Agrárközélet
Agrárközélet

Tisztújítás a Mezőgépgyártók Országos Szövetségében

Tisztújítás a Mezőgépgyártók Országos Szövetségében

Agrofórum Online

A MEGOSZ Munkaértekezlet és Közgyűlés programját - Lőrincz László elnök betegség miatt - Dr. Fenyvesi László főtitkár nyitotta meg, majd ismertette a napirendi pontokat:

  1. A magyar mezőgazdasági gépgyártás helye az élelmiszergazdaság fejlesztésében (Előadó: Dr. Nagy István miniszter megbízása alapján Lantos Gergely főosztályvezető helyettes, Agrárminisztérium Agrármodernizációs Főosztály)
  2. MEGOSZ elismerések átadása
  3. Fórum: A magyar mezőgépgyártók részvétele a környező országok kiállításain és a Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztési Programokban. (Részvevők: Csík László, Közép- európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft.; Kupcsok Milán, NAK; Dr. Medina Viktor MEGFOSZ).

Lantos Gergely rövid áttekintést adott a mezőgépgyártás európai és hazai helyzetéről. Megállapította, hogy súlyunk az európai mezőgépgyártásban ugyan nem nagy, de a 80%-ot meghaladó exportunkban számos jelentős termékcsoport megtalálható. Ezek nagy része nem végtermék, hanem hazai fejlesztésű részegység (kombájn adapterek, futóművek stb.) A különböző társasági formában működő vállalkozásokban 6000-7000 fő talál munkát.

A magyar mezőgazdaság helyzetét elemezve az látható, hogy a kedvező lehetőségeink kihasználását a termelők elöregedése és alacsony iskolázottsági szintje akadályozza. Ez nem hazai specifikum, hanem általános nemzetközi tendencia.

Ezért a XXI. században a magyar mezőgazdaság egyik kiemelt célkitűzése a tudásalapú agrárgazdaság megteremtése. Az a feladat, hogy a rendelkezésre álló szakmai tudásra és technikai ismeretekre támaszkodva a szakemberek megtalálják és kidolgozzák azokat az új módszereket, amelyek segítségével a világ egyre növekvő népességét kiemelkedő minőségű élelmiszerekkel lehet ellátni.

A Digitális Agrárstratégia (DAS) elfogadása és néhány kiemelt program elindítása fontos feladat lesz 2019-ben. Céljaink közt szerepel minél több állami adatbázis ingyenessé tétele, illetve a kötelező adatszolgáltatások egyszerűsítése. Szintén fontos a gazdák digitális fejlesztését célzó Digitális Akadémia ez évi elindítása. Az oktatás fejlesztésére nagy hangsúlyt helyezünk, jelenleg 26 intézményben van középfokú oktatás, amelynek keretében 3500 mezőgépész és 83 élelmiszergépész diák folytat szakirányú tanulmányokat.

Elsőként a közigazgatási adatrendszerekben rejlő gazdaságfejlesztési potenciált szeretnék elérhetővé tenni. A digitális agrár-rezsicsökkentés célja egyrészt minél több állami adatbázis ingyenessé és elérhetővé tétele, másrészt az állam, illetve az unió felé történő kötelező adatszolgáltatások egyszerűsítése.

Az agrárium digitalizációja mellett az agrártárca kiemelten kezeli a következő években a gazdálkodói generációváltás elősegítésének kérdését, annak érdekében, hogy a vidéki életformát fenn tudjuk tartani és a XXI. századi eszközöket használó fiatalokat az agráriumhoz lehessen kötni. Ennek azért van kiemelt fontossága, mert a 2021-2027 közötti időszakban az Európai Unió közös agrárpolitikája (KAP) a precíziós gazdálkodást fogja támogatni.

Az előadást követően került sor a MEGOSZ alapításában és korábbi irányításában meghatározó szerepet betöltő kollégák kitüntetésére. A laudációt Dr. Fenyvesi László főtitkár úr tartotta:

„Az Elnökség köszönetét és háláját a Szövetségben kimagasló munkát végző személyeknek és vállalatoknak, az általa alapított „MEGOSZ Elismerő Oklevél” kitüntetéssel szeretné kifejezni.

2019-ben MEGOSZ Elismerő Oklevél kitüntetésben részesül:

Dózsa Krisztina asszony

aki, a szövetségi rendezvények, kiállítások szervezése mellett, felméréseire alapozva, partneri kapcsolatot épített ki a sajtóval, jelentősen járult hozzá a MEGOSZ arculatának építéséhez. Több éven át az Elnökség tagjaként aktívan tevékenykedett.

MEGOSZ Elismerő Oklevelet kap a

Ferropatent ZRT.

amely, 2018-ban önállóan rendezte meg a MEGOSZ Szakmai Konferenciát. Az egész napos rendezvény alatt a színvonalas vendéglátás mellett szakmai bemutatót szerveztek, aktívan részt vettek a program kialakításban. Szabó Sándor vezérigazgató úr irányításával a Szövetség tagjainak előnyös együttműködési lehetőséget hoztak létre. Az elismerést Szabó Sándor vezérigazgató úr veszi át.

A „Magyar Mezőgazdasági Gépgyártásért” kitüntető éremmel a hosszú évek, évtizedek alatt a MEGOSZ érdekében kiemelkedő munkát végző szakembereknek szeretnénk hálánkat kifejezni.

Ezen a területen nagyon komoly elmaradásunk van, ezt szeretnénk csökkenteni több kitüntetés átadásával.

A 13. számú érmet kapja:

Gyurátz Ferenc úr,

a MEGOSZ alapító tagja. Gyurátz Ferenc a Bagodi Mezőgép igazgatójaként évtizedeken át vett részt a Szövetség tevékenységében, amelynek vezető tisztségviselője is volt. A tagjainknak segített az innovációs programjaik kialakításában. A fejlesztés területén kutatói együttműködésekkel számos sikeres programot vezetett, a Parlamentben Agrár Innovációs díjat vett át. A „Bánházi Gyula” kitüntető érem tulajdonosa.

Az Elnökség a kitüntetésben részesíti:

Szabó Imre urat,

aki a Rekard Kft. igazgatójaként szintén alapító, nagy szerepet játszott abban is hogy Abdán, a gépgyárban, a Fliegl család segítségével intenzív fejlődési folyamat indulhasson el. Aktivitásával, kritikus és konstruktív véleményével jelentősen járult hozzá az eredményeinkhez. Minden szövetségi programban részt vett, így a bronzhulladék gyűjtésben is, amelyből Győrfi Sándor szobrászművész alkotta meg a most számára átadásra kerülő érmet. Nem véletlenül a közösségünk szeretete a Szövetség támogatása, segítése is öröklődött: fia Szabó Balázs a Felügyelő Bizottságunk vezetője.

Kitüntetésben részesül:

id. Majsa Sándor úr,

aki vezérigazgatóként az ország egyik legdinamikusabban fejlődő magyar tulajdonú vállalatát építette fel, amelynek növekedési ívét fia, ifjú Majsa Sándor folytatja. Sok elfoglaltsága mellett, figyelt a fiatalok fejlődésére, tanulmányaira. 1990-ben a kapcsolatai révén és támogatásával sok fiatal egyetemistának, mérnöknek tette lehetővé, hogy külföldön is tanulhassa a mezőgépész és a mezőgazdasági szakmát. A MEGOSZ-ban, vezető tisztségviselőként precizitása, átgondolt, higgadt, mégis határozott döntései sokszor hoztak eredményt, nehéz helyzetekben. Napjainkban is érezzük, a Családján keresztül is, az ágazat iránti elkötelezettségét.

Kitüntetésben részesül:

Gyökös Sándor úr,

aki szintén a kezdetektől támogatja a Szövetséget. Gyárigazgatóként számos kutatás-fejlesztési programot vezetett. Részben ezek eredményeképpen a Farmgép Kft. minden szakmai díjat elnyert kitűnő mezőgazdasági gép konstrukcióival. A gyárában sikeresen dolgoznak fiai és megjelent már a „z” generáció is. Vezető tisztségviselőként dolgozott a MEGOSZ-ban, a „Bánházi Gyula” kitüntető érem tulajdonosa.

a 17. sorszámú érmet

Háj József úr,

kapja, aki több cikluson át volt a MEGOSZ Elnökség tagja, igen hatékonyan képviselve a magyar kis-és középvállalatok érdekeit. A Metripond Kft. sikeres irányításával szerzett tapasztalatait megosztva segített a közösségi tevékenység formálásában. Természetesnek tekinthető, hogy ez az erőfeszítés is öröklődött, fia Háj András jelenleg is az Elnökség aktív tagja.

A Megosz Elnöksége gratulál a kitüntetetteknek, akik példaképek. Örvendetes hogy a kitüntetettjeink mindegyikénél a gyáraik a mai napig Szövetségünk tagvállalatai, megható, hogy az utánuk következő generációk is fontosnak tartják ezt a tevékenységet. Kérjük a MEGOSZ további támogatását, sok sikert, jó egészséget kívánunk!”

A napirend harmadik pontjának keretében tartott fórumon Csík László tájékoztatást adott az újonnan szervezett Közép- európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. szerepéről és tevékenységéről (exportfejlesztési támogatás, kiállítás támogatás, adatbázis építési támogatás, kis- és nagy pályázatok).

Kupcsok Milán röviden ismertette a NAK tevékenységét, ill. a NAK és a MEGOSZ között tavaly Mezőhegyesen kötött Stratégiai együttműködési megállapodás eredményeit.

Dr. Medina Viktor a MEGFOSZ törekvéseinek bemutatása során beszámolt a két szervezet közös programjairól (AgrárGépshow/AgroMashExpo, „Legyél Te is Mezőgépész”).

Délután került sor a MEGOSZ közgyűlésére. Dr. Fenyvesi László főtitkár beszámolt a szervezet működési tevékenységéről és eredményeiről. A MEGOSZ 1991-ben alakult 20 tagvállalattal. A létszám 2018-ban 44-re bővült, amelyet kiegészít a 23 pártoló tag. Mindebből az látszik, hogy a magyar mezőgépgyártás biztos alapokon nyugszik, hiszen a 67 tagvállalaton kívül megközelítőleg ugyanilyen létszámú kft. és bt. működik még a szakterületen. A MEGOSZ anyagi bázisa megfelelő, köszönhetően a befolyt tagdíjaknak valamint a pályázatokon elnyert támogatásoknak.

A Szövetség tevékenysége szakmai értekezletek és kiállítások szervezésén túl, a kormányzati szervekkel történő együttműködés koordinálására is kiterjed. Ez utóbbira jó példa a hazai mezőgazdasági gépgyártásnak az Irinyi terv keretében történő fejlesztési lehetőségeiről megjelent kormány határozat (1163/2017. (III. 31.) koordinálása. A lehetőségek kihasználása, illetve a programok megvalósítása a tagvállalatok feladata.

A Szövetség hatékonyságának javítása céljából megújításra került a honlap (www.megosz.eu), és elkészült az „intelligens” gépkatalógus. Az Agrárminisztérium 800 000 Ft nagyságú támogatásával végzett jelentős fejlesztés 2018 első felében indult, jelenleg a tagok által végzett feltöltés folyik. Szintén a hatékonyságot segítik a hazai (MEGFOSZ, Nemzeti Agrárkamara, Agrárinformatikai Klaszter, Agroinform.hu) és nemzetközi meglévő (VDMA) és tervezett együttműködési megállapodások.

A Szövetség munkájának eredménye a hazai gépforgalmazásban és az export piacokon realizálódik. A kifejlesztett új gépek a hazai (AgroMashExpo, NAK Szántóföldi Napok, Farmer Expo, Bábolnai Gazdanapok stb.) és nemzetközi kiállításokon (Agritechnica, Techagro, Agrosalon stb.) kerülnek bemutatásra, megmérettetésre.

A közgyűlés végén került sor a tisztújításra. A következő három év feladatainak irányítása a megválasztott vezető testület feladata lesz:

Elnök: Csanádi Tamás – CLAAS Hungária Kft.
Főtitkár: Dr. Fenyvesi László – Szent István Egyetem
Elnökség: Ackermann Tamás – Fliegl Abda Kft.
Háj András – Metripond – M93 Kft.
Varga Lajos – BPW Hungária Kft.
Dr. Majsa Tímea – Sokoró Ipari és kereskedelmi Kft.
Dr. Renner Tamás – RENNER Bt.

Ötödik magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozó - szerb kollégáival tárgyalt Nagy István agrárminiszter

2019. április 21. 09:18

A tárgyalás legfontosabb témái az állat- és növényegészségügyi hatósági együttműködés, az agrár-élelmiszergazdaságra, az agrárdigitalizációra és a precíziós gazdálkodásra, valamint a GMO-mentes mezőgazdaságra vonatkozó együttműködés voltak.

Húsvéthoz képest szokatlanul alacsonyak az árak

2019. április 20. 13:33

Az integráció alacsony foka miatt a sok kis és közepes magyarországi tojástermelő érdekérvényesítő képessége jóval kisebb a koncentrált kiskereskedelemmel szemben.

Fontos a felelős állattartás

2019. április 20. 10:03

Nem szabad élő állatokat ajándékozni, csak olyan helyre, ahol alapos megfontolás után vágnak bele a gondozásukba.

Gyümölcsfeldolgozó épül Szekszárdon csaknem 700 millió forintból

2019. április 20. 08:33

Az üzem kapacitása évente 200 tonna alma feldolgozását teszi lehetővé, ami naponta egy tonna gyümölcs aszalását jelenti. Az itt készülő almaszirmot elsősorban a Dél-Dunántúlon, kiskereskedelmi forgalomban tervezik értékesíteni.

Ötmillió dollárt fektetnek az agráriumba

2018. november 17. 09:37

A PepsiCo bejelentette, hogy a Fenntartható Mezőgazdálkodás Program részeként 2020-ban 5 millió dollárt fektet az indiai agráriumba.

„A jövő mezőgazdasága - fókuszban a hatékonyság” - A precíziós gazdálkodás gépesítési kérdései

2018. november 30. 15:22

Az elmúlt tíz évben, Európában a Precíziós Mezőgazdaság (PM) jó tudományból, jó gyakorlattá változott. Jelenleg az eladott gépek 70-80%-a tartalmaz valamilyen PM elemet

Megnyílt az idei AGROmashEXPO: gépmustra és minisztériumi programhirdetés

2019. január 24. 06:21

A kiállításon közel 350 hazai és külföldi cég vonultatta fel termékeit, gépeit, szolgáltatásait. Az ország legjelentősebb fedett területű, mezőgazdasági gépeket és eszközöket bemutató rendezvényén megismerhető a teljes gépkínálat. A megnyitón Nagy István ismertette az Agrárminisztérium 2019-es szakmai programját.

Határ a csillagos ég?!

2018. május 10. 16:35

A robotnemesítésé lenne a jövő? Sokan tettük fel a kérdést nyilvánosan is, megcsak úgy magunkban, amikor meghallgattuk Szegeden egy multinacionális növénynemesítő cég képviselőjének előadását.