AgroFIELDshow – Szeptemberben testközelben

AgroFIELDshow – Szeptemberben testközelben

Agrofórum Online

Az Agrofil-SZMI Kft. hagyományteremtő szándékkal 2019. szeptember 2-6. között, 3 helyszínen rendezte meg az AgroFIELDshow rendezvénysorozatot

„Ahol jó lenni.” – ezekkel a szavakkal köszöntötte Lajos Mihály, az Agrofil-SZMI Kft. ügyvezetője a püski rendezvényen megjelent gazdatársakat. A társaság megalakítása óta különös figyelmet fordít a szántóföldi vizsgálatok kivitelezésére, értékelésére, és az eredmények gyakorlati alkalmazására. Több mint 20 éves tapasztalatát az eddigiekhez képest új szintet jelentő terepen szeretné a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodók hasznára fordítani. Ennek jegyében, az AgroFIELD Termelői Club keretei között a tagok részére lehetőséget teremt a saját területük jobb megismerésére, kísérletek lefolytatásán keresztül, az abból nyert adatok alapján történő döntéshozatalra, valamint a szektort érintő nemzetközi trendek mindennapi gazdálkodásba való beépítésére.

Az első előadó az egyesült államokbeli Purdue Egyetemről érkező James Camberato volt, aki hangsúlyozta, hogy szaktanácsadás fontos versenyképességi tényezője az amerikai mezőgazdaságnak. Elmondta, hogy a tőlük, mint nem magánszektor által finanszírozott kutatóktól származó szaktanács előnye abban mutatkozik meg, hogy azok független, termékhez nem kötődő, elfogulatlan kutatásokon alapulnak, mivel a céljuk nem meghatározott termékek vagy technológiák értékesítése a farmerek számára, hanem egészen egyszerűen csak jövedelmező agronómiai információk előállításán dolgoznak. Az USA-ban a kutatóintézetek mellett magángazdaságokban is folyik szántóföldi növénytermesztési kutatás. Kiemelte, hogy annak ellenére, hogy az Államokban a tanácsadás finanszírozása nagyrészt állami forrásokon alapul, a farmereknek az utóbbi években egyre inkább fizetniük kell egyes szolgáltatásokért, mint például a szaktanácsadáshoz kapcsolódó kiadványok, konferenciák, terepi bemutatók.

Lajos Mihály elmondta, hogy az Agrofil-SZMI Kft. több mint tíz éve végez saját finanszírozású és erőforrású szántóföldi kísérleteket a főbb növénykultúrában, változó talaj- és egyéb változó agroökológiai körülmények között.  A felgyűlt kísérleti eredmények a szántóföldi növénytermesztés területén számos ponton szolgáltattak hasznos, néha meglepő eredményeket az agronómiai döntéshozatal megalapozásához. Más megszületett eredmények egyre több és több irányú további fejlesztési munkát indítottak el, újabb felvetődő kérdések megválaszolására. Ezen eredményekkel a társaság szaktanácsadási szolgáltatási keretein belül nyílt módjuk találkozni a termelőknek, inkább közvetett, feldolgozott módon. Az AgroFIELD Fejlesztési Program elindulása után az Innovációs csoport termelő tagjainak már módjában állt közvetlenebbül használható információhoz jutni, melyet direkt módon is alkalmazhattak az agronómiai döntéshozatal során. Az AgroFIELD Termelői Club ennek a munkának a kiterjesztését jelenti más, a rendszer iránt érdeklődő termelők irányába. A klub a fejlesztési program munkáját interaktív szintre emeli, miáltal a termelő az eredmények megszületésének nemcsak passzív szemlélője, hanem aktív résztvevője is lesz. Az így szerzett saját és hatalmas csoport-tapasztalat beépítése a döntéshozatali struktúrába könnyebb, gyorsabb és életszerűbb. Ezt erősítette meg az előadásokon és gyakorlati bemutatókon ismertetett számtalan kísérleti eredmény is.

Az Agrofil-SZMI Kft. a drónok gyakorlati alkalmazásának témáját fontosnak tartja. Ennek szellemében a drónok magyarországi alkalmazásának lehetőségeiről és feltételeiről, és a drónokhoz fűződő téves és megtévesztő információkról beszélt Gligorovics Tibor, gyakorlati megközelítésben. Elmondta, hogy Magyarországon a jelenleg beszerezhető és alkalmazott drónok nem hobbi kategóriába tartoznak, hanem már csak a balesetmentes működtetésük is figyelmet, szaktudást igényel – és akkor a monitoring adatfelvételezésről vagy permetezésről nem is beszéltük. Bemutatta, hogy Magyarországon a drónok mezőgazdasági alkalmazása, különösen a permetezés terén, milyen jogi, illetve technológiai korlátokkal szembesül. Elmondása szerint nagyon sok gazdálkodó tévedésben van, amikor nem veszi figyelembe azt, hogy a permetezés esetében át nem hágható fizikai törvények szabályozzák pl. egy adott méretű permetcsepp élettartamát.

Boda Zoltán, az Agrofil-SZMI Kft. munkatársa beszélt a 2019-ben beállított kísérletekről. Püskin egy Magyarországon egyedülálló hibrid-karakterisztikára irányuló kísérletet mutatott be. Elmondta, hogy hazai körülmények között az időjárási viszonyok (elsősorban csapadék) mellett a sikeres termesztést leginkább befolyásoló tényező, a tízéves vizsgálatok alapján a termőhelyünkhöz, körülményeinkhez legalkalmasabb hibrid kiválasztása. Megjegyezte, hogy ehhez azonban jelenleg hiányzik a termőhelyre szabott megbízható információ és adat. A területen bemutatott Workhorse-Racehorse kísérlet 6 nemesítőháztól húsz hibridnek vizsgálja 4 tőszámra és 3 nitrogén dózisra adott reakcióját. Elmondta, hogy egy ilyen összetett több tényezős kísérlet kialakítása komoly mérnöki munkát igényel, viszont többszörösen megéri, hiszen a kísérlet eredményei a megfelelő hibrid kiválasztásán túl segítik a termelőket a helyes termesztési stratégia kialakításában. A kísérlet bejárása során a termelők megtekinthették a parcellákat, ahol már látszódtak a különböző karakterisztikai jellemzői a hibrideknek. A végleges következtetéseket természetesen betakarítás után lehet elvégezni. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy ezen eredmények az AgroFIELD Termelői Club tagjainak nyilvánosak, a kísérleti terület számukra látogatható. Zárszóként elmondta, hogy céljuk a vizsgálatokkal egy stratégiai döntéstámogató rendszer kialakítása a clubtagok számára.

A dalmandi és a görbeházi helyszíneken hasonló kísérleti témákat láthattak az oda látogatók. Két kísérlet típust jártak körbe, ahol szintén a helyi adottságokhoz keresik a hibridspecifikus megoldásokat. A két kísérlet között az alapvető különbség a parcellaméret volt: üzemi és kisparcellák kerültek bemutatásra. Boda Zoltán hangsúlyozta, hogy itt már a clubtagok maguk állították be a kísérletet az Agrofil kísérleti protokollja alapján, üzemi körülmények között üzemi parcella méretben. A kísérletekben azokat a hibrid- és tőszám-kombinációkat keresik, amik szélsőséges, kedvezőtlen körülmények között is biztonságos termés nyújtanak. A kisparcellás kísérletekben 20 hibrid tőszámreakcióját vizsgálták. Elmondása szerint a dalmandi helyszínen az időjárásnak köszönhetően egy olyan plusz információhoz jutottak, ami ugyan a tervekben nem szerepelt, de annál nagyobb értéket jelent, mind a kísérlet, mind a termelők számára. Az idei nyáron Tolna megyében többször alakult ki nagyobb vihar, ami próbára tette a növények szárerősségét, dőlés-ellenállóságát a különböző tőszámsűrítés mellett. Az elvégzett értékelések alapján készült egy hibrid-tőszám dőlés-ellenállósági kimutatás, ami szintén segíti a club tagjai számára a megfelelő hibrid kiválasztását.

A KUBOTA márkát Horváth Kálmán mutatta be. Elmondta, hogy a KUBOTA a világ 5. legnagyobb mezőgép gyártójaként nagyon nagy hangsúlyt fektet az innovatív megoldásokra, ezért is fejlesztette ki saját automata kormányzási rendszerét. Bizonyára sokak előtt ismert, hogy a KUBOTA a 2014-ben megvásárolta a Kverneland csoportot, így a Kverneland munkagépei, illetve technológiája KUBOTA színben is elérhetőek már évek óta. A Kverneland úttörője volt az ISOBUS kifejlesztésének, így itt alapvető követelmény, hogy munkagépeik és ezáltal traktoraik kompatibilisek legyenek más gyártók gépeivel. Ez nagyban hozzásegítette a KUBOTA-t a saját E-DRIVE névre keresztelt automata kormányának fejlesztésében, melyben a már jól ismert IsoMatch Tellus PRO Monitor adja a kezelő felületet. Hangsúlyozta, hogy KUBOTA a kistermelőktől a nagygazdaságokig mindenkire gondolt, mikor kifejlesztette a rendszereit, hiszen azok tudása licence-kulcs vásárlásával fejleszthető. Így mindenki megtalálja a neki megfelelő megoldást. Ez a licence-kulcs vásárlási lehetőség kiterjed a munkagépekre is, hiszen ott is ki lehet válogatni azt, hogy mi az a rendszer, amire nekünk szükségünk van, és a pénztárcánkhoz is tudjuk mérni. A KUBOTA háttértámogatása szerviz és alkatrész vonalon szintén felveszi a versenyt bármely nyugat európai traktor márkáéval.

*

A rendkívül sok újdonságot és gyakorlati haszonnal kecsegtető, innovatív technológiát felvonultató bemutatók konzultációs lehetőséggel zárultak, ahol mind a kísérletek eredményeiről, mind az AgroFIELD Termelői Clubról személyes megbeszélésekre, illetve szándéknyilatkozatok aláírására volt lehetőség.

További információk:
Holczer Evelyn
Mobil: +36 30 197 6346
E-mail: holczere@agrofil.hu

ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen