Agrárközélet
Agrárközélet

Öntözési és vízgazdálkodási intézetként működik tovább a szarvasi agrárkar

Öntözési és vízgazdálkodási intézetként működik tovább a szarvasi agrárkar

Szent István Egyetem

A Szent István Egyetem vezetősége – a Szenátus tavalyi döntése értelmében és a fenntartóval folytatott egyeztetéseket követően – felmérte az intézmény eredményességét és működési hatékonyságát, melynek alapján célul tűzte ki a szervezet racionális és funkcionális átalakítását. Az új struktúra kialakításának célja az, hogy a Szent István Egyetem megfeleljen a XXI. századi kutatóegyetemi elvárásoknak és már középtávon a világ 100 legjelentősebb agrárorientációjú felsőoktatási intézménye közé kerüljön.

A Szent István Egyetem vezetősége több átfogó fejlesztési irány megvalósításáról döntött az intézmény újra pozicionálása érdekében, így ennek megfelelően sor kerül egyes telephelyek és az oktatást-kutatást végző szervezeti egységek funkcionális átszervezésére. Országos tendencia a felsőoktatásba jelentkezők számának folyamatos csökkenése (mely a születések számának visszaeséséből fakad), különösen igaz ez az agrárképzésekre. Azonban a hallgatói létszámcsökkenés ellenére az elmúlt években a Szent István Egyetem campusainak fenntartási költségei változatlanok maradtak, ami egyre nagyobb terhet ró az intézményre.

A Szent István Egyetem Szenátusa 2019. október 30-i ülésén hozott döntése értelmében az oktatást-kutatást végző szervezeti egységei intézeti struktúrába szerveződve folytatják tevékenységüket, melynek részét képezi a szarvasi telephelyű Agrár- és Gazdaságtudományi Kar átalakítása is. A Kar 2020. február 1-től – közvetlen rektori irányítás mellett – Öntözési és Vízgazdálkodási Intézetként működik tovább, tevékenységének középpontjában a kutatás áll a szakirányú továbbképzések mellett. Az intézet elsődleges feladata az agronómiai, biológiai, ökológiai, talajtani és környezettudományi diszciplínákhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzések szervezése, tudományos kutatásokban való részvétel, továbbá kutatás-fejlesztés a mezőgazdasági vízgazdálkodás és öntözés területén.

A komoly tradíciókkal bíró agrár-felsőoktatási intézmény oktatási portfóliójában a felnőttképzési és szakirányú továbbképzési programok szerepelnek, a tanulás lehetőségének egész életpályára történő kiterjesztése érdekében.

A fentiekre tekintettel a 2020/2021-es tanévben nem indul graduális képzés (felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés) a szarvasi campuson. A szarvasi képzési helyen tanulmányokat folytató hallgatók a tanulmányaikat a Szent István Egyetemen fejezik be, egyéni döntésüknek megfelelően kifutó rendszerben Szarvason, vagy választásuk szerint Gödöllőn, mivel az Egyetem itt is biztosítja az oklevél megszerzésének feltételeit.

A képzési és szolgáltatási, infrastrukturális kapacitások racionálisabb kihasználásával nemcsak a Békés megyei telephely, hanem az egész intézmény hatékonysága növelhető, a képzés és a K+F+I együttműködések tudományterületi fókusza, piaca bővíthető.

Tudjon meg mindent a kölcsönös megfeleltetésről! - 2. rész: A KM általános alapszabályai

2019. december 14. 04:36

A kölcsönös megfeleltetés rendszerében érintett támogatások igénybevételéhez szükséges a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) fenntartása.

Gyorsult a mezőgazdasági felvásárlási árak emelkedése

2019. december 13. 13:47

Az élőállatok felvásárlási ára 16,7 százalékkal volt magasabb a tavaly októberinél, a szeptemberi 13,4 százalék után. A vágósertés mellett a vágómarha felvásárlási árának éves emelkedése is meglódult a szeptemberi 1,2 százalékosról 11,3 százalékosra.

Szombattól szigorodnak a lakosságot érintő növényegészségügyi előírások

2019. december 12. 12:32

Az áruk túlnyomó része növényegészségügyi bizonyítvánnyal bármely határállomáson behozható és a szakemberek szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd, vannak azonban kivételek.

A precíziós gazdálkodás fejlesztéséhez megbízható talajinformációk szükségesek

2019. december 12. 07:37

A globálisan összehangolt, friss és megbízható talajinformációk ismerete a napjainkban egyre fontosabbá váló precíziós gazdálkodás fejlesztéséhez és a talajok védelme szempontjából egyaránt nélkülözhetetlenek.

Átadták a SZIE Józsefmajori Tanüzemének felújított épületét

2019. október 19. 11:38

A tangazdaságban hosszú távú cél, hogy a sertéstartás mellett a hús feldolgozása is bemutatásra kerüljön saját vágópont és manufakturális húsfeldolgozó üzem létrehozásával.

Korunk varázsszava az innováció

2019. december 3. 05:38

A Hallgatói Innovációs Munkacsoport és az Innopool Campus célja, hogy minél több hallgatói projekt tudjon a megvalósulás útjára lépni már a következő szemesztertől.

Több mint 3200 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a Szent István Egyetemen

2018. szeptember 4. 07:56

Tegnap megnyílt a Szent István Egyetem (SZIE) 2018/2019-es tanéve.

Fontos a gasztronómiai kultúra fejlesztése! - Megalakult a Közép-európai Gasztronómiai és Sommelier Egyesület

2019. április 22. 06:35

A szervezet céljai között szerepel a kiváló gasztronómiai termékek és italok népszerűsítése, a termékek részére szélesebb körű piaci bemutatkozási lehetőség biztosítása, valamint a gasztronómiai kultúra fejlesztése.