A szőlő növényvédelmét érintő változások az elmúlt évtizedek tükrében

Az elmúlt évtizedek során számos – társadalmi, gazdasági, klíma-, szakpolitikai – változást éltünk/élünk meg, melyek újabbnál-újabb kihívást jelentenek a szőlőtermelők számára és komoly hatással vannak a szőlő növényvédelemére is. Jelen írásban a teljességre törekvés nélkül csak néhány lényeges összefüggésre hívja fel a szerző a figyelmet.

2019. február 18. 14:47

A kacs, a szőlő indája (2/1.)

A szőlő a különleges kúszó és futó növényi csoporthoz tartozik, amely tagjai sajátos szerveikkel a fény felé kapaszkodnak, támaszkodnak és rögzítik hajtásaikat. E fontos funkciót végző szerv a kacs (cirrhi), népiesen inda, formája ágkacs, ami kapaszkodásra módosult hajtásrész, szárképlet. A kacs képződésére, morfológiájára, a termesztésben való szerepére vonatkozó ismereteket tartalmaz az írás, amely a végül a kacs művészetekben való megjelenésével zárul.

2019. február 13. 04:47

Trichoderma-készítmények alkalmazása a szőlő metszési sebeinek védelmére

A WINETWORK az Európai Unió Horizon 2020 kutatási keretprogramjában támogatást nyert projekt. A célja egy nemzetközi kutatóhálózat létrehozása, amely az európai bortermelő vidékek közötti innovatív tudás cseréjét és átadását teszi lehetővé szem előtt tartva a termelékenység és a fenntarthatóság kritériumait is. Az elmúlt két év együttműködésének eredményeként elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint jó gyakorlatok gyűltek össze a szőlő tőkebetegségeivel és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmával kapcsolatosan. A tőkebetegségekkel szembeni védekezés egyik sarkalatos pontja a metszési sebek kezelése.

2019. január 30. 04:39

Metszésmód a szőlő optimális nedvkeringésének fenntartásával

A szőlő tőkebetegségeivel szembeni védekezési eljárások egyik alappillére a helyes metszés. A WINETWORK projekt keretében összegyűltek a szőlő tőkebetegségeivel és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek, illetve azok a jó gyakorlatok, melyek alkalmazásával az európai szőlő- és bortermelést nagyban fenyegető két betegség megfékezhető. Ezek közé tartozik a metszés is.

2019. január 29. 08:58

A csemegeszőlő öntözése

A csemegeszőlő biztonságos hozama érdekében elengedhetetlen a fenofázisokhoz illeszkedő vízellátottságról történő gondoskodás.

2019. január 26. 04:36

Balla Géza: hagyományos fajtákkal érdemes csak ringbe szállni!

A borászatban nem lehet megállni, folyamatosan fejleszteni kell, figyelve a piaci körülményekre, elvárásokra. Ez az a szakma amit vagy úgy csinál az ember, ahogy kell, vagy ne is csinálja!

2019. január 16. 04:36

Emlékezés Kocsis Pálra, a festőből lett szőlőnemesítőre

A szerző bemutatja Kocsis Pál életútját, szőlőnemesítői tevékenységét, a munkásságához köthető fajtákat, továbbá felsorolja főbb szakmai elismeréseit.

2019. január 6. 08:52

A szőlő termésének rothadása

A szőlőbogyó rothadásának különböző okait elemzi a szerző, valamint a rothadás elleni védekezési lehetőségekről számol be.

2018. december 30. 04:36

Magyarországon használt szőlőalanyfajták

Az alanynemesítésben felhasznált szőlőfajok bemutatását követően a Magyarországon termesztett és oltványkészítésre használt szőlőalanyfajták rövid leírását, a hazai alanyfajta-használat kérdését, a választás szempontjait tárgyalja az írás.

2018. december 10. 11:12

Alma és fája az etyeki Öreg-hegyen - Beszélgetés Hernyák Lászlóval és Hernyák Tamással

Hernyák Lászlóval és fiával Hernyák Tamással készült beszélgetésben arról olvashatnak, hogy a délszláv háború elől Magyarországra menekült család miként építette fel Etyeken az elmúlt évtizedekben a virágzó birtokot, kitérve a kacskaringós életút fontos állomásaira és a jövőbeli tervekre is.

2018. december 1. 07:38