2011. decemberi lapszám

Ízelítő a tartalomból

Ehhez a lapszámhoz nincsenek feltöltve betekintő cikkek.

Tartalomjegyzék + ×

Addig adj, amíg adni tudsz!
(Dr. Bódis László)

HÓNAP TÉMÁJA

Az agrárpolitikáról
(Dr. Bódis László)
Az agrárpolitika, Nemzeti Vidékstratégia címen, főbb vonatkozásaiban már napvilágot látott, sőt számos fórumon ismertették is széles e hazában a minisztérium vezetői. Mi sem kerülhettük meg a kérdést…

Vetésszerkezeti változatok a gazdaságméret függvényében
(Dr. Izsáki Zoltán)
Az írás arra keresi a választ, hogy az elmúlt két évtizedben a szántóföldi növénytermesztés vetésszerkezetét az üzemméret-változások milyen mértékben befolyásolták.

10 évre szóló nemzeti vidékstratégia
(Dr. Rózsás Attila)
Vállalkozói vélemény a Nemzeti Vidékstratégiáról.

Mikó Ferenc magánvéleménye a Nemzeti Vidékstratégiáról. Riport
(Dr. Bódis László)
Egy méltán elismert mezőgazdasági termelőt, Mikó Ferencet a Nemzeti Vidékstratégiáról kérdeztük.

Az FHB Termőföldindex
(Molnár Zsolt)
„És mégis mozog a föld” címmel rendezett földbirtok-politikai konferenciánkról novemberi lapszámunkban már adtunk egy összefoglalást, amely az előadások szerkesztett változatát, a hozzászólásokat és egy írásbeli véleményt is tartalmazott. Múlt havi lapszámunkban jeleztük, hogy az FHB Ingatlan Zrt. vezérigazgató helyettese, Molnár Zsolt az FHB Termőföldindexről elhangzott előadását még néhány adattal kiegészítené, most ezt közljük.

Mindent rólunk (x)
Rövid „hírcsokor” a Dow AgroSciences háza tájáról.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Arcképcsarnok. „Óriási öröm a múlt élményeit újra élni.” Beszélgetés dr. Tomcsányi Pállal és Tomcsányiné Szemere Saroltával
(Dr. Bódis László)
Az e havi Arcképcsarnokban Tomcsányiné Szemere Sarolta aranykoszorús kézműves mester és prof. Tomcsányi Pál Széchenyi-díjas akadémikus vallanak magukról, az életpályájukról, a munkásságukról.

Az Agrár Széchenyi Kártyáról. Jobb, mint a forgóeszközhitel
(Kurucz Miklós)
Ez írás az Agrár Széchenyi Kártyát (ASzK) veszi „górcső alá”, amely szemben a forgóeszközhitellel, a mezőgazdaság speciális szempontjait jobban figyelembe vevő, új forrás lehet a pénzügyi nehézségek áthidalására.

Mag 25
Mag 25 címmel meghirdetett ünnepi rendezvényre voltunk hivatalosak az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Tessedik Sámuelről elnevezett termébe 2011. november 15-én. A negyedszázados MAG Kutatás, Fejlesztés és Környezet szakfolyóirat születésnapját ünnepeltük.

Mag-köszöntő
(Dr. Bódis László)

Őszi kalászos helyzetkép november elején
(Lukács József)
Rövid helyzetelemzés az őszi kalászosok 2011. évi vetési szándékáról, a november elejéig elvetett területek nagyságáról, a vetések állapotáról.

Tájfajták tudatosan
(Ertseyné dr. Peregi Katalin)
A tájfajták szélesebb körű használata a fogyasztói választékbővítés mellett, betölthet komoly hiánypótló szerepet is. Aki azonban tájfajták termesztésével foglakozik, az tudja, hogy itt is az egészséges, és nem súlyosan leromlott, jó minőségű szaporítóanyag az alapja a sikeres termesztésnek. Jogos elvárás volt tehát, hogy az EU lépjen, és ne tiltsa a tájfajták – akár piacra is – termelését. A rendeletek már megszülettek, amelyek legfontosabb elveit és közös vonásait tekinti át ez az írás.

Veszélyes növénybetegségek (I./11.) A búza és kukorica fuzáriózisa
(Dr. Fischl Géza, Dr. Békési Pál)
A veszélyes növénybetegségek közül most kiemelten a búza és a kukorica fuzáriózisával, az azt kiváltó kórokozók biológiájával, a betegség járványtanával és tüneteivel, valamint a védekezés genetikai, agrotechnikai, vegyszeres lehetőségeivel foglalkozunk.

Zantara – a Bayer CropScience új kalászos fungicidje (x)
(Farády László)
Megérkezett a kalászos fungicidek legújabb generációjának képviselője, a bixafén, mely Magyarországon a tebukonazollal kombinációban, Zantara néven már 2012-ben a növényvédelmi gyakorlat rendelkezésére fog állni.

VI. Magyar Növényorvos Nap – 2011. Tudósítás
(Molnár Zoltán)
Tudósításunkból a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara szervezésében megtartott VI. Növényorvos Napon elhangzott előadásokba nyerhetnek betekintést.

Tovább erősítette pozícióját a Makhteshim Agan. Tudósítás
(Dr. Demes György)
A Makhteshim Agan Hungary Zrt. idei kereskedelmi rendezvényét „2011. évi tapasztalatok – 2012. évi  várakozások” mottóval tartotta meg 2011. október 27-én, Budapesten. A Makhteshim Agan vezérigazgatója előadásában a világban és Európában, illetve ezzel összefüggésben a cég tulajdonszerkezetében bekövetkezett változásokat vázolta. A Makhteshim Agan Hungary Zrt. kereskedelmi vezetője a cég 2011. évi kereskedelmi eredményeiről számolt be, majd megismerhettük a 2012. év újdonságait is.

Az EU vízpolitikája és a növénytermesztés vízhasználata
(Dr. Szinay Miklós)
Az írás arra irányítja rá a figyelmet, hogy a Víz Keretirányelv (VKI) gyökeresen új követelményeket támaszt és egyben új lehetőségeket teremt a vízgazdálkodás különböző területein, melyhez a mezőgazdaságban is szükséges a paradigmaváltás. Rámutat, hogy az energiamérleg elvén alapuló öntözést és a vízelvezetésen alapuló belvízgazdálkodást (mint nem fenntartható rendszereket), fel kell, hogy váltsa a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai, tényezői alapján kialakított vízpótló (ökohidrológiai) öntözés és a csapadékgazdálkodás.

Elfeledett értékeink – gyógynövények. Tudósítás
(Kosztolányi Attila)
Október végén Kunadacsra, a Traditional and Wild program bemutatkozó eseményére kapott meghívást az Agrofórum, ahol a vadon termő gyógynövények hasznosítása iránt elkötelezett szakemberek több megközelítésből is arra keresték a választ, hogyan lehet a gyógynövénygyűjtés ismét elismert és jövedelmező munka Magyarországon.

TERMÉNYPIAC

Terménypiaci összefoglaló
(MZs – PP)
A főbb szántóföldi kultúrák (búza, kukorica, napraforgó, repce) vonatkozásában a világ terménypiacain zajló folyamatokat, az árak és a termésmennyiségek alakulását tekinthetik át.

BIOTECHNOLÓGIA

Tanuljunk „géntechnológiául” (18.) A gazdasági növények genetikai módosításának tudományos jelentősége és stratégiái.
(Dr. Heszky László)
A Tanuljunk Géntechnológiául sorozat eddigi részeiben megismertük a földi élet lényegét, információját és bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk annak módosítására. A IV. fejezet következő részeiben a kultúrnövények géntechnológiai módosításaival, tudományos és gazdasági jelentőségével, a kereskedelmi forgalomba került GM-fajták és hibridek termesztési tapasztalataival, előnyökkel és hátrányokkal stb. foglalkozunk. A jelenlegi részben pedig a növényi géntechnológia tudományos jelentőségét és a kultúrnövények módosításainak főbb irányait mutatjuk be.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Fás szárú energianövények termesztése (6.) Energiaültetvények létesítése – ültetési alapanyag és telepítés
(Dr. Gyuricza Csaba)
A fás szárú energianövények termesztését és felhasználását bemutató sorozatunkban ezúttal az ültetési alapanyagokat és a telepítés módszereit mutatjuk be.

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

Gondolatok az idei év vöröshagyma termesztésével kapcsolatban
(Némethyné Dr. Uzoni Hanna)
Az Agrofórum ez évi 8. számában már részletesen tárgyaltuk a vöröshagyma-termesztők bizonytalan helyzetét a termesztés jövedelmezőségét illetően. Ezen írás pedig a kilábalás lehetőségeit (szövetkezés, megfelelő fajtaválasztás, áttelelő hagymatermesztés stb.) igyekszik most bemutatni a nehéz helyzetből.

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

Miért piros a zöld alma?
(Dr. Szalay László)
A címben feltett kérdésre a válasz a metaxénia jelenségben rejlik, melyet a Granny Smith zöld alma példáján keresztül jár körbe az írás.

SZŐLÉSZET ÉS BORÁSZAT

A kálium jelentősége a szőlőben (1.)
(Dr. Zanathy Gábor)
Tekintsék át a kálium szerepét a szőlő víz- és szénhidrátforgalmában, fagytűrő képességében, hajtás- és gyökérnövekedésében, termésmennyiségében és minőségében, valamint az ellenálló képességének vonatkozásában!

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

Ismerjük meg a betakarító gépeket…(24.) Betakarítás röntgensugárral
(Dr. Bense László, Nagy István)
A figyelemfelkeltő című írás nem mással, mint a burgonya betakarításával foglalkozik, és annak gépi eszközeit, az egyes változatok felépítését és működését mutatja be a régmúlttól napjainkig.

Gépésztalálkozó Mezőkövesden
(Dr. Szekeres Béla)
A mára hagyományosnak mondható XIII. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozót az idei év szeptemberének első szombatján tartották Mezőkövesden. Az új szlogen, „begépesítjük Mezőkövesdet”, a való igazságot tükrözte, hiszen közel 100 gyönyörűen restaurált, működő öreg traktor, autó, teherautó és motor pöfögve, csühögve, manapság aligha ismert és hallható hangokat produkálva vonult végig a városon, a városlakók legnagyobb ámulatára és örömére.

KITEKINTÉS

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította és fordította: Polgárné Balogh Eszter)
Külföldi szaklapokban megjelent érdekesebb írásokból olvashatnak összeállítást.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Jegyzet (nem csak) gazdálkodóknak. Vállalkozásról, családról, ünnepről
(Kurucz Miklós)

Agrármúltunk nagyjai. Bakó Gábor (1871-1948)
(Kurucz Miklós)
Agrármúltunk nagyjait bemutató sorozat keretében ebben a hónapban Bakó Gábor életútját és munkásságát ismerhetik meg az olvasók.

Már elődeink is írták
(Dr. Inczédy Péter)

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen