Gyomirtás
Gyomirtás

Olajtökvetéseink gyomnövényei

Olajtökvetéseink gyomnövényei

Agrofórum Online

Az országos szántóföldi gyomfelvételezések az olajtökkultúrára nem terjednek ki, ugyanakkor a gyomszabályozási stratégiák hatékonyságának növelése céljából fontos lenne a magyarországi olajtökvetések gyomviszonyainak naprakész ismerete. E tanulmány célja, hogy egyfajta hiánypótlásként bemutassa a hazai olajtökvetések legfontosabb gyomnövényeit.

2015-ben és 2016-ban országos méretű gyomfelvételezést végeztünk, melynek során összesen 180 olajtökvetést vizsgáltunk meg. Hazánkat három fő olajtöktermesztő régióra osztottuk, és ennek megfelelően a Dunántúlon, az Alföldön és Észak-Magyarországon egyaránt 60 olajtökvetést felvételeztünk. A vetésekben összesen 168 gyomnövényt regisztráltunk. A legnagyobb átlagborítást és gyakoriságot elért 20-20 fajt az 1. és 2. táblázat mutatja. A felvételezett gyomnövények összesen 39 növénycsaládba tartoznak, melyek közül a pázsitfűfélék (Poaceae), a fészekvirágzatúak (Asteraceae) és a libatopfélék (Chenopodiaceae) voltak a legjelentősebbek. Az életformatípusok között kimagaslóan a nyárutói egyéves fajok domináltak.

Vizsgálatunk feltárta, hogy a hazai olajtökvetésekben, országos átlagban a fehér libatop (1. kép) a legnagyobb térfoglalású és leggyakoribb gyom. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy az egyes régiókban borítását tekintve egyik helyen sem az első a rangsorban, gyakoriság szerint pedig csak a Dunántúlon áll a lista élén. Nagyfokú alkalmazkodóképességére utal, hogy mindegyik régióban, a kiemelkedő fontosságú gyomok között a leginkább kiegyensúlyozott mértékű, jelentős előfordulással és térfoglalással lépett fel. Korábbi felmérések arról tudósítanak, hogy ezt a fajt egyúttal a hazai szójavetések legfontosabb gyomnövényeként is nyilvántartjuk.

1. kép Fehér libatop

A Dunántúlon az ürömlevelű parlagfű (2. kép) a legnagyobb térfoglalású gyom, az Alföldön a vetési varjúmák (3. kép) érte el a legnagyobb borítást és gyakoriságot, míg Észak-Magyarországon az apró szulák (4. kép) lett a legdominánsabb, a közönséges kakaslábfű (5. kép) pedig a leggyakoribb gyom. Ha ezeket az elterjedési súlypontokat összevetjük a legutóbbi országos kukorica gyomfelvételezés adataival, akkor megállapítható, hogy ezek a fajok a vizsgált régiók bizonyos megyéiben szintén kiugró borítási értékeket mutattak.

2. kép Ürömlevelű parlagfű

3. kép Vetési varjúmák

4. kép Apró szulák

5. kép Közönséges kakaslábfű

A borítási és a gyakorisági rangsoraink 20-20 legfontosabb gyomnövénye között 17 faj mindkét listában szerepel, így a fentebb említett öt fajon túlmenően a további gyomok szintén jelentős szereppel bírnak a hazai olajtöktermesztésben: selyemmályva (6. kép), karcsú disznóparéj (7. kép), szőrős disznóparéj (8. kép), pokolvar-libatop (9. kép), hegyeslevelű libatop (10 kép.), mezei aszat (11. kép), csattanó maszlag (12. kép), mezei zsurló (13. kép), árvakelésű napraforgó (14. kép), lapulevelű keserűfű (15. kép), fakó muhar (16. kép) és olasz szerbtövis (17. kép).

6. kép Selyemmályva

7. kép Karcsú disznóparéj

8. kép Szőrős disznóparéj

9. kép Pokolvar-libatop

10. kép Hegyeslevelű libatop

11. kép Mezei aszat

12. kép Csattanó maszlag

13. kép Mezei zsurló

14. kép Árvakelésű napraforgó

15. kép Lapulevelű keserűfű

 

16. kép Fakó muhar

17. kép Olasz szerbtövis

Melegebb fekvésű helyeken gyakran megjelent a kövér porcsin (18. kép), az európai kunkor (19. kép), a fehér disznóparéj (20. kép) és a labodás disznóparéj (21. kép). Nedvesebb szántók kísérője volt a fekete nadálytő (22. kép), a mocsári tisztesfű (23. kép), a sövényszulák (24. kép), valamint a réti füzény (25. kép). Az útszélekről olykor a nagy aranka (26. kép) is behatolt a vetések szegélyébe.

18. kép Kövér porcsin

19. kép Európai kunkor

20. kép Fehér disznóparéj

21. kép Labodás disznóparéj

22. kép Fekete nadálytő

23. kép Mocsári tisztesfű

24. kép Sövényszulák

25. kép Réti füzény

26. kép Nagy aranka

Köszönet illeti azokat a munkatársakat, akik segítettek a kutatásba bevont olajtöktermelők felkeresésében, továbbá a gazdálkodókat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy szántóföldjeiken gyomfelvételezést végezzünk. A kutatást az OTKA K111921 pályázat támogatta.

Fotó: A szerző felvételei

Elkezdődött a pollenszezon előtti visszaszámlálás

2019. június 15. 11:37

A meteorológiai előrejelzések a június elkövetkező dekádjára továbbra is meleg, de ugyanakkor záporokkal tarkított időjárást prognosztizálnak, ami a parlagfű növekedése szempontjából ideális.

Medallon Premium - a tarlókezelés hatékony eszköze

2019. június 13. 11:28

A tarlókezelés kihagyhatatlan művelési elem. Ezzel az egyszerű, jól tervezhető gyomirtási beavatkozással tudunk a legtöbbet tenni azért, hogy a területeinken ne szaporodjon a gyommagkészlet, visszaszorítsuk az állományból nehezen irtható, gyakran már rezisztenciát mutató évelőket. Utána szebb, könnyebb és olcsóbb a következő évi gyomirtás.

A kukorica és a gyomnövényei közötti kölcsönhatások

2019. június 7. 04:36

A kukorica egyik legfontosabb szántóföldi növényünk. Termesztésének sikerességét jelentősen befolyásolja az, hogy a gyomnövények elleni védekezési eljárások mennyire hatékonyak.

Parlagfű: mikor és hogyan védekezzünk ellene?

2019. május 25. 15:36

Ma már nem kétséges, hogy a parlagfű elleni védekezés csak kaszálással nem oldható meg. Az összeállításban választ találnak arra a kérdésre, hogy miért szaporodott el a parlagfű, továbbá melyek a hatékony védekezés sarokkövei.

Piretroid rezisztencia – Repcefénybogár

2019. március 29. 11:37

A rezisztencia tesztek alapján Magyarországon 2017-ben a vizsgált repcefénybogár populációk több mint 91%-a (a tesztelt 35 mintából 32 minta) rezisztens, vagy kifejezetten rezisztens besorolású.

Kipróbált növényvédelmi megoldások kalászosokban

2018. március 19. 07:47

A kalászos gabonafélék tavaszi növényvédelmének szakszerű és költségtakarékos megoldására mutatunk be néhány gyakorlatból vett termelői tapasztalatot.

Az étkezési paprika növényvédelme - növénykórtani problémák (2/1.)

2019. március 28. 09:17

A hajtatott paprika legfontosabb növénykórtani problémái között szerepel a paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV), amelynek terjesztésében a nyugati virágtripsz játszik szerepet.

Tűzelhalás elleni megelőző védekezés - Amiért érdemes az ERWIPHAGE PLUS-t választani

2018. április 16. 06:38

Hatásos és célirányos védekezés az almafélék tűzelhalása ellen - magyar világújdonsággal.