2017. február

Ízelítő a tartalomból

Kutatás-fejlesztés (K-F) hazánkban, a mezőgazdaságban és az EU-ban

A hazai helyzet
 Hazánkban a K-F tevékenység az elmúlt években jelentősen javult. Ennek ellenére az eredménnyel nem lehetünk elégedettek. Ezt bizonyítja,…

Dr. Gockler Lajos

Lengyelország egy új szőlő- és bortermelő ország?

Az első termelők a ciszterciták voltak, később csatlakoztak hozzájuk más szerzetesrendiek is, akik Kis-Lengyelországban, Mazóviában, sőt még Pomerániában is telepítettek…

Dr. Baglyas Ferenc

A jövő mezőgazdasága - Intelligens mezőgazdasági gépek (1.)

A válasz nem egyszerű és egy nem egysíkú, s amelynek jó összefoglalója az 1. ábrán látható. Egyes források szerint a…

Dr. Jóri J. István

Méhek veszélyeztetése "méhekre nem jelölésköteles" növényvédő szerek kombinációja esetén

Az eset tisztázása érdekében kísérletet hajtottunk végre, amelynek során két kérdésre kerestük a választ. Egyfelől kíváncsiak voltunk arra, hogy a…

Dr. Szabó Árpád
1 000 Ft
Tartalomjegyzék + ×

Gyertyák és mécsesek
(Dr. Bódis László)

FÓKUSZBAN A KLÍMA ÉS A METEOROLÓGIA

Az éghajlatváltozás jövőben várható hatásairól
(Dr. Hetesi Zsolt, Kiss Tibor)
Az elmúlt évek során egyre gyakrabban tapasztalunk kései fagyokat, özönvízszerű esőt, hőhullámokat. E jelenségek jó része az éghajlat változása miatt szaporodik körülöttünk. A szerzők azt vizsgálták, hogy ezek száma a jövőben hogyan változik és mire kell készülnie a gazdálkodónak.

Klímaváltozás: kihívások és lehetőségek a mezőgazdaságban
(Dr. Veisz Ottó, Dr. Varga Balázs)
A mezőgazdaság – azon belül a növénytermelés – a globális klímaváltozás okozta időjárási szélsőségeknek a legnagyobb mértékben kitett nemzetgazdasági ágazat. Magyarország klimatikus és talajadottságai kiválóak a magas színvonalú, hatékony mezőgazdasági termelésre. Az újabb és újabb növényfajtákban rejlő nagy potenciális termőképesség elérését azonban számos hatás gátolhatja, melyek közül az időjárás okozta veszteségek a legjelentősebbek.

Téli fagyok és fagykárok Magyarországon
(Dr. Lakatos László)
A fagykár mértékét nemcsak a fagy erőssége, illetve tartama határozza meg, hanem az, hogy a növény milyen állapotban (mélynyugalmi, kényszer nyugalmi), illetve milyen fejlődési, fenológiai fázisban van éppen. Az egyik legfagyérzékenyebb termesztett növényünk a szőlő, a gyümölcsfáink közül pedig legnagyobb arányban az őszibarack és a kajszi esetében tapasztalhatunk téli fagykárosodást.

Csapadéktendenciák, aszálykockázat és intenzív csapadékok
(Dr. Lakatos Mónika)
A csapadék az egyik alapvető fontosságú éghajlati paraméter a mezőgazdasági termelés szempontjából. Az OMSZ adatbázisán végzett éghajlati monitoring a csapadék szélsőséges jellegének fokozódását bizonyítja. Aszályos időszakokkal és intenzív csapadékot hozó napokkal egyaránt számolni kell.

A magyarországi hőmérséklet- és csapadékviszonyok 21. században várható változása
(Dr. Szépszó Gabriella)
Az éghajlati rendszer jövőbeli viselkedése a modellezés eszközeivel írható le. A globális klímamodellek jól használhatók a földi rendszer kölcsönhatásainak és az éghajlatváltozás nagyskálájú jellemzőinek vizsgálatára. A szerző több regionális klímamodell-szimuláció eredménye alapján mutatja be a 21. század folyamán Magyarországon várható éghajlatváltozás jellemzőit, a hőmérséklet- és csapadékviszonyokon keresztül.

Az időjárás is hozzájárult a mezőgazdaság kiemelkedő teljesítményéhez…
(Vadász Vilmos)
Vadász Vilmos hónapról hónapra mutatja be a 2016-os év időjárási viszonyait, a mezőgazdaságra gyakorolt hatását.

Hagyomány Gödöllőn: őszi konferencia és traktorbeállás… Beszámoló
(Magyar Marianna, Rák Renáta, Péterfalvi Nóra)
NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben hosszú évek óta hagyomány, hogy a Szent Demeter napi őszi behajtáshoz igazodva „traktorbeállás” rendezvényt tart. Ekkor az Intézet kutatási témáihoz kapcsolódó konferenciára invitálja az érdeklődőket, melyet a muzeális értékű Hoffer G35-ös traktor beindítása követ. A 2016. november 9-én tartott őszi konferencia témája az „Éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok kutatása és alkalmazása” volt.

NÖVÉNYVÉDELEM

Méhek veszélyeztetése „méhekre nem jelölésköteles” növényvédő szerek kombinációja esetén
(Dr. Szabó Árpád)
Egy 2014-ben tapasztalt méhpusztulás után az elhullott rovarok testéből acetamiprid és tebukonazol hatóanyag-maradék volt kimutatható. Ennek alapján merült fel a gyanú, hogy e két, méhekre nem veszélyes hatóanyag együttes kijuttatása okozhatta a pusztulást. A cikk szerzője arra volt kiváncsi, hogy a rovarölő acetamiprid és a gombaölő tebukonazol együttes kijuttatása okoz-e mortalitást, és ha igen, akkor annak mértéke mekkora a házi méhen.

Inváziós kártevők (II./3.) Szélesatka (Polyphagotarsonemus latus)
(Dr. Szabó Árpád)
Az Inváziós kártevők című sorozat a szélesatka bemutatásával folytatódik. A cikkben részletesen foglalkozik a kártevő rendszertani besorolásával, alaktanával, egyedfejlődésével, eltejedésével, tápnövénykörével, terjedésével és az ellene alkalmazható védekezési módszerekkel.

23. DuPont Növényvédelmi Konferencia. Beszámoló
A konferencia keretében a kalászosok és a kukorica gyomirtásáról, a hamisított növényvédő szerek használatának veszélyeiről, a terménykereskedelem és az agronómia összefüggéseiről, valamint a kukorica legfontosabb kártevőiről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről olvashatnak a beszámolóban.

NSZ Egyesület, a minőségi termelés szolgálatában
Az NSz Egyesület megbízásából hatástanulmány készült, amely a tervezett növényvédő szer hatóanyag kivonásoknak a magyarországi mezőgazdasági termelésben várható hatását vizsgálta három növény esetében: őszi búzában, napraforgóban és kukoricában. A felmérés legfontosabb megállapításai olvashatók lapunk hasábjain.

Repcekártevők és tápanyaghiányok: a terméshozamért tavasszal is tenni kell
Tápanyag-utánpótlási és növényvédelmi technológia repcében a Kwizdától.

Kukoricabogár helyzetkép – 2016 (x)
(Horváth András)
Az amerikai kukoricabogár már több mint 20 éve jelen van Magyarországon. Ellene az integrált növényvédelmi technológia a gazdálkodók rendelkezésre áll. A 2017-re várható kukoricabogár-kártételről, a visszavetés esetén javasolt technológiai elemről olvashatnak az összeállításban.

Felhasználói tapasztalatok az Arysta biostimulátoraival (3.)
Multoleo, Atonik, Forthial és Goemar BM-86 biostimulátorok az Arysta ajánlatában.

Huszár aktív – a magyar huszár (x)
(Farády László, Csorba Csaba)
A jodoszulfuron és mefenpir széfener mellett 2,4-D-etil-hexil-észtert tartalmazó Huszár aktív gyomirtó szer a Bayer kínálatában.

Kipróbált növényvédelmi megoldások kalászosokban (x)
(Farkas Ádám)
Nufarm Hungária Kft. a kalászos gabonafélék tavaszi növényvédelmének szakszerű és költségtakarékos megoldására mutat be néhány, gyakorlatból vett termelői tapasztalatot Mystic Pro gombaölő szer és a Mezzo Forte B gyomirtó szer használatáról.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

Intelligens mezőgazdasági gépek
(Dr. Jóri J. István)
A precíziós gazdálkodás olyan műszaki, informatikai, információs technológiai és termesztéstechnológiai alkalmazások összessége, amelyek hatékonyabbá teszik a szántóföldi növénytermesztést, valamint a mezőgazdasági gépüzemszervezést. Az írás áttekintést nyújt e technológia kialakulásáról főbb jellemzőiről és európai elterjedéséről.

Gépfenntartás: lehetőség vagy szükséges rossz?
(Oláh Béla, Dr. Vermes Pál)
A gépek létrehozása mellett azok használata és funkcióképességük fenntartása az életciklus meghatározó elemei. A teljesítőképesség kihasználása az emberi, műszaki-technológiai és gazdasági feltételek együttes megléte és egyensúlya esetén lehetséges. A fenntartásnak a termelési folyamat által igényelt mértékig biztosítania kell a gépek, berendezések rendelkezésre állását. Ezért a gépfenntartás nem nélkülözhető, korszerű szemléletben új értéket, a funkcióellátáshoz szükséges úgynevezett elhasználódási tartalékot állítja elő.

Európai mezőgépforgalmazók márkaelégedettségi indexe 2016-ban
(Dr. Magó László)
Az CLIMMAR (Európai Mezőgazdasági Gépkereskedők Szövetsége) 2011 óta több országra kiterjedően felmérést készít a gépkereskedők körében annak megállapítása céljából, hogy milyen mértékben elégedettek traktorgyártó beszállítóik tevékenységével és szolgáltatásaikkal. A 2016-os DSI felmérés alapján megállapítható, hogy a gépkereskedők márkaelégedettségi mutatójának átlagértéke a korábbi évekhez viszonyítva emelkedett.

Ünnepélyes keretek között átadták az AXIÁL Kft. új kerecsendi telephelyét. Tudósítás
(Dr. Demes György)
Az új létesítmény 560 m2 területű korszerű, futódaruval szerelt szervizműhelyével és alkatrészboltjával szervesen illeszkedik az AXIÁL Kft. 19 telephelyből álló országos lefedettséget biztosító telephálózatába. Fendt export igazgatója a köszöntő beszédében méltatta az Axiál és a Fendt közötti tizenöt éves együttműködés eredményeit.

Hazai mezőgépgyártók (5.) Omikron
(Kosztolányi Attila)
A hazai mezőgépgyártókat bemutató sorozatunkat ezúttal a saját fejlesztésű munkagépekről ismert Kecskemét-Hétegyházai OMIKRON Kft.-vel folytatjuk.

Szántó, szőlő: Istvánnál spórol és beválik a Hardi (x)
(Kohout Zoltán)
A Balaton nyugati partjainál, Zala megye keleti dombjain állattartással, földműveléssel és szőlővel foglalkozó Plótár István gyorsabban végez, és szép pénzt takarít meg a Hardi permetezőgépeivel. De hogyan is…?! A válasz lapunk hasábjain olvasható.

CASE IH: a kizárólagos magyarországi forgalmazó az AGRO-BÉKÉS Kft. (x)
Felbomlott a kétszereplős CASE IH forgalmazási modell. AGRO-BÉKÉS Kft. a kizárólagos forgalmazóvá vált. Nagyobb elismertséget kaphat itthon is a CASE IH márka. Jelentős telephely- és létszámbővítést terveznek.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Az ÍRÓDEÁK pályázat eredményhirdetése és felhívás
(AF)
Az Íródeák pályázat díjazottjai: Dukai Anna, Kecskeméti Sándor és Geösel András és Horváth Dávid.

Kutatás-fejlesztés (K-F) hazánkban, a mezőgazdaságban és az EU-ban
(Dr. Gockler Lajos)
Az írás összefoglalja a KSH kutatás-fejlesztés című tanulmányának fontosabb megállapításait.

Globalizáció, az invazív fajok körforgása
(Dr. Kopácsi János)
A fajok terjedését természetellenesen felgyorsította a kereskedelem, az utazás és több, szándékos betelepítés. Az özönfajok megváltoztathatják a korábbi ökológiai viszonyokat, így kiszámíthatatlan hatást gyakorolnak a biológiai sokféleségre, és komoly gazdasági károkat okozhatnak. A szerző e téma kapcsán alaposan körüljárja az akác megítélésével kapcsolatos álláspontokat.

Gazdálkodj jogosan. Az agrárüzem öröklésének szabályozási módjai Nyugat-Európában
(Orlovits Zsolt)
Számos nyugat-európai ország speciális öröklési jogi előírásokat alkalmaz az agrárüzem, tehát nem a teljes hagyatéki vagyon, hanem kizárólag a mezőgazdasági erőforrások öröklésére, megakadályozva az életképes egységet jelentő üzem örökösök által történő szétosztását.

Pályázatok és támogatások.
(Agrár-Tender Kft.)
Megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” felhívása – VP2- 6.1.16, „A nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások” támogatása – VP6-6.4.1-16, Vidékfejlesztési Program keretein belül megjelent a „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése” című pályázati felhívás – VP4- 4.4.2.1-16 és Megjelent a „Fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése” című pályázati kiírás – MAHOP-2.3-2016.

Miről mi jut az eszembe. Havazásra várva városi kertünkben
(Dr. Inczédy Péter)

Egész évben kiskert
(Tóthné Bogdányi Franciska)

Fókuszban a változatos tavaszi vetésszerkezet (x)
(Blum Zoltán)
Az alacsonyabb költségszint mellett elérhető nagyobb termés és termésbiztonság üzemi szinten szélesebb faj- és fajtaválasztékot kíván. A SAATEN-UNION ezért az igazán nagy vetésterületű kultúrák mellett – mint a kukorica és napraforgó – nem veszíti szem elől a kisebb, speciális jelentőségű fajok fejlesztését sem. A tavaszi kínálat kiemelt részét képezik a zöldítési keverékek.

Még több termés, még nagyobb biztonság... (x)
(Varga Gábor)
A hazai napraforgó-termesztés sokat változott az elmúlt másfél évtizedben, amiben jelentős szerep tulajdonítható a gyomirtó szernek ellenálló hibridek termesztésén alapuló gyomszabályozási technológia töretlen fejlődésének. Ehhez jelentősen hozzájárul a köztermesztésben immár második éve elérhető, a korábbinál is nagyobb biztonságot adó, ezért gyorsan terjedő CLEARFIELD® PLUS hibridek és a hozzájuk kapcsolódó gyomirtási technológia együttes alkalmazásának lehetősége.

Takarmányborsó: Az alternatív fehérjetakarmány (x)
(Varga Gábor)
A zöldítési és a fehérjeprogramokhoz illeszkedő, jövedelmező növénytermesztés csak a termőhelyi adottságoknak megfelelő fajok és fajták használatával valósítható meg. A hazai fehérjenövények közül a szója mellett a szárazborsónak van a legnagyobb jelentősége e téren. Alternatív fehérjetakarmány céljára a Saaten Union a Salamanca és az Astonaute tavaszi szárazborsófajtákat ajánlja.

A lombtrágya választás nehézségei (x)
Szilárd vagy folyékony lombtrágyát érdemesebb használni? A válasz első ránézésre nagyon egyszerűnek tűnik, azonban a döntéshozatalban más szempontok is szerepet játszanak.

Egy sikeres versenyzés margójára, avagy az SY Octavius az élvonalban (x)
(Geiling János)
Az SY Octavius már évek óta sikeresen szerepel a Magyar Kukorica Klub Top20 kisparcellás fajta-összehasonlító sorozatában. 2016-ban Kis Bertalanné az SY Octavius-szal a Magyar Kukorica Klub 1. régiójában – Dunántúl-Észak – II. helyezést ért el Bakonybánkon 14.845 t/ha versenyeredménnyel. A riport keretében bemutatkozik a dobogós családi gazdaság.

Syngenta szezonnyitó Szekszárdon…. Tudósítás
(Györök Zsuzsa)
A Syngenta az ország hét helyszínén tartott szezonnyitó tanácskozást. Kolléganőnk a szekszárdi előadásokról számol be, melyek keretén belül a gazdálkodók tanácsot kaphattak a vetőmagválasztás, fajtahasználat és növényvédelmi technológiát érintő kérdésekben.

Alaptrágyázás – nem alapfokon! (x)
(Gyuris Kálmán)
YaraMila és YaraMila Actyva a Yara Hungária Kft. kínálatában.

Innováció, teljesítmény, minőség és megbízhatóság (x)
(Euralis Kft.)
Ismerjék meg az Euralis ROOTS POWER® és Tropical Dent® kutatási és fejlesztési programját.

Biostimulátorok az intenzív növénytermesztés szolgálatában.
Fertileader a Timac AGRO kínálatában.

Egy kis matek (x)
Ma már minden rutinos háziasszony tudja, hogy érdemes odafigyelni a boltok akcióira, mert ha ügyesen számolunk, sok pénzt takaríthatunk meg egy bevásárlás során pusztán azzal, hogy egy éppen akciós terméket választunk. Ez azonban nem csak a hipermarketekben igaz, így van ez a mezőgazdaságban is. Ha egy termelő pénzt akar megtakarítani, érdemes megnézni a csomagakciókat, és persze nem árt egy kis matek. Az RAGT segít a számolásban.

Akár a traktorból is rendelhetünk vetőmagot (x)
(Gribek Dániel)
Webáruházat indított a KWS, ahol kukorica, napraforgó és cirok vetőmagokat kínálnak a vásárlóknak, későbbiekben az őszi káposztarepce és köztesnövények vetőmagjait is elérhetővé teszik.

Genius WG 142 (x)
Genius WG gyomirtó szer a Dow AgroSciences kínálatában.

TALAJÉLET, TALAJOLTÁS

A kimerülő mezőgazdasági talajok művelési technológiáját megújító talajerőpótló gazdálkodás…
(Dr. Kutasi József)
A világ számos pontján és Magyarországon is egyre nagyobb területen jelentkeznek a nem szakszerű műtrágyázás okozta, igen súlyos ökológiai következmények. A minden vegyszer használatát mellőző biogazdálkodás lenne az ideális megoldás, de az terméshozama, és eladási árai miatt önmagában nem elégítheti ki a növekvő lakosság élelmiszerigényét. A leginkább fenntarthatónak a csökkentett mennyiségű műtrágyázást és őszi-téli előveteményt vagy talajoltást alkalmazó technológia bizonyulhat.

Műtrágya vagy baktériumtrágya? Nem kell választania (x)
Mikro-Vital baktériumtrágya a Bio-Nat Kft. ajánlatában.

Termőtalaj-gazdálkodás, azaz a jó minőségű tápanyag-szolgáltató közeg biztosítása (x)
(Szabó István)
A rizoszféra biológiai minőségét leghatékonyabban a talajoltással lehet javítani. Ehhez ajánlja a készítményét a BactoFil B10-et az AGRO.bio.

AGRÁRGAZDASÁG

Globális szójapiaci kitekintés
(Dr. Tikász Ildikó Edit, Dr. Molnár Zsuzsa)
Az északi féltekén már a raktárakban van a 2016/2017. gazdasági évi szójatermés. A végleges eredményt azonban még jelentősen befolyásolja az, hogy a globális termés felét biztosító déli féltekén – döntően Brazíliában és Argentínában – a 2017 januárjában elkezdődött betakarítás hogyan zárul. Ezért a piaci szereplők figyelme most elsősorban e két dél-amerikai országra irányul. Ha hihetünk a cikk írásának idején megjelent legfrissebb prognózisoknak, a világ szójababtermelése a 2014/2015. gazdasági évi 320 millió tonna rekordnál is több lehet, várhatóan 333-338 millió tonna körül alakul a folyó szezonban.

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

Intenzív káposztatermesztési technológiák alapja az okszerű és korszerű tápanyag-ellátás
(Dr. Terbe István)
A káposztafélék az ún. „sótűrőbbek”, más besorolás szerint a „sóra kevésbé érzékenyek” csoportjába tartoznak, ami azt jelenti, hogy a nagyobb adagú műtrágyát, a töményebb tápoldatot, a kisebb mértékű túltrágyázást károsodás nélkül elviselik, hasonlóan kevésbé érzékenyek az öntözővíz minőségére, de a karfiol és a brokkoli ilyen tekintetben is kivételt képez. Az írás a káposztafélék tápanyagigénye mellet bemutatja az alkalmazható trágyaanyagféléket, a kijuttatás módját és a tápanyagok megosztását.

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

Az ipari meggy termékpálya költség-jövedelem eloszlása
(Dr. Apáti Ferenc, Tóth-Kurmai Viktória) 156

Az ipari meggy termékpálya-elemzés egyik fontos megállapítása az, hogy a termesztésben nagyobb az időjárási kockázat, és számolni kell egy kezdeti 5-6 év körüli improduktív időszakkal is, a feldolgozóiparban azonban jóval nagyobb a termelés forgótőke-igénye, mert a költség 70-80%-át mindkét termékpályán a feldolgozó viseli.

Új év, bevált lehetőségek (x)
(Kovács András)
YaraMila Cropcare, YaraLiva Nitrabor, YaraVita, Folicare YaraVita Bortrac, YaraVita Zintrac, YaraVita Mantrac, YaraVita Magtrac és a YaraVita Universal Bio a Yara kínálatában.

A vírusmentesítés és vegetatív vitroalany-előállítás feltételrendszerének kiépülése Cegléden
(Skola István)
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Ceglédi Kutató Állomás alanykutatásának legfőbb célja a csonthéjas ültetvények alanyhasználatának fejlesztése a kor szakmai elvárásainak megfelelően. A jövő egyre inkább a vegetatív úton szaporított alanyoké. A trendeket látva a kutatóintézet már a 2000-es évek elején elmozdultunk a vegetatív alanyok kutatásának irányába.

SZŐLÉSZET ÉS BORÁSZAT

Lengyelország, egy új szőlő- és bortermelő ország?
(Dr. Baglyas Ferenc)
A szerző bemutatja Lengyelország szőlőtermesztésre alkalmas vidékeit a fajtahasználat főbb jellemzőit és megtudhatjuk azt is, hogy mit gondolnak a lengyel fogyasztók a magyar borokról.

KITEKINTÉS

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította: Polgárné Balogh Eszter)
Számos olyan növényi vírus ismert, mely ízeltlábú vektorok segítségével jut a gazdaszervezethez. E kórokozók a gazdaszervezetekben olyan változásokat is előidézhetnek, melyek eredményeként azok vonzóbbá válhatnak a fertőzést terjesztő ízeltlábúak számára.
Egy nemzetközi kutatócsoport izotóppal követte az élő növényben a tápanyagok és a hormonok áramlását az egészséges és kukoricabogár kártételt elszenvedő növényekben. A radioaktív elemmel megjelölt auxin valós idejű megfigyelésére a pozitronemissziós tomográfia (PET), az egyik legmodernebb funkcionális képalkotó eljárás adott lehetőséget. Az eredmények a rezisztencianemesítésben hasznosíthatók.

EGYÉB SZAKMAI KÖZLEMÉNYEK

Infokommunikációs eszközök használata az agráriumban (x)
(Pólya Árpád, Varanka Mariann)
Az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök, a kapcsolódó technológiák és igénybe vehető szolgáltatások ma már nélkülözhetetlenek a gazdasági életben. A mezőgazdaság sem kivétel ezalól, amit az ágazat döntéshozóinak körében végzett országos felmérés eredményei is ezt támasztják alá.

Jegyzet gazdálkodóknak. Egy online kutatásról
(Kurucz Miklós)
A mostani Jegyzet a KSH és az Agrya Szervezet közös online felméréséről számol be, melyben a fiatal gazdákat a jövőképükről kérdezték.

Agrármúltunk nagyjai Beszédes József (1787-1852)
(Kurucz Miklós)
Agrármúltunk nagyjait bemutató sorozat keretében ebben a hónapban Beszédes József életútját és munkásságát ismerhetik meg az Olvasóink.

IM Tantó Sándor. Megemlékezés
(Dr. Bódis László)
Megemlékezés Tantó Sándorról.

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen