Agrofórum 2004 EU

Ízelítő a tartalomból

Ehhez a lapszámhoz nincsenek feltöltve betekintő cikkek.

Tartalomjegyzék + ×

Beköszöntő
(Dr. Bódis László, Dr. Balikó Sándor)
„Az EU-tól nem félni kell, hanem megtanulni!” Talán ez, az egyik olvasónktól kölcsönzött idézet lehet a mottója az Agrofórum különszámának. Mi indította a szerkesztőket arra, hogy ismét egy kiadvánnyal jelentkezzenek? Milyen témákkal is szeretnénk foglalkozni az uniós füzetekben? Ezekre a kérdésekre ad választ a kiadvány bevezető írása.

Egyéves a magyar kifizető ügynökség, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(Dr. Szőke Miklós)
Az Európai Unió a Közös Agrárpolitika (KAP) céljai megvalósításának finanszírozásához támogatásokat nyújt. A támogatások odaítéléséhez, kifizetéséhez szükséges intézményrendszer és eljárásrend kialakítása, az ún. kifizető ügynökségek felállítása a tagországok feladata. Hazánkban mint országos hatáskörű szervezet, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) látja el kifizető-ügynökségi feladatokat.
A szerző írásából betekintést nyerhetnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkájába. Megismerhetik, hogy mely feladatok tartoznak a hivatal fő tevékenységi körébe.

Program a vidéki térségek fejlesztésére
(Kurucz Miklós)
A jegyzet gazdálkodóknak sorozat következő részeként az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) három fő témaköre közül a vidéki térségek fejlesztésével ismerkedhetnek meg közelebbről, mely a vidék gazdasági képességének növelését, lehetőségeinek bővítését, valamint a vidéki környezet vonzóbbá tételét segíti elő.

A trágyatárolás támogatása az Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében
(Sztahura Erzsébet)
A vizek nitrátszennyezésének megelőzésére végrehajtandó jó mezőgazdasági gyakorlat teljesíthetősége érdekében kíván segítséget nyújtani a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében meghirdetésre került támogatási lehetőség. A támogatás során figyelembe veendő követelményeket és lehetőségeket ismerteti a cikkíró.

A magyar kukorica esélyei az Európai Unióban (x)
(Sövény Andor, Kara Béla, Dr. Knódel János)
Milyen esélyei vannak a magyar kukoricatermesztésnek az Európai Unióban? A választ megtudhatják a Pioneer munkatársainak írásából.

Közösségi jogforrások és jogalkotás dióhéjban
(Dr. Jasinka Anita)
A közösségi jogforrások megfelelő ismerete megkerülhetetlen a mezőgazdaságban dolgozók számára. A szerző a közösségi joganyag útvesztőjéhez kíván eligazítást nyújtani, bemutatva a közösségi jog forrásait, azok fontosabb elemeit, kitérve a jogszabályok megalkotására feljogosított közösségi intézményekre is.

EU kisszótár
(Hantos Éva)
Az FVM munkatársának tollából hasznos fogalommagyarázatokkal gazdagodhatnak az Unióról. Röviden bemutatja az EU intézményrendszerének négy alappillérét: a Tanácsot, a Bizottságot, a Parlamentet, és a Bíróságot.

Gazdaszemmel a támogatásokról és az intervencióról
(Hetyei János)
A szerző az írásában, az EU-val kapcsolatos, a gazdálkodók számára tisztázatlan és nehezen értelmezhető kérdésekről fejti ki gondolatait. Megismerhetik véleményét az EU felzárkóztatási hitelezésről, a Sapardról és az intervencióról is.

Az utóbbi évek változásai a Teveli Mezőgazdasági Szövetkezetben
(Guth István)
A szerző – aki a Teveli Mezőgazdasági Szövetkezet ügyvezető igazgatója–, írásában bemutatja, milyen változtatásokat kellett véghezvinni gazdaságukban, ahhoz, hogy megfeleljenek az EU teremtette kihívásoknak.

Kedvezőtlen adottságok, kemény vállalások Kaposfőn, az uniós csatlakozás jegyében. Riport
(Nagy Attila)
Az EU-csatlakozásról, annak hatásairól, illetve az arra való felkészülésről beszélgetünk Szerényiné Németh Ágnessel, a Somogy megyei Kaposfőn működő Kaposmező Kft. gazdasági igazgatójával.

Hajdani gondolatok sárguló lapokról
(Dr. Inczédy Péter)
A már elődeink is írták… c. sorozatunk szerzője válogatott Kodolányi Antal „Mezei gazdasági üzlettan” című, 1871-ben kiadott könyvének még ma is aktuális gondolataiból.

Sorstársak vagy vetélytársak-e EU-társaink?
(Dr. Kralovánszky U. Pál)
A 2004. év mindenképpen sorsfordulót jelent az európai országok mezőgazdaságában – jelenti ki a tanulmány szerzője írásának bevezetőjében. Az Európai Közösségben a mezőgazdasági termőterület 23 %-kal lett nagyobb, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számaránya 55 %-kal nőtt. Az EU-15-ök és a csatlakozó 10-ek közötti fejlettségi különbség mellett az utóbbi évtizedben az agrártermelés fejlődése erősen is eltérő volt. A nagyszámú adattal alátámasztott elemzés értelmezését diagrammok és táblázatok segítik.

További ajánlataink

Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen (2020) Szerk.: Dr. Keszthelyi Sándor

Ft

ELFOGYOTT!

2020-as kiadású, 112 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a kártevők/kárképek fotóival.

A könyv tartalmazza a 2021-ben várhatóan engedéllyel rendelkező szintetikus rovarölőszerek listáját. Jelen kiadvány fő célja a fontosabb kártevőkkel kapcsolatos aktuális védekezési információk egységes megjelenítése és azok termelőkhöz történő eljuttatása.

Pintér Csaba - Kazinczi Gabriella: Gyommagfotók (Gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken)

7000 Ft

2016-os kiadású, 88 oldalas, keménykötéses, színes fotókkal gazdagon illusztrált, látványos szakkönyv a gyommagok fotóival.

A „Gyommagfotók”mikroszkópos fotóatlasz. 58 fotótáblán 172 gyomfaj generatív szaporítóképlete került bemutatásra a kiadványban.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella: Veszélyes 48

Ft

ELFOGYOTT!!! 2005-ös kiadású, 296 oldalas, keménykötéses, gazdagon illusztrált szakkönyv gyomnövényeinkről. A Gyakorlati Agrofórum hasábjain megjelent cikksorozatot átölelő kiadvány. Hasznos információkkal látja el olvasóit.

Dr. Jóri J. István: A talajművelőgép választás és üzemeltetés kézikönyve

5000 Ft

A talajművelőgép választáshoz és üzemeltetéshez készített kézikönyv az elmúlt 100 év ismeretanyaga, ill. a szerző 50 éves tapasztalata (BME Budapest, MGI Gödöllő) alapján készült. Megtalálhatók benne a tankönyvi ismeretek éppúgy, mint a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vizsgálati eredményei.

Bódis László: Barangolásaim

7500 Ft

Az itt bemutatott könyv borítóján, a színeiben pompázó őszi erdő egyik leveleit hullató fája alatt szomorkodik egy öreg pad. Szomorú, mert egyedül van. Arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy üljünk le erre az elárvult öreg padra, és ha van kedve, meg türelme, olvassuk együtt a barangolásaimról szóló történeteket.

Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek

2000 Ft

Azért adtuk ennek az Agrofórumban megjelent írásokból összeállított interjúgyűjteménynek azt a címet, hogy „…nemcsak a repcetermesztőknek”, mert a beszélgetések során elhangzott gondolatok többsége más növényekre is vonatkoztatható.

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire

6500 Ft

2018 októberétől elérhető Dr. Keszthelyi Sándor harmadik, „A változó klíma és termesztéstechnológia hatása a szántóföldi kultúrák kártevőire” című önálló szakkönyve. A kiadvány az Agrofórum Kft. mint kiadó, illetve a támogató Adama Hungary Zrt. és a CortevaTM AgriScience DowDuPont Mezőgazdasági Divíziójának közreműködésével látott napvilágot.

Prof. Heszky László - Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat

7000 Ft
ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen