Agrárközélet
Agrárközélet

Változások a gombagyűjtésekre vonatkozó rendeletekben

Változások a gombagyűjtésekre vonatkozó rendeletekben

NAK

Módosult az étkezési célra forgalomba kerülő, illetve a földalatti gombák gyűjtéséről szóló két rendelet.

1.    Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet módosítása:

–    Az Általános  rendelkezések fejezet 2§-a új fogalommal egészül ki. Termékkísérő dokumentum: számviteli bizonylat és szállítólevél.
–    A módosítás értelmében a gomba-szakellenőri tevékenységhez szükséges képzést ezt követően nem a Minisztérium, hanem egy pályázati eljárással kiválasztott képzés szervező végzi majd, amely képzésen részt kell venni és sikeres vizsgát kell tenni a tevékenység jogosultságához. (Rendelet 3§ (1a) bekezdés b) pontja)
–  Új kiegészítés, hogy 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján védett gombafajnak minősített fajhoz tartozó gomba emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősül, amelyet a gomba-szakellenőr a begyűjtött gombák közül kiválogat és elkülönít. (Rendelet 5§ (1a) bekezdés)
–   A módosítás szerint gomba-szakellenőr a forgalomba hozatalra szánt emberi fogyasztásra alkalmas gombáról fajonként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány szerinti gombaminősítést tanúsító okiratot (a továbbiakban: gombaminősítési igazolás) állít ki. Korábban ez a Rendelet mellékleteként szerepelt. (Rendelet 6§ (1) bekezdés)
–    Új rendelkezés, hogy a gombaminősítési igazolást piacon kívüli minősítés esetén a gomba-szakellenőr, piacon történő minősítés esetén a piac üzemeltetője a kiállítástól számított két évig köteles megőrizni. (Rendelet 6§ (2) bekezdés)
–   Kiegészítés a Rendeletben, hogy piaci árusítás esetén a gombaminősítési igazolást a gombatétel mellett jól látható módon kell elhelyezni, amely csak az adott árusítási helyen, a kiállítás napján használható fel, és amelyet az árusítás befejezése után le kell adni az azt kiállító gomba-szakellenőrnek. (Rendelet 6§ (3) bekezdés)
–   Korábban a forgalomba hozatal során a gombajegyzékben csillaggal megjelölt, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal által a gombajegyzéken kívüli faj esetében előírt felhasználási feltételt kellett feltüntetni a gombavizsgálati igazoláson. Az új szabályok szerint valamennyi termékkísérő dokumentumon fel kell tüntetni a gombaminősítési igazolás sorszámát és az adott gombafajra a Rendelet mellékletében előírt felhasználási feltételt. (Rendelet 11§ (2) bekezdés). További kiegészítés, hogy a gomba-szakellenőr a lakossági gombaminősítésről nyilvántartást, vagyis gombaminősítési naplót vezet. A lakossági gombaminősítés során a gombajegyzékben nem szereplő gomba is emberi fogyasztásra alkalmasnak minősíthető. (Rendelet 11.§. (3) bekezdés). A gombaminősítési naplót a gomba-szakellenőr, illetve piacon történő gomba-szakellenőri minősítés esetén a piac üzemeltetője az utolsó bejegyzés időpontjától számított két évig köteles megőrizni. (Rendelet 11.§. (4) bekezdés)
–   A rendelet 12. §-ából kikerültek a minimális adattartalomra vonatkozó tételek, illetve a vendéglátó létesítményekben felhasználható gombára vonatkozó (3) bekezdés. Továbbra is kötelezően meg kell őrizni a gombatételt forgalomba hozó a termékkísérő dokumentumot a gombakészlet kimerülését követően két hónapig (Rendelet 12.§. (1) bekezdés), illetve a vendéglátó létesítményben a termékkísérő dokumentumot a gombából készült étel felszolgálását vagy forgalomba hozatalát követő egy hónapig. (Rendelet 12.§. (2) bekezdés).
–    A rendelet egy 12/A §-sal egészül ki: A felhasználási feltételt jól látható módon, az előrecsomagolt gomba csomagolásán a termék megnevezésével azonos látómezőben, nem előrecsomagolt formában árusított gomba esetén az eladás helyén kell feltüntetni. Gombakeverék és feldolgozott gomba kizárólag csomagolva hozható forgalomba. Forgalomba hozatalra szánt gombakeverék vagy gombakeveréket is tartalmazó termék leíró nevében akkor tüntethető fel gombafaj neve, ha az legalább 50 tömegszázalék arányban van jelen a termékben. A gombakeverék leíró nevében abban az esetben szerepelhet, hogy a gombakeverék vadon termett gombából áll vagy abból származik, ha a gombakeverék nem tartalmaz termesztett gombát vagy abból származó részt.
–    A mellékletek számozása megváltozott. A 2. melléklet helyébe az 1. melléklet, a 3. melléklet helyébe a 2. melléklet lép, továbbá kiegészül a 4. melléklettel.
–   Hatályát veszti a rendelet 5§ (5) bekezdése, vagyis:  Amennyiben a gomba minősíttetője nem ért egyet a gomba-szakellenőr által elvégzett gombaminősítés eredményével, kifogást nyújthat be az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz.
–    Továbbá hatályát veszti a rendelet 10§ (2) bekezdése is, vagyis: A gombajegyzékben nem szereplő, emberi fogyasztásra alkalmasnak minősített gomba forgalomba hozatalát kérelem alapján a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezi meghatározott piacra és időtartamra.

2. A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosítása:
–    A 24/2012. (III. 19.) VM rendelet a következő egy 8/A§-sal egészül ki: A trifla gyűjtésének e rendeletben nem szabályozott kérdéseire az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
–    Ezen rendelet Trifla fajok gyűjtésére vonatkozó mellékletében a fodrosbélű szarvasgomba megnevezése kátrányszagú szarvasgombára módosul (Melléklet 1. pont 1.2. alpont)
–    A módosítás szerint hatályát veszti a „Tuber borchii Vittad., késői szarvasgomba – november 15-től április 15-ig” szövegrész. (Melléklet 1. pont 1.5 alpont)

Élelmiszeripari szakmai találkozó kezdődött Budapesten

2019. szeptember 20. 09:02

Az agrár-élelmiszer témájú projektek támogatása kiemelt cél, miután az S3 Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában rögzített hat ágazati prioritás közül kettő is kötődik ehhez a területhez.

Ismét sor kerül a veszettség elleni rókavakcinázásra

2019. szeptember 19. 08:16

A veszettség fő fenntartói a vörös rókák, melyek hazai állománya mintegy hetvenötezer egyedre becsülhető.

Hét kiemelt beruházás előkészítése zajlik az öntözésfejlesztésnél

2019. szeptember 18. 09:47

A következő tíz évben 170 milliárd forint áll rendelkezésre az öntözési vízkínálat és vízkereslet fejlesztésére.

VP: 70 milliárd forint élelmiszeriparra és borászatra

2019. szeptember 12. 14:35

Mintegy 70 milliárd forint támogatásban részesülhetnek idén az élelmiszeripari vállalkozások és borászatok a vidékfejlesztési programban (vp) - mondta Nagy István agrárminiszter.

A jövő 50 egészséges élelmiszere, amivel megmenthető a Föld

2019. szeptember 10. 12:47

Az emberiség meglepően kevés összetevőből készíti el a rendszeresen fogyasztott ételeit.

Elkerülhető a paradicsomvész - hamarosan kezdődik a paradicsombetegségek elleni védekezés

2019. április 23. 07:55

Az egyik legrettegettebb, paradicsomokat is sújtó betegség a paradicsomvész, mellette komoly károkat okozhat a szeptóriás levélfoltosság és a vírusos sárga levélsodródás is. Cikkünkből kiderül, hogy mit érdemes tudni ezekről a betegségekről, és hogyan védekezhetünk ellenük.

Gombapaprikás

2018. március 23. 09:27

Nincs az a mennyiség gombapaprikásból, ami ne fogyna el nálunk. Családilag imádjuk, még azt is megkockáztatom, hogy ha választani kellene a pörkölt és a gombapaprikás közül, akkor minden esetben az utóbbit választanánk.