2019. február Extra 79.

Ízelítő a tartalomból

Az államilag elismert és EU-listás őszi káposztarepce hibridek kísérleti eredményei, 2018

A NÉBIH a nemesítőházak megbízása alapján 2017-2018. évi tenyészidőszakban korai éréscsoportban 6 hibridet, a középérésű csoportban 11 hibridet vetett el…

Szekrényes Gábor

Napraforgó fajtakísérletek eredményei, 2018

Közép-Magyarországon a betakarított napraforgóterület 43.801 ha volt. A Dunántúlon a terület 167.105 ha, az Alföldön és Észak-Magyarországon 393.468 ha-t takarítottak…

Szekrényes Gábor

Szójatermesztés, 2018. – ami a számok mögött van

A fehérjenövények termesztésének ösztönzésére bevezetett támogatásokkal e növénycsoportok az átlagon felül dotált kultúrák közé tartoznak. Dolgozatomban a 2018. évi hazai…

Balikó Sándor
1 000 Ft
Tartalomjegyzék + ×

Az olajos növényekről, de különösen a…
(Dr. Bódis László)

Olajnövények

Olajozottan az olajosmag piacról
(Fórián Zoltán)
Nem nehéz előre jelezni azt, hogy az olajosmag- és szójaszektor jelentősége tovább fog-e erősödni a magyar mezőgazdaságban. Az azonban, hogy ez milyen sikerrel fog történni, sok tényező függvénye. Az egyik ilyen mindenképpen az időjárás, a második a piac, hiszen az árakban megnyilvánuló motiváció döntő tényező a fejlesztések ütemének kialakításában. A harmadik tényező a technológia további, előrejelzés szerinti gyors fejlődése. A genetikában, a precíz technológiában rejlő lehetőségek sokat lendíthetnek a hozamokon, de ez vajon elég ahhoz, hogy versenyképes maradjon a szektor?

Az olajipari növények 2018. évi vetőmag-szaporítási tapasztalatai   .
(Menyhért Tamás, Seresné Sallai Orsolya)
Az írás összefoglalja a szója, a napraforgó és a repce 2018-as vetőmagszaporítási jellemzőit: a szemlézett vetőmag-szaporítási terület nagyságát, a betakarított átlagtermés értékét és a fémzárolt vetőmagmennyiség alakulását.

Folyamatos innováció a szántóföldi kultúrákban . Beszámoló
(Dr. Princzinger Gábor)
Ez év januárjában, a hagyományokat követve, az ország több pontján idén is megtartotta szezonindító szakmai rendezvényeit a Syngenta, amelyeken a fő szántóföldi kultúrák legújabb fajtáit és növényvédelmi technológiai megoldásait ismertették a jelenlevőkkel. Lapunk a székesfehérvári helyszínen képviseltette magát, s az ott elhangzottakból – e lapszámunk témaköréhez igazodva – a napraforgóról és a repcéről elmondottakat idézzük vissza olvasóinknak.

Talaj pH-, talajjavítás tavasszal? – Természetesen! (x)
Aktív kalcium (kalcium-oxid) hatóanyag-tartalmú TERRACALCO 95 talajjavító termék Carmeuse Hungária Kft. kínálatában.

Yara ajánlások az olajos növények sikeres termesztéséhez! (x)
(Gyuris Kálmán)
YaraBela Sulfan, YaraBela Extrant, YaraVita Kombiphos és YaraVita Brassitrel Pro az őszi káposztarepce lomtrágyázására, valamint napraforgó esetében YaraMila alaptrágyázására és YaraVita Brassitrel, illetve YaraVita Bortrac a Yara Hungária Kft. portfóliójában.

Megoldások olajos növények védelmére (x)
A Bayer Repce Pro csomagban lévő Folicur Solo és Proteus felhasználása nem csupán őszi káposztarepce védelmére engedélyezett. A Flora Pack, a Propulse gombaölő szert és Biscaya rovarölő szert tartalmazó technológiai csomag őszi káposztarepce vagy napraforgó betegségek és kártevők elleni védelmére használható. Tilmor gombaölő szer és Decis Mega rovarölő szer a Bayertól.

Zamir és Mavrik (x)
(Hörömpő László)
Prokloráz és tebukonazol hatóanyag-tartalmú Zamir gombaölő készítmény a napraforgó-betegségek ellen és a méhekre nem jelölésköteles Mavrik a rovarkártevők gyérítésére a Nufarm Hungária Kft. ajánlatában.

Napraforgó-termesztőknek

Napraforgó fajtakísérletek eredményei, 2018
(Szekrényes Gábor)
A NÉBIH a napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek értékelését a vizsgálati csoportoktól függően 10-13 termőhelyen végezte el 2018-ban. A vizsgált 69 hibridből 18 államilag elismert, 23 EU listán szerepelő, 28 pedig fajtajelölt volt. A szerző a tenyészidőszak alatti megfigyelések eredményeit mutatja be táblázatos formában.

ZÉRO tolerancia a gyomokkal szemben (x)
(Fehér Gyöngyi)
Express toleráns, Clearfield és a Clearfield Plus napraforgó hibridek a herbicidekkel karöltve segítik a fertőzött területek hasznosítását eredményessé tevő gyommentesítést. A Caussade Semences Hungary Kft. kínálatában szereplő FUSHIA CL és a KLARIKA HO CL több éve bizonyítja, hogy a hazai nehezebb adottságú területekhez is jól alkalmazkodnak, a technológiai fejlődés következő lépcsőjét jelentő, CLHA Plus génnel rendelkező, hibridek így az EUROPA CLP is nagyfokú gyomirtószer-toleranciát mutatnak. Az EXPRESS toleráns „gyomirtó” MAGMA SU (CSF 17902) és a CSF 18903 SU hibridek állományaiban a herbicid magasabb dózisa sem okoz stressztüneteket, terméscsökkenést.

A napraforgó növényvédelméről. Beszámoló
(Dr. Princzinger Gábor)
A Napraforgó védelme címmel szakmai konferenciát szervezett a Sharda Hungary Kft. 2018 decemberében az érdeklődő szakemberek számára. A résztvevők a növényvédőszer-engedélyezés aktuális kérdéseiről, a napraforgót károsító rovarokról és gombás betegségekről, a vegyszeres gyomirtás technológiai sarokpontjairól, majd a Sharda legújabb gyomirtó szeréről hallhattak ismertetéseket.

Napraforgó fajta vagy hibrid?
(Dr. Bódis László)
Ma már eszébe sem jutna senkinek ilyen kérdést feltenni, hacsak nem madáreleségről van szó. A hibrideknél a kérdés így szól: nagy olajsavas, ún. HO-s vagy hagyományos, illetve imazamox hatóanyagra rezisztens IMISun csoportból, vagy a CLHA Plus csoportból válasszunk szaporítóanyagot?

LO legyen, vagy HO legyen? LG legyen!(x)
(Mórocz Péter)

A Limangrain napraforgó kínálatában a linolsavas (LO) és a magas olajsavtartalmú (HO) hibridek is megtalálhatók. LG 50.635 CLP, LG 54.92 HO CL, LG 50.797 HO CLP és LG 50.797 HO CLP hibrideket ajánlja a Limagrain az olvasók figyelmébe.

Bevetésre készen! (x)
(Balogh László)
Szádor rasszal szemben rezisztens, kiváló kezdeti fejlődésű és stressztűrésű ES GENERALIS CL és a nagy termőképességű ES LORIS CLP napraforgó hibrid az Euralis portfóliójában.

Trichoderma gombák a napraforgó növényvédelemben (x)
(Klein Róbert)
A káros gombafajok talajban élő természetes ellensége a Trichoderma asperellum gomba. A Kwizda kínálatában található egy rendkívül hatékony törzs, a T34. Ezt mintegy 300 Trichoderma törzsből sikerült kiválasztani, mely a leghatékonyabbnak bizonyult a talajlakó gombák ellen (Sclerotinia, Fusarium, Phytium stb). A hasznos gombafaj mesterségesen felszaporított, igen agresszív T34-es törzsét tartalmazza a Trifender Pro.

Repcetermesztőknek

Az őszi káposztarepce tavaszi gyomirtása
(Labantné Hoffmann Éva)
Tavasszal mindenképpen fel kell készülnie a repcetermesztőknek, hogy a téli bőséges csapadék hatására vélhetően több olyan gyommag is ki fog csírázni, ami a száraz, őszi időjárás következtében elfeküdt. A régen (pár évtizeddel ezelőtt) gyomelnyomó kultúrának számító repcéből gyomnevelő kultúra vált és a repcére jellemző hosszú tenyészidőből adódóan minden életformába tartozó gyomnövény megjelenhet a repceföldön. A szerző megoldási javaslatokat mutat be az egyes kétszikű gyomok tavaszi irtására.

 „Ha van egy olyan növényünk, ami hasznot hoz,  azt védjük is meg a Pictor®-ral!” (x)
(Gribek Dániel)
Szautner Sándor Jász-Nagykun-Szolnok megye területén mintegy 7700 hektáron végez szaktanácsadást kisebb és nagyobb termelőknek egyaránt. Ebből partnerei hozzávetőlegesen 2500 hektáron termesztenek napraforgót, amit számos gombabetegség veszélyeztet. Ezért javasolja mindenkinek a kétszeres, preventív védekezést még az aszályos időszakokban is. A két kezelésből az elsőt viszonylag korán érdemes elvégezni, amikor vontatott vagy függesztett permetezőgéppel is bejárható a terület. A szakember a Pictor® mellé lombtrágyát és rovarölő szert is ajánl.

 „Nálunk a nyereség a lényeg, ezért használunk Pictor®-t  a repcében!” (x)
(Gribek Dániel)
Az együtt mintegy 5000 hektáron működő Dombegyházi Agrár Zrt. és Battyonyai Agrár Zrt. a kezdetektől fogva alkalmazza a BASF készítményeit növényvédelmi technológiáiban. A két vállalat árbevételében kiemelet szerepe van az őszi káposztarepcének, melynek termesztés-technológiájában két igen fontos elem a növekedés-szabályozásra használt Caramba® Turbo, és a virágzáskor kijuttatott Pictor®, amelyek többszörösen visszahozzák árukat.

Az államilag elismert és EU-listás őszi káposztarepce hibridek kísérleti eredményei, 2018
(Szekrényes Gábor)
A NÉBIH a nemesítőházak megbízása alapján 2017-2018. évi tenyészidőszakban korai éréscsoportban 6 hibridet, a középérésű csoportban 11 hibridet vetett el az államilag elismert és EU-listás őszi káposztarepce hibridek kísérleti csoportjában. A vizsgálatban szereplő 17 hibrid közül 3 EU-listás, hazai nemesítésű repce hibrid nem volt a kísérletben elvetve. A termőhelyenkénti terméseredményeket a tenyészidőszak alatti megfigyelések eredményeit táblázatos formában mutatják. be.

A repce kora tavaszi kártevői ellen
(Hertelendy Péter)
A repce szinte az egyetlen olyan szántóföldi haszonnövényünk, amelynek termesztése során az állati károsítók elleni védekezés adja a növényvédelmi, de akár a teljes termelési költségek döntő hányadát. Az írás sorra veszi, hogy milyen kórokozókkal rovarkártevőkkel és rágcsálókkal kell a tavasz folyamán a termelőknek szembe nézni.

Sokpettyes virágbogár (Oxythyrea funesta Poda)  gazdasági mértékű kártétele őszi káposztarepcén
(Farkas István)
Az őszi káposztarepcének nagyon sok kártevőjével találkozhatunk a vegetáció során. Szántóföldi növényeik között nincs még egy ilyen kultúra, ahol fertőzési nyomástól függően többszöri őszi és tavaszi rovarölő szeres kezelésre van szükség. A repce gazdasági kártételt okozni képes „kártevőlistája” a jövőben a sokpettyes virágbogárral bővülhet. A sokpettyes virágbogár tömeges előfordulása esetén komoly kárt tud okozni, ezért érdemes a szignalizációs lehetőségeket számba venni.

A repce-fénybogár elleni védekezés nehézségei   és lehetősége (x)
Avaunt 150 EC rovarölő szer a repce-fénybogár elleni védekezésre az FMC-Agro Hungary Kft. ajánlatában. Az Európa-szerte Avaunt 150 EC-vel zajlott rezisztenciavizsgálatok során azt állapították meg, hogy kizárólag érzékeny fénybogár populációk voltak megfigyelhetők. Ez a tény az ellenük való védekezés alapkészítményévé emelte ezt a rovarölő szert.

A relatív tápanyaghiány élén: kalcium (x)
Különösen jelentős a kalcium felvétele során a relatív tápanyaghiány, ugyanis a talajok általánosságban rendelkeznek kalciummal, csak az a növény számára adott pillanatban nem biztos, hogy megfelelő formában, felvehető mennyiségben vagy arányban van jelen. Repce kalciumos lombkezelésére Natur Plasma és MONO Ca a Natur Agro-tól.

Hogyan használjunk sikeresen Atonikot! (x)
(Nádudvari Éva)
Az Arysta Kft. által forgalmazott Atonik biostimulátor kiválóan használható a növényeket ért stressz (hideg, károsítók, homok- és szélverés stb.) hatásának megszüntetésére vagy csökkentésére repcében.

Szójatermesztőknek

Szójatermesztés, 2018 – ami a számok mögött van
(Dr. Balikó Sándor)
A 2018. évi szójatermesztési időszak jellemzőit gyűjti csokorba a szerző. Az időjárási helyzetkép ismertetését követően bemutatja a hazai vetésterület és a terméshozam alakulását, és kitekintést nyújt a közép-európai országok szójatermesztésére is.

Szója fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, 2018
(Szekrényes Gábor)
A 2018-as évben is az előző évek gyakorlatának megfelelően az államilag elismert és az állami elismerés céljára bejelentett, valamint EU Közös Fajtakatalógusában szereplő szójafajtákat három különböző éréscsoportokba csoportosítva vetette el a NÉBIH a kísérleteiben. Az igen korai csoportban 18, a koraiban 29 és a középérésű csoportban 21 fajta szerepelt. A vizsgált fajták közül 23 magyar nemesítésű, a külföldi fajták száma pedig 45 volt. A kísérletekben 27 államilag elismert fajta került elvetésre, 28 fajtajelölt és 13 EU Közös Fajtakatalógusában szereplő fajta. A kísérleti helyenkénti terméseredményeket és a tenyészidőszak alatti megfigyelések eredményeit táblázatos formában teszik elérhetővé.

A nyers szójabab és származékai NIR vizsgálati eredményei  (2018 . évi termés) (1 .)
(Dr. Tikász Ildikó Edit, Varga Edina)
A minőségi szójatermesztés ösztönzése érdekében az Agrárminisztérium (AM) támogatásával elindított, a nyers szójabab és származékai táplálóanyag-tartalomának nyomon követését célzó vizsgálatokat az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) 2018-ban immár harmadik alkalommal kezdeményezte. A módszertani ismertető mellett a cikk bemutatja a fajtakísérletekből származó szójababminták táplálóanyag-tartalmának jellemző értékeit és a termőkörzeti eredményeket. A fajtanemesítők, fajtaképviselők és a szójatermesztők a mintáik egyedi értékelését kézhez kapva a szójatermésük táplálóanyag-tartalmáról olyan komplex NIR spektroszkópos vizsgálati eredményeket láthatnak, amelyek a szójabab takarmányozási szempontból meghatározó paramétereit tartalmazzák.

Így emelkedhet a szója vetésterülete
(Bene Zoltán)
A 2015-ös jelentős, 80%-ot meghaladó vetésterület-emelkedés óta nem sikerül lendületben tartani a szója iránti érdeklődést. Évek óta tervezgetjük a 100 .000 ha vetésterület elérését, sajnos ez idáig nem sok eredménnyel.  A háttérben húzódó okokat és lehetőségeket elemzi az írás.

Hogyan termesszünk sikeresen szóját? Beszámoló
(Dr. Bódis László)
Az AGROmashExpo G pavilonjának Fórum színpadán tartotta interaktív Szója Fórumát az Agrofórum január 23-án. A „négyszögesített kerekasztal” beszélgetés résztvevői számára mindössze 45 perc állt rendelkezésre, hogy mondanivalójukat kifejtsék. A rendezvény moderátora Dr. Balikó Sándor mezőgazdasági szakértő volt. A témák, amelyek a szójatermesztés kapcsán érdeklődésre tarthattak számot: a várható támogatáspolitika, az MSzFE tevékenysége, a fajtakérdés, a növényvédelem, a szójatermesztés gépesítési háttere, végül a szójafelvásárlás és -feldolgozás, egyszóval mindazok, amelyek a sikeres szójatermesztés meghatározó feltételei.

Seiwerth Gábor-díjról
(bl)
Nemes gesztus volt a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület kezdeményezése – ápolva Seiwerth Gábor emlékét – a díj alapítása, amelynek díjazottjai első ízben vehették át az emlékplakettet és a munkájuk elismerését tanúsító oklevelet. Seiwerth Gábor érdemei elévülhetetlenek a szójatermesztés felkarolása, és az ahhoz kapcsolódó támogatási rendszer kialakítása érdekében kifejtett erőfeszítéseiért.

Szójában végzett helyspecifikus kijuttatási kísérlet eredményei
(Kauser Jakab, Dr. Milics Gábor)
A hazai precíziós gazdálkodási technológiák a nagy területen termesztett növényekre terjednek ki, míg a kisebb területen vetett szója esetében széles körben ismert eredmények nem állnak rendelkezésre. A szójában beállított helyspecifikus kijuttatási kísérlet célja a változatott mennyiségű kijuttatások – úgymint műtrágya és vetőmag – hatásának vizsgálata a termelés eredményére.

A szója Verticillium okozta hervadásos betegségének fellépése Vas megyében
(Dr. Varga Zsolt, Virág Borbála)
Egy olyan kórokozó nemzetségre szeretnénk irányítani a figyelmet, amely szójaállományokban történő megjelenéséről hazai viszonyok között kevés információval rendelkezünk. Célunk, hogy bemutassuk a szójatermesztőknek ezen betegség tüneteit, ismertessük a kórokozó biológiáját, annak fontosabb ismérveit és felhívjuk a figyelmet a betegség esetleges jövőbeni fokozottabb előfordulására, valamint a védekezés lehetőségeire.

Az ízeltlábúak károsításának hatása a szója mennyiségére  és minőségére
(Dr. Keszthelyi Sándor)
A szója kártevő spektruma nagy átfedést mutat a borsót károsító szervezetek összességével. A nemzeti fehérjeprogram következtében az elmúlt évtizedben a hüvelyesek, de leginkább a szójatermesztés volumene Magyarországon növekedésnek indult. Nem szabad, azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy e kiterjedt felület optimális, egyben globális „táptalajt” nyújthat az említett kártevők felszaporodásának, jövőbeni tömeges kártételének

A szójatermesztés a kiváló és megfelelő fajtával kezdődik (x)
(Szűcs Ádám)
Az állandóságot jelentő ES GLADIATOR és ES MENTOR mellett, az utóbbi időben három új fajta a SAFRANA és a SPHERA, illetve a SFORZA, a RAGT-Semences a szója portfóliójában.

Termésbiztonság és minőség szójában huminsavas  növénykondicionálással és növénytáplálással
(Vaszily Zsolt, Pais István)
Szójatermesztésben az okszerű tápanyagellátás mellett elengedhetetlenül fontos a megfelelő fenofázisban elvégzett, lombon keresztüli növénykondicionálással egybekötött mikro- és mezoelem alapú növénytáplálás. Huminsavas növénykondicionálóval történt lombtrágyázási technológiával kiemelkedő mértékben javul a szója tápanyaghasznosító képessége. Huminsavas technológia a Huminisz Kft. ajánlatában.

A jövedelmezőbb szójatermesztésért (x)
(Pais István, Vaszily Zsolt)
Új, prémium termékek a Huminisz Kft. palettáján a szója táplálására: Kondisol , Solvitis Magneto, Solvitis BorMo , Solvitis Mg, Solvitis NPK 3-20-3

Fajtaválasztás – egy lépés az eredményesség felé (x)
(Farkas-Csamangó Tamás)
Seka és Terrapro szójafajta és Liquifix oltóanyag az Agromag Kft. kínálatában.

Szegedi szójákkal a sikeres szójatermesztésért (x)
(Virágné Pintér Gabriella)
A GK szóják minőségét garantálja a zárt termelési rendszer a vetőmag-előállításban. Folyamatos kontroll mellett kizárólag készre oltott és gombaölő szerrel kezelt vetőmagot hoznak forgalomba. Ezzel biztosítják a tökéletes kelést, tőszámot és a gümőképződést. A magok felületére a HiCoat® Super oltóanyagot visznek fel, mely a vetésig garantálja a magas baktériumszámot. Suedina, Bahia, Aires és Pannónia kincse szójafajták a szegedi Gabonakutató kínálatában.

A Sumi Agro és a szója (x)
A Sumi Agro 2019-es szójaajánlatában az Isidor és Sponsor fajtáik mellett megtalálható az ES Tribor és ES Indikator, valamint az EM Neve és EM Sole fajta is. A Sumi Agro jelentős mértékben hozzájárul a szója növényvédelméhez is, amelyhez a következő készítményeket kínálja: Pledge 50 WP, Ortus 5 SC, Nissorun 10 WP,  Mospilan 20 SG és a Don-Q.

Phylazonit technológia a szójatermesztésben (x)
A Phylazonit technológia három részből tevődik össze: Phylazonit Szója oltóanyag, tápanyagpótlás és növénykondicionálás (Energia Humin; Energia Plusz), illetve Phyller és Temposensor Basic kijuttatóval kombinált agrotechnika.

A szójatermesztés BIOFILEL-lel kezdődik (x)
BIOFIL Szója technológia (BIOFIL talaj-pH specifikus és BIOFIL szója talajoltóanyag együttes használata) a Terragro Kereskedelmi Kft. ajánlatában.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

Az olajnövények vetésének új gépei
(Dr. Hajdú József)
Az írás áttekintést nyújt az olajnövények vetésére használható új fejlesztésű vetőgépekről, a repcevető gépekről, valamint a napraforgó- és szójavető gépekről.

HORSCH Maestro –  nagyteljesítményű szemenkénti vetőgép (x)
(Szász Zoltán)
Cruiser magágykészítő és az az AutoForce rendszerrel (automatikus csoroszlyanyomás állítás) felszerelt Maestro szemenkénti vetőgép a HORSCH kínálatában.

Az olajnövények betakarításának új gépei
(Dr. Hajdú József)
Az olajnövények betakarítógépei a gabonakombájnok, amelyeknek a cséplő-magleválasztó és tisztító szerkezetei valamennyi olajnövényhez szükséges optimális beállításokkal is rendelkeznek. Az alacsony veszteségű betakarításhoz speciális adapterek (vágószerkezetek, aratórészek) alkalmazása indokolt, ugyanis a betakarítási veszteségek jelentős része (50-60%-a) ezeknél keletkezik.

KITEKINTÉS

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította: Polgárné Balogh Eszter)
Kínában is egyre többen odafigyelnek az egészséges táplálkozásra
Globális növényolaj-kilátások – rekordtermés az előrejelzésben

Olaj- és fehérjenövények Franciaországban –  paradigmaváltás a jövő érdekében
(Dr. Somogyi Norbert, Gresóné Nesuta Marianna)
A repce a francia mezőgazdaságban az elmúlt időben jelentősen fölértékelődött, ám ezzel párhuzamosan egyre komolyabb viták kereszttüzébe is került, ami stratégiaváltásra ösztönözte a szakma képviselőit. Egyre nagyobb nyomás volt ugyanis az ágazaton amiatt, hogy az élelmiszer-alapanyagnak is alkalmas repcét üzemanyag-gyártásra használják, amit úgy tűnik, csak olyan formában lehet – legalábbis átmenetileg – kivédeni, hogy a repcepogácsa előállítására került a hangsúly, ez vált elsődleges, a francia növényifehérje-autonómia egyik fontos alapját biztosító termékké.

 

További ajánlataink

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

6500 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

4500 Ft

2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

4500 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7000 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

1500 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6000 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

6500 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen