Gyomirtás
Gyomirtás

Olajtökvetéseink gyomnövényei

Olajtökvetéseink gyomnövényei

Agrofórum Online

Az országos szántóföldi gyomfelvételezések az olajtökkultúrára nem terjednek ki, ugyanakkor a gyomszabályozási stratégiák hatékonyságának növelése céljából fontos lenne a magyarországi olajtökvetések gyomviszonyainak naprakész ismerete. E tanulmány célja, hogy egyfajta hiánypótlásként bemutassa a hazai olajtökvetések legfontosabb gyomnövényeit.

2015-ben és 2016-ban országos méretű gyomfelvételezést végeztünk, melynek során összesen 180 olajtökvetést vizsgáltunk meg. Hazánkat három fő olajtöktermesztő régióra osztottuk, és ennek megfelelően a Dunántúlon, az Alföldön és Észak-Magyarországon egyaránt 60 olajtökvetést felvételeztünk. A vetésekben összesen 168 gyomnövényt regisztráltunk. A legnagyobb átlagborítást és gyakoriságot elért 20-20 fajt az 1. és 2. táblázat mutatja. A felvételezett gyomnövények összesen 39 növénycsaládba tartoznak, melyek közül a pázsitfűfélék (Poaceae), a fészekvirágzatúak (Asteraceae) és a libatopfélék (Chenopodiaceae) voltak a legjelentősebbek. Az életformatípusok között kimagaslóan a nyárutói egyéves fajok domináltak.

Vizsgálatunk feltárta, hogy a hazai olajtökvetésekben, országos átlagban a fehér libatop (1. kép) a legnagyobb térfoglalású és leggyakoribb gyom. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy az egyes régiókban borítását tekintve egyik helyen sem az első a rangsorban, gyakoriság szerint pedig csak a Dunántúlon áll a lista élén. Nagyfokú alkalmazkodóképességére utal, hogy mindegyik régióban, a kiemelkedő fontosságú gyomok között a leginkább kiegyensúlyozott mértékű, jelentős előfordulással és térfoglalással lépett fel. Korábbi felmérések arról tudósítanak, hogy ezt a fajt egyúttal a hazai szójavetések legfontosabb gyomnövényeként is nyilvántartjuk.

1. kép Fehér libatop

A Dunántúlon az ürömlevelű parlagfű (2. kép) a legnagyobb térfoglalású gyom, az Alföldön a vetési varjúmák (3. kép) érte el a legnagyobb borítást és gyakoriságot, míg Észak-Magyarországon az apró szulák (4. kép) lett a legdominánsabb, a közönséges kakaslábfű (5. kép) pedig a leggyakoribb gyom. Ha ezeket az elterjedési súlypontokat összevetjük a legutóbbi országos kukorica gyomfelvételezés adataival, akkor megállapítható, hogy ezek a fajok a vizsgált régiók bizonyos megyéiben szintén kiugró borítási értékeket mutattak.

2. kép Ürömlevelű parlagfű

3. kép Vetési varjúmák

4. kép Apró szulák

5. kép Közönséges kakaslábfű

A borítási és a gyakorisági rangsoraink 20-20 legfontosabb gyomnövénye között 17 faj mindkét listában szerepel, így a fentebb említett öt fajon túlmenően a további gyomok szintén jelentős szereppel bírnak a hazai olajtöktermesztésben: selyemmályva (6. kép), karcsú disznóparéj (7. kép), szőrős disznóparéj (8. kép), pokolvar-libatop (9. kép), hegyeslevelű libatop (10 kép.), mezei aszat (11. kép), csattanó maszlag (12. kép), mezei zsurló (13. kép), árvakelésű napraforgó (14. kép), lapulevelű keserűfű (15. kép), fakó muhar (16. kép) és olasz szerbtövis (17. kép).

6. kép Selyemmályva

7. kép Karcsú disznóparéj

8. kép Szőrős disznóparéj

9. kép Pokolvar-libatop

10. kép Hegyeslevelű libatop

11. kép Mezei aszat

12. kép Csattanó maszlag

13. kép Mezei zsurló

14. kép Árvakelésű napraforgó

15. kép Lapulevelű keserűfű

 

16. kép Fakó muhar

17. kép Olasz szerbtövis

Melegebb fekvésű helyeken gyakran megjelent a kövér porcsin (18. kép), az európai kunkor (19. kép), a fehér disznóparéj (20. kép) és a labodás disznóparéj (21. kép). Nedvesebb szántók kísérője volt a fekete nadálytő (22. kép), a mocsári tisztesfű (23. kép), a sövényszulák (24. kép), valamint a réti füzény (25. kép). Az útszélekről olykor a nagy aranka (26. kép) is behatolt a vetések szegélyébe.

18. kép Kövér porcsin

19. kép Európai kunkor

20. kép Fehér disznóparéj

21. kép Labodás disznóparéj

22. kép Fekete nadálytő

23. kép Mocsári tisztesfű

24. kép Sövényszulák

25. kép Réti füzény

26. kép Nagy aranka

Köszönet illeti azokat a munkatársakat, akik segítettek a kutatásba bevont olajtöktermelők felkeresésében, továbbá a gazdálkodókat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy szántóföldjeiken gyomfelvételezést végezzünk. A kutatást az OTKA K111921 pályázat támogatta.

Fotó: A szerző felvételei

Jól bevált megoldások a repce posztemergens gyomirtására

2019. szeptember 20. 12:03

Bízunk benne, hogy a termékeink ebben a repce gyomirtási szezonban is bizonyítani fogják hatékonyságukat.

Már bizonyított: Agility+Alliance (+videó)

2019. szeptember 13. 08:48

Őszi kalászosok őszi gyomirtása – nézze meg a saját szemével, hogy mi a szakemberek véleménye, mit mutatnak a tavaszi eredmények, és mit tapasztaltak az ország különböző pontjain élő termelők!

A nyárutói gyomok által okozott termésveszteség őszi káposztarepcében

2019. szeptember 10. 11:48

A címben szereplő érdekes kijelentésre, kérdésre sokan legyintenek, mivel azt gondolják és vélik, hogy a nyári gyomokat majd az első fagyok elintézik, és nem okoznak gondot. A probléma azonban ennél összetettebb. A szerző által elvégzett vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy igenis foglalkozni kell ezzel a kérdéssel.

Új őszi kalászos gyomirtó szer csomag

2019. szeptember 9. 13:33

Nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, egynyári perje. Sok gazda életét megkeseríti a fűfélék felszaporodása. Új hatóanyag érkezik az idei őszi szezonban a kalászosok őszi gyomproblémáinak megoldására.

Veszélyes kártevők: Vetésfehérítő bogarak

2019. április 2. 07:58

A vetésfehérítő bogarak a termesztett gabonaféléink egyik legjelentősebb kártevői. Kártevőként Magyarországon először az 1850-es évek végén írták le. Az elmúlt évtizedekben, az 1980-as évektől kezdődően becsült kártétele megduplázódott őszi búzában.

A lóbab gyomirtása

2019. április 7. 05:27

A lóbab az egyik legrégibb kultúrnövényünk, mely a Földközi-tenger térségéből az afrikai partvidékről (nagymagvúak) és Tibetből (kismagvúak) származik.

Vessen és szüreteljen párhuzamosan augusztusban

2019. július 16. 05:36

A hagymafélék mellett sok más zöldségnövényt lehet betakarítani augusztusban, például a paradicsom, a paprika, a cukkini is ebben az időszakban érik a legintenzívebben