2020. szeptember

Ízelítő a tartalomból

Ehhez a lapszámhoz nincsenek feltöltve betekintő cikkek.

1 000 Ft
Tartalomjegyzék + ×

Váltás
(Tóth József Attila )

A HÓNAP TÉMÁJA

Talajvédelmi zöldítés erdészeti eljárásokkal
(Dr. Horváth Jenő és mtsai)
Írásunkkal arra szeretnénk a figyelmet ráirányítani, hogy a zöldesítési programok keretében nyíljon lehetőség a termőföldeink megóvásában alkalmazandó – a természet részét képező – erdészeti eljárások széleskörű alkalmazásának is.

FÓKUSZBAN A KALÁSZOSOK

Új megközelítés a búzatermesztésben – a növény igényei és annak adaptív technológiája
(Dr. Pepó Péter)
Napjaink hazai búzatermesztése mind a szakemberek tudását, felkészültségét, mind a technológiai hátterét tekintve képes az 5,0 t/ha-ról az országos termésszintet 6,0 t/ha-ra növelni rövid időn belül. Ehhez alaposan ismerni kell a búza életfolyamatait, termésképződését és ehhez szükséges adaptálni a termesztéstechnológiát.

Genetikai sokféleség a martonvásári kalászos gabona génbankban
(Dr. Kiss Tibor és mtsai)
A martonvásári kalászos gabona génbankból származó mind a négy csoport mintái között megtalálhatóak a közép- és délkelet-európai nemesítési programok fajtái, ami alátámasztja más szerzők által leírt azon megállapításokat, miszerint Európa e régiójának búzái bizonyítottan nagyobb genetikai változatossággal rendelkeznek, mint a nyugat- és az észak-európai törzsek és fajták.

Precíziós műhely. Kalászosok trágyázása, de mikor hasznosul a „hasznos”? Elméletek és gyakorlatok 2020-ból
(Lajos Mihály)
A kalászosok őszi alaptrágyázásának esetében fokozottan célszerű számolni a talaj készleteivel. A növény fajlagos tápanyagigényének arányai nem azonosak az adott helyzetben szükséges műtrágya hatóanyag arányokkal. A kalászosok termesztéstechnológiája és fajtahasználata is nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben, ezeket a változásokat a tápanyag-utánpótlás gyakorlatában is le kell követni.

Hibridbúza. Nagy hozamok, stabil teljesítmény (x)
(Varga Gábor)
Egyéb kultúrákhoz hasonlóan a kalászosok esetében is kiélezett a verseny az alkalmazott genotípusok – fajták és hibridek – között a használatuk során elérhető termés szempontjából. Pedig napjainkban már vitathatatlan a búzahibridekben – és általában a kalászos hibridekben – rejlő nagy terméspotenciál és alkalmazkodóképesség, ami a megfelelő termesztéstechnológiával együtt lehetővé teszi a klímaérzékeny és a gyengébb adottságú, heterogén talajú termőhelyeken a jövedelmező és versenyképes termelést, míg a jobb terméspotenciálú helyeken a kiemelkedően nagy hozamot. Hibridbúzák a SAATEN-UNION kínálatában.

Az ÖMKi on-farm biobúza fajtateszek 2019-es eredményei
(Földi Mihály és mtsai)
Amíg a konvencionális gazdálkodók számára a főbb növényfajok esetében több termőhelyen működik hivatalos kisparcellás tesztelés a fajták teljesítményének vizsgálatára, az ökológiai gazdálkodásban érintettek számára még nincs ilyen lehetőség. Az ÖMKi on-farm fajtatesztjei ezt a hiányt próbálják pótolni 2012 óta. 2020-tól pedig – együttműködésben hazai kutatóhelyekkel, nemesítőházakkal, fajtaforgalmazókkal, a VSZT-vel és a NÉBIH-hel – várhatóan hét helyszínen elindulhat az első kisparcellás ökológiai fajtatesztelési hálózat is Magyarországon. A szerző bemutatja az on-farm biobúza fajtateszteket.

Az őszi búza aszály és magas hőmérséklet okozta kalászsterilitásáról
(Dr. Jäger Katalin és mtsai)
Az Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Növényi Sejtbiológiai Osztályán az éghajlatváltozás haszonnövények ivaros folyamataira gyakorolt hatását tanulmányozzák. Ismerjék meg a szimultán hő és szárazságstressz hatásának vizsgálati eredményeit.

RAGT fajták a profitorientált termesztés szolgálatában (x)
(Mózes Petra)
Az RAGT Vetőmag Kft. célja, hogy a saját, francia nemesítésű búzái között megtalálja és népszerűsítse a magyarországi klímához, természeti adottságokhoz leginkább alkalmazkodni tudó fajtákat. Búzafajták az RAGT kínálatában.

A Gabonakutató őszi búza eredményei 2019-ből (x)
(Beke Béla)
A Gabonakutató már évtizedek óta különböző kísérletekben teszteli az új és a köztermesztésben levő őszi búza fajtáit. Ezen kísérletek közül az egyik hiteles eredményeket nyilvánosságra hozó a GOSZ-VSZT-NAK posztregisztrációs kísérletsorozata.

Bokrosodás már ősszel avagy BactoFil ® Kalászos az őszi kalászosok termésbiztonságáért (x)
(Daoda Zoltán)
A még jobb, növényspecifikus biológiai hatás érdekében a kultúrnövényre adaptált, speciális talajoltó BactoFil® Kalászost javasolja az AGRObio vetést megelőzően kijuttatni a termőtalajba pl. az őszi búza, őszi árpa fejlődésének segítésére.

NÖVÉNYVÉDELEM

Ősszel, a kalászos vetések és – egyre inkább – a gyomirtások idején…
(Benécsné Dr. Bárdi Gabriella)
Egy-két évtizede ilyenkor ősz elején csak a talaj-előkészítéssel, csávázással, vetéssel, új kalászos és repce fajtákkal kapcsolatos cikkek és hirdetések uralták a mezőgazdasági szaklapokat. Mára azonban jelentősen módosultak gazdálkodásunk, az alkalmazott agrotechnikánk elemei és elvei, és érezhetően változott, változik az időjárás is. Ezért egyre több őszi gyomirtással, nem csak őszi alap-, hanem fejtrágyázással, regulátorozással, őszi növényvédelemmel kapcsolatos kutatási eredmény, szakmai információ jelenik meg az írott és online sajtóban, jogosan és szükségszerűen.

A kalászosok őszi gyomirtásának jelentősége (x)
(Fehér Tamás)
A termelők körében elsősorban a széltippannal fertőzött megyékben jellemző a kalászosok őszi permetezése, pedig ez több más esetben is hasznosabb lehet a hagyományos tavaszi gyomirtásnál. Alliance 660 WG, a Lentipur 500 SC és Stomp Aqua a KWIZDA Agro gyomirtási ajánlatában.

Visszatekintés a kalászos gabonák növénykórtani helyzetének idei alakulására
(Hertelendy Péter)
A kalászos gabonák termesztése során a növénykórtani jellegű veszélyek sok esetben teszik szükségessé a növényvédelmi beavatkozásokat. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy adott évjáratban milyen kórokozók jelennek meg a kalászos állományokban és jelenlétük, illetve az ellenük való védekezés milyen növényvédelmi költségeket generál. A cikkből kiderül, hogy melyek voltak az elmúlt év legnagyobb növényvédelmi problémái a kalászosoknál.

Szakmázzunk a Bayerrel! Őszi teendők a repcetáblán (x)
(Bayer Crop Science)
A repce vetésforgóban tartása mellett döntő termelőknek most ideje felkészülni a kártevők elleni védekezésre és az állomány télre történő felkészítésére. Decis Mega és Proteus a kártevők elleni védelemre, Folicur Solo és Tilmor a betegségek elleni védelemre és a biztonságos áttelelés érdekében a Bayertől.

A repce őszi gyomirtásáról a tudatosság jegyében
(Benécsné Dr. Bárdi Gabriella)
Ez az összeállítás azoknak szól, akik már elvetették, vagy még vetik a repcét, és remélhetőleg már eldöntötték, hogy a kultúrnövény gyomirtását még az őszön feltétlenül elvégzik, de legalábbis tudatosan így tervezik.

A fejlődés töretlen – Clearfield ® technológia repcében (x)
(BASF Hungária Kft.)
Amennyiben az imidazolinont kombináljuk az Effigo™ hatóanyagaival, akkor tovább javul a Clearfield® technológia hatékonysága a pipacs és a fészkes virágzatú gyomok (székfűfajok, pipitér) ellen, megtartva az eddig is kiváló hatékonyságot a keresztes virágú és egyéb kétszikű gyomokkal, valamint a magról kelő egyszikűekkel szemben – áll a BASF Hungária Kft. repce gyomirtási ajánlatában.

A napraforgó legfontosabb betegségei (7. ) A napraforgó hamuszürke szárkorhadása
(Dr. Békési Pál)
A napraforgó hamuszürke szárkorhadása nagy kárt okozó betegség. Veszélyességét fokozza, hogy a kórokozó igen sok – 700-nál is több – növényt képes megtámadni. Mivel nem „drámai” tünetekkel jelentkezik, hajlamosak vagyunk arra, hogy fel se ismerjük azt, hogy egy betegséggel van dolgunk.

Zöld vándorpoloska
(Markóné Dr. Nagy Krisztina)
A széles gazdanövény körrel rendelkező invazív poloskák, köztük a zöld vándorpoloska újabb és újabb növekvő mértékű kártételéről kapunk híreket évről évre. Bemutatjuk a zöld vándorpoloska kártételét, az előrejelzés és a védekezés lehetőségeit.

ProNutiva programok– innovatív megoldások világszerte (x)
(Valovics Attila)
ProNutiva egy exkluzív integrált termesztéstechnológiai program, amely ötvözi a biológiai megoldásokat és a hagyományos kémiai növényvédelmet a maximális terméspotenciál kiaknázása érdekében. A különböző kultúrákban kidolgozott és kidolgozandó program lényege, hogy a UPL a hagyományos termékértékesítés helyett komplex technológiai megoldásokat is kíván a termesztőknek ajánlani, elsősorban a növényvédelemre, a tápanyagellátásra és a biostimulátorokra alapozva.

Biológiai növényvédelem és ökológiai termesztés: ez nem a jövő, már a jelen! (6. ) A zöldségfélék biológiai növényvédelmében alkalmazható készítmények
(Vizi Bernadett)
A terményeket felvásárló áruházak, feldolgozók, TÉSZ-ek másodlagos szabványai gyakran csak az EU-s MRL (maximálisan megengedhető szermaradék menynyiség) 30-70%-át engedélyezik, a maximum 1-5 kimutatható mennyiségben jelenlévő hatóanyag tekintetében. Arra is láthatunk példát, hogy az engedély által előírt várakozási idők 2-3-szorosát várja el az átvevő. Mivel ezek a szervezetek megkövetelik a szelektív rovarölők használatát, a termelők figyelme mindinkább ebbe az irányba fordul. Emiatt a zöldségtermesztésben alkalmazható biológiai megoldások köre nagy ütemben nő. A cikkben a teljesség igénye nélkül, csak néhány széleskörben alkalmazható megoldásról esik szó.

Innovációs díjat nyert a CSALOMON csapdacsalád. Tudósítás
(Dr. Oláh István)
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2019. évi Innovációs díjában a martonvásári Agrártudományi Kutató Központ Növényvédelmi Intézete részesült, a 25 éves CSALOMON csapdacsalád újdonságaiért. A feltalálók – Dr. Tóth Miklós akadémikus és munkatársai – több, mint 190 kártevő rovarfajra fejlesztettek ki illatanyagokon és vizuális csalogatáson alapuló csalogatási és csapdázási módszereket.

A repce túlélése ősszel (x)
(Hechta Kft.)
A gombabetegségek elleni védekezésre és a repce növények ideális őszi fejlettségének biztosítására már jól bevált technológia a regulátorként használt gombaölő szerek és az Amalgerol együttes használata az őszi repce állományokban. Amalgerol a Hechta kínálatában.

Hosszútávú együttműködésről állapodott meg a Biovéd 2005 és a Kwizda Agro (x)
Új, az eddigi együttműködést még szorosabbá fonó megállapodást írt alá a Biovéd 2005 és a Kwizda Agro, amely fókuszában a biológiai növényvédelem áll.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

Az eredményes védekezés műszaki lehetőségei (6.) Hogyan válasszunk permetezőgépet ültetvényünkhöz?
(Dr. Dimitrievits György, Dr. Gulyás Zoltán)
Gyümölcsösökben és szőlőültetvényekben az egyik legfontosabb feladat a védekezés a kártevők és a kórokozók ellen. Ehhez megfelelő növényvédő szerek alkalmazása mellett olyan permetezőgépre van szükség, amellyel rövid idő alatt és megfelelő egyenletességgel tudjuk kezelésben részesíteni a növényeket. A permetezés során ügyelni kell arra is, hogy a kijuttatott permetlé lehető legkisebb része menjen veszendőbe, hiszen az így keletkező kár anyagi veszteséget jelent és a környezetet is nagyobb mértékben terheli, esetenként súlyosan károsíthatja. Ha lehetőség van új permetezőgép vásárlására, megfelelő körültekintéssel érdemes eljárni, figyelembe véve adottságainkat és lehetőségeinket. Megfelelő gépekből nagy a választék a piacon és ez lehetővé teszi, hogy mindenki az igényeinek és lehetőségeinek megfelelőt válassza. Nem könnyű feladat azonban a méretben, felszereltségben, kivitelben és – nem utolsósorban – árban igencsak különböző típusok között eligazodni. A következőkben a műszaki megoldások rövid áttekintése mellett néhány, a választásnál fontos szempontra kívánjuk felhívni a figyelmet.

AGRIO – a cseh permetezőgép specialista Magyarországon! (x)
(Dr. Szabados Tamás)
Európa 13 országában vannak jelen a csehországi Kremzében gyártott, kiváló minőségű AGRIO permetezőgépek. Az AGRIO MZS s.r.o. vállalat szántóföldi permetezői piacvezetők Csehországban, de szép számmal kerülnek értékesítésre Nyugat-Európában is, főként a német piacra. 2020. július 1-től kezdődően a növényvédelmi gépek fejlesztésére, gyártására és értékesítésére specializálódott gyártó termékei Magyarországon is elérhetővé váltak, köszönhetően az ANDEST-2005 Kft.-vel megkötött exkluzív importőri szerződésnek.

A burgonyabetakarító gépek fejlődési trendjei
(Dr. Jóri J. István)
A betakarítógépek ismertetése előtt egy rövid áttekintésben mutatjuk be a burgonyatermesztés globális elterjedtségét és jelentőségét, amely nagy hatással van a gépi eszközök kialakulására. A betakarítás többlépcsős munkafolyamatához a burgonyabetakarító gépek sokféle, a munkaszervezést is meghatározó, egy-/kétmenetes gépváltozata jött létre. A különböző technikai kialakítású betakarítógépek a különböző részműveletek elvégzésére kialakított speciális (kiszedő-kiásó, föld-/rög- és szárleválasztó szerkezetekből stb.) részegységekből épülnek fel.

Fendt 700 Vario S4 (x)
Az Axiál kínálatában elérhető sokoldalú Fendt 700 Vario S4 traktor számos olyan funkciót kínál, amelyek megkönnyítik a mindennapi életet. Ezek közül említhető például a megnövelt emelési kapacitás, a nagy hasznos terhelhetőség és a 300 °-ban törlő ablaktörlők.

Terményátvétel, -tárolás a mezőgazdasági üzemekben
(Dr. Kelemen Zsolt)
A szántóföldi növénytermesztésben megtermelt termények nagy részét, döntően a szálas- és tömegtakarmányokat, valamint szemes terményeket – szinte az egész éves termelési ciklus igényeinek megfelelően – különböző tárolási és tartósítási technológiákkal tárolni kell. Az írásban áttekintjük a terményszállítást, mennyiségi és minőségi átvételt, az előtárolást, a tisztítást és a tárolás különböző módjait.

CASE IH Nagyágyúk – a lóerők forradalma (x)
(Szollinger János)
A CASE IH olyan modellkínálattal áll a piacon a gazdálkodók rendelkezésére, ami szinte egyedülálló: traktorokban az 55 LE-s kertészeti gépektől a 692 LE maximális teljesítményű Quadtrac-ig, kombájnokban az egyrotoros technológiát használva 6 modell érhető el 315 LE és 557 LE közötti teljesítményszinttel.

Gépek nélkül a szőlőben is egyre nehezebb lesz. Beszámoló
(Dr. Princzinger Gábor)
Ez év júliusában második alkalommal szervezték meg Balatonlelle-Rádpusztán a VitiTech elnevezésű szőlészeti gépbemutatót. A házigazda Rád-Vin Kft. ültetvényében tartott nagyszabású rendezvényen több mint ötven gépgyártó, ill. gépforgalmazó cég mutatta be ajánlatait az érdeklődőknek. Lapunk a KITE Zrt. invitálásának tett eleget, és összeállításunkban az integrátor cég szőlőtermesztőknek szóló ajánlataiból mutatunk be néhány aktualitást.

Szántani így is lehet: Nagy erőgép plusz függesztett eke! (x)
Új funkcióval kiegészített Juwel 10 ekék a Lemkentől. Az ekékkel szemben a jelen gazdálkodói elvárásai egyre inkább két dologra koncentrálódnak. Az egyik az átömlő keresztmetszet megfelelő mérete, a másik a komfort.

A megújult Maestro vetőgép család (x)
(Szász Zoltán)
A Maestro nagyon letisztult és precíz vetőgép, amely az AutoForce csoroszlyanyomás-állítással még pontosabban helyezi le a magot. Maestro vetőgép család a HORSCH-tól.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

A toxikus gombák elleni védelem a kukoricatermesztés megújításában (3.) A kukorica aratása és tárolása
(Dr. Mesterházy Ákos)
Ebben a közleményben elsősorban azokat a szempontokat vázoljuk fel, hogy az aratásnak és tárolásnak milyen igényeknek kellene megfelelni ahhoz, hogy a kitároláskor közel azt a minőséget láthassuk viszont, amit az aratás után betároltunk. Mindkét munkafázisban számos hibát lehet elkövetni. Ez akkor is jóvátehetetlen károkhoz vezethet, ha a betakarítás előtti állomány toxintartalma még messze határérték alatt volt.

Élmezőnyben a csemegekukoricában. Beszámoló
(Dr. Princzinger Gábor)
Az egész világot sújtó koronavírus-járvány – mint az idén számos más szakmai tanácskozást és bemutatót – a Syngenta csemegekukorica bemutatóját is „átrendezte”: több napon át, több részletben került sor a szakmai tudni- és látnivalók szántóföldi, élő bemutatására, míg a máskor szokásos, belső térben megtartott tartalmas szakmai előadások – megfogadva a javasolt karantén óvintézkedéseket – idén elmaradtak. A csemegekukorica-termesztésben érdekelt szakembereknek így is érdemes volt elfogadni az augusztus 11-13. közötti napokra szóló meghívást; tanulni, okulni, továbbgondolkodni a cég szakemberei által elmondottakból és egymás tapasztalataiból is lehetett.

Termésnövelők, biostimulátorok, kondicionáló anyagok… (7.) A sokoldalú szalicilsav. Beszélgetés Dr. Janda Tiborral
(Polgárné Balogh Eszter)
A szalicilsavat sok olyan háziasszony ismeri, aki régebben házilag rakott el befőttet vagy lekvárt. Azt is sokan tudják, hogy több kozmetikumban, illetve gyógyászati termékben előfordul. De hogyan kerül a növényekbe, miért jó az a növénynek, és miért jó ez a termelőknek? Ezekről a kérdésekről, valamint a szalicilsav gyakorlati alkalmazási lehetőségeiről kérdeztem Dr. Janda Tibort, a martonvásári Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet Növényélettani Osztályának tudományos osztályvezetőjét.

A Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzés növény- és talajvédelmi vonatkozásai
(Győri Diána)
A növény- és talajvédelmi témájú Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzések minden évben jellemzően augusztustól kezdődnek meg, és szeptember, október folyamán is zajlanak. Az ellenőrzés aktualitása okán a cikk összefoglalja a tárgyi ellenőrzés legfontosabb jellemzőit, menetét, a gazdálkodók által vezetendő és bemutatandó nyilvántartásokat, illetve tájékoztatást ad arról, hogy mikor felelnek meg a gazdálkodók az ellenőrzésen, és mik a következményei a meg nem feleléseknek.

Napraforgó vetőmagpiac gyorsjelentés – 2020
(Puskás Péter)
A Kleffmann és Partner Kft. idén is elvégezte a magyar napraforgó vetőmagpiac felmérését. Idén 537 termelő válaszolt kérdésekre, akik összesen 74.999 ha napraforgót termesztenek 2020-ban. A válaszadók a Kleffmann által becsült 630.000 hektáros kultúraterület 12 százalékát művelik.

Olajlen, a haszonnövényeink perifériáján
(Nagy Zoltán)
Összességében a hazai olajlentermesztésnek és nemesítésnek nagyon sikeres múltja és hagyománya van, ugyanakkor a jelene immár hosszú évek óta meglehetősen nagy közönyösségbe fullad. A jövője érdekében viszont nagyon kevesek és nagyon keveset tesznek, pedig sok neuralgikus és egyre nyomasztóbb agrotechnikai kérdésre is jó válaszokat adhatna.

Növénynemesítési Vándorgyűlés Szentesen. Beszámoló
(Dr. Oláh István)
A Magyar Növénynemesítők Egyesületének évente visszatérő társadalmi, szakmai eseménye a Vándorgyűlés, amely rendszerint bepillantást ad és enged egy-egy kutató vagy kutatóhely nemesítő munkaprogramjába, műhelymunkájába. Az ez évi szakmai összejövetel Szentesen, a hazai paprikatermesztés és kutatás egyik fellegvárában (PepGen Kft.) zajlott augusztus 4-én.

A zöldebb, élhetőbb környezetért
(Nagy Zoltán)
Nemzetközi kitekintésben elmondható, hogy a gyepszőnyeg iránti igény ugyan növekszik Magyarországon, de messze elmaradunk a felhasználásban Nyugat-Európától és különösen az Egyesült Államok gyakorlatától, ahol a gyepfelületek mintegy 50%- át gyepszőnyeggel telepítik. A hazai gyakorlatban jellemzően nagyon sok focipálya, sportcentrum, parkok, kisebb ligetek, bevásárló központok, terek telepítésére veszik igénybe ezt a lehetőséget a megrendelők. Beszédes az a szám, amely szerint közel 4.000.000 m2 területen díszlik ma már gyepszőnyeggel borított zöldfelület az országban.

Aratás és szezonértékelés az Aranyszarvas Zrt.-nél. Riport
(Dr. Harcsa Marietta)
Az aratás mindig ünnep – vallja ezt az Aranyszarvas Zrt. termelésirányítója is, akivel a búza aratásának kezdetén találkoztunk. A tápiószentmártoni cég nemcsak saját területeken gazdálkodik, hanem integrációban is összefogja a környék szántóterületeit.

Kalászosok hiánytünetei
(Dr. Zsom Eszter)
Az igazán hatékony tápanyag-visszapótlást rendszerben kell elképzelnünk, amelyben a műtrágya megválasztásán és a kijuttatási technikán kívül a megfelelő alaptrágyázásra és a nyomelemekkel való kiegészítésre is figyelni kell.

Repcetermesztés a sóderbányák szomszédságában. Riport
(Gribek Dániel)
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Igrici határában az autópályáról is látni lehetett a Kiss-testvérek folyamatosan dolgozó gépeit július első napjaiban – a kombájn a repcét vágta, a traktorok pedig a betakarított magot szállították el a határból. József és Gábor családi gazdálkodóként 530 hektáron gazdálkodik, amiből tavaly ősszel 140 hektáron vetettek repcét. Az olajos növény jelentősége évek óta egyre nagyobb a földjeiken, bármennyire is nehéz a termesztése.

Segítsük a repce őszi fejlődését! (x)
A Timac AGRO-nál a talaj ellátottságát figyelembe véve, és a kívánt hozam függvényében 4 eltérő tápelem és biostimulátor-tartalmú mikrogranulált termék (PHYSIOSTART, GREENSTART, ACTISTART és DUOSTART) közül választhatják ki a gazdálkodók számukra leginkább kedvező megoldást.

Egész évben kiskert
(Tóthné Bogdányi Franciska)

TALAJÉLET, TALAJOLTÁS

Kezelni és visszaforgatni a növényi maradványokat a talajba…
(Magyar Talajbaktérium-gyártók és -forgalmazók Szakmai Szervezete)
A növényi maradványoknak, kiemelkedő fontosságuk ellenére, van néhány olyan tulajdonságuk, amelyekkel korlátozhatják a termelés sikerét, és ami indokolja a tápanyagok mielőbbi felszabadulásának igényén túl, hogy olyan baktérium készítményekkel kezeljük beforgatásra kerülő szervesanyag-tömegünket, amely segíti a mielőbbi lebomlást.

AGRÁRGAZDASÁG

Repcepiaci kérdőjelek
(Fórián Zoltán)
Az idei repceév tapasztalatai csak tovább erősítették sok növénytermesztőben azt, hogy elgondolkodjanak a repce lecserélésén. Annak ellenére, hogy már komoly termelési tapasztalat gyűlt össze a repcetermelésben, nem árt átgondolni helyét a magyar szántóföldi növénytermesztésben, üzemi szinten is. Ebben próbál e cikk piaci támpontokat adni sok-sok adattal, ábrával.

Globális kukoricapiaci kilátások – rekord kínálat, rekord kereslet
(Dr. Molnár Zsuzsa, Dr. Tikász Ildikó Edit)
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) augusztusi projekciója szerint világszerte 1171 millió tonna kukorica betakarítására van kilátás a 2020/2021. gazdasági évben, ami minden idők legnagyobb kibocsátása lehet. Három egymást követő, túlkereslettel jellemezhető szezon után – amikor a termelés alulmúlta a felhasználást –, a szeptemberben kezdődő 2020/2021. gazdasági évben végre a – szintén rekord – globális szükségletet (1164 millió tonna) meghaladó termés kerülhet betakarításra, így a zárókészlet 317 millió tonnára nőhet.

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

A laskagomba nyári termesztéséről
(Dr. Geösel András)
Ma már elérhetőek a köztermesztésben kifejezetten a nyári időszakra nemesített laskagomba hibrid fajták, amelyek magasabb komposzthőmérséklet mellett is elfogadható termésmennyiséget és minőséget produkálnak.

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

Európa gyümölcsöskertje
(Dr. Szalay László)
Dél-Tirolban immár hagyomány, hogy januárban gyümölcstermesztési szemináriumot, szakmai tanácskozást rendeznek. 2020 januárjában már a 31. ilyen rendezvény zajlott, amelyen 150-en vettek részt nemcsak Olaszországból, hanem Ausztriából, Svájcból, Németországból, Belgiumból és Hollandiából is.

Gyümölcsös szezonértékelő és jövőbeli kilátások. Riport
(Dr. Harcsa Marietta)
A 2020-as gyümölcstermesztési szezont talán minden eddiginél nagyobb bizonytalanság jellemezte. Ebben az ágazatban nem csak a koronavírus-járvány okozott gondot. Az erős és sok napon át tartó tavaszi fagyok, majd a hosszú száraz időszak után a júniusban egyszerre lezúduló csapadék sok gyümölcsöt tönkretett idén. Vajon van még perspektíva az ágazatban? Merre kell a termelőknek fejlődni és van-e kereslet a magyar gyümölcsre?

A görögdinnye is a rántott húst szereti. Riport
(Gribek Dániel)
Júliusban közös szakmai rendezvényt tartott Baji Sándor kertészetében a komplex tápanyag-utánpótlási technológiával rendelkező Seedplus Kft., valamint a BASF zöldségvetőmag üzletága, a Nunhems Hungary Kft., ami során a Békéscsaba térségében dolgozó dinnyetermelők juthattak hasznos gyakorlati tapasztalatokhoz. A rendezvényen a legújabb fajták mellett a piaci helyzetről és a stresszhatások enyhítéséről is szó esett.

Ahogy érdemes, ahogy kifizetődő. Beszámoló
(Szöőr Beáta)
Mint ahogyan azt Márvány Attila, a KITE Zrt. agronómiai kereskedelmi vezérigazgató-helyettese is megfogalmazta megnyitó beszédében, immár hagyományosnak tekinthető a KITE Zrt., a UPL Hungary Kft. és a MALAGROW Kft. által tartott, kertszemlével egybekötött nyírmadai almatechnológiai bemutató, ahol a házigazda ez alkalommal is Poór Miklós volt.

SZŐLÉSZET ÉS BORÁSZAT

„..a szőlészet és a borászat ABC-jét már otthon, nagypapámtól és dédpapámtól megtanultam”. Beszélgetés Koch Csabával
(Dr. Hajdu Edit)
Borotán vagyunk, a Duna borrégióhoz tartozó Hajós-Bajai borvidéken, ahol csodálatos környezet mesél arról, hogy itt a szőlő és a bor tisztelete és szeretete él a szőlőültetvényekben és a borászati üzem dolgozóinak szívében. A beszélgetés során egy szépen felívelő pályára derült fény Koch Csaba életében. Az immáron 30. éve Jánoshalmán zajló Felső-Bácska borbírálatán finom borainak bírálata közben ismertem meg őt, akiről még többet megtudtam beszélgetésünkből.

KITEKINTÉS

Délkelet-Ázsia – ahogy egy botanizáló amatőr szakács látta (3.)
(Szabó Roland)
Folytatódik az egzotikus délkelet-ázsia növények és a belőlük készített ételek bemutatása. Az írást két hazai vonatkozású témakörrel zárja a szerző: az egyik a magyar konyha által is nagy mennyiségben használt növényt, a paradicsomot veszi górcső alá; a másik pedig azokat a növényeket érinti, amelyek nálunk is őshonosak, de nem fogyasztjuk őket.

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította és fordította: Polgárné Balogh Eszter)
Változott-e a búzafajták gluténtartalma a 19. század óta?
Az elmúlt négy évtized legrosszabb búzatermését takarították be a gazdák az Egyesült Királyságban. Mindennek következtében a liszt- és kenyérárak drasztikus emelkedésére lehet számítani a szigetországban.

EGYÉB SZAKMAI KÖZLEMÉNYEK

In memoriam: Dr. Nagy Barnabás
(Dr. Szőcs Gábor és mtsai)
Búcsúzunk Dr. Nagy Barnabástól, akinek orthopterológiai munkássága a faunisztika, a biodiverzitás-kutatás, a cönológia, a populációbiológia és a természetvédelmi rovartan terén egyaránt kimagasló és időtálló.

Jegyzet gazdálkodóknak. Az agrárium új ünnepéről
(Kurucz Miklós)
A közelmúltban tudomást szerezhettünk egy új ünnepnapról, a Földművesek Napjáról. A magyar gazdák munkájának az elismeréséről szól ez a nap. Minden ünnep lehetőség is a visszatekintésre. Ez a nap alkalmas lehet arra, hogy végiggondoljuk a magyar földművelés történetét.

Ódon derű. Különös szüreti esetek
(Dr. Töttős Gábor)
Ha valaki régente megkérdezte volna, melyik mezőgazdasági munkán venne részt legszívesebben egy gyermek vagy felnőtt, bizonyára mindenki a szőlőszüretet választotta volna. Nem lehetett kétség, hogy az ezernyi tréfával, dallal, cigányzenével, birkapaprikással és termést ízleléssel, csemegézéssel ellenőrző víg csapatban bárki szívesen forgolódott. Madarassy László Magyar szüreti szokások című tanulmányában országos körképet adott erről az Etnographia (Népélet) 1929-es évfolyamában, de maradt azért bőven bemutatnivaló ezen kívül is.

Új kenyér – jó kenyér. Jó kenyér?
(Dr. Kopácsi János)
Nézzük, mi van a kenyérben! Búzaliszt, ivóvíz, élesztő, só – eddig a nagymamáink is így tették a fateknőbe a belevalókat. Továbbá: étolaj, komplex hatású adalékanyag (emulgeáló szer E472f, vitális glutén, feltárt liszt, lisztkezelő-szer E341, csomósodást gátló E170, antioxidáns E300, amiláz enzim), tartósítószer E62. De kell-e ez nekünk? Határozottan nem. Többnyire illúziót eszünk. Meddig? – teszi fel a kérdést a szerző.

Agrármúltunk nagyjai. Réthly Antal (1879-1975)
(Kurucz Miklós)
Az Agrármúltunk nagyjai című rovatunkban ebben a hónapban Réthly Antal meteorológusra emlékezünk.

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen