Napraforgó fajtakísérletek eredményei, 2018

Napraforgó fajtakísérletek eredményei, 2018

Agrofórum Online

A 2018-as év napraforgó termesztését kedvező eredmények jellemezték. A betakarított vetésterülete 2018-as tenyészidőszakban 604.374 ha volt. Az országos termésátlag 3002 kg/ha, míg a megtermelt napraforgótermés mennyisége 1.814.335 t volt.

Közép-Magyarországon a betakarított napraforgóterület 43.801 ha volt. A Dunántúlon a terület 167.105 ha, az Alföldön és Észak-Magyarországon 393.468 ha-t takarítottak be. Közép-Magyarországon a betakarított napraforgó termésátlaga 2947 kg/ha, Dunántúl kiemelkedő a 3124 kg/ha-os eredménnyel, az Alföldön és Észak-Magyarországon a napraforgó termésátlaga 2941 kg/ha volt (Forrás: NAK).

A NÉBIH a kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek értékelését a vizsgálati csoportoktól függően 10-13 termőhelyen végezte el. A kísérletek országos elhelyezkedését az 1. ábra mutatja. Kísérleti eredményt a hagyományos olajipari napraforgókról a korai csoportban 8, a középérésű csoportban 12 hibridről közlünk. Az étkezési, hántolási és madáreleség céljára termesztett napraforgó hibridek csoportjában 10 fajta szerepelt a vizsgálatokban.

A hazai termesztésben az imazamox és a szulfonil-karbamid csoportba tartozó tribenuron-metil hatóanyagra rezisztens napraforgó hibridek a legfontosabbak. Együttes vetésterületi részesedésük a 94%-ra becsülhető. Az imazamox-rezisztens napraforgó hibridek csoportjában a korai IMISun csoportban 6, a középérésű IMISun csoportban pedig 7 hibrid került elvetésre. A korai CLHA Plus csoportban 3, a középérésű CLHA Plus csoportban pedig további 5 hibrid került a kísérletekben beállításra. A hibrideket vegyszeres kezelés mellett vizsgáltuk. Szintén vegyszeres kezelés mellett vizsgáltuk a szulfonil-karbamid csoportba tartozó tribenuron-metil hatóanyagra rezisztens hibrideket. A korai csoportban 7, míg a középérésű csoportban 11 hibrid szerepelt.

A magas olajsavtartalmú napraforgók vetésterülete az elmúlt évben tovább emelkedett. Becslések szerint a terület nagysága elérte a 120.000 ha-t. A magas olajsavtartalmú napraforgókból a különböző vizsgálati csoportokban összesen 14 hibridet vizsgáltunk a 2018-as évben. Az olajsavtartalmat izolált mintákból határozzuk.

A kísérletekben az államilag elismert összehasonlító fajtákhoz hasonlítjuk az új fajtajelölteket a hagyományos olajipari korai és középérésű csoportokban és az étkezési, hántolási és madáreleség napraforgók esetén, míg több csoportban a kísérleti átlaghoz történik a hasonlítás. A 2020-tól szeretnénk valamennyi vizsgálati csoportban összehasonlító fajtákhoz hasonlítani a vizsgálatokban szereplő hibrideket. A kísérletekben több az EU listán szereplő, a gyakorlati termesztés számára fontos hibridet vetettünk el. Az előző évekhez viszonyítva a vizsgált fajták száma 11-gyel növekedett. A vizsgált 69 hibridből 18 államilag elismert, 23 EU listán szerepelő, 28 pedig fajtajelölt volt. Az elmúlt évben 8 magyar nemesítésű hibridet vizsgáltunk kísérleteinkben.

A tenyészidőszak alatti megfigyelések eredményeit összevontan közöljük (1-10. táblázat).

1. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2018

2. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2018

3.táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2018

4. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2018

5. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2018

6. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2018

7. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2018

8. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2018

9. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2018

10 .táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2018

A kísérletekben szereplő magas olajsavtartalmú napraforgók felsorolását a 11. táblázat tartalmazza.

11. táblázat HO napraforgó hibridek 2018

Kísérleti helyenként közreadjuk a terméseredményeket (12-21. táblázat). A beltartalmi eredményeket a későbbiekben fogjuk közölni.

12. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények, 2018– *korrigált átlag

13. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények, 2018 – *korrigált átlag

14. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények, 2018

15. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények, 2018

16. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények, 2018

17. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények, 2018

18. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények, 2018

19. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények, 2018

20. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények, 2018

*korrigált átlag
21. táblázat Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények, 2018

A 2018. évi tenyészidőszak időjárásának jellemezői

A szokásosnál hidegebb és jóval csapadékosabb volt a március. A legmelegebb áprilist tudhattuk magunk mögött 1901 óta. Csapadék tekintetében is szélsőségesen alakult a hónap, a legszárazabb áprilisok sorában az előkelő 6. helyen végzett az elmúlt év áprilisa. A 2018-as május a harmadik legmelegebb volt 1901 óta. Csapadék szempontjából pedig az átlagosnál kissé szárazabb volt a hónap. Az igen meleg május után 2018 júniusa újra a szokásosnál melegebb, ugyanakkor igen csapadékos időjárású volt. A heves záporokból és zivatarokból egy-egy nap rekord mennyiségű csapadék hullott. A július a szokásosnál kissé melegebb és összességében átlagosan csapadékos időjárású volt. A csapadék területi eloszlásában jelentős különbségek adódtak. Augusztus a nyár utolsó hónapja alapvetően száraz időjárású, ugyanakkor 1901 óta a 4. legmelegebb volt. A szeptember a szokásosnál melegebbnek és átlagos csapadékúnak bizonyult. Az október a szokásosnál sokkal melegebbnek és szárazabbnak mutatkozott (Forrás: OMSZ).

*

A Nemzeti Fajtajegyzéken jelenleg 57 napraforgó fajta szerepel, ami megfelelő biológiai hátteret biztosít a termesztéshez. A Fajtajegyzékben 2 szabadelvirágzású fajta található.

Az imazamox-rezisztens hibridek közül 7 IMISun és 5 a CLHA Plus/CLP csoportba sorolható, 6 a szulfonil-karbamid csoportba tartozó tribenuron-metil hatóanyagra rezisztens hibrid.

Jelenleg 6 államilag elismert magas olajsavtartalmú napraforgó hibriddel rendelkezünk, közülük 3 normál, 1 IMISun, 1 CLP és 1 SU csoportba sorolható.

40 hibrid a napraforgó-peronoszpóra (Plasmopara halstedii) 100, 700, 730, 710, 330 rasszaival, továbbá 5 hibrid a 304-es, 704-es rasszal szemben is rezisztens. 18 hibrid a napraforgó szádor (Orobanche cumana) „E” rasszával szemben mutat rezisztenciát.

Az EU közös fajtakatalógusa 1542 napraforgó fajtát tartalmaz.

Reméljük, hogy hasznosnak találják a közreadott NÉBIH napraforgó fajtakísérleti eredményeket.

ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen