Ház, táj
Ház, táj

A biztonságos növényvédő szer szállítás és tárolás aranyszabályai

A biztonságos növényvédő szer szállítás és tárolás aranyszabályai

Agrofórum Online

A növényvédő szerek biztonságos szállítása és tárolása érdekében az itt felsorakoztatott szabályokat mindenképpen érdemes szem előtt tartanunk és betartanunk.

A témában megjelent előző cikk a növényvédő szerek vásárlása és használata során felmerülő legfontosabb tényezőkre hívta fel a figyelmet. Ez a cikk ennek folytatásaként röviden összefoglalja a növényvédő szerek szállításához és tárolásához kapcsolódó, érvényben lévő jogszabályokban foglalt, kötelezően betartandó szabályokat, melyeknek eleget téve megvalósítható a peszticidek biztonságos szállítása és háztáji tárolása.

Minden felsorakoztatott szabály pontos jogi megfogalmazását a 89/2004. (V.15.) FVM rendeletben találjuk (a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló rendeletben).

Növényvédő szerek szállítása

A növényvédő szerek megvásárlásakor a peszticidet hazaszállítva, vagy otthonunktól a felhasználási területig (akár a község határában lévő hétvégi telekig) szállítva a következő szabályokat kell szigorúan betartanunk:

Növényvédő szer szállítása

 • csak eredeti, bontatlan, sérülésmentes csomagolásban,
 • csak megfelelően rögzítve történhet
 • csak úgy biztonságos,
  • ha egyéb áru szállítása esetén azzal nem érintkezik
  • ha elhelyezése nem szennyezi sem a szállító járművet, sem a környezetet
  • ha szállítás közben a készítmény hőtől, esőtől, hidegtől és más időjárási viszontagságtól védve van
 • esetén ha többféle szert egyidejűleg szállítunk,
  • a munkavédelmi szempontból legveszélyesebb készítménynek megfelelő védőfelszerelést kell biztosítanunk
  • gondoskodnunk kell róla, hogy a készítmények egymással semmi esetre se keveredjenek
 • céljából csak jó műszaki állapotban lévő járművel induljunk útnak

Szigorúan tilos:

 • felhasználásra előkészített növényvédő szer szállítása közúton (pl.: háti permetezőbe készítve)
 • szállító jármű rakfelületén növényvédő szerrel együtt embert, állatot, takarmányt, élelmiszert vagy gyógyszert szállítani

Kiegészítések

Amennyiben a szállító jármű a peszticiddel szennyeződött, azonnal meg kell tisztítani az egészségügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi előírások szigorú betartásával. A szállító járműben minden eshetőségre felkészülve legyen kéznél porraloltó készülék, elsősegélydoboz és kerékkitámasztó ék.

A készítmények járműbe helyezése és járműből való kiemelése esetén sem szabad megfeledkeznünk az alapvető egyéni védőeszközök (védőkesztyű) használatáról, és amennyiben szükséges, rakodásnál kérjünk segítséget.

Növényvédő szerek tárolása

A növényvédő szerek tárolásánál sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezeket a készítményeket a szabályozás a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kategóriájába sorolja az embert és környezetet veszélyeztető komplex tulajdonságaik alapján. Ennek tudatában kell odafigyelnünk a növényvédő szerek otthoni tárolási körülményeire is!

Növényvédő szerek tárolását olyan helyen kell biztosítani,

 • ami el van különítve emberek és állatok tartózkodási helyétől, élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló helyiségtől
 • ahol illetéktelen személyek (gyermekek, magántulajdont megsérteni szándékozó emberek) nem férnek hozzá a tárolt készítményekhez
  • ennek érdekében biztonsági zárral kell felszerelni a növényvédő szer raktár vagy tárolószekrény ajtaját, aminek kulcsát csak az arra jogosult személy kezelheti
 • ahol kizárható tűz és robbanás veszélye
 • amely megfelelően szellőztethető és jól szigetelt
 • ahol szennyeződés esetén biztosítható a környezet maradéktalan tisztítása
 • ahol biztosítható, hogy a tárolt készítmények az egészséget és a környezetet nem veszélyeztetik:
  • a helyiség szilárd aljzatburkolatú legyen, ahol a talajvíz az év egyetlen szakában sem emelkedik a tároló szint fölé
  • a tárolt anyag sem közvetlenül, sem közvetve nem juthat felszíni vagy felszín alatti vizekbe

Nem létesíthető növényvédő szer raktár

 • vízművek területén
 • ár- és belvízveszélyes területen
  • mindkét esetben kivétel, ha a felhasználó készlete nem haladja meg az 50 kg-ot
 • Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Tisza-tó és fürdőzésre kijelölt vizek partvonalától számított 1 km-es szakaszon belül
 • olyan helyiségben, ahol a kiömlött/ kiszóródott anyag összegyűjtése nem megoldható
 • olyan helyen, ami nincs ellátva a biztonsági követelményeknek megfelelő nyílászárókkal
 • olyan helyen, ahova csapadékvíz bejuthat
 • megfelelően nem tisztítható, nem szellőztethető raktárban

A raktárhelyiségben tilos

 • minden olyan tevékenységet végezni, amely nem kapcsolódik a növényvédő szer raktározásához vagy felhasználásra történő előkészítéséhez
 • ételt és italt bevinni és fogyasztani

Kiegészítések

Kötelező a növényvédő szer raktárának ajtajára egyértelmű, jól olvasható felirattal kihelyezni a „Növényvédő szer raktár” vagy „Méregraktár” vagy „Növényvédő szer” felhívást. A szállítási korlátozásokat figyelembe véve akár a hétvégi telken vagy egyéb munkaterületen alkalmi raktárban tárolható egy, azaz egynapi felhasználásra előkészített növényvédő szer. Ez a raktárhelyiség csak alapos tisztítás után vehető igénybe más tárolási célra.

A raktárban is elkülönítetten kell tárolnunk azokat a kiürült növényvédő szer csomagolóeszközöket, melyeket kívül-belül szabályosan megtisztítottunk, lezárhatók, és még felhasználhatók ugyanannak a készítménynek az átcsomagolására, valamint a sérült csomagolású, lejárt szavatosságú, szennyezett és/vagy azonosíthatatlan, illetve ártalmatlanításra váró göngyölegeket.

Minden esetben figyelmesen olvassuk el a vásárolt készítmények engedélyokiratát, és amennyiben szigorúbb tárolási körülményeket (pl.: elkülönített tárolást, szigorúbb csomagolóeszköz-kezelést) ír elő, haladéktalanul tartsuk be.

Elővigyázatossági okokból érdemes a szilárd formulációjú növényvédőszer-készítményeket a folyékony állagú készítmények feletti polcra helyezni, így esetleges kiömlésük esetén a folyékony szerek nem szennyezik be a szilárd halmazállapotú készítményeket. Ezenkívül érdemes olyan eszközöket (tűzoltó készülék, homok, takarító felszerelés) is a raktárban tárolni, melyek segítségével megelőzhető a kiömlött peszticid további szennyezése.

Agrofórum Hírlevél
Iratkozzon fel az Agrofórum hírlevélre!

A feliratkozást követően a rendszer egy megerősítő emailt fog küldeni a megadott email címre. Ha nem érkezne meg a levél, kérjük nézze meg a spam vagy Gmail esetén a Promóciók és az Összes levél mappát.

Veszélyes időjárási jelenségek

2024. július 23. 05:40

A hirtelen kialakuló vagy nagy kárt okozó időjárási jelenségek közül a legfontosabbak az árvíz és a jégeső, de érdemes olyan különleges jelenségekről is beszélni, mint a tornádó és a gömbvillám.

Különleges időjárási jelenségek

2024. július 17. 05:40

A különleges szó alatt itt ne ritkát értsünk, hanem a szélsőséges, vagy éppen összetett jelenségeket, amelyekkel az elmúlt években egyre nagyobb gyakorisággal találkozunk. Beszéljünk az aszályról, a hőhullámról, az okklúziós frontról, a szélviharokról és a szupercelláról.

Jussanak el mindenkihez a talajvédelemmel kapcsolatos tudnivalók!

2024. július 12. 05:40

Házikert-tulajdonosként is sokat tehetünk kertünk talajának védelmében, sőt ha ismerjük a fizikai tulajdonságait és a benne zajló jellemző folyamatokat, akkor nagyobb eséllyel telepítjük be a kertünket sikeresen a megfelelő növényfajokkal, és helyes gyakorlatokkal fogunk termeszteni is benne.

Megszűnt a baromfik kötelező zártan tartására vonatkozó előírás madárinfluenza idejére

2024. július 11. 05:40

A madárinfluenzával összefüggő kötelező érvényű intézkedések változhatnak, ezért érdemes az állattartóknak folyamatosan tájékozódni a Nébih honlapján és szakmai oldalakon az új hírekről!

A biztonságos növényvédőszer-használat és -vásárlás aranyszabályai

2018. május 14. 08:26

A növényvédő szerek szakszerű, biztonságos, a vonatkozó jogszabályoknak maradéktalanul eleget tevő háztáji alkalmazása nem jelent kockázatot a felhasználókra és a fogyasztókra.

Mi károsítja a csodálatos ibolya leveleit?

2020. március 5. 05:37

J. Adél kérdése: Kertünkben rengeteg ibolya található. Több növényen is megfigyeltem, hogy a levelek bepödrődtek. Mi okozhatja a jelenséget?

Elsősegélynyújtás növényvédő szer mérgezés esetén

2020. március 8. 09:30

Talán evidensnek gondolnánk, tanították az egyetemen, vagy átfutottuk a “zöldkönyvben”, de mégis akadhat olyan élethelyzet, amikor nincs idő gondolkodni, ezért nem árt felfrissíteni az ismereteket még a szezon elején. Az alap ellátáshoz nem kell képzett egészségügyisnek lennünk, de a szakmai segítség megérkezéséig minden intézkedést meg kell tenni a helyzethez és a képességünkhöz mérten.

Három Agritechnica-ezüstérem az Amazone számára

2019. október 5. 10:02

Az Amazone már a 2019-es Agritechnica előtt elkönyvelheti az első sikereket.