatóanyagokat és azok használata során figyelembe veendő szempontokat.

Bellis® – a tárolás alatt is egészséges marad az alma (x)
(Najat Attila)
A BASF gombaölő szer ajánlata az alma tárolási betegségei ellen.

Körte génbanki gyűjtemény Keszthelyen
(Kocsisné Dr. Molnár Gitta)
Az írás nemcsak a Keszthelyen található körte génbankot, a génbanki fajtagyűjtemény szerepét, jelentőségét mutatja be, hanem beszámol a génbankban végzett fagytűrési, virágzási idő, szabadtermékenyülési és gyümölcsvizsgálatok több évinyi eredményeiről is.

CSONTHÉJASOK

Az őszibarack fajtahasználatának változásai
(Dr. Szalay László, Dr. Timon Béla, Gyökös Imre Gergő)
Az őszibarack fajtahasználata folyamatos átalakulásban van a fogyasztói (kereskedői) és a feldolgozói igények változásai, valamint a divathullámok hatására. A termesztési adatok figyelembe vételével ennek tendenciáit ismertetik a szerzők mostani cikkükben.

Könyvajánló. Intenzív cseresznye művelési rendszerek itthon és a nagyvilágban Szerkesztette: Dr. Gonda István
(Dr. Apáti Ferenc)
A kiadvány Európa cseresznyetermesztésben élenjáró országának, valamint a déli félteke legnagyobb és eredményes cseresznyetermesztő országainak művelési rendszereivel, azaz az alany, a fajta, a térállás, a koronaforma és a termesztéstechnológia újdonságaival és érdekességeivel foglalkozik, amely így inspirációt, ötleteket adhat a hazai cseresznyetermesztés fejlesztésére vonatkozóan is.

Az őszibarack karcsú orsó és továbbfejlesztett változata
(Dr. Timon Béla, Dr. Szalay László, Gyökös Imre Gergő)
Már az 1970-es években megjelent a csonthéjasoknál, így az őszibaracknál is az igény az intenzívebb, hamarabb termőre forduló, nagyobb termőképességű ültetvények kialakítására. Ennek egyik irányát, a karcsú orsót, e művelési rendszerű őszibarack ültetvények telepítésének és kialakításának szempontjait, valamint az orsó művelés legújabb változatát, a füzérorsót mutatják be a szerzők írásukban.

Világos színű cseresznyék
(Dr. Békefi Zsuzsanna, Dr. Szalay László)
Ez az írás a hazánkban szokatlan, világos színű, sárga vagy sárga alapszínen halványpiros színnel tarkított héjú cseresznyék világába kalauzolja el az olvasókat, melyből nemcsak a világos színű cseresznyék nemesítése során fennálló kihívásokkal ismerkedhetnek meg, hanem ajánlásokkal is gazdagodhatnak arra vonatkozóan, mire kell fokozottan ügyelni (alany-nemes kompatibilitás) új fajták termesztésbe vonásakor.

HÉJASTERMÉSŰEK

Miért nem telepítünk öntermékeny mandulákat?
(Skola István)
A mandulát tipikus idegentermékenyülő gyümölcsfajként ismeri a szakmai köztudat, mellyel sok probléma van: a kajszinál is gyengébb a téltűrése, sokszor károsítják a késő tavaszi fagyok, problémás a termékenyülése. Újabban azonban több olyan nemzetközi nemesítési eredménnyel is találkozhatunk, mely befolyásolhatja a manduláról eddig kialakult elképzelésünket. Ezeket a nemesítési irányokat, célokat és a külföldi egyes nemesítő műhelyekben keletkezett fajtabőséget tekintik át ebből az írásból.

TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS

A csonthéjasok sikeres termesztésének talajtani megalapozása
(Szabóné Kele Gabriella)
Az cikk középpontjában a csonthéjasok telepítését megelőző alaptrágyázás irányelvei állnak. Olvashatnak arról is, hogy hogyan történik a telepítésre tervezett terület talajtani viszonyainak felmérése, valamint, hogy a csonthéjasok milyen igényeket támasztanak a talajjal szemben, továbbá bemutatásra kerülnek a telepítés előtti tápanyagfeltöltés legfontosabb szempontjai is.

A trágyázás hatása az őszibarack, meggy és kajszi fák tápláltságára, hozamára és stressztűrésére
(Dr. Szűcs Endre)
A tápanyag-utánpótlás tervezéséhez a szakkönyvekben segédtáblázatokat találunk, amelyek a talaj- és levélanalízis optimális értékeit tüntetik fel. Ritkán beszélünk azonban arról, hogy ezek az értékek hosszú évekig tartó tartamkísérletek eredményei alapján születnek, a táblázatok adatai mögött szorgalmas kutatómunka áll. A cikk néhány csonthéjas gyümölcsfaj ilyen jellegű kutatásainak eredményeibe nyújt betekintést.

GYÜMÖLCSÖSÖK VÉDELME

Újratelepítési problémák a gyümölcsültetvényekben
(Dr. Jenser Gábor, Dr. Magyar Károly, Dr. Véghelyi Klára)
A letermett ültetvények kivágása után, gyakran újratelepítés mellett dönt a gazda, még akkor is, ha az újratelepített gyümölcsös várható gyengébb növekedéséről, teljesítőképességéről tájékozott. De mit is takar a talajuntság okozta gyengébb növekedés, mi okozza, milyen mértékű lehet, és egyáltalán mit tehetünk ellene? E kérdések megválaszolása mellett a témakör korábbi és a legújabb eredményeinek ismertetésére is kitérnek a szerzők, minden esetben a gyakorlati szempontokat is figyelembe véve.

Könyvajánló. Gyümölcsültetvények fagy- és jégvédelmének technológiai lehetőségei és gazdasági megfontolásai
A szerző e szakkönyv keretei között összegzi a fellelhető hazai és a gyümölcstermesztésben legfejlettebb országokból származó külföldi szakirodalmak tudományos és szakmai ismereteit, valamint a fagy- és jégvédelemben élenjáró hazai gyümölcstermelő vállalkozások eddigi gyakorlati tapasztalatait. Feldolgozásra kerültek a hazai kutatások elmúlt néhány éves, a legújabb védelmi technológiákra is kiterjedő eredményei.

A tavaszi fagykárok elleni védekezés lehetőségei a gyümölcstermesztésben
(Dr. Apáti Ferenc)
A tavaszi fagyok elleni védekezés jelentősége az elmúlt évek eseményei miatt erőteljesen felértékelődött, ezért úgy gondoltuk, érdemes bemutatni a napjainkban rendelkezésre álló aktív fagyvédelmi módszereket, áttekinteni az ezekkel kapcsolatos legfontosabb ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat, egyben egy rövid összefoglalót adva azok főbb előnyeiről és hátrányairól, valamint ökonómiai megfontolásaikról is.

Végre hazánkban is forgalomba került a NEEM AZAL® T/S (x)
(László Gyula)
A Biocont Magyarország Kft. egyedülálló, növényi kivonat hatóanyagú rovarölő szerét ajánlja a gyümölcstermesztők figyelmébe.

Almaültetvényeinkben élő ragadozó atkák szerepe a környezetbarát növényvédelemben
(Hajdú Zsuzsanna)
Az írásból a Budapesti Corvinus Egyetem Rovartani Tanszékén végzett akarológiai kutatásokba nyerhetnek betekintést, melynek során az almán károsító növényevő atkák populációszabályozásának környezetbarát lehetőségeit vizsgálták, egyúttal rávilágítva a figyelmet a ragadozó atkákra, mint a természetes erőforrások egyik hasznos csoportjának szerepére a gyümölcsösök környezetbarát növényvédelmében.

Gyümölcstermesztés szermaradékok nélkül: vegyszermentes megoldások a Biocont Kft.-től (x)
(László Gyula)
Ismerjék meg az ISOMATE®-ISONET® feromon légtértelítés és a MADEX® granulovírus hatóanyagú rovarölő szert.

EGYÉB SZAKMAI KÖZLEMÉNYEK

Zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek helyzete Magyarországon
(Fodor Zoltán)
Az írás az Európában működő zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek működésével hasonlítja össze a hazai rendszert, több szempontból is megvizsgálva a TÉSZ-ek helyzetét, a rájuk nehezedő számtalan belső és külső problémát.

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította és fordította: Polgárné Balogh Eszter)
Külföldi szaklapokban megjelent érdekesebb írásokból olvashatnak összeállítást.

Agrármúltunk nagyjai. Unghváry József (1864-1933)
(Kurucz Miklós)
Agrármúltunk nagyjait bemutató sorozat keretében most Unghváry József életútját és munkásságát ismerhetik meg az olvasók.

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen