Ház, táj
Ház, táj

A biztonságos növényvédő szer szállítás és tárolás aranyszabályai

A biztonságos növényvédő szer szállítás és tárolás aranyszabályai

Agrofórum Online

A növényvédő szerek biztonságos szállítása és tárolása érdekében az itt felsorakoztatott szabályokat mindenképpen érdemes szem előtt tartanunk és betartanunk.

A témában megjelent előző cikk a növényvédő szerek vásárlása és használata során felmerülő legfontosabb tényezőkre hívta fel a figyelmet. Ez a cikk ennek folytatásaként röviden összefoglalja a növényvédő szerek szállításához és tárolásához kapcsolódó, érvényben lévő jogszabályokban foglalt, kötelezően betartandó szabályokat, melyeknek eleget téve megvalósítható a peszticidek biztonságos szállítása és háztáji tárolása.

Minden felsorakoztatott szabály pontos jogi megfogalmazását a 89/2004. (V.15.) FVM rendeletben találjuk (a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló rendeletben).

Növényvédő szerek szállítása

A növényvédő szerek megvásárlásakor a peszticidet hazaszállítva, vagy otthonunktól a felhasználási területig (akár a község határában lévő hétvégi telekig) szállítva a következő szabályokat kell szigorúan betartanunk:

Növényvédő szer szállítása

 • csak eredeti, bontatlan, sérülésmentes csomagolásban,
 • csak megfelelően rögzítve történhet
 • csak úgy biztonságos,
  • ha egyéb áru szállítása esetén azzal nem érintkezik
  • ha elhelyezése nem szennyezi sem a szállító járművet, sem a környezetet
  • ha szállítás közben a készítmény hőtől, esőtől, hidegtől és más időjárási viszontagságtól védve van
 • esetén ha többféle szert egyidejűleg szállítunk,
  • a munkavédelmi szempontból legveszélyesebb készítménynek megfelelő védőfelszerelést kell biztosítanunk
  • gondoskodnunk kell róla, hogy a készítmények egymással semmi esetre se keveredjenek
 • céljából csak jó műszaki állapotban lévő járművel induljunk útnak

Szigorúan tilos:

 • felhasználásra előkészített növényvédő szer szállítása közúton (pl.: háti permetezőbe készítve)
 • szállító jármű rakfelületén növényvédő szerrel együtt embert, állatot, takarmányt, élelmiszert vagy gyógyszert szállítani

Kiegészítések

Amennyiben a szállító jármű a peszticiddel szennyeződött, azonnal meg kell tisztítani az egészségügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi előírások szigorú betartásával. A szállító járműben minden eshetőségre felkészülve legyen kéznél porraloltó készülék, elsősegélydoboz és kerékkitámasztó ék.

A készítmények járműbe helyezése és járműből való kiemelése esetén sem szabad megfeledkeznünk az alapvető egyéni védőeszközök (védőkesztyű) használatáról, és amennyiben szükséges, rakodásnál kérjünk segítséget.

Növényvédő szerek tárolása

A növényvédő szerek tárolásánál sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezeket a készítményeket a szabályozás a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kategóriájába sorolja az embert és környezetet veszélyeztető komplex tulajdonságaik alapján. Ennek tudatában kell odafigyelnünk a növényvédő szerek otthoni tárolási körülményeire is!

Növényvédő szerek tárolását olyan helyen kell biztosítani,

 • ami el van különítve emberek és állatok tartózkodási helyétől, élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló helyiségtől
 • ahol illetéktelen személyek (gyermekek, magántulajdont megsérteni szándékozó emberek) nem férnek hozzá a tárolt készítményekhez
  • ennek érdekében biztonsági zárral kell felszerelni a növényvédő szer raktár vagy tárolószekrény ajtaját, aminek kulcsát csak az arra jogosult személy kezelheti
 • ahol kizárható tűz és robbanás veszélye
 • amely megfelelően szellőztethető és jól szigetelt
 • ahol szennyeződés esetén biztosítható a környezet maradéktalan tisztítása
 • ahol biztosítható, hogy a tárolt készítmények az egészséget és a környezetet nem veszélyeztetik:
  • a helyiség szilárd aljzatburkolatú legyen, ahol a talajvíz az év egyetlen szakában sem emelkedik a tároló szint fölé
  • a tárolt anyag sem közvetlenül, sem közvetve nem juthat felszíni vagy felszín alatti vizekbe

Nem létesíthető növényvédő szer raktár

 • vízművek területén
 • ár- és belvízveszélyes területen
  • mindkét esetben kivétel, ha a felhasználó készlete nem haladja meg az 50 kg-ot
 • Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Tisza-tó és fürdőzésre kijelölt vizek partvonalától számított 1 km-es szakaszon belül
 • olyan helyiségben, ahol a kiömlött/ kiszóródott anyag összegyűjtése nem megoldható
 • olyan helyen, ami nincs ellátva a biztonsági követelményeknek megfelelő nyílászárókkal
 • olyan helyen, ahova csapadékvíz bejuthat
 • megfelelően nem tisztítható, nem szellőztethető raktárban

A raktárhelyiségben tilos

 • minden olyan tevékenységet végezni, amely nem kapcsolódik a növényvédő szer raktározásához vagy felhasználásra történő előkészítéséhez
 • ételt és italt bevinni és fogyasztani

Kiegészítések

Kötelező a növényvédő szer raktárának ajtajára egyértelmű, jól olvasható felirattal kihelyezni a „Növényvédő szer raktár” vagy „Méregraktár” vagy „Növényvédő szer” felhívást. A szállítási korlátozásokat figyelembe véve akár a hétvégi telken vagy egyéb munkaterületen alkalmi raktárban tárolható egy, azaz egynapi felhasználásra előkészített növényvédő szer. Ez a raktárhelyiség csak alapos tisztítás után vehető igénybe más tárolási célra.

A raktárban is elkülönítetten kell tárolnunk azokat a kiürült növényvédő szer csomagolóeszközöket, melyeket kívül-belül szabályosan megtisztítottunk, lezárhatók, és még felhasználhatók ugyanannak a készítménynek az átcsomagolására, valamint a sérült csomagolású, lejárt szavatosságú, szennyezett és/vagy azonosíthatatlan, illetve ártalmatlanításra váró göngyölegeket.

Minden esetben figyelmesen olvassuk el a vásárolt készítmények engedélyokiratát, és amennyiben szigorúbb tárolási körülményeket (pl.: elkülönített tárolást, szigorúbb csomagolóeszköz-kezelést) ír elő, haladéktalanul tartsuk be.

Elővigyázatossági okokból érdemes a szilárd formulációjú növényvédőszer-készítményeket a folyékony állagú készítmények feletti polcra helyezni, így esetleges kiömlésük esetén a folyékony szerek nem szennyezik be a szilárd halmazállapotú készítményeket. Ezenkívül érdemes olyan eszközöket (tűzoltó készülék, homok, takarító felszerelés) is a raktárban tárolni, melyek segítségével megelőzhető a kiömlött peszticid további szennyezése.

Küzdelem a meztelen csigákkal III. rész

2019. július 20. 04:36

Mit vethetünk be kertünkben a meztelen csigák, kiemelten a spanyol csupaszcsiga jelentős kártétele ellen? Milyen csapdázási és riasztási módszereket alkalmazhatunk?

Küzdelem a meztelen csigákkal II. rész

2019. július 19. 04:37

Mit vethetünk be kertünkben a meztelen csigák, kiemelten a spanyol csupaszcsiga jelentős kártétele ellen? Mely állatfajok a meztelencsigák természetes ellenségei? Milyen háziállatok segíthetnek a kártevők gyérítésében?

Küzdelem a meztelencsigákkal I. rész

2019. július 18. 09:05

Hogyan védekezhetünk házikertünkben a meztelencsigák inváziója ellen? Milyen agrotechnikai, mechanikai és fizikai növényvédelmi módszerek állnak a rendelkezésünkre?

Integrált növényvédelem a házikertben – a gyakorlat

2019. július 11. 09:20

Milyen eszközökkel és hogyan valósítható meg az integrált növényvédelem a házikertben? Milyen gyakorlati példáival találkozhatunk nap, mint nap?

Csökkent tavaly a növényvédő szerek felhasználása

2019. április 29. 14:33

Magyarországon tavaly 1100 féle engedélyezett növényvédő szer volt forgalomban, ezek 36 százaléka gyomirtó, 29 százaléka gombaölő, 12 százaléka rovarölő, 19 százaléka pedig az egyéb szer kategóriába tartozott.

Bevált megoldások a kukorica gyomirtására

2018. március 3. 10:32

A kukorica gyomirtásának szakszerű és költségtakarékos megoldására mutatunk be néhány, gyakorlatból vett termelői tapasztalatot.

Megjött a szója preemergens kezelésére is kibővített Pledge gyomirtó szer engedélyokirata

2018. április 11. 07:07

Módosult a Sumi Agro növényvédő szerének engedélyokirata, a dokumentumot számos kultúrával bővítette a NÉBIH.

Növényvédő szer: nem mindig érdeke a forgalmazónak az engedélyezés

2018. május 26. 03:56

Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Növényvédelmi Szövetség, amellyel a két szervezet vezetője egy évek óta tartó szakmai kapcsolatot tett formálissá.