Magyarországon használt szőlőalanyfajták

Az alanynemesítésben felhasznált szőlőfajok bemutatását követően a Magyarországon termesztett és oltványkészítésre használt szőlőalanyfajták rövid leírását, a hazai alanyfajta-használat kérdését, a választás szempontjait tárgyalja az írás.

2018. december 10. 11:12

Alma és fája az etyeki Öreg-hegyen - Beszélgetés Hernyák Lászlóval és Hernyák Tamással

Hernyák Lászlóval és fiával Hernyák Tamással készült beszélgetésben arról olvashatnak, hogy a délszláv háború elől Magyarországra menekült család miként építette fel Etyeken az elmúlt évtizedekben a virágzó birtokot, kitérve a kacskaringós életút fontos állomásaira és a jövőbeli tervekre is.

2018. december 1. 07:38

A direkttermők és az interspecifikus hibridek

Az összeállítás a szőlő rezisztencianemesítés történelmi hátterével kezdődik, majd e betegség-ellenálló fajtákkal szemben kialakult ellenvélemények okait tárja fel. A szerző kitér az EU borjogi szabályozására, végül felhívja a figyelmet a szüret és feldolgozás során felmerülő technológiai megfontolásokra.

2018. november 28. 05:36

Lengyelország egy új szőlő- és bortermelő ország?

A szerző bemutatja Lengyelország szőlőtermesztésre alkalmas vidékeit a fajtahasználat főbb jellemzőit és megtudhatjuk azt is, hogy mit gondolnak a lengyel fogyasztók a magyar borokról.

2018. november 28. 03:36

Borhibák, borbetegségek

A leggyakoribb borverseny a hegyközségi. A szerző az itt tapasztalt leggyakoribb borbetegségeket és technológiai hibákat mutatja be. A főként házikertek tulajdonosai számára összegyűjtötte a borkezelési technológia kritikus elemeit.

2018. november 23. 03:33

Saját gyökerű szőlő-szaporítóanyag készítése homoktalajokra

Az ország szőlőtelepítésre alkalmas területének több mint egyharmadán gyökeres dugvány telepítésére is lehetőség van. A saját gyökerű szőlő-szaporítóanyag termesztéstechnológiai elemeit mutatja be a Szerző az alapanyag begyűjtésétől kezdve a feldolgozott vesszők tárolásán, iskolázásán és ápolási munkáin át egészen a gyökeres vessző felszedéséig.

2018. november 6. 04:49

Különleges szőlők a pécsi gyűjteményben

Termesztett növényeink közül a szőlő az egyik legformagazdagabb. Variabilitásának kialakulásához a több évezredes termesztése is hozzájárult. A pécsi gyűjtemény számos olyan különleges szőlővel is rendelkezik, amelyek külső megjelenési formájukban a közismert fajtákhoz képest jelentősebb eltéréssel rendelkeznek. A cikk ezen érdekes, különleges szőlők közül mutat be néhányat.

2018. november 4. 10:40

Értéknövelő szelekció és fajtafenntartás

A szelekció, mint nemesítési eljárás a szőlőfajták fenntartását, legértékesebb tőkeállományainak és tőkéinek kiválasztását, fenntartását, továbbszaporítását teszi lehetővé. Eredménye a genetikai értéktöbbletet hordozó klón. A cikk áttekintést nyújt a szelekció módszeréről, az intenzíven szelektált szőlőfajtákról és a klónok szaporításáról.

2018. november 1. 09:37

A szőlőfürt, a szőlőbogyó és a szőlőmag - gazdasági hasznuk van

A szőlő valódi bogyótermésében neveli magvait különböző fejlődési szakaszokon át. A szőlő virágzatának és virágainak kialakulásáról, a termésről, benne a bogyók és a magok fejlődéséről, hasznosságáról, ezeket veszélyeztető betegségekről, rendellenes tápanyag-ellátásáról olvasható az írásban.

2018. október 21. 13:37

Szalmatakarás a szőlőben

A szőlőültetvények talajának takarására az egyik jól bevált anyag a szalma. A takaróanyag felhasználási módjáról, alkalmazásának lehetőségeiről, valamint a szalmatakarás előnyeiről és hátrányairól szóló összeállítást ajánljuk Olvasóink figyelmébe.

2018. október 18. 03:36