2012. decemberi lapszám

Ízelítő a tartalomból

Ehhez a lapszámhoz nincsenek feltöltve betekintő cikkek.

Tartalomjegyzék + ×

Csillag születik
(Dr. Bódis László)

FÓKUSZBAN A BOR

A legújabb tendenciák a világ borpiacán
(Dr. Sidlovits Diána, Dr. Kator Zoltán, Brazsil Dávid)
A harmadik évezred elején a bor továbbra is jelentős gazdasági szerepet tölt be nemcsak Európában, hanem az Újvilág és Ázsia feltörekvő piacain egyaránt. Úgy gondoltuk, érdemes hát áttekinteni a közelmúlt legfontosabb világpiaci tendenciáit a szőlőtermő potenciál, a világ bortermelése, a borfogyasztás és -kereskedelem alakulása oldaláról, hiszen azok meghatározóak a magyar borpiaci szereplők számára is.

Utazás a borospohárban (1.)
(Dr. Leskó Annamária)
A magyar borokat és borvidékeket viszonylag könnyedén megismerheti a hazai borfogyasztó. De mi a helyzet a külföldi borokkal? Európa borai mellett számos tengerentúli borvidék – Dél-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália – termékei is könnyedén elérhetővé váltak itthon. A borokat tehát megismerjük, talán meg is kedveljük, de mit sem tudunk a borvidékekről, ahonnan származnak. Ezen a helyzeten, hogy változtassunk, jelen írás villámlátogatásra invitálja az olvasókat a világ fontos borvidékeire.

Arcképcsarnok. „A családi hagyományokat meg kell becsülni és tovább kell adni. Beszélgetés

Mészáros Pál szőlész-borásszal
(Dr. Bódis László)
Az év pincészete-díj 2012-es elnyerése apropóján ült le kollegánk Mészáros Pállal, a Mészáros Borház Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgetni.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Mindent rólunk (x)
Rövid „hírcsokor” a Dow AgroSciences háza tájáról.

Szárazság és a növény kapcsolata (2.) A tudomány lehetőségei aszálytűrő növényfajták előállításában
(Dr. Heszky László)
A cikk első, novemberi lapszámunkban leközölt részében a szerző arra a kérdésre adta meg a választ, hogy a szántóföldi növényfajaink esetében miért nincs hazánkban jelenleg államilag elismert szárazságtűrő fajta. Az írás mostani, második részben pedig a kutatási eredményekből adódó lehetőségeket igyekszik felvázolni az aszálytűrő fajták előállítására vonatkozóan.

Változó környezetben biztos partnerség (x)
(Boros Gergő)
A Concorde Értékpapír Zrt. által kínált pénzügyi megoldások az agrárszektor számára.

Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok jelöléseinek, forgalmazásának és felhasználásának kritikus oldalai (2.)
(Tóth Ágoston)
Jelen írásában a szerző az agrokemikáliák kapcsán – első sorban – a felhasználó számára elsődleges információbázisnak minősülő címkézés terén a címkék szerkezetével, felépítésével kapcsolatos gyakori problémákat, és azok lehetséges megoldásait járja körbe.

2012-2013. Yara helyzetelemzés és előretekintés (x)
(Gyuris Kálmán)
Az írás áttekinti a Yara Hungária 2012-es évét, ezen keresztül a műtrágyázás hazai helyzetét, valamint a jövő évi kilátásokkal, piaci helyzetképpel is megismerkedhetnek.

Visszatekintés a napraforgó 2012. évi egészségi állapotára
(Dr. Békési Pál)
Bár sommás megfogalmazásban kétségtelenül való, hogy 2012-ben lényegesen egészségesebbek voltak a napraforgók, mint az évjáratok többségében, mégis úgy gondoltuk, érdemes részletesebb vizsgálat tárgyává tenni, hogy menynyire igaz ez a legfontosabb betegségekre vonatkozóan.

Magas hozam és termésbiztonság a napraforgó-termesztésben (x)
(Dr. Nagy Sándor)
Tekintsék át az Euralis napraforgó-hibridek erősségeit.

Vidékfejlesztési együttműködés határon túli magyarokkal. Beszámoló
(Dr. Bódis László)
Visszatekintés Erdély, Vajdaság, Felvidék és Kárpátalja civil szervezeteivel folytatott kerekasztal-beszélgetésekre.

Saaten-Union – Több termés, nagyobb biztonság (x)
A Saaten-Union 2013-as hibridajánlata a napraforgó-termesztők számára.

Michel Seed – avagy van-e még hely a nap alatt a vetőmag-termeltető családi vállalkozásoknak?
(Dr. Somogyi Norbert)
Napjainkban – szerte a világban – tanúi lehetünk annak, hogy a vetőmagpiac (is) egyre inkább koncentrálódik. A piacvezetők a kisebb cégek felvásárlásával még nagyobb részesedésre törekednek, hogy befolyásukat egyre jobban érvényesítsék, miközben a kisebb, sok esetben családi vállalkozások keretében működő vetőmagcégek egyre inkább ellehetetlenülnek. E folyamat Franciaországban sincs másként, ezért a francia piacon is szinte kuriózumnak számít a zöldségvetőmagoknál az e cikk keretében bemutatásra kerülő vállalkozás.

Meglepetésünk a nyugalom: Limagrain napraforgó- és kukorica-vetőmagok (x)
(Nedvesi Renáta, Mórocz Péter)
A Limagrain vetőmagajánlata napraforgó- és kukoricatermesztők számára.

Beszámoló a Szekszárdi Növény Zrt. közgyűléséről (x)

Duo System® Speciális megoldás a kukorica gyomirtásában (x)
Tekintsék át a BASF két részből álló gyomirtási rendszerét, melynek egyik eleme a Focus Ultra ellenálló kukorica hibrid, a másik pedig a szuperszelektív egyszikűirtó szer, a Focus Ultra.

Könyvismertetés. Kádár Imre és mtsai: Az őrbottyáni 50 éves örök rozs és egyéb műtrágyázási tartamkísérletek tanulságai
(Dr. Ragályi Péter)
A könyv alapvető ismereteket nyújt a homoktalajokról. Kitér azok képződésére, hazai elterjedésükre, taglalja termékenységüket és a rajtuk folyó gazdálkodást meghatározó tulajdonságaikat. Áttekinti e talajok javításával, trágyázásával nyert több évtizedes eredményeket és javaslatokat fogalmaz meg a termékenység megőrzését szolgáló egyszerű és környezetkímélő eljárásokra.

Falcon Pro agricultura Hungariae (x)
(Farády László)
Ismerjék meg a Bayer új univerzális gombaölő szerét kalászosokban.

Gazdaképző (9.) Talajművelési rendszerek
(Kovács József)
E cikkben arra keressük a választ, hogy a különböző vetésidejű növények alá milyen talajművelési eljárásokat, milyen sorrendben célszerű alkalmazni. Hogyan befolyásolják a kialakított talajművelési rendszerünket az olyan körülmények, mint az elővetemény lekerülési ideje, a visszamaradt szármaradványok, az időjárás vagy a talaj állapota.

Magas hozam, szárazságtűrés és termésbiztonság a kukoricatermesztésben (x)
(Dr. Nagy Sándor)
Ismerjék meg az Euralis kukorica hibridek legfontosabb erősségeit.

Méhészek és mezőgazdászok. Riport
(Kőhalmi Dezső)
Az agrárium és a méhészet közötti problémáról kérdeztük Tóth Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Veszprém megyei tanácsadóját, aki esztendőről esztendőre aktív részese a Magyar Méhészeti Nemzeti Program Környezetterhelési Monitoring – költségvetési évenként tartott – vizsgálatának, 2007-től napjainkig.

UMG MICRO mikrogranulált starter műtrágyák – az elképzeléstől a megvalósításig (x)
(T. K.)
A Fertilia Kft. az UMG Micro névre keresztelt starter műtrágyákkal kapcsolatos fejlesztési eredményeit adja közre.

Gazdálkodj jogosan. Termelői energia
(Dr. Mucsányi Zoltán, Dr. Ótós Attila)
Uniós szinten 2020-ra a megújuló forrásokból előállított energia részaránya el kell, hogy érje a 20 %-ot. A hazánk által kötelezően elérendő részarány 13 %. A hazai vállalás elérésében kiemelkedő szerepet játszhat a biomassza mint megújuló energiaforrás, hazánk ugyanis tökéletes agro-ökológiai adottságokkal rendelkezik az előállítására. A biomassza-erőművek (beleértve a fás, illetve lágyszárú növényi biomasszát, valamint a biogázt hasznosító erőműveket) tehát jelentős lehetőségeket rejtenek a mezőgazdaság szereplői számára, ezért e cikkben e lehetőségeket, illetve a kiaknázásuk során jelentkező jogi és üzleti kihívásokat kívánjuk az olvasóink számára röviden bemutatni.

Egész évben kiskert. Decemberi teendők
(Tóthné Bogdányi Franciska)
Bár a nappalok hossza december 21. után ismét növekedésnek indul, megérkeznek a komolyabb hidegek. A téli álomba merült kertben a legfontosabb feladat ebben a hónapban a fagy elleni védelem.

TERMÉNYPIAC

Terménypiaci összefoglaló
(Tikász Ildikó Edit, Varga Edina)
A főbb szántóföldi kultúrák – búza, kukorica, napraforgó, repce – vonatkozásában a világ terménypiacain zajló folyamatokat, az árak és a termésmennyiségek alakulását tekinthetik át az írásból.

BIOTECHNOLÓGIA

Tanuljunk „géntechnológiául” (29.) A transzgénikus (GM) fajták gazdasági és szociális kockázatai
(Dr. Heszky László)
Az Agrofórum idei júliusi számától kezdve, havi bontásban a GM-fajták és hibridek termesztésének és fogyasztásának kockázatait adtuk közre. A Tanuljunk „géntechnológiául” sorozat ezen fejezetét, most a gazdasági és szociális kockázatok ismertetésével zárjuk.

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

A zöldségfélék a táplálkozásban, az élelmiszerfogyasztásban, a termelésben, megjelenésük a különleges termék kategóriákban
(Dr. Hodossi Sándor)
Egyre többen igyekeznek napjainkban egészségesebben táplálkozni, a megszokottról áttérni a kontrollált, tudatos élelmiszer-fogyasztásra. Ezzel összefüggésben világszerte megnőtt az érdeklődés a zöldségfélék iránt. Célszerű ezért áttekinteni és értékelni a kialakult hazai helyzetet is.

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

Miért pusztulnak a kajszibarackfák?
(Dr. Szalay László)
Ebben az évben sok szakmai konferencia, rendezvény és cikk foglalkozott a címben feltett kérdéssel, ami jelzi, hogy súlyos problémáról van szó. Éppen ezért ez az írás e nagyon összetett és szerteágazó problémakör kapcsán nemcsak a kajszipusztulás kórtani okait, hanem az alany- és termőhely-választás legfontosabb szempontjait is ismerteti.

SZŐLÉSZET ÉS BORÁSZAT

Szőlőültetvények fajtaösszetétele a harmadik évezred első évtizedében (2.) A fehérborszőlő-fajták összetételének változásai
(Dr. Lőrincz András, Dr. Fazekas István, Dr. Zanathy Gábor)
Cikksorozatuk elkészítésével arra vállalkoztak a szerzők, hogy – a 2001. évi teljes körű szőlőültetvény-öszszeírás és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának adatbázisa (2005, 2011) alapján – áttekintsék szőlőültetvényeink fajtaösszetételének alakulását. Ezúttal pedig a fehérborszőlő-fajták összetételének változásait foglalják össze.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

Ismerjük meg a betakarító gépeket… (32.) Szüret
(Dr. Bense László, Nagy István)
A betakarító gépeket bemutató sorozatunk mostani részében a szőlőbetakarító gépek múltjával, felépítésével, valamint működési elvével ismerkedhetnek meg az olvasók.

Egy különleges teljesítményt és praktikus használhatóságot kínáló MF kombájn: az Activa S (x)
Tekintsék át a Massey Ferguson Activa S sorozatú kombájnok legfontosabb jellemzőit.

Dr. Rázsó Imre szobrának avatása a BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén
(Dr. Demes György)
A BME Gép- és Terméktervezés Tanszék különleges eseményre hívta hajdan volt hallgatóit, köztük a mezőgépész oktatás, kutatás, géptervezés és üzemeltetés elmúlt 50 évének legjelesebbjeit, abból a célból, hogy jelenlétükben felavassák a tanszék jogelődjének, a BME Gépelemek, és a Mezőgazdasági Géptani Tanszék utolsó korszakos vezetőjének, Dr. Rázsó Imrének újonnan készült mellszobrát és egyúttal köszöntsék nyugalmazott vezetőjét, Dr. Mészáros Istvánt 85. születésnapja alkalmából. Az eseményről az ilyen alkalmakkor magszokott módon, képekben számolunk be.

Gépmúzeumok – muzeális gépgyűjtemények (8.) Gépgyűjtemény Vecsésen
(Dr. Szekeres Béla)
A muzeális gépgyűjteményeket bemutató sorozat mostani részében Varga Ferenc vecsési stabilmotor-gyűjteményét ismerhetik meg közelebbről.

KITEKINTÉS

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította és fordította: Polgárné Balogh Eszter)
Külföldi szaklapokban megjelent érdekesebb írásokból olvashatnak összeállítást.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Jegyzet (nem csak) gazdálkodóknak. A szakmai újságírás gondjairól
(Kurucz Miklós)
Egy-egy közösség – akár zártabb, akár kötetlenebb kapcsolatú – belső ügyeit, gondjait ritkán szokta „kibeszélni”. Az újságíróknál talán annyiban más a helyzet, hogy az olvasókat joggal érdekelheti a tollforgatók nem magánéleti helyzete. Nincs ez másképp a szakmai lapok szerzőinél sem. Ezért született meg a mostani Jegyzet.

Agrármúltunk nagyjai. Herke Sándor (1882-1970)
(Kurucz Miklós)
Agrármúltunk nagyjait bemutató sorozat keretében ebben a hónapban Herke Sándor életútját és munkásságát ismerhetik meg az olvasók.

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen