Agrárközélet
Agrárközélet

Változások a gombagyűjtésekre vonatkozó rendeletekben

Változások a gombagyűjtésekre vonatkozó rendeletekben

NAK

Módosult az étkezési célra forgalomba kerülő, illetve a földalatti gombák gyűjtéséről szóló két rendelet.

1.    Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet módosítása:

–    Az Általános  rendelkezések fejezet 2§-a új fogalommal egészül ki. Termékkísérő dokumentum: számviteli bizonylat és szállítólevél.
–    A módosítás értelmében a gomba-szakellenőri tevékenységhez szükséges képzést ezt követően nem a Minisztérium, hanem egy pályázati eljárással kiválasztott képzés szervező végzi majd, amely képzésen részt kell venni és sikeres vizsgát kell tenni a tevékenység jogosultságához. (Rendelet 3§ (1a) bekezdés b) pontja)
–  Új kiegészítés, hogy 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján védett gombafajnak minősített fajhoz tartozó gomba emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősül, amelyet a gomba-szakellenőr a begyűjtött gombák közül kiválogat és elkülönít. (Rendelet 5§ (1a) bekezdés)
–   A módosítás szerint gomba-szakellenőr a forgalomba hozatalra szánt emberi fogyasztásra alkalmas gombáról fajonként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány szerinti gombaminősítést tanúsító okiratot (a továbbiakban: gombaminősítési igazolás) állít ki. Korábban ez a Rendelet mellékleteként szerepelt. (Rendelet 6§ (1) bekezdés)
–    Új rendelkezés, hogy a gombaminősítési igazolást piacon kívüli minősítés esetén a gomba-szakellenőr, piacon történő minősítés esetén a piac üzemeltetője a kiállítástól számított két évig köteles megőrizni. (Rendelet 6§ (2) bekezdés)
–   Kiegészítés a Rendeletben, hogy piaci árusítás esetén a gombaminősítési igazolást a gombatétel mellett jól látható módon kell elhelyezni, amely csak az adott árusítási helyen, a kiállítás napján használható fel, és amelyet az árusítás befejezése után le kell adni az azt kiállító gomba-szakellenőrnek. (Rendelet 6§ (3) bekezdés)
–   Korábban a forgalomba hozatal során a gombajegyzékben csillaggal megjelölt, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal által a gombajegyzéken kívüli faj esetében előírt felhasználási feltételt kellett feltüntetni a gombavizsgálati igazoláson. Az új szabályok szerint valamennyi termékkísérő dokumentumon fel kell tüntetni a gombaminősítési igazolás sorszámát és az adott gombafajra a Rendelet mellékletében előírt felhasználási feltételt. (Rendelet 11§ (2) bekezdés). További kiegészítés, hogy a gomba-szakellenőr a lakossági gombaminősítésről nyilvántartást, vagyis gombaminősítési naplót vezet. A lakossági gombaminősítés során a gombajegyzékben nem szereplő gomba is emberi fogyasztásra alkalmasnak minősíthető. (Rendelet 11.§. (3) bekezdés). A gombaminősítési naplót a gomba-szakellenőr, illetve piacon történő gomba-szakellenőri minősítés esetén a piac üzemeltetője az utolsó bejegyzés időpontjától számított két évig köteles megőrizni. (Rendelet 11.§. (4) bekezdés)
–   A rendelet 12. §-ából kikerültek a minimális adattartalomra vonatkozó tételek, illetve a vendéglátó létesítményekben felhasználható gombára vonatkozó (3) bekezdés. Továbbra is kötelezően meg kell őrizni a gombatételt forgalomba hozó a termékkísérő dokumentumot a gombakészlet kimerülését követően két hónapig (Rendelet 12.§. (1) bekezdés), illetve a vendéglátó létesítményben a termékkísérő dokumentumot a gombából készült étel felszolgálását vagy forgalomba hozatalát követő egy hónapig. (Rendelet 12.§. (2) bekezdés).
–    A rendelet egy 12/A §-sal egészül ki: A felhasználási feltételt jól látható módon, az előrecsomagolt gomba csomagolásán a termék megnevezésével azonos látómezőben, nem előrecsomagolt formában árusított gomba esetén az eladás helyén kell feltüntetni. Gombakeverék és feldolgozott gomba kizárólag csomagolva hozható forgalomba. Forgalomba hozatalra szánt gombakeverék vagy gombakeveréket is tartalmazó termék leíró nevében akkor tüntethető fel gombafaj neve, ha az legalább 50 tömegszázalék arányban van jelen a termékben. A gombakeverék leíró nevében abban az esetben szerepelhet, hogy a gombakeverék vadon termett gombából áll vagy abból származik, ha a gombakeverék nem tartalmaz termesztett gombát vagy abból származó részt.
–    A mellékletek számozása megváltozott. A 2. melléklet helyébe az 1. melléklet, a 3. melléklet helyébe a 2. melléklet lép, továbbá kiegészül a 4. melléklettel.
–   Hatályát veszti a rendelet 5§ (5) bekezdése, vagyis:  Amennyiben a gomba minősíttetője nem ért egyet a gomba-szakellenőr által elvégzett gombaminősítés eredményével, kifogást nyújthat be az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz.
–    Továbbá hatályát veszti a rendelet 10§ (2) bekezdése is, vagyis: A gombajegyzékben nem szereplő, emberi fogyasztásra alkalmasnak minősített gomba forgalomba hozatalát kérelem alapján a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezi meghatározott piacra és időtartamra.

2. A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosítása:
–    A 24/2012. (III. 19.) VM rendelet a következő egy 8/A§-sal egészül ki: A trifla gyűjtésének e rendeletben nem szabályozott kérdéseire az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
–    Ezen rendelet Trifla fajok gyűjtésére vonatkozó mellékletében a fodrosbélű szarvasgomba megnevezése kátrányszagú szarvasgombára módosul (Melléklet 1. pont 1.2. alpont)
–    A módosítás szerint hatályát veszti a „Tuber borchii Vittad., késői szarvasgomba – november 15-től április 15-ig” szövegrész. (Melléklet 1. pont 1.5 alpont)

Kényes egyensúly: gazdaságosság, fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás

2019. november 12. 08:19

A hollandiai Nunhem adott otthont a BASF 2019. október 9. és 10. között megrendezett nemzetközi sajtótájékoztatójának, amelyen a multinacionális vállalat főbb stratégiai irányvonalait mutatták be.

Kiugróan nőtt a termőföld ára

2019. november 8. 10:17

A termőföld ára a hetvenszeresére nőtt, óriási kereslet van rá, hiszen csak korlátozott számban áll rendelkezésre, és mindezek ellenére elég mostohán kezeljük.

Magyar agrártechnológiákkal is fejleszthető az afrikai mezőgazdaság

2019. november 8. 09:03

Megfelelő fajtaválasztással és az új technológiák alkalmazásával a duplájára növelhető Afrika szub-szaharai térségében az előállított élelmiszer mennyisége.

A Tokaji is bekerült az EU Kínával kötött földrajzi árujelzők oltalmáról szóló megállapodásban

2019. november 6. 15:47

Az EU részéről a teljes elfogadáshoz az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának jóváhagyására van még szükség.

A gombatermesztés mellett a fogyasztás is növekedik

2018. november 3. 09:04

A magyar gombára jelentős igény mutatkozik külföldön, a hazai termesztés a belföldi igényeket kielégíti, de az exportigény miatt akár a többszörösére is lehetne növelni, amihez jelentős fejlesztések szükségesek.

Emelkedőben a termesztett gomba ára - Oroszország megsokszorozta exportját

2018. október 22. 11:34

A csiperkegombát 6 százalékkal magasabb, 485 forint/kilogramm, a laskagombát 1 százalékkal magasabb, 630 forint/kilogramm áron kínálták.

Valóban elegendő egy bioaktív készítmény használata gombaölőnek?

2019. június 30. 05:38

Sz. Tamás kérdése: Tisztelt Németh Zoltán Úr! Egyik kertész ismerősöm kizárólag egy bioaktív készítményt használ a gyümölcsfáira, de szinte valamennyi növényére a kertben (gyümölcsfák, palánták, eper, málna, tuja, buxus stb.). A kérdésem az volna, hogy ez igaz lehet? Valóban elegendő lenne a kertben e készítmény gombaölőnek, és az a technika, amit leírtam?