Növényvédelem
Fizetett tartalom
Növényvédelem
Fizetett tartalom

Lehet egy gonddal kevesebb?

Lehet egy gonddal kevesebb?

Bayer Crop Science

Hatékony kezelésekkel előzzük meg az amerikai kukoricabogár lárvák inszekticid rezisztenciájának kialakulását.

Ha magasabb áruértéket képviselő (csemege-, hibridmag- vagy popcorn) kukoricáról van szó, a rovarölő szeres védekezések a mindennapi növényvédelmi technológia részét képezik, azonban a szemes árukukoricában még kevésbé tartják a termelők fontosnak a kukoricabogár, illetve molykártevők elleni védekezést. Az alábbiakban néhány olyan szempontot szeretnénk megvilágítani, ami mindenképpen előmozdítja a jobb és biztonságosabb kukoricatermelést.

Az amerikai kukoricabogár elleni védekezés eszközei nemhogy bővülnének, hanem egyre szűkülnek. A neonikotinoidos csávázások betiltásával a teflutrin maradt a lárva elleni védekezések gerince. A kényszerűen egyoldalú lárvák elleni szerhasználat nagy veszélyt jelent a jövő számára. A fennmaradó néhány technológia csak közepes hatékonyságú, de ezek közül a megoldások egy kivételével piretroid alapúak, tehát a rezisztencia kialakulását nem gátolják. Emellett a közepes hatékonyságú termékek esetén a populáció korlátozásáról alig beszélhetünk, ezen technológiák esetén a kártétel leszorítása a cél.

Tojással telt nőstény a frissen kötődött tejes szemeket odvasítja

Ennek jelenlegi tudásunk szerint az az oka, hogy a kukoricabogár a többi talajlakóval szemben igen nagyszámú lárvával van jelen. Ha pl. egy drótféreg fertőzésről beszélünk, akkor növényenként 1-5 lárva már nagy fertőzésnek számít. A kukoricabogár esetében a 2000-es évek elején a Szegedi Gabonakutató és a Csongrád megyei NTSZ közös vizsgálataiban bizonyították, hogy akár 240 állat is előjöhet egyetlen kukoricanövény alól. Természetesen nagy különbség van a kártétel természetében, hiszen amíg a drótférgek nem sokat foglalkoznak a gyökerekkel, hanem rögtön a szár osztódószövetét roncsolják, addig a kukoricabogár lárvái a kiterjedt gyökérendszeren károsítanak, és időben elhúzódóan. Ezért nem jellemző, hogy a kukoricabogár kipusztítaná a növényt.

Az egyoldalú szerhasználat a kukoricabogár esetében nagy veszéllyel jár, mert ez az állat kiemelkedő ökológiai plaszticitással bír. A kártételi története során már kialakult az imágók inszekticid karbamátok, piretroidok, klórozott szénhidrogének elleni rezisztenciája, a lárvák esetében pedig ismert a foszforsavészter rezisztencia, sőt mint tudjuk, még a szója–kukorica vetésváltást „kicselező” biotípus is kialakult, ami szójatáblákba helyezi tojásait. Tehát az amerikai kukoricabogár minden, a populációját erősen korlátozó hatással szemben jó alkalmazkodóképességet mutat fel. (1) (2)

Mivel a talajkezelések a talaj elnyelő tulajdonságai miatt amúgy sem bírnak nagy hatékonysággal, nem csoda, hogy itt nem beszélhetünk populáció-korlátozásról. Ellenben a bogarak elleni permetezéses védekezések esetében, ahol általános, hogy 90% feletti pusztulást várunk, és érünk el, sokat nyerhetünk egy állománykezeléssel, ha látjuk, hogy a táblán jövőre is kukorica várható.

Megoldásként, egy kifejlett kukoricabogarak elleni védekezés jelentősen képes korlátozni a talajba kerülő tojások és a jövő évi kártétel mértékét. Számos lárva elleni kísérletünk hiúsult már meg úgy, hogy kiderült, az előző évben valamilyen oknál fogva lekezelték a dőlő és bogaraktól nyüzsgő állományt, ami után így a várt tojásrakás elmaradt.

A csővégen látszik a perzselésszerű Diabrotica kártétel és a vele járó kötődési hiány

Ez a gondolat nem teljesen új. A Diabroticával eltöltött korai években voltak főleg dél-magyarországi nagyüzemek, ahol az imágók elleni kezeléseket rendszeresen alkalmazták, számítva a következő évi tojásmennyiség csökkentésére. Ezek nagy területen elvégzett légi védekezések voltak. Ezekben a korai években két kezelést javasoltunk, de a helyzet ebben is változott: akkoriban óriási háttérfertőzés volt, ahonnan a bogarak állandóan betelepültek. Könnyen találtunk a vizsgálatainkhoz olyan 10 bogár/növény feletti fertőzési erősségű táblákat, amiket az elmúlt években csak elvétve lehetett látni. Játsszunk egy kicsit a számokkal! A Szent István Egyetemen végzett vizsgálatokban úgy találták, hogy már csövenként egy bogár kimutatható mértékben csökkentette a termésmennyiséget. Ez az adat nem egyezik meg a kártételi küszöbértékkel, hiszen az pl. a terményárakkal is szoros összefüggésben van, de valahol a 2-2,5 bogár/növény környékén lehet szemes kukoricában az az érték, ahol már mindenképpen érdemes védekezni. Vetőmag- és csemegekukoricában ez természetesen alacsonyabb, nagyjából 1,5 bogár/növény értéknél mozoghat. (3)

Mivel a háttérfertőzés erősen csökkent, így kijelenthetjük, hogy egy védekezés is jelentősen visszaveti a populációt, és megakadályozza a számottevő tojásrakást. Egy átlagos tábla esetén a visszatelepedés csekély. Természetesen ez függ a táblamérettől, és hogy mekkora területet védtek le a környéken. Abban az esetben, ha egy nagygazdaság a környék tábláira döntő befolyással bír (saját terület, bérlemény, integráció stb.), a védekezés szinte mindig meghozza az eredményt, mert a visszatelepedés esélyét erősen csökkenti. Erősebb újranépesedéssel akkor kell számolnunk, ha az adott tábla sokkal nagyobb vonzerővel bír. Tipikusan ilyen eset, ha a mi táblánk sokkal zöldebb, mint a környék területei (például zöldszáron érő, sokkal hosszabb tenyészidejű hibrid), de leginkább, ha egyedül ez a tábla öntözött, vagy helyi eső érte. Mindez elég könnyen ellenőrizhető, ha besétálunk a táblába, és néhány növényen ellenőrizzük a bogarak jelenlétét.

A védekezés időpontjaként a bibekitolás és leszáradás közti időpontot tartjuk ideálisnak. Ez általában megegyezik az irodalomban ajánlott tojással telt nőstények megjelenésével is. Emellett a gyapottok-bagolylepke is rendszerint ekkor rakja le tojásait, mert ha a kikelt lárva nem fogyaszt virágzati vagy termésrészeket, a belőle kifejlődött imágó csökkent szaporodó képességű lesz. Tehát a kukoricabogár és a gyapottok-bagolylepke elleni védekezés időzítése jól összehangolható. A neonikotinoid hatóanyagok nem tartoznak a legjobb bagolylepke lárvaölők közé, de pl. a Biscayanak jelentős mellékhatása van a kelő Helicoverpa lárvák ellen.

A nagy melegben a levélfonákjára húzódó amerikai kukoricabogár egyedek

A piretroidok potenciális hatékonysága, hasonlóan a többi engedélyezett termékhez, alapvetően kiváló. Azonban néhány esetben nem hozzák az elvárt eredményt. Ennek két oka van, az egyik, ha a bogarak éppen elbújnak. Ugyanis a kukoricabogár ugyan melegkedvelő állat, de 35 ℃ körül a bogarak elkezdenek árnyékba, a levelek fonákjára húzódni, illetve a kedvenc helyükre a cső és a szár közti zugba, nem beszélve azokról a példányokról, amelyek a bajusz védelmében rágják a csővéget.

A leszáradt bajuszról a bogarak már odébbálltak, csak a rágcsálékról látszik, hogy a bajuszszálak kárt szenvedtek

Elég, ha fél napot kihúznak a rejtekhelyeken és a másnap hajnali aktivitás-csúcsban már csak töredék hatóanyaggal találkoznak, ami csökkent hatékonysággal jár. A neonikotinoid hatóanyagok elegendő hatástartammal rendelkeznek ahhoz, hogy a közvetlenül nem lepermetezett kártevők is nagy biztonsággal elpusztuljanak.

A másik okok, hogy teljesen együtt virágzó állomány sem létezik, tehát a növények egyes foltokban más vonzást gyakorolnak a környék kukoricabogaraira. Ezért az időzítés sem lehet tökéletes, ami szintén a hatástartammal rendelkező készítmények felé dönti a mérleg nyelvét.

A csőkezdemény zugában táplálkozó kukoricabogár imágók komoly bibeszálkárosítással

Mindezt összefoglalva, az imágók elleni Biscaya kezeléssel azt nyerjük, hogy a következő évi tojásmennyiségünk nagyságrendekkel kevesebb lesz. Ez nem csak az az évi termés mennyiségén és minőségén javít, de hozzájárul a Diabrotica lárvák rezisztencia kezeléséhez, nagyban csökkentve a teflutrinra nehezedő szelekciós nyomást. A kiváló hatékonysággal elvégzett imágók elleni védekezés részben vagy teljesen kiválhatja a talajfertőtlenítők használatát és a termelés biztonságát mindenképpen elősegíti. Ehhez járul a gyapottok-bagolylepke lárvák elleni erős mellékhatás, ami szintén elsősorban a termés minőségét (toxintartalom), ugyanakkor a mennyiségét is pozitívan befolyásolja.

(1.) Pereira A.E. et al. (2015): Evidence of Field-Evolved Resistance to Bifenthrin in Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) Populations in Western Nebraska and Kansas. PLoS One. 2015; 10(11): e0142299.

(2.) Meinke, L. J. et al. (1998). Adult Susceptibility of Nebraska Western Corn Rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae) Populations to Selected Insecticides. J. Econ. Entomol. 91, 594–600 (1998).

(3.) Tuska T. et al. Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) imágó veszélyességi küszöbértékének (biberágás) meghatározása vetőmag kukoricában. Növényvédelem, 38 (10) 505-511.

Fotó: Hegyi Tamás

LumiGEN™ technológia: erősebb növényállomány, bőséges termés

2019. augusztus 22. 03:01

Az olajrepce, a kukorica és a napraforgó állományokra elérhető LumiGEN technológiák csökkentik a termesztési kockázatokat, és elősegítik a növények kezdetektől való erőteljes fejlődését.

Veszélyes kártevők: Gyapottok-bagolylepke

2019. augusztus 14. 10:18

Napjainkra Magyarországon a gyapottok-bagolylepke populációi stabilak, egyben nem túlzás kijelenteni, hogy a hazai agrártermelés egyik legnagyobb gazdasági súlyú kártevője.

Új (gondolat)vetés a csávázásban

2019. augusztus 13. 08:20

Az Európai Unió hatósága az egyes rovarölő hatóanyagok betiltásával pontosan kettészelte az őszi kártevők elleni stratégiánkat. Ezidáig a talajlakó és gyökérzetet támadó és a talajfelszín feletti növényi részeket károsító rovarfajok ellen egyidőben és egy helyen – csávázással – lehetett védekezni. Jelenleg kalászosaink föld feletti részeit károsító levéltetvek, kabócák elleni beavatkozást el kell választani a talajban élő lárvák elleni védekezéstől.

Egy különleges évjáratot követ egy másik… - Milyen volt a szőlő növényvédelme 2019-ben eddig?

2019. augusztus 12. 04:36

A növényvédelmi szezon a „célegyenesbe” fordult. A szürkepenész elleni védekezések már fürtzáródás előtt elkezdődtek, de az időjárás előrejelzés alapján fontos a megfelelő fürthigiénia fenntartása és a megfelelő zöldmunka elvégzése.

Fókuszban a gyakorlatorientált növényvédelmi kutatás

2018. február 6. 12:17

Az atkáktól a gyapottok-bagolylepkén és tripszeken át a mozaik vírusig. Keszthelyen gyűlt össze a növényvédős szakma.

Folyamatosan fertőz a kalászfuzáriózis

2019. június 19. 04:47

Kártevők közül a vetésfehérítő bogarak már bábozódnak, egyre több a gabonaszipoly a kalászokon, de gyakori a gabonapoloska is.

Már tömegesen szaporodnak a molytetvek

2019. június 18. 08:37

A borsót most az akácmoly és a borsómoly veszélyezteti, még a zöldborsó állományokban is, a termés megrágásával.

Védekezni kell az aranka és a hamuszürke szárkorhadás ellen, egyre több a gyapottok bagolylepke

2018. augusztus 15. 06:54

A tartós meleg hatására szántóföldön és a kertészetekben is rohamosan érnek a növények, tartják időbeli előnyüket más évekhez viszonyítva.