2019. május

Ízelítő a tartalomból

„Nem azért öntözünk, mert megéri . . .” Beszélgetés Szikszai Tamás vezérigazgatóval 

Legutóbb 2018-ban jártunk erre, ugyancsak repcevirágzás idején. Akkor is az öntözésről beszélgettünk Szikszai Tamással, meg a beszélgetésbe bekapcsolódó Wéber Péterrel,…

Dr. Bódis László

Nemzeti aszályszeminárium – a DriDanube projekt eredményei

Az Európai Unió Duna Régiót felölelő stratégiájának prioritásaihoz illeszkedő projekt legfontosabb célja abból a problémából indul ki, hogy a térség…

Bíróné Dr. Kircsi Andrea

Vízpótlással a termésbiztonságért 

Ezt a tényt van, aki elfogadja és tesz ellene, van, aki viszont még abban bízik, hogy csak átmeneti jelenségről van…

Nagy Zoltán

Hígtrágya a termőföldön – érték, nem teher

Termőföldön történő felhasználás szempontjából a hígtrágyával azonos elbírálás alá esik az almozásos állattartásnál keletkező, az állati bélsárnak és vizeletnek, valamint…

Győri Diána

Szennyvíziszap a talajerő-gazdálkodásban

A magyar – meglehetősen pazarló – vízhasználati szokások következtében a nagyvárosok szennyvíztisztítói és ma már kistérségi szennyvíztisztítók is, növekvő mennyiségű…

Nagy Zoltán

Emlékezés egy virágkoszorús kislányra

A kép alatt egy idézet: „Három dolog maradt ránk a paradicsomból: a csillagok, a virágok és a gyerekek.” (Dante Alighieri).

Arra…

Dr. Bódis László

Agrármúltunk nagyjai. Cholnoky László (1899-1967)

A kutatók kíváncsi természetű emberek. Magyarázatot keresnek a világ dolgaira. Újabb ismeretlenek felé irányítják érdeklődésüket a már megismert (felfedezett) tények.…

Kurucz Miklós

Jegyzet gazdálkodóknak. A méhekről, a méhészetről, a világnapjukról

Közülük néhány erős médiavisszhangnak örvend, mások szinte hangtalanok maradnak. Én szinte véletlenül hallottam meg, hogy már a méheknek is van…

Kurucz Miklós

A szőlővirág titkai

Pedig a természetben meghúzódó sokszor láthatatlan dolgok is nagy jelentőséggel bírhatnak. Ilyen szerény természeti jelenség a szőlő virága is. Csak…

Dr. Hajdu Edit

Gépriport . Ez jó vásárlás volt!

Ezek azok a gépek, amelyek az év minden hónapjában munkára foghatóak, mert mindig akad valami olyan tevékenység a gazdaságban, ami…

Hatala László

A kajszi és az őszibarack termőrészei

A kajszifák különböző hosszúságú termővesszőin, a többi csonthéjas fajhoz hasonlóan, a vesszők oldalán találjuk a termőrügyeket, amelyek valódi virágrügyek. A…

Dr. Szalay László

Hogyan lehetünk precíziósak?

Az idei PREGA konferencia gyümölcstermesztéssel kapcsolatos előadásainak is ez volt a fő kérdése. Mivel különféle szakterületekről érkeztek az előadók, sokféle…

Dr. Szalay László

Könyvajánló. Talajnélküli zöldséghajtatás

Zöldségtermesztésünk belső- és exportpiacait csak úgy képes a jövőben megtartani, ha a termelési költségek leszorítása mellett, a termesztéstechnológia fejlesztésével a…

Dr. Terbe István

Intelligens szemüveg és mezőgazdasági alkalmazása

Hazánkban a digitális okos telefonok, televíziók és egyéb eszközök használata általánossá kezd válni. A digitális eszközök között az „intelligens szemüveg”…

Dr. Varga Vilmos

A görög- és sárgadinnye termesztésünk helyzete 2018-ban

A tenyészidőszak elején senki nem gondolta volna, hogy milyen meleg és száraz évnek nézünk elébe, holott az előző évben éppen…

Németh Tamás

Egész évben kiskert

Bizonyára meghálálják, hogy kora tavasszal visszavágtuk leveleiket a talaj felett bő egy tenyérnyivel, és tápanyagban dús komposzttal láttuk el a…

Tóthné Bogdányi Franciska

Kukoricavetés – globális helyzetkép

Ezek a számok azonban akár még jelentősen módosulhatnak tekintettel arra, hogy az északi féltekén épphogy elkezdődött a kukorica vetése a…

Dr. Molnár Zsuzsa

Szármaradványok bontása mikrobiális készítményekkel

E gabonafélék, ipari és takarmánynövények gyökér- és szármaradványa átlagosan a 8-10 tonnát is elérheti hektáronként. Ez a szervesanyagtömeg jelentős tápelemtartalommal…

Gazdálkodj jogosan. A szomszédjogok gyakorlásának egyes kérdései a mezőgazdaságban

A mező- és erdőgazdasági földrészletek minél célszerűbb és hatékonyabb használata mindig is nagy jelentőséggel bírt, ezért már az ókori rómaiakra…

Orlovits Zsolt

A világ élelmiszertermelésének kétharmada függ a méhek beporzásától

A „beporzók évének” nyilvánította a 2019-es évet Nagy István agrárminiszter, amellyel többek között a tömeges méhpusztulásra hívja fel a figyelmet…

Értékünk: a magyar növénynemesítés…

„A jó rend és
a jó szerkezet
a mindennapok anyagát is
megnemesíti”
(Horatius)
„… Legelőször is
a legegyszerűbb
dologhoz lássatok -
Adódjatok össze...”
(J.A.)

 

A XXV. Növénynemesítési Tudományos Napokról nem…

Dr. Oláh István

Kukoricamoly biszex csapda: hogyan növelhetjük a csapda szelektivitását?

A kukoricamoly (Ostrinia nubilalis), bár sok tápnövényű lepkefaj, fő termesztett tápnövénye a kukorica, melynek világszerte az egyik legjelentősebb kártevője. Ezt…

Dr. Nagy Antal

Lendületben a hazai bioágazat

Ez hatalmas fejlesztési lehetőséget jelent a bioágazat számára, hiszen a Vidékfejlesztési Program keretében biztosított eredeti összeg így a háromszorosára emelkedett…

Polgárné Balogh Eszter

Precíziós műhely. Precíziós technológiák és koncepciók a növénytermesztésben

Kovács László: Önök szerint milyen előnyöket jelent a precíziós gazdálkodás a gazdálkodók számára?

Bob Nielsen: A helyspecifikus technológiák több lehetőséget…

Lajos Mihály

Kertészeti károsítók előrejelzése (4.) - Az effektív hőösszeg a növényvédelmi előrejelzés szolgálatában

A hőmérséklet a változó testhőmérsékletű élőlények (pl.: rovarok, fonálférgek) számára az egyik legmeghatározóbb klimatikus környezeti tényező. A rovarok külső környezeti…

Dr. Markó Gábor

Most aktuális! Rejtélyes tünetek a kalászos növények levelein

A téli csapadék mennyisége nem pótolta a talajból hiányzó vízkészletet. Az őszi–téli időszak szokásos nitrogénmennyiségének 50-60 %-át vették csak fel…

Tóth Milena - Dr. Füzi István

Eltemethetjük-e a hazai burgonyatermesztést?

Előző lapszámunkban két cikk is foglalkozott a hazai burgonyatermesztés lehangoló helyzetével. Az ott közzétett információk alapján jogosan vetődhet fel olvasóinkban…

Dr. Bódis László

Az őszi búza gombás eredetű betegségei (6.) - Kalászfuzáriózis

Igaz ugyan, hogy egy 1931-ben megjelenő Növénykórtan könyv, amelyet Schilberszky előadásai alapján foglaltak írásba két fuzárium fajt említ (F. heterosporum…

Dr. Békési Pál

„Nálunk az öntözés nemcsak eseti vízpótlás, hanem a technológia elengedhetetlen része”

Azt a kérdést, hogy lehet-e burgonyát öntözés nélkül termeszteni, dőreség lett volna feltenni Bartha Sándornak, a Solum Zrt. fentiekben pozícionált…

Dr. Bódis László

Délkelet-ázsiai kertkultúra Dél-Amerikában – a Közös Agrárpolitika támogatásával

Mert a következőkben Francia-Guyana kertészetéről lesz szó – azaz arról a francia tengeren túli megyéről, ami jogilag Franciaország, és így…

Dr. Somogyi Norbert

Kertészeti károsítók előrejelzése (5 .) Az alma ventúriás varasodása és a tűzelhalás betegségek előrejelzése

Az alma ventúriás varasodása
A varasodásért felelős kórokozó pszeudotéciumos alakja a Venturia inaequalis, ivartalan alakja pedig a Spilocaea pomi Fr. konídiumtartós…

Ádám János

Magyarország öntözési stratégiája, az öntözésfejlesztés aktualitásai

Az idő kerekét visszaforgatva az 1960-as évekig, amikor az öntözési programok elindultak, a mai állapotokhoz képest sokkal kedvezőbb képet látunk.…

Kolossváry Gábor
1 000 Ft
Tartalomjegyzék + ×

Emlékezés egy virágkoszorús kislányra
(Dr. Bódis László)

A HÓNAP TÉMÁJA

Szennyvíziszap a talajerő-gazdálkodásban
(Nagy Zoltán)
A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása a talajok szervesanyag- és tápanyag-utánpótlásának egyik – eddig ki nem aknázott – lehetősége. Alkalmazásukkor azonban körültekintően és szakszerűen kell eljárni, mert a szennyvíziszapok tartalmazhatnak toxikus anyagokat, melyek – szakszerűtlen felhasználás esetén – a talajt károsíthatják, mikrobiológiai állapotát kedvezőtlenül átrendezhetik.

Hígtrágya a termőföldön – Érték, nem teher
(Győri Diána)
A hígtrágya az almozás nélküli állattartás folyékony halmazállapotú mellékterméke. Kezelése több megoldandó kérdést felvet a gazdálkodók számára, mivel a telepet eleve úgy kell kialakítani, hogy a hígtrágya elvezetése és tárolása megoldott legyen, ezen kívül pedig a hígtrágya elszállításáról is gondoskodni kell. Tény, hogy az almos állattartás egyszerűbb, de a hígtrágya is igen nagy értéket képvisel a tápanyag- és vízpótlás tekintetében.

FÓKUSZBAN AZ ÖNTÖZÉS

Árvíz, belvíz, aszály, muszáj
( b. l.)

Magyarország öntözési stratégiája, az öntözésfejlesztés aktualitásai
(Kolossváry Gábor)
Az öntözésfejlesztés hazánkban stratégiai kérdéssé vált, amelyhez kormányzati akarat is társult. Az idő kerekét visszaforgatva az 1960-as évekig, amikor az öntözési programok elindultak, a mai állapotokhoz képest sokkal kedvezőbb képet látunk. Az 1970-es évektől lendületes fejlesztés kezdődött, amelynek eredményeként 300 ezer ha-ra növekedett az öntözött területek nagysága, amely napjainkra 80 ezer ha-os szintre zsugorodott. Ezen kíván változtatni az az öntözési stratégia, amelyik 300 ezer ha-ban jelölte meg az öntözhető területek nagyságát. A közeljövőben, 2020 tájékán remélhetőleg megvalósul a 100 ha-ra növelt öntözési kapacitás.

Vízpótlással a termésbiztonságért
(Nagy Zoltán)
Hazánk mezőgazdasági termőterületeinek alig 3%-án van jelenleg kiépítve vízpótló öntözés, ami lehangolóan kevés. Az öntözés fejlesztése Magyarországon az egyik legfontosabb stratégiai kérdés, amelyet a klímaváltozásból adódó szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribbá válása is indokol. Folyóinkon éves átlagban mintegy 107 köbkilométer víz érkezik és kifolyik 112 köbkilométer. A gyakorlatban az egyenleg úgy néz ki, hogy évente három Balatonnyi vizet, hasznosítás nélkül engedünk el. Az átrohanó vizek felfogása, tározókba kényszerítése, a víz- és energiatakarékos, környezetkímélő mikroönözés elterjesztése nem tűr halasztást.

Nemzeti aszályszeminárium – a DriDanube projekt eredményei . Beszámoló
 (Bíróné Dr. Kircsi Andrea, Dr. Princzinger Gábor)
A DriDanube – Aszálykockázat a Duna régióban című projekt keretében nemzeti aszályszeminárium került megrendezésre 2019. április 15-én Budapesten az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ). Az esemény az elmúlt két évben készült, a Duna régióban fekvő országok egységes aszálykezelését segítő döntéstámogató rendszer bemutatását szolgálta, és egyben a projekt hazai zárórendezvényeként zajlott.

 „Nem azért öntözünk, mert megéri . . .” Beszélgetés  Szikszai Tamás vezérigazgatóval
(Dr. Bódis László)
Legutóbb 2018-ban jártunk az Agro-Harta Zrt.-nél, ugyancsak repcevirágzás idején. Akkor is az öntözésről beszélgettünk Szikszai Tamással, meg a beszélgetésbe bekapcsolódó Wéber Péterrel, az igazgatóság elnökével.Tervek és a tervek útjában álló nehézségekről váltottunk szót.

 „Nálunk az öntözés nemcsak eseti vízpótlás…” . Beszélgetés  Bartha Sándor műszaki igazgatóval
(Dr. Bódis László)
Azt a kérdést, hogy lehet-e burgonyát öntözés nélkül termeszteni, dőreség lett volna feltenni Bartha Sándornak, a Solum Zrt. fentiekben pozicionált okl. mg. gépészmérnökének, aki azonnal rávágta volna, hogy persze… Hollandiában. Olyan gazdaságot kerestünk, ahol nagyban „űzik” az öntözést, annak minden előnyével és nyűgével együtt. Komáromba vezetett az utunk, ahol a beszélgetésünkön – márcsak az érintettség okán is – részt vett Magi József, a KITE Zrt. öntözőgép értékesítési  menedzsere, az Öntözési Üzletág helyi képviselője.

NÖVÉNYVÉDELEM

Teljes portfolió a repcében… (x)
Integrált repce megoldások a BASF-től. Hagyományos és a Clearfield technológiában kínált InVigor márkához tartozó hibridek a repceportfólióban, tápanyag-utánpótlási javaslat, növényvédelmi kereskedelmi gyűjtőcsomag, digitális termesztéstámogatási rendszer a cég kínálatában a repcetermesztőknek.

Sivanto prime (flupiradifuron) –  vadonatúj rovarölő szer és hatóanyag a Bayertől (x)
Az ázsiai Stemona japonica gyógynövényben megtalálható molekula egy új, a Bayer által felfedezett hatóanyagcsoport a Butenolid csoportnak a kiindulási pontja. Ebből mára egy innovatív rovarölő szert fejlesztettek ki, ami a természetből származik és a környezettel, valamint a fenntartható gazdálkodással összhangban alkalmazható. A Sivanto prime, szívókártevők ellen hatékonyan felhasználható készítmény.

A kalászvédelem fontossága (x)
Az egész éves munkánkat teheti tönkre, ha a szépen „felnevelt” gabonánkat a kalászolástól az érésig tartó 45-50 napos ciklusban nem védjük meg a kórokozók, kártevők támadásától. A Kwizda a kalászvédelemre csomagajánlattal áll a gazdálkodók rendelkezésére. A Fezan Plus a szokásos gombabetegségek mellett a fuzárium ellen is véd. A Wuxal Grano tápelem-összetétele a búza minőségét javítja, míg a Fury a vetésfehérítők ellen vethető be nagy biztonsággal.

Az őszi búza gombás eredetű betegségei (6 .) Kalászfuzáriózis
(Dr. Békési Pál)
Az őszi búza gombás eredetű betegségeit bemutató sorozatban májusban a kalászfuzáriózis tüneteit, a kórfolyamat biológiáját ismertetjük, emellett az írásból az is kiderül, hogy mikor legfogékonyabb az állomány a fertőzés kialakulására, továbbá milyen lehetőségek állnak a védekezésre.

Minőségi búzatermesztés a Bayer készítményeivel (x)
(Csorba Csaba)
A Bayer kalászos védelemre ajánlott készítményei korszerűek, nagy hatékonyságúak és a minőség kialakulását, illetve annak megőrzését szolgálják. A paletta komplett, vagyis valamennyi, Magyarországon gyakorlati jelentőséggel bíró károsító és kórokozó ellen javasolnak megoldást. Négy kiváló kalászos gombaölő szer áll a gazdálkodók rendelkezésére: a Falcon PRO, a Zantara, az Ascra Xpro és a Prosaro, a rovarok ellen pedig a Biscaya és a Proteus ajánlott.

Most aktuális! Rejtélyes tünetek a kalászos növények levelein
(Tóth Milena, Dr. Füzi István)
A növény biotikus és abiotikus stresszekre adott válaszreakciói meglehetősen szűkösek. A fertőzésekre és a kedvezőtlen környezeti hatásokra (szárazság, csapadékbőség, tápelemhiány és -többlet, idegen anyagok okozta mérgezések stb.) hasonlóképpen (elszíneződéssel, foltosodásokkal, növekedési zavarokkal) reagál, s ugyanilyen formában jelentkezhetnek még bizonyos genetikai eredetű fajtareakciók is. A fertőző és az élettani betegségek tünetei ezért sokszor kísértetiesen hasonlítanak egymásra, még a gyakorlott szem számára sem könnyen megkülönböztethetők, szükség lehet a mikroszkópos azonosításra.

Biztonságos repcebetakarítás Sumi Agro technológiával (x)
 (Dr. Magyar László)
A Sumi Agro a repcetermesztés sikerét támogatva a FLEXI + Trustee Hi-Active termékpárost ajánlja a gazdálkodók figyelmébe. A FLEXI szintetikus becőragasztó készítmény, amely kipermetezve rugalmas polimer térhálóval vonja be a becőket, a Trustee Hi-Active pedig kíméletes állományszárító készítmény.

Újabb kihívás előtt a kukoricatermesztők! (x)
Az FMC kukoricatermesztőknek szóló gyomirtási ajánlatában a Diniro Gold nevű kukoricagyomirtó csomag, amely Diniro-t (nikoszulfuron + proszulfuron + dikamba) és Successor T-t (petoxamid + terbutilazin) kiegészítve Trend 90 hatásfokozót is tartalmaz.

Kertészeti károsítók előrejelzése (4 .)  Az effektív hőösszeg a növényvédelmi előrejelzés szolgálatában
(Dr. Markó Gábor, Dr. Hári Katalin)
A növényvédelmi gyakorlatban új távlatokat nyitott az a felfedezés, hogy a rovaroknak nemcsak a napi mozgási és szaporodási aktivitása, hanem az egyedfejlődésük is szorosan összefügg a hőmérséklet okozta korlátokkal. Ez az összefüggés lehetővé teszi azt, hogy pusztán a hőmérséklet alapján előre megbecsülhető legyen a tömeges megjelenésük vagy akár a károsításuk időpontja. Mivel fajonként eltérő hőmérsékleti küszöbértékek korlátozzák az egyedfejlődést, ezért az egyes fajok előrejelzése akár faj-specifikusan is kivitelezhető. Kertészeti károsítók előrejelzése című sorozatunkban ezúttal a hőösszegszámítás alapjaival ismerkedhetünk meg.

Kifejezetten gyümölcs kultúrákra kifejlesztett Syngenta készítmények  az almatermésűekben is (x)
Affirm Opti, Judo, Vertimec Pro, Voliam Targo és Insegar a kártevők elleni védekezésre az almaültetvényekben a Syngenta ajánlatában.

Kukoricamoly biszex csapda: hogyan növelhetjük a csapda szelektivitását?
(Dr. Nagy Antal és mtsai)
A néhány éve Magyarországon kifejlesztett, biszex csalétkes csapdák a kukoricamoly észlelés és előrejelzés biztos eszközének tekinthetők. Használatakor azonban figyelemmel kell lennünk arra, hogy a kukoricamolyon kívül még néhány moly- és bagolylepke faj is a csapdákba repül. E tekintetben a legnagyobb gondot a csalánevő tűzmoly (Haritala ruralis v. Pleuroptya ruralis) fogásai okozzák. Az írás a csapdaszelektivitási vizsgálat eredményeit ismerteti, amelynek alapján választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy hova érdemes elhelyezni a biszex csapdákat annak érdekében, hogy a rajzás előrejelzése a lehető legpontosabb legyen.

Hogyan javíthatjuk kukoricatermesztésünk jövedelmezőségét? (x)
A kukoricamoly az általa okozott károk évről évre történő emelkedésével kukoricatermesztésünk eredményességének egyik legfontosabb tényezője lett. Az ellene végrehajtott hatékony védekezés pedig legjelentősebb árbevétel-növelő technológiai elemmé vált. Az FMC-Agro a Coragen rovarölő szert ajánlja. A védekezés megfelelő időzítése érdekében Az FMC-Agro 2019-ben is országos rovarcsapda-hálózatot működtet, melyek fogási eredményei az Evalio AgroSystems weboldalán és applikációjában megtekinthetőek.

Amistar SUN – Garancia a nyereséges napraforgó-termesztéshez (x)
(Boros Szilárd)
A Syngenta Kft. napraforgó fungicid portfóliójában lévő Amistar SUN egyszerre képes hatékony megoldást nyújtani a termést veszélyeztető kórtani és időjárási eredetű tényezőkre. Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag gyári kombinációját tartalmazza. Azoxistrobin tartalma jelentős élettani, juvenilizáló és termésnövelő hatással rendelkezik. A termék másik szisztémikus, preventív és kuratív hatással is rendelkező hatóanyaga a difenokonazol.

Kertészeti károsítók előrejelzése (5 .) Az alma ventúriás varasodása  és a tűzelhalás betegségek előrejelzése
(Dr. Ádám János, Dr. Karacs-Végh Anita)
A Kertészeti károsítók előrejelzése című rovatunk következő számában két almabetegség került a középpontba. A gombás eredetű ventúriás varasodás és a baktérium okozta tűzelhalás betegség tüneteit, a kórokozók biológiáját, terjedését és az előrejelzésükre használható módszereket mutatjuk be.

Ha van egy olyan növényünk, ami hasznot hoz …” (x)
(Gribek Dániel)
Szautner Sándor Jász-Nagykun-Szolnok megye területén mintegy 7700 hektáron végez szaktanácsadást kisebb és nagyobb termelőknek egyaránt. Ebből partnerei hozzávetőlegesen 2500 hektáron termesztenek napraforgót, amit számos gombabetegség veszélyeztet. Azért ajánlja partnereinek a BASF gombaölő szerét, a Pictor-t, mert úgy véli, hogy miközben a napraforgó az egyik legjövedelmezőbb növényünk, a folyamatos nemesítés ellenére is sok gombabetegség veszélyezteti, ami ellen védekezni kell. A kezelés megtérül, amitől biztonságosabb lesz a termelés.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

Maximalizálja a JDLink™-ben rejlő lehetőségeket! (x)
Egyre többet tapasztalhatjuk, hogy a mezőgazdaság területén is nagy szerep jut az informatikának. Minden gyártó és szolgáltató jelentős lépéseket tett a mezőgazdaságot támogató informatikai rendszerek fejlesztésének irányába. A KITE Zrt. szakemberei egy cikksorozaton keresztül szeretnének átfogó képet alkotni a John Deere informatikai támogató rendszerének fejlődési történetéről, irányáról. Ezért a sorban legelső és a telematikai adatok szempontjából egyben a legfontosabb programmal indítjuk a sorozatunkat ez pedig a JDLink™ Dashboard alkalmazás.

Intelligens szemüveg és mezőgazdasági alkalmazása
(Dr. Varga Vilmos)
A digitális technika és eszközei rohamosan terjednek a mindennapi életben, az ipari termelésben, de a mezőgazdaságban is. Hazánkban a digitális okos telefonok, televíziók és egyéb eszközök használata általánossá kezd válni. A digitális eszközök között az „intelligens szemüveg” új lehetőségeket nyit a mezőgazdasági gépgyártásban, a gépértékesítésben a gépek üzemeltetésében és az oktatásban.

Monocoque pótkocsik: robosztusak és sokoldalúak (x)
Aki egy monocoque pótkocsi vásárlásán gondolkozik, annak ajánlott megtekinteni a Pronar pótkocsiválasztékát. Gyorsan meg fog arról győződni, hogy könnyedén megtalálja az igényeinek leginkább megfelelőt a Pronar széles termékpalettáján. Az egyedi design hozzájárul a hosszú éveken át tartó elégedett használathoz. A Pronar nyolc típusú monocoque pótkocsit gyárt. Ezek között található tandem és háromtengelyes kialakítású .

Gépriport . Ez jó vásárlás volt!
(Hatala László)
Ezúttal a Somló hegy északi oldalán Somlószőlősön jártunk, mégpedig nem is akármilyen környezetben, mivel vendéglátónk, Holczinger Ottó családi gazdálkodó telephelyét a régmúlt jeles emlékei veszik körül. Az egyik oldalról az 1948-ban épült volt Zichy-kastély, romos, de impozáns épülete, míg a másikról a XIII. században emelt – a Jáki templommal szinte egyidős –, szépen felújított Szent Mihály-templom. Mivel nem régészkedni érkeztünk a helyszínre, házigazdánkat a KRAMER KR 507-es teleszkópos rakodóval szerzett tapasztalatokról kérdeztük, de előtte természetesen a gazdaság bemutatására kértük.

Tegye hatékonyabbá JCB flottáját a JCB LiveLink segítségével! (x)
A JCB LiveLink egy olyan webes alkalmazás, amely lehetővé teszi a logisztikai gépek flottájának hatékonyabb kezelését. Használatával átláthatóbbá válnak a gép üzemeltetésével és állapotával kapcsolatos adatok. Ezáltal növekedni fog a gép üzembiztonsága, csökken a karbantartásra szánt idő és költség, ami hozzájárul a gép termelékenységének növeléséhez.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

A titok a folyamatos nitrogénellátásban rejlik (x)
A Kwizda Agro kínálatában szereplő Azospeed termékcsalád új lehetőséget kínál a N-adagok megosztásában. Kiemelkedő jellemzője a biuret-mentes karbamid hatóanyaga.

Eltemetjük-e a hazai burgonyatermesztést? Interjú  prof . Kruppa József magánnemesítővel
(Dr. Bódis László)
Előző lapszámunkban két cikk is foglalkozott a hazai burgonyatermesztés lehangoló helyzetével. Az ott közzétett információk alapján jogosan vetődhet fel olvasóinkban a kérdés, hogy van-e egyáltalán jövője a hazai burgonyatermesztésnek. Arra gondoltunk, hogy „több szem többet lát” alapon megkérdezzük a nemzetközileg is ismert – így kellő kitekintéssel bíró – burgonyanemesítőt prof. Kruppa Józsefet, hogy miként látja a hazai burgonyatermesztés helyzetét és jövőjét.

Virágzás + megtermékenyülés = nagyobb hozam (x)
A virágkezdemények kialakulása olyan fejlődésbeli váltás során következik be, amikor a zöld növényi részek növekedését felváltja a szaporítóképletek kialakulása. Ez gabonánál és repcénél már a szárba indulás elején, napraforgóban és kukoricában 6-8 leveles korban történik. A virágrészek kialakulása után következik a megtermékenyülés. A Prefeed technológiai javaslatában szereplő Terra-sorb foliar segíti a megfelelő fiziológiai állapot elérését a virágrészek kialakulásának idején, a pollen csírázását és a pollentömlő növekedését pedig Terra-sorb foliar +AminoQuelant-B kezelés serkenti.

Teszt nélkül győzött meg (x)
(Hornyák Ildikó)
A tengeri alga rendkívül szélsőséges ár-apály stressznek van kitéve, amit egyetlen más növény sem élne túl. Az Arysta biostimulátorainak ebből az algából kivont szűrlet (GA-142) az alapja. Molnár István, zalai termelő osztja meg a Multeo biostimulátor használata során szerzett tapasztalatait.

Precíziós műhely . Precíziós technológiák és koncepciók a növénytermesztésben
A precíziós növénytermesztésről beszélgettünk az AgroFIELD Konferencia után Kecskeméten R. L. Nielsen, J. J. Camberato professzorokkal a Purdue Egyetemről (West Lafayette, Indiana, USA) és Lajos Mihállyal, az Agrofil-SZMI Kft. ügyvezetőjével, amelynek során kitértünk arra is, hogy milyen buktatók és megoldások léteznek a helyspecifikus gazdálkodás terén a termelők számára.

Lendületben a hazai bioágazat . Beszámoló
 (Polgárné Balogh Eszter)
Az agrártárca 2019. április 4-én jelentette be az ökológiai gazdálkodási pályázat keretösszegének 36 milliárd forintra történő bővítését. Ez hatalmas fejlesztési lehetőséget jelent a bioágazat számára, hiszen a Vidékfejlesztési Program keretében biztosított eredeti összeg így a háromszorosára emelkedett – hangzott el az az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) által a MagNet Közösségi Házban, 2019. április 18-án rendezett sajtótájékoztatón, amelynek témája a magyar bioágazat helyzetének és fejlődési lehetőségeinek értékelése volt .

Levélmintázások tapasztalatai gabonákban 2019-ben (x)
A Fitohorm Kft . néhány évvel ezelőtt újra a zászlajára tűzte az okszerű tápanyag-utánpótlás, ezen belül is az okszerű levéltrágyázás kérdését, és elindította Fitoservice nevű programját. A program keretében elsősorban levél- és talajvizsgálati eredményekre alapozva nyújtanak szakmai segítséget a gazdálkodóknak. Az idei évi levélminták kiértékelése során gyűjtött tapasztalatokat osztják meg az olvasókkal és ajánlják a Fitohorm Turbo Magnézium, Fitohorm Turbo Foszfor lombtrágyát Mg és P pótlásra.

Értékünk: a magyar növénynemesítés…
(Dr. Oláh István)
A jubileumi XXV. Növénynemesítési Tudományos Napokon a plenáris üléseket követően hat szekcióban, összesen 36 színvonalas előadásban fogalmazták meg az előadók a hazai növénynemesítésben elért eredményeket. A kutatók, a munkaközösségek rendkívül széles skálán mutatták be a tudományterület sokszínűségét, a digitalizáció, a társtudományok és új irányzatok, diszciplínák megjelenését, a növénynemesítésben zajló paradigmaváltás egyes elemeit.

Intenzív és sikeres szójatermesztés Yara technológiával (x)
( Tóth Miléna)
YaraMila, YaraBela, YaraVita Brassitrel, Pro YaraVita Bortrac, YaraVita Molytrac és YaraVita Thiotrac a Yara tápanyag-utánpótlási ajánlatában.

A világ élelmiszertermelésének kétharmada függ a méhek beporzásától . Riport
( AMC)
A „beporzók évének” nyilvánította a 2019-es évet Nagy István agrárminiszter, amellyel többek között a tömeges méhpusztulásra hívja fel a figyelmet a szaktárca. Az Agrármarketing Centrum már több ízben kampányolt a mézfogyasztás ösztönzéséért, de Giczi Gergely ügyvezető-helyettes szerint legalább ennyire fontos, hogy a szorgos és hasznos rovarokat megóvják a pusztulástól, hogy azok betölthessék nélkülözhetetlen szerepüket az ökoszisztémában.

Algafix (x)
Az Algafix makro- és mikroelemek, aminosavak, zsírsavak mellett nagy mennyiségben tartalmazza az algasejtek által termelt növényi hormont, a citokininek csoportjába tartozó kinetint. Az Algafix alkalmas a fémes mikroelemek kelátkötésére, ezzel lényegesen hatékonyabbá teszi az ilyen típusú lombtrágyák növénybe való bejutását, hasznosulását. Algafix biostimulátor az AGRO.bio-tól.

Gazdálkodj jogosan. A szomszédjogok gyakorlásának egyes kérdései  a mezőgazdaságban
(Orlovits Zsolt)
A szomszédjogok azok a jogi határok, amelyek között a szomszédok az egymás tulajdonosi érdekkörébe való szükségszerű behatásokat tűrni kötelesek. A növényzettel és az állattartással kapcsolatos zavaró hatásokról, valamint a közös határral kapcsolatos szomszédjogi kérdésekről olvashatnak ebben a hónapban a jogi rovatban.

Egyszerű módszer a szója termésének növelésére (x)
A szójatermesztés egyik kritikus fenológiai fázisa a virágzás és hüvelykötődés időszaka. A magyarországi időjárási körülmények között egyre gyakrabban fordul elő, hogy ez a nyári (június–július) időszak talaj- és akár légköri aszállyal köszönt be. A stresszes időjárás által okozott, akár 40-50%-os terméskiesés jelentős mérséklésére kínálja a KWIZDA a Wuxal Ascofolt lombtrágyázási megoldást.

Egész évben kiskert
(Tóthné Bogdányi Franciska)

Gyógyszer a növénynek, orvosság a talajnak (x)
(Takács Attila)
A klímaváltozás hatására a környezeti tényezők egyre szélsőségesebb értékeket mutatnak és ezek a negatív hatások csökkentik a termesztett növényeink termését. Mivel ezeket a tényezőket megszüntetni nem tudjuk, olyan megoldásokat kell keresni, amelyek révén mérsékelhetők ezen károsító hatások következményei. A Hechta Kft. ajánlatában szereplő Amalgerol összetevői révén egyaránt alkalmas a talaj és a növény kondicionálására .

Biostimulátorok szerepe a terméshozam növelésében (x)
A generatív fejlődés időszakában fellépő stresszhatásokkal szembeni tűrőképesség növelésére a Timac AGRO által kifejlesztett FERTILEADER AXIS a kukorica esetében, a FERTILEADER GOLD pedig a napraforgó termesztése során jelent megoldást. A termékekben lévő SEACTIV biostimulátor komplex hatására az élettani folyamatok javulnak, a tápanyagfelvétel és transzport folyamatok felgyorsulnak, a virágzás és terméskötődés biztonságosabbá válik.

Jobb sütőipari értékszámok, magasabb fehérjetartalom (x)
A Kwizda portfóliójában megtalálható Wuxal Grano magas nitrogén- és kéntartalmú szuszpenziós lombtrágya mikroelem kiegészítéssel. A termékben található nitrogén és kén javítja a búza minőségét (sütőipari értékszámok, fehérje, sikértartalom), míg a réz-, cink- és mangántartalma jól illeszkedik a kalászosok harmonikus tápanyagellátásához.

TALAJÉLET, TALAJOLTÁS

Szármaradványok bontása mikrobiális készítményekkel
(Varga Sándor)
Mikrobiális készítmények segítségével a forgatásos és a forgatás nélküli talajművelés során is biztosítani lehet az amúgy jelentős tápelem-tartalommal rendelkező szár- és gyökérmaradványok megfelelő mértékű lebontását, így azok tápanyagai a következő növénykultúra számára felvehetővé válnak, javul a talajszerkezet, valamint a szármaradványok elbontásával jelentősen csökken az azokon élő, talajból fertőző kórokozók és kártevők mennyisége.

AGRÁRGAZDASÁG

Kukoricavetés – globális helyzetkép
(Dr. Molnár Zsuzsa, Dr. Tikász Ildikó Edit)
A Nemzetközi Gabonatanács (IGC) már február végén közzétette a 2019/2020. gazdasági évi kukoricatermést adó globális területi adatokat. Ezek a számok azonban akár még jelentősen módosulhatnak tekintettel arra, hogy az északi féltekén épphogy elkezdődött a kukorica vetése a cikk írásának az idején. A 195 millió hektárra jelzett terület közel 1 százalékkal haladná meg az egy évvel korábbit. Az elemzők a világ kukoricatermését a három évvel korábbi rekord mennyiség körülire, 1125 millió tonnára becsülték a következő gazdasági évre, amely 7 millió tonnával lenne több a folyó szezon kibocsátásánál.

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

Görög- és sárgadinnye-termesztésünk helyzete 2018-ban
(Németh Dzsenifer, Dr. Balázs Gábor)
A tavalyi évet jellemző elhúzódó tavaszkezdet és a hirtelen érkezett felmelegedés számos nehézség elé állította a dinnyetermesztőket. A 2018-as dinnyeszezont elemző írás kitér az ültetésre, az oltott palánta használatára, a felvásárlói árak alakulására, a növényvédelmi kihívásokra és a munkaerőhiány problémájára is.

Könyvajánló . Talaj nélküli zöldséghajtatás .
Szerkesztette Dr . Terbe István – Dr . Slezák Katalin
A Talaj nélküli zöldséghajtatás c. könyv, amely közel húsz szakember munkája elsősorban árutermelő gazdaságoknak íródott, de segítséget nyújt a felsőfokú mezőgazdasági képzésben tanuló egyetemi és főiskolai hallgatóknak is a tananyag elsajátításában, a korszerű ismeretek megszerzésében.. Az első fejezet a vízkultúrás termesztés általános szabályait ismerteti. Második rész a vízkultúrás palántanevelést, a zöldség- és szamócatermesztés legkorszerűbb technológiai változatait mutatja be. Kitér a talaj nélküli termesztésben előforduló betegségek és kártevők elleni védelemre, a kedvezőtlen klímaviszonyokból eredő fiziológiai fejlődési rendellenességekre, továbbá a tápanyag-hiánytünetekre és megszüntetésükre.

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

Hogyan lehetünk precíziósak?
 (Dr. Szalay László)
Hogyan tudjuk a gyümölcstermesztésben a korszerű precíziós, távérzékelési, informatikai, digitális módszereket használni? Erre a kérdésre ad választ a szerző 3D elektronikus adatfelvételezés bemutatásán, valamint a távérzékelési módszerek és terepi spektroszkópia ismertetésén keresztül.

A kajszi és az őszibarack termőrészei
(Dr. Szalay László)
A gyümölcsfák termőrészeit bemutató cikkek sorában az almát és a körtét követően e hónapban a kajszi és az őszibarack következik. Fontos tisztában lenni az egyes gyümölcsfajok jellegzetességeivel, hiszen ez a metszés eredményességét alapozza meg.

SZŐLÉSZET ÉS BORÁSZAT

A szőlővirág titkai
(Dr. Hajdu Edit)
A szőlővirág rejtélyeit kutató írásból többek között kiderül, hogy hogyan alakul ki virágkezdeményekből a virág, hogy miből áll a virágillat, és az is, hogy milyen szerepet tölt be a szőlővirág a szépségápolásban.

KITEKINTÉS

Délkelet-ázsiai kertkultúra Dél-Amerikában – a közös agrárpolitika támogatásával
 (Dr. Somogyi Norbert)
Egzotikus vidékre kalauzoljuk olvasóinkat, Francia-Guyanába, a francia tengeren túli megyébe, ami jogilag Franciaország, és így az Európai Unió része, ám Dél-Amerikában található, Brazília és Suriname között, az Atlanti-óceán partvidékén. A régió agráriumát, kertészeti termelését mutatja be az írás.

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította és fordította: Polgárné Balogh Eszter)
Gabona Finnországból? – 2050-re már természetes lesz

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Jegyzet gazdálkodóknak. A méhekről, a méhészetről, a világnapjukról
 (Kurucz Miklós)
Az e havi jegyzet témája a méhészet. Betekintést kapunk a méhészet történetébe, a méhcsalád felépítésébe és a drámai méhpusztulás hátterében álló okokról is szó esik.

Agrármúltunk nagyjai. Cholnoky László (1899-1967)
(Kurucz Miklós)
Agrármúltunk nagyjai című rovatunkban ebben a hónapban Cholnoky László munkásságáról emlékezünk meg, aki a 20. század első felének híres növényi biokémia professzora volt.

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen