Agrofórum Extra 54.

Ízelítő a tartalomból

Ehhez a lapszámhoz nincsenek feltöltve betekintő cikkek.

Tartalomjegyzék + ×

Egy kis múltba tekintés
(Dr. Bódis László)

A 2013. évi repce, napraforgó és szója terméseredményei, illetve a 2013. évi repce vetési adatai
(Kecskemétiné Pauliscsák Ibolya, Zsigmond Richárd)
A NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóságának szakemberei írásukban a repce, a napraforgó és a szója 2013-as betakarításának hazai eredményeit adják közre táblázatos formában, megyei bontásban, illetve az azt befolyásoló legfontosabb körülményeket foglalják össze, valamint beszámolnak az új repcevetések állapotáról is.

Hiány lesz talajfertőtlenítő szerekből az idén? (x)
(Takács Attila)
Cheminova Magyarország Kft. tanácsai kukorica- és napraforgó-termesztők számára a talajfertőtlenítőkről.

A repce-, a napraforgó- és a szójatermelés világpiaci helyzete
(Dr. Tikász Ildikó Edit, Varga Edina)
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet szakemberei írásukban a repce, a napraforgó és a szója világpiaci árának, termésmennyiségének, valamint felhasználásának, továbbá a főbb termelő országok szerint várható exportjának alakulását tekintik át.

Sharda Cropchem termékek az olajos növények költségtakarékos növényvédelméhez (x)
(Dr. Kondár László)
Ismerjék meg a Sharda Hungary Kft. 2014-es növényvédelmi ajánlatát repcében, szójában, napraforgóban.

Interaktív hatások a napraforgó termesztési modellekben
(Dr. Pepó Péter)
Magyarországon az elmúlt években ugyan növekedett a napraforgó termésátlaga, de több olyan lehetőséget még nem használnak ki a termelők, amelyek a termesztéstechnológia viszonylag mérsékelt átalakításával, az inputok mérsékelt növelésével megvalósíthatók. Ezek a tartalékok pedig azoknak a kölcsönhatásoknak a sokkal nagyobb mértékű kihasználásán alapulhatnak, amelyek az ökológiai, a biológiai és az agrotechnikai tényezők között működnek, tudományosan G x E x A  interakcióknak nevezzük. Jelen írásában a szerző e kölcsönhatásokat elemzi, számos kísérleti eredmény felhasználásával.

Saaten-Union. Több termés. Nagyobb biztonság – Napraforgó 2014 (x)
Ismerjék meg a Saaten-Union 2014-es napraforgó hibrid ajánlatát.

Napraforgó fajták kísérleti eredményei, 2013
(Szekrényes Gábor)
A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának szakembere az állami elismerés céljára bejelentett napraforgók kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleteinek termőhelyenkénti, ill. tenyészidőszak alatti megfigyeléseinek eredményeit adja közre éréscsoportonkénti bontásban, táblázatos formában.

Tallózás külföldi szaklapokban
(Fordította és összeállította: Polgárné Balogh Eszter)
Külföldi szaklapokban megjelent érdekesebb írásokból olvashatnak összeállítást.

Napraforgó-termesztés nyereségesen Lőkösházán (x)
(Horváth Csilla)
BASF növényvédelmi technológiára alapozott napraforgó-termesztés gyakorlati tapasztalatai.

Napraforgó vetőmag-szaporítási tapasztalatok 2013-ban
(Fürst Katalin, Menyhért Tamás, Maczák Mihály)
A szerzők hazánk egyik legnagyobb területen termesztett gazdasági növényének, a napraforgónak 2013-as vetőmag-szaporítási eredményeit ismertetik és elemzik, az elmúlt év időjárási adataink és növényvédelmi helyzetének alakulása tükrében.

Pár gondolat a repce és a napraforgó tápanyagellátásáról (x)
(Hoyer Rita)
A Borealis L.A.T Hungary Kft. 2014-es tápanyag-utánpótlási javaslata repce- és napraforgó-termesztők számára.

Visszatekintés a napraforgó betegségeinek 2013. évi előfordulására
(Dr. Békési Pál)
A 2013. év ismét különlegesnek bizonyult: szinte minden nagy gazdasági jelentőségű kórokozó a sokéves átlagtól elmaradó mértékben jelent meg – ugyanakkor helyettük nem jelentkezett „versenytárs” megbetegedés sem. Más szóval: országos szinten régen nem látott mértékben távol maradtak a betegségek. Ez az írás ezen megállapítás hátterében álló folyamatokra, okokra igyekszik rávilágítani.

Napraforgófajták betegség-ellenállóságának vizsgálata fajta- és provokációs kísérletekben, 2013
(Dr. Gergely László és mtsai)
2013-ban a NÉBIH Növényfajtakísérleti Állomásain beállított országos kisparcellás és néhány kihelyezett fajtakísérletekben 77 napraforgó-genotípus (fajta/hibrid) betegség-ellenállóságát vizsgálták természetes fertőzés nyomán, illetve provokációs körülmények között. A vizsgálatok legfontosabb eredményeit és az azokból levonható következtetéseiket adják közre jelen írásukban a szerzők.

A napraforgó gyomirtása
(Szabó László)
A Vegyszeres gyomirtás, termésszabályozás c. könyvben megjelent írás minden részletre kiterjedően foglalja össze és mutatja be a napraforgó gyomirtására alkalmazható eljárásokat és a felhasználható hatóanyagok körét.

Gramin – szuperszelektív egyszikűirtó a Nufarmtól (x)
(Farkas Ádám)
Gyomokkal versengő, fiatal kultúrnövények megfelelő védelmére kínál megoldást a Nufarm Hungária Kft.

A napraforgó talaj-előkészítése
(Dr. Jóri J. István)
Jelen cikkében a szerző nemcsak összegzi a napraforgó talajművelési rendszerének kialakításánál tekintetbe veendő főbb szempontokat és megoldandó feladatokat, hanem ismerteti a korán betakarított elővetemények, ill. kukorica után a talaj-előkészítés legfontosabb szempontjait, mozzanatait.

Hogyan válasszunk… (21.) Napraforgó adaptert
(Dr. Fűzy József)
A gépforgalmazók kínálatában az arató-cséplő gépek esetében különféle kiegészítők/adapterek állnak a gazdálkodók rendelkezésére a napraforgó betakarításához, amelyek kiválasztására nem mindig egyszerű feladat. Éppen ezért, úgy gondoltuk, érdemes számba venni ennek a műveletnek a lehetséges eszközeit, adaptereit, azok műszaki felépítését és működést, valamint kiválasztásuk legfontosabb szempontjait.

A 2012/13-as repceszezon áttekintése és értékelése
(Dr. Kiss Erzsébet)
Immár hagyománnyá vált, hogy az elmúlt repcetermesztési évet február időszakában tekintjük át, azzal a céllal, hogy értékeljük az ökológiai és ökonómiai feltételeket, valamint a jellemző technológiai műveleteket. Tesszük mindezt azért, hogy összegezzük és levonjuk a tapasztalatokat, okuljunk azokból úgy, hogy a nagyrészt még előttünk álló új repceszezonban ezeket a tanulságokat hasznosítani is tudjuk.

Aktualitások a repce tápanyag-ellátásában (x)
(Benedek Szilveszter)
Tápanyag-utánpótlási javaslatok a Yara Hungária Kft.-től repcetermesztők számára.

Repce-körkép és tavaszi tennivalók
(Dr. Bódis László)
A TERKA (Terménykerekasztal) rendezvényeken résztvevő gazdák legutóbb az őszi vetések előtti körkérdéseinkre mondták el a talaj-előkészítésről, vetésidőről, tőszámról, fajtákról alkotott véleményüket. Ezúttal a repcékről kérdeztük őket, ezen a hó nélküli télen, Vízkereszt táján.

Apró részletek a csúcshozamért (x)
A RAPOOL Hungária Kft. szakembere a mikroelemek fontosságára mutat rá a repcetermesztésben.

Az államilag elismert és EU-listás őszi káposztarepce fajták kísérleti eredményei, 2013
(Szekrényes Gábor)
A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának szakembere az államilag elismert és EU-listás őszi káposztarepce fajták és hibridek kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleteinek termőhelyenkénti, ill. beltartalmi eredményeit adja közre éréscsoportonkénti bontásban, táblázatos formában.

Az Acanto® Plus prémium kategóriás fungicid (x)
(A. Gy.)
Jövedelmező repcetermesztés DuPont gombaölő szerre alapozva.

Adatok a repcefélék 2012-2013. évi hazai vetőmag-szaporításáról
(Füsti Molnár Gábor)
Milyen volt az előző, már magunk mögött lévő tenyészidőszak az őszi káposztarepce, az őszi réparepce, a tarlórépa és a tavaszi káposztarepce szempontjából? Mindezt a 2013-as vetőmag-szaporítási eredmények oldaláról vizsgálja ez az írás.

Egy új barát – Inazuma (x)
(Szabó Roland)
Korszerű, modern rovarölő szer repcetermesztőknek a Sumi Agrotól.

A bundásbogár mint repcekártevő!
(Dr. Farkas István)
A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának szakembere írásában azokat a vizsgálati eredményeiket és tapasztalataikat osztja meg az olvasókkal, amelyek a gyümölcsösök potenciális kártevőjeként már régóta ismert bundásbogár megfigyelésére, csapdázására, valamint a védekezési lehetőségek felmérése irányultak repcében. Ugyanis e kártevő előszeretettel keresi fel a fészkesvirágzatúak és a keresztesvirágzatúak virágait is.

Arysta kereskedői rendezvény
(Demes Gabriella)
Január közepén tartotta évindító kereskedői rendezvényét az Arysta Magyarország Kft., ahol az új készítmények, illetve az engedélyezésben bekövetkezett változások ismertetésére került sor.

Alapozza meg termései eredményét már a vetésnél! – a Pronto egy kitűnőválasztás (x)
(Szász Zoltán)
Kalászos gabona- és aprómagvető a Horsch GmbH-tól.

Könyvismertetés. Vegyszeres gyomirtás, termésszabályozás
(Összeállította: Benécsné dr. Bárdi Gabriella)
Január közepén került sor Budapesten a címben szereplő – a sokak által a növényvédősök bibliájának tartott, és a „Kádár-féle zöld könyv”-ként ismert – szakkönyv sajtóbemutatójára a szerkesztő-szerző és néhány, a fejezetek megírásában közreműködő szakember részvételével.

PROPULSE – aranyat érő befektetés (x)
(Csorba Csaba)
Ismerjék meg a Bayer új gombaölő szerét őszi káposztarepcében.

A császárok kincse
(bl)
A cím láttán bizonyára a kincseskamrában őrzött nemesfémből készült relikviákra gondolnak olvasóink. Ezúttal nem erről van szó, hanem a stratégiai növénnyé előlépett szójáról.

Ülésezett a Magyar Szója Nonprofit Kft. Beszámoló
(Dr. Bódis László)
Szűk körű megbeszélést hívott össze a Magyar Szója Nonprofit Kft. 2013. december 12-én, Herceghalomban, amelynek célja az volt, hogy a tagok áttekintsék a szójatermesztés helyzetét, feltárják a fejlesztést gátló körülményeket, meghatározzák a jövő feladatait, és kiválasszák, megválasszák maguk közül azokat a koordinátorokat, akik az egyes szakterületeket összefogják.

A nagy termőképességű repcét „Tápláljuk és védjük” (x)
(Fehér Tamás)
A Kwizda Agro a Tavaszi Repce Csomagját ajánlja a repcetermesztők figyelmébe.

Szója fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2013
(Szekrényes Gábor)
A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának szakembere írásában az államilag elismert és EU-listás, valamint az állami elismerés céljára bejelentett szójafajták kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleteinek termőhelyenkénti, ill. a tenyészidőszak alatti megfigyeléseinek eredményeit adja közre éréscsoportonkénti bontásban, táblázatos formában.

Protector – új fungicid és regulátor a repcében (x)
Ismerjenek meg egy, az intenzív repcetermesztésben jól használható fungicidet.

Szója vetőmaghelyzet
(Seresné Sallai Orsolya, Benke Zoltán)
A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának szakemberei egy, reményeink szerint, fellendülőben lévő gazdasági növényének, a szójának a 2013-as vetőmag-szaporítási eredményeit ismertetik, az elmúlt év időjárási adataink és növényvédelmi helyzetének alakulása tükrében.

Caramba® Turbo – gombaölő szer és növekedés-szabályozó (x)
(Molnár Szabolcs)
Dupla segítség a repcének kora tavasszal egy lépésben a BASF-től.

A napraforgó történetéből
(Kurucz Miklós)
Az elmúlt években tartósan fél millió ha fölött volt a napraforgóval elvetett terület, amivel harmadik legfontosabb növényünkké vált. Termesztése gazdaságos, agronómiai szempontból több előnye van. Mondhatjuk, hogy sikernövényünk lett. De tudjuk-e, hogy honnan indult el a siker útján a növény, amelynek tudományos neve Helianthus annuus (a görög „Helios”, azaz nap és az „Anthos”, azaz virág szavak összetételéből)? Ennek járt utána a mostani Jegyzet.

Saaten-Union. Több termés. Nagyobb biztonság – Kukorica 2014 (x)
Ismerjék meg a Saaten-Union 2014-es kukorica hibrid ajánlatát.

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

 (Dr. Inczédy Péter)  

 

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen