Táj-Tér-Kép
Táj-Tér-Kép

Milyen ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak a mezőgazdasági területek?

Milyen ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak a mezőgazdasági területek?

Agrofórum Online

A mezőgazdasági művelésben az utóbbi évtizedekben jelentős változások mentek végbe. A szántóterületek méretének növekedésével párhuzamosan csökkent a területek biodiverzitása, egyhangúvá váltak a mezőgazdaság uralta tájak. A fiatalok nem akarnak gazdálkodni, nem látják benne a megélhetési lehetőséget, ezért egyre több idős gazda számára nincs utánpótlás, kénytelenek eladni a földjeiket. Egyre kevesebben gazdálkodnak, egyre kevesebb ember kezében vannak a földek, ami szintén a nagytáblás műveléshez vezethet. Az éghajlatváltozás következtében kialakult forró, csapadékhiányos időjárás mérsékelhető lehetne a mezőgazdasági tájszerkezet megváltoztatásával, a jobb vízgazdálkodással, valamint a változatos felszínborítás kialakításával.

A mezőgazdasági területek rendezése, szerkezetük megváltoztatása rendkívül aktuális téma. A mezőgazdasági területek jelentős százalékot tesznek ki az ország felszínborításából. A művelés technológiai fejlődésével, valamint az emberek munkájának megváltozásával jelentősen átalakult a mezőgazdasági táj szerkezete. A nagytáblás művelés, a felhagyott szántók és kertek kerültek túlsúlyba. A 2010-es évhez viszonyítva a gazdaságok száma jelentős csökkenést mutat, mely arra enged következtetni, hogy a gazdálkodók nagyobb egybefüggő területeken gazdálkodnak.

A jelenleg is zajló éghajlatváltozás a mezőgazdasági termeléssel és a mezőgazdasági területekkel szoros összefüggést mutat, hiszen a mezőgazdasági termelés felel az üvegházhatású gázok kibocsátásának 15%-áért. Mindez az állattartásból, a gyarapodó népesség miatt növekvő élelmiszerigényből, a globális élelmiszerelőállításból, az élelmiszerek szállításából, továbbá a műtrágyából, és egyéb mezőgazdaságban használt vegyszerektől tevődik össze. Mindezek mellett az éghajlatváltozás is hatással van a mezőgazdasági termelésre, hiszen a megemelkedett hőmérséklet, valamint a kevesebb és rendszertelenül eloszló csapadékmennyiség hatással van a termeszthető növények fajtáira és a talajminőségre. A klímaváltozás hatására új kártevőfajok is megjelennek, hiszen a hőmérséklet emelkedésével eltolódik az egyes fajok elterjedési területe.

3. ábra: A termesztett növények Dány, Zsámbok, Vácszentlászló, Valkó területén 2022 nyarán (Saját szerkesztés)

A negatív tendenciák megmutatják, hogy a jelenlegi helyzet ilyenformán nem fenntartható, a talaj folyamatos romlása, a biodiverzitás és a csapadék csökkenése, a hőmérséklet emelkedése mind a mezőgazdasági területeken a termelékenységet csökkenti.

Az emberek jóléte és minden tevékenysége a természeti rendszereken alapul, az ökoszisztéma által nyújtott kézzelfogható és nem kézzelfogható javak és szolgáltatások hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági fejlődéshez. Egy konkrét térségben: Dány, Zsámbok, Vácszentlászló, Valkó területén vizsgáltam és most szemléltetem, hogy a mezőgazdaság milyen ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújt és egy fenntarthatóbb gazdálkodási szemlélet elterjedése esetén nyújthat potenciálisan. Alapvetően az ökoszisztéma-szolgáltatásokat négy kategóriába sorolhatjuk: támogató, ellátó, szabályozó és kulturális szolgáltatások (KISNÉ, 2021). A következőkben összefoglalom, hogy egy jól működő mezőgazdasági tájban melyek azok a szolgáltatások, amelyeket az ökoszisztéma nyújtani képes, az értékelési részben pedig megvizsgálom, hogy a kijelölt területen ebből mi valósul meg jelenleg.

A támogató szolgáltatások az ökoszisztéma fennmaradásához szükségesek. Egy mezőgazdasági táj esetében ezek a talajképződés, valamint a megfelelő vízháztartás, melyeket a megfelelő felszín- és növényborítás határoz meg. Ide tartozik még a fotoszintézis, a tápanyag-körforgása, valamint a beporzás, mely megfelelően változatos növényalkalmazás mellett, az év nagy részében jelentős területen bekövetkezik. A szabályozó szolgáltatások azok az előnyök, amelyek az ökoszisztéma-folyamatokból származnak, ilyen a szénmegkötés, a mikroklíma-szabályozás, a beporzás, valamint a vízminőség-szabályozás. Az ellátó szolgáltatások közé tartoznak az életközösségek által nyújtott termékek, mint az élelmiszer a szántóföldekről és a gyümölcsösökből, a takarmány, melyet a szántóterületek és a legelők nyújtanak, a méz, melyet a különböző fafajok nektárja és a méhek adnak, a gyógyászati alapanyagok, de az erdőből származó nyersanyagok, gombák, illetve a vadgyümölcsök is ide tartoznak. A kulturális javak közé azok a nem anyagi javak tartoznak, amelyeket az emberek az életközösségekből merítenek, ilyen például a kikapcsolódás, a tájkép látványa, a kirándulás és a spirituális gazdagodás. Ez a kikapcsolódás éppúgy létrejöhet egy változatos kialakítású mezőgazdasági területen, mint az erdőben. Ezek a folyamatok és szolgáltatások szoros összefüggésben állnak egymással, hatnak egymásra. Amennyiben az egyik szolgáltatás nem tud megfelelően működni, az azt eredményezi, hogy a másik minősége is romlani fog, majd teljesen meg is szűnik. Emiatt fontos a megfelelő működés (DEWEIS, 2011).

4. ábra: Egybefüggő fátlan területek méretei (Saját szerkesztés)

A szántóterületeken a nem megfelelő növényekből, rosszul alkalmazott vetésforgó, a túl nagy táblaméretek, a növényzet nélküli szegélyek, valamint a nem megfelelő művelési mód alkalmazása azt eredményezi, hogy romlik a talaj minősége és a talajképződés hatékonysága, tehát a támogató szolgáltatások. Rossz minőségű talaj esetén az ellátó szolgáltatások minősége is csökken, hiszen ha a talajban kevesebb humusz képződik és alacsonyabb a nedvességtartalom, akkor rosszul fejlődnek a növények, ezáltal kevesebb lesz a termény (DEWEIS, 2011). A szárazság a nyári időszakban magasabb felszíni hőmérsékletet eredményez, emiatt csökken a szabályozó szolgáltatások színvonala is, mert ha nincsenek a szántóföldön növények, amik párologtatnak, csökken az éghajlatot és a víz körforgását szabályozó funkció is.

5. ábra: A szántóföldi szegélyek és a felszíni hőmérséklet kapcsolata (Saját szerkesztés)

Az embereket nem tölti fel a száraz, meleg szántóföld mellett töltött idő, ezért nincs kulturális szolgáltatás sem. Ezzel szemben egy változatos szegélyekkel rendelkező szántóterület mellett kellemes időt lehet eltölteni, ami kulturális szolgáltatást biztosít az embernek. Kellemes klíma alakul ki benne a növények párologtatása miatt, ami a nyári forróságban is jobb termést eredményez, valamint a környező területek hőmérséklete is csökken. A fák lehullott lombja hozzájárul egy tápanyagban gazdag talaj kialakulásához, a növényborítottság pedig segíti a jó vízháztartás kialakulását, továbbá élőhelyként is funkcionál, melyben számos kártevő természetes ellensége és pollinátorok is otthonra találnak (DEWEIS, 2011). Így megfelelő az ellátó és fenntartó szolgáltatás is.

A szántóterületeket fenntarthatóságuk, változatosságuk szerint pontoztam a dolgozatomban 8 szempont szerint, ennek eredménye alapján értékeltem az általuk jelenleg nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokat. Azokon a szántóterületeken, amelyek a fenntarthatósági szempontból történő értékelés során a legrosszabb, illetve a második legrosszabb értékelési kategóriába kerültek, az ellátó ökoszisztéma-szolgáltatás szempontjából egysíkúak, hiszen csak egyféle növény termesztése zajlik rajtuk. Ebből kifolyólag a szabályozó, illetve a támogató szolgáltatások minősége is folyamatosan csökken. A vízháztartás, illetve a talajképződés is háttérbe szorul az egysíkú, nagy területen történő növénytermesztés, a zöld szegélyek hiányában kialakuló alacsony biodiverzitás, a nagy intenzitású mezőgazdasági művelés és a talaj kizsigerelése miatt. Ezeken a területeken a kulturális ökoszisztéma-szolgáltatások gyakorlatilag nem is jelennek meg, hiszen az ember számára nem jelent feltöltődést a végtelen mezőgazdasági területek látványa. Ezeken a területeken gyors beavatkozás és változtatás szükséges a fenntarthatóság érdekében.

6. ábra: Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése (Saját szerkesztés)

A legmagasabb kategóriába tartozó területeken a zöld szegélyek és a fás szárúak jelenléte biztosítja a feltöltődést, valamint a kellemes kikapcsolódást az emberek számára. Ezeken a területeken a gyepes és erdős területek biztosítják a talaj megfelelő vízháztartását, a változatos növénytermesztés pedig biztosítja a talaj számára a megfelelő regenerálódási lehetőséget. A gyepes sávokon található változatos lágyszárúak élőhelyet biztosítanak számos beporzó rovarnak, a cserjesávok pedig táplálékként szolgálnak a vadaknak.

7. ábra: Településszegély kialakítása (Saját szerkesztés)

Ezek a területek ilyenformán hosszútávon képesek lesznek az ellátó szolgáltatások biztosítására is. A harmadik és negyedik kategóriába eső területek köztes állapotúak ökoszisztéma-szolgáltatások szempontjából. Ezeken a területeken szükséges változtatni, de nem élveznek prioritást a legrosszabb kategóriába eső területekkel szemben.

Az ökoszisztémák megfelelő változatossága, állapota mellett a szántóterületek is hosszútávon az emberek szolgálatában állnak, és képesek lesznek fenntartható módon a termékek előállítására.

A cikk Szekeres Edina: A mezőgazdasági táj rendezésének lehetőségei Dány, Valkó, Vácszentlászló és Zsámbok mintaterületen című diplomaterve alapján készült a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetében.

Felhasznált irodalom:

Deweis, Maria (2011): Ökosystemleistungen und Landwirtschaft – Erstellung eines Inventars für Österreich, Wien

Kisné Fodor Lívia, Zsembery Zita, Koncz Péter, Tanács Eszter (2021): A természet ajándékai, Ökoszisztéma-szolgáltatásokról mindenkinek, Természetvédelmi füzetek, 2021

Kovács-Hostyánszki Anikó (2021): A pollináció, mint ökoszisztéma-szolgáltatás értékelése – Az ökoszisztéma állapottól a ténylegesen igénybe vett ökoszisztéma-szolgáltatás értékeléséig, Agrárminisztérium, Budapest

Agrofórum Hírlevél
Iratkozzon fel az Agrofórum hírlevélre!

A feliratkozást követően a rendszer egy megerősítő emailt fog küldeni a megadott email címre. Ha nem érkezne meg a levél, kérjük nézze meg a spam vagy Gmail esetén a Promóciók és az Összes levél mappát.

Hogyan szervezzünk vándortábort? - Egy tájépítész javaslatai

2024. július 19. 05:40

A vándortábornak nincs egy egzakt definíciója, ennek ellenére, mindegyik megfogalmazás említi a természetben való hosszabb, szabadidős időtöltést, valamint valamilyen módon utal arra, hogy csoportos tevékenységről van szó.

Hogy harcoljunk a klímaváltozás hatásaival? - Jó példaként Bécs Aspern-Seestadt városrészt mutatjuk

2024. április 5. 05:40

A szakemberek felismerték, hogy a klímaváltozás hatásai mérsékelhetők a megfelelő intézkedésekkel, mint a csapadékvíz-visszatartás. Aspern-Seestadt Bécs egy új városrésze, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a klímaváltozás hatásainak mérséklésére.

Kaphat-e zöld utat a Budai Zöld Öv? – II. rész.

2024. március 20. 05:40

A települések nagymértékű, intenzív növekedésének szabályozása érdekében elengedhetetlen a meglévő, a fővárost az agglomerációval összekötő értékes zöld folyosók, ékek feltárása és értékelése.

Kaphat-e zöld utat a Budai Zöld Öv? – I. rész

2024. március 10. 05:40

Napjainkban számos európai ország nagyvárosai körül alakult ki a városok külső részén, az agglomeráció és a nagyváros határán tudatos várostervezés révén zöldgyűrű, zöldsáv.

A no-deal Brexit katasztrófa lenne a brit mezőgazdaság számára

2019. szeptember 7. 13:06

A brit farmerszövetség, a National Farmers Union (NFU) levelet írt Boris Johnson miniszterelnöknek, amelyben azt kérte, hogy ha Nagy-Britannia kereskedelmi megállapodás nélkül hagyja el az Európai Uniót, vámolják meg a tojás, egyes tejtermékek, kertészeti termékek és gabonafélék behozatalát.

Beruházásokkal megyünk a siker elébe

2018. december 18. 14:06

A talpon maradásért folyamatosan küzdenek az agrárium szereplői is. A termelők jelentős része tudja, hogy fejlesztés nélkül menthetetlenül hátrányt szenvedne a versenytársakkal szemben.

Szaktanácsadás kisokost adott ki a NAK

2019. december 22. 05:38

A kamara most megjelent kiadványa a szaktanácsadói rendszert, a szaktanácsadók és a szaktanácsadói szervezetek működését mutatja be, továbbá tájékoztatást ad a támogatási formákról és az igénybevételi lehetőségekről.

3,1 százalékkal nőtt idén a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke

2019. december 11. 11:33

A növénytermesztés volumene 2,3 százalékkal mérséklődött az első előzetes adatok szerint. A 3,0 százalékos áremelkedéssel együtt az idei termelési érték 0,7 százalékkal haladta meg a tavalyit és 1569 milliárd forintot tett ki.