Gyomirtás
Gyomirtás

Figyelem, már megint egy egyszikű gyomnövény!

Figyelem, már megint egy egyszikű gyomnövény!

Agrofórum Online

Az elmúlt néhány évben egyre több gazdálkodó jelezte felénk, hogy számára ismeretlen, kiirthatatlan egyszikű gyomfaj jelent meg az őszi vetésű növényeikben, őszi káposztarepcében és őszi kalászosokban.

A legelső Vas megyei termelői telefonhívás 2013 novemberéből:

„Ősszel már kétszer lepermeteztem a repcémet egyszer Pantera 1,0 l/ha-ral, majd rá egy hónapra ismét Panterával, de már 2,5 l/ha-ral, de nem hatott semmit. Fogalmam sincs, mi lehet!? Mit csináljak?” Azon nyomban kocsiba szálltam és a helyszínen ez a látvány fogadott (1. kép). A Veszprém megyei kollégámtól, Doma Csabától már hallottam, hogy Csabrendek környékén is egy „új” egyszikű gyomnövény jelent meg a kalászosokban. Azon a héten még három hívást kaptam hasonló problémával a megye különböző pontjairól.

1. kép: Tömeges egércsenkesz fertőzés repcében

Tovább már nem csigázom az olvasó kíváncsiságát: ez a keskeny, szálas levű gyomnövény a vékony egércsenkesz (Vulpia myuros). Azóta országosan egyre több helyen felbukkan, nem kis bosszúságot okozva ezzel a gazdáknak.

Úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szükséges egy figyelemfelhívó cikk, mely a gyomnövény könnyebb felismerését segíti, valamint a védekezésben eddig szerzett tapasztalatokat összefoglalja.

Hogyan lehet felismerni a növényt?

A vékony egércsenkesz a Poaceae (Pázsitfüvek) családjába tarozó faj. 10-80 cm magas, bokros növésű, világoszöld, felálló szárú vagy lekönyöklő növény. Levele keskeny, szálas (2. kép).

2. kép: Keskeny, szálas levelű növény

A virágzat hosszan megnyúlt, legalább háromszor hosszabb a legalsó bugánál. A buga 5-35 cm hosszú, legalsó ága 2-7 cm-es (3. kép). A szár a bugáig leveles. Toklász szálas-lándzsás, mintegy 5 mm hosszú. A szálka 10-15 mm hosszú, még egyszer akkora, minta toklász. Nyelvecskéje max. 1 mm hosszú.

3. kép: Az egércsenkesz bugája
(Fotó:www.aphotoflora.com by David Fenwick)

A növény fejlődésének kezdetén alig észrevehető, jelentéktelen gyomnövénynek tűnik (4. kép), azonban a kultúrnövény érésének idejére képes azt túlnőni, nagy számban elbokrosodva adott élőhelyen jelentősen visszaszorítani (5. kép).

4. kép: Kezdetben alig észrevehető, jelentéktelen gyomnak tűnik

5. kép: Tömeges fertőzés esetén a kultúrnövényt elnyomja

A vékony egércsenkesz életciklusa

Egyéves, ősszel és kora tavasszal csírázó gyom (T2 életforma). Szaporodása kizárólag generatív úton, magvakkal történik. A magprodukciója jelentős, a magvak a talajba kerülve életképességüket minimum 3 évig megőrzik. A növény magvai a talaj felszínéről, ill. közvetlen közeléből képesek csak csírázni, a 3 cm-nél mélyebb rétegekből már nem kel ki. Fő csírázási ideje szeptembertől márciusig tehető. A csapadékos 2014-es év nyarán, június-júliusban folyamatosan csírázott a tarlón is (6. kép).

6. kép: Folyamatosan csírázhat csapadékos nyáron

A frissen kihullott magvak 1-2 hónapos magnyugalom után igen magas százalékban csíráznak. Saját vizsgálataink alapján különböző hőmérsékleti hatások (5-35 °C) esetén is igen magas a csírázóképessége (89-94 %). A nyárvégi talajmunkák után helyenként robbanásszerű kelése indulhat meg. Tömeges virágzása május közepétől június közepéig tart.

Hol fordul elő?

 A Földközi-tenger környékéről származó, melegkedvelő növény régóta a magyar flóra tagja. Ujvárosi Miklós: Gyomnövények című könyvében (1973) így ír róla: „Nálunk szórványosan fordul elő az egész országban parlagokon, erdőirtásokon, utak mentén, száraz homoki gyepekben, mindenütt megbolygatott vagy feltört helyeken, leginkább savanyú, laza homok-, törmelék- vagy kavicstalajon. Teljesen értéktelen, parlagos helyeken termő gyom.” A magyar szakirodalom jelentős gazdasági kárt is okozó szántóföldi előfordulását nem említi.

Vetésekben való tömeges megjelenése 2013-ig szinte kizárólag a többéves fűmag-előállítás, valamint évelő pillangós kultúrák termesztése során jelentkezett. Ez év őszétől kezdve azonban a gazdák tömegesen jelezték az előfordulását repcében, őszi kalászos gabonában, sőt a tavaszi vetésűek közül napraforgóban és kukoricában is. A növény terjedése, ill. megjelenése azóta is folyamatos. Jelenleg Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyéből van információnk a növény egyéves kultúrákból való előfordulásáról. Nagyon nehéz még megbecsülni is, hogy országosan mekkora a fertőzött terület nagysága. Gyakran a nagy széltippannal együtt fordul elő (7. kép).

7. kép: Gyakran a nagy széltippannal együtt fordul elő

Sokszor tapasztaljuk, hogy a gazdálkodók csak akkor veszik észre a növényt vagy ismerik fel a fontosságát, amikor már tömegesen jelen van (8. kép).

8. kép: Sokszor a gazdálkodók már csak fejlett állapotban veszik észre

Hogyan tudunk ellene védekezni?

 A gyomnövény ellen eredményesen védekezni csak komplexen, az integrált védekezés elemeinek felhasználásával lehet:

  1. Agrotechnikai védekezés:

– A gyomnövény tömeges csírázása ősszel és kora tavasszal van, ezért elsősorban az őszi vetésekben jelentős a kártétele. Tavaszi kapás növények vetésforgóba beiktatásával jelentősen csökkenthető az egércsenkesz száma.

– Az egyik fő fertőzési forrás a szennyezett vetőmag. Nagyon fontos a tiszta szaporítóanyag használata. Fűmagból szinte lehetetlen az eltávolítása.

– Az egyértelműen látszik, hogy a vékony egércsenkesz előfordulására forgatásos talajművelésben nem részesített területeken kell elsősorban számítanunk (9. kép). A gyomnövény magja 3 cm-nél mélyebb rétegből már nem képes kicsírázni. A fertőzött, vagy a növény által veszélyeztetett táblákon, mélyszántás alkalmazása javasolt. Tapasztalataink alapján ezzel a módszerrel nagyon hatékonyan visszaszorítható a gyom.

9. kép: Elsősorban fogatásos talajművelésben nem részesített területeken fordul elő

  1. Mechanikai védekezés:

– Legtöbbször a tábla környéki fertőzött árokszélek, ruderális területek, folyó töltések a fő fertőzési források. A tábla elszennyeződésének megakadályozásában egyik alapvető feladat a közvetlen környezetének tisztán tartása. Tudom, hogy ez nem mindig egyszerű feladat.

  1. Kémiai védekezés:

– A növény tömeges szántóföldi megjelenése óta őszi vetésű növényekben és tarlón növényvédő szeres védekezési kísérleteket állítottunk be. A vizsgálat részletes leírása helyett csak az eddigi eredményeket és a tapasztalatokat foglaljuk össze.

Repce: a kétszikű kultúrákban felhasználható ún. speciális egyszikűirtók (hatóanyagok: propaquizafop, fluazifop-P-butil, quizalofop-P-tefuril, quizalofop-P-etil, haloxyfop-P, cikloxidim, kletodim) szinte teljesen hatástalanok.

Őszi kalászosok: a növény morfológiájából adódóan, a csírázásgátló és talajon keresztül tartamhatással is rendelkező őszi kezelések bizonyultak hatékonynak. 90 %-nál magasabb gyomirtó hatást a diflufenikan+pendimetalin+klórtoluron; proszulfokarb+triaszulfuron; klórtuloron+diflufenikán és a diflufenikan+penoxszulam+floraszulam hatóanyagú, kombinációs készítmények, kezelések mutatták.

Pillangósok: az imazamox hatóanyagú készítménnyel a fejlett (bokrosodás fenológiai állapotában lévő) gyomnövény ellen max. 40 % hatékonyságot értünk el.

Tarló: Az őszi vetésű növények lekerülése után a glifozát hatóanyagú készítményekkel eredményesen védekezhetünk a gyomnövény ellen.

Felhasznált irodalom:

  • Király G. szerk. (2009): Új magyar füvészkönyv 509.
  • Simon T. (1992): A magyarországi edényes flóra határozója 773-774.
  • Ughy P. (2015): A vékony egércsenkesz (Vulpia myuros) tömeges szántóföldi megjelenése Vas megyében 61. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest. (Előadások összefoglalója, 66.)
  • Ughy P. (2016): A vékony egércsenkesz (Vulpia myuros) további terjedése és a védekezés lehetőségei őszi kalászosokban 62. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest. (Előadások összefoglalója, 68.)
  • Ujvárosi M. (1973): Gyomnövények 733.

Fotó: A szerző felvételei a 3. kép kivételével

Szakmázzunk a Bayer-rel! – Egyre fontosabbá válik a kalászosok őszi gyomirtása

2019. november 25. 14:28

Az utóbbi években egyre többen ismerik fel az őszi gyomirtás előnyeit. Ma már az őszi kalászosok közel 10%-án alkalmazzák a termelők, és aránya évről évre növekszik.

Csapadékos, enyhe időjárás november elején? Erős őszi gyomosodás? – A BIZON™ a megoldás!

2019. november 9. 10:46

Nagyon fontos, hogy meg kell várni a gyomok kelését és a kezelést azok ellen kell kijuttatni.

Extrém száraz, meleg ősz? Nem működnek az alap gyomirtó szerek repcében? BELKAR™ A MEGOLDÁS!

2019. október 25. 05:17

2018 ősze soha nem látott hosszúságú és szárazságú volt. Akkor azt gondoltuk, ilyen egyhamar nem fog megismétlődni. Aztán 2019 majdnem lemásolta az előző ősz időjárását.

Új őszi kalászos gyomirtó szer csomag

2019. szeptember 30. 08:33

Nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, egynyári perje. Sok gazda életét megkeseríti a fűfélék felszaporodása. Új hatóanyag érkezik az idei őszi szezonban a kalászosok őszi gyomproblémáinak megoldására.

Olajtökvetéseink gyomnövényei

2019. március 20. 07:35

Az országos szántóföldi gyomfelvételezések az olajtökkultúrára nem terjednek ki, ugyanakkor a gyomszabályozási stratégiák hatékonyságának növelése céljából fontos lenne a magyarországi olajtökvetések gyomviszonyainak naprakész ismerete. E tanulmány célja, hogy egyfajta hiánypótlásként bemutassa a hazai olajtökvetések legfontosabb gyomnövényeit.

"Parlagfű kisokos": a Nébih ingyenes kiadványa általános iskolásoknak

2019. augusztus 17. 07:38

A Nébih folyamatosan dolgozik a parlagfűvel kapcsolatos ismeretek minél szélesebb körű elterjesztése érdekében, és kiemelten fontosnak tekinti, hogy a felnövekvő generáció is megismerje hazánk legelterjedtebb gyomnövényét.

Komoly bírságot szabtak ki parlagfű miatt

2018. november 5. 15:33

Számszerűsíthető a parlagfű miatti termésmennyiség-kiesés, ez például a kukorica és a napraforgó esetén 1,5 millió hektárt érint, 40-50 milliárd forintos gazdasági kárral.

Sok gazda bánkódhat a gyomos területei miatt

2018. szeptember 11. 07:06

A minisztérium adatai szerint tavaly összesen 586 gazdálkodó 843 parcellája vált jogosulatlanná hanyagság miatt, az érintett terület nagysága meghaladja az 1688 hektárt.