Agrártámogatások
Agrártámogatások

Több pontban is változott a vízvédelmi célú felhívás

Több pontban is változott a vízvédelmi célú felhívás

NAK

Módosult a VP4-4.4.2.1-16. kódszámú „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése” című felhívás.

A „3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások” című fejezet alábbi pontjai módosultak.

Az „I. A projekt tervezéssel és megvalósítással kapcsolatban az alábbi elvárásoknak kell megfelelni” pontja szerint egységesen módosult a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre. Ennek értelmében „…A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a támogatási okirat hatálybalépését követően is biztosítani kell….”.

Továbbá „III. A támogathatóság feltételei” közül törlésre kerültek az alábbi feltételek:

  • a jogszerű földhasználat igazolás csatolása;
  • a felhívás 3.1.1.2. a) pontja (Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken) esetén kizárólag csak azok a mezőgazdasági termelők részesülhetnek támogatásban, akik olyan területet akarnak bevonni a projektbe, amely a MePAR szerint részben vagy teljes mértékben belvíz veszélyeztetett területet érint;
  • a 3.1.1.2. b) pontja (Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése) esetén a fejleszteni kívánt területekre vonatkozóan a túlzott mennyiségű csapadék, valamint mederből kilépő víz által okozott vízkárok vízügyi igazolásának csatolása.

Fentiek értelmében a jogszerű földhasználat igazolása nem szükséges, továbbá a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, illetve fejlesztése esetén a jogosultság feltétele, az ingatlan nyilvántartás szerinti besoroláshoz kötött. Az erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása és fejlesztése esetén a támogathatóság feltétele talajtani és talajmechanikai szakvélemény a projekt indokoltságáról, valamint, hogy a projekt kizárólag mezőgazdasági hasznosítású területen valósulhat meg.

Emellett a „4.4.2. Kiválasztási kritériumok” című fejezet, „3. Tartalmi értékelési szempontjairól” szóló táblázat egyik pontja egészült ki, amely szerint már nem csak a VP-4-10.1.1-15 kódszámú, hanem a VP4-10.1.1-16 kódszámú Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tekintetében támogatói okirattal rendelkezők is kaphatnak pontot.

A pályázattal kapcsolatos módosítás itt, az aktualizált pályázati felhívás pedig itt érhető el.

Fontos határidő közeleg a fiatal gazdák számára!

A következő időszakban, március 1-31. között nyílik lehetőség a megítélt támogatási összeg maradék 10%-nak igénylésére, természetesen csak bizonyos feltételek teljesülése mellett.

25 ezer euróra emelik a termelőknek nyújtható nemzeti támogatás maximumát

Az új uniós állami támogatási szabályok megnövelik a maximális összeget, amelyet a nemzeti hatóságok a bizottság előzetes jóváhagyása nélkül kiutalhatnak a termelőknek.

Egyszerűbben igényelhető támogatás a szőlőültetvényeket veszélyeztető kártevők ellen

A támogatás igénylése ettől az évtől egyszerűsödik. A megelőzéshez, valamint a betegség felszámolásához a szőlőtermelő vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe a kijuttatott növényvédőszer vételárának 75%-a erejéig.

Támogatják a szőlőkabóca elleni megelőző védekezést

A támogatás mértéke legfeljebb 12 000 Ft/ha azzal, hogy a támogatás szőlőtermelőnként nem haladhatja meg a 240 000 forintot.

Csak néhány juh- és kecskefajtára kellene szakosodni

A juh- és kecskeágazat jelenlegi állapotáról adott közre helyzetjelentést a Magyar Állattenyésztők Szövetsége.

2018. április 24. 10:52

Megduplázták a Tanyafejlesztési Program keretösszegét

A tavaly decemberben megjelent pályázati felhívásokra a támogatási kérelmeket január 28-tól van lehetőség szerkeszteni és kitölteni a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján, a véglegesítésre és a benyújtásra pedig február 4-től február 11-ig tartó időszak áll rendelkezésre.

2019. január 31. 14:33

Több mint 10,5 milliárd forint jut környezet- és természetvédelemi pályázatokra

A projektek végrehajtási feladataiért az Agrárminisztérium háttérintézménye, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. felel. A programok megvalósításában emellett számos önkormányzat, nemzeti park és egyéb szervezet is részt vesz.

2018. december 14. 08:16

Kihirdették a Zártkerti Program nyerteseit

A pályázatok támogatására 2.000.000.000 forint áll rendelkezésre, projektenként maximálisan 10.000.000 forint értékben.

2018. március 29. 14:29