Agrárközélet
Agrárközélet

Zsugorodó közfoglalkoztatás? – A számok ezt mutatják!

Zsugorodó közfoglalkoztatás? – A számok ezt mutatják!

Agrofórum Online

Mára már nincs olyan mezőgazdasági vállalkozás, mérettől függetlenül, amelyet ne sújtana a munkaerőhiány, amelynek mértékében legfeljebb fokozatok vannak: a nagy és a még nagyobb. Amíg azonban korábban elsősorban a szakemberek hiánya volt a jellemző, addig napjainkra a képzetlen munkaerő nem léte is meghatározó gonddá vált több ágazatban is. Az érintett termelők részéről fórumokon, beszélgetések során gyakran felvetődik a közfoglalkoztatás esetleges munkaerő elszívó hatása. Jelen írásunkban többek között erre a kérdésre kerestük a választ. Kérdéseinkre a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztálya válaszolt.

Milyen keretei lesznek idén a közfoglalkoztatási programnak, illetve mekkora mértékű az a forrás, amelyet erre elkülönítettek?

A hazai közfoglalkoztatási programok finanszírozására a 2019. évben rendelkezésre álló Start-munkaprogram előirányzat 180 milliárd forint mértékű, amelyből 26,7 milliárd forint (14,8%) a mezőgazdasági programok kerete.

Milyen változások lesznek, amelyek elvileg idén már pozitívan hatnak a közmunkások termelésben való szezonális alkalmazására? Lesznek-e könnyítések, amelyek a munka világába igyekeznek visszavezetni az érintetteket?

A közfoglalkoztatottak száma folyamatosan csökken (a mezőgazdasági közfoglalkoztatásban résztvevőké is), egyre több álláskereső találja meg helyét a nyílt munkaerőpiacon. 2010-óta harmadára csökkent a munkanélküliség, 800 ezerrel több a munkavállaló, 7 százalékuk a mezőgazdaságban helyezkedett el. A Kormány a közfoglalkoztatottak nyíltpiaci elhelyezkedése, valamint a mezőgazdaság szezonális munkaerőigényének kielégítése érdekében számos intézkedést tett az elmúlt években. A jogszabályi háttér teljes körűen rendelkezésre áll, nem szabályozásbeli probléma áll fent.

Főbb intézkedések a tárgyban:

– A közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatás időtartama alatt egyszerűsített foglalkoztatás (a továbbiakban: EFO) formájában részt vehet például mezőgazdasági munkákban; valamint közvetíthető EFO keretében ellátandó állásokra, a felajánlott EFO el nem fogadása esetén a közfoglalkoztatott kizárásra kerül a közfoglalkoztatásból. Az EFO munkaviszonyban foglalkoztatni kívánó munkáltató a munkaerőigényét május 1-je és október 31-e között településének a polgármesterénél is bejelentheti. Az EFO munkaviszonyban foglalkoztatni kívánó munkáltató minden év október 31-éig bejelentheti a tervezett foglalkoztatás helye szerint illetékes megyei foglalkoztatási szerv részére a következő év május 1-je és október 31-e között általa tervezett egyszerűsített foglalkoztatás helyét, a foglalkoztatni kívánt létszámot és a foglalkoztatás tervezett ütemezését. A Belügyminisztérium a következő évi közfoglalkoztatást úgy tervezi meg, hogy a bejelentett EFO munkaerőigények kielégítésére megfelelő munkaerő tartalék álljon rendelkezésre.

– A közfoglalkoztatottak évi 120 napra rövid idejű keresőtevékenységben (pl.: mezőgazdasági idénymunkában) vehetnek részt. A közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatott részére, munkavállalás érdekében fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, melynek időtartama 90 napról 120 napra növekedett.

– A közfoglalkoztatottakat álláskeresési célból munkaidő-kedvezmény illeti meg. Eszerint a közfoglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól az állásinterjú ideje alatt, miközben állásidőre járó bért kap.

– A közfoglalkoztatott személyek részére az állami foglalkoztatási szerv, az álláskeresőkhöz hasonlóan megfelelő állásigény esetén nyílt munkaerőpiaci ajánlatokat biztosít. A közfoglalkoztatott személyek részére 2016. február 1-jétől kezdve bevezették az elhelyezkedési juttatás intézményét, amely pénzügyi ösztönzést nyújt a közfoglalkoztatottak számára az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. 2018. november 1-jétől az elhelyezkedési juttatás összege a korábbi mértékének duplájára, 45.600 Ft/hó-ra emelkedett, továbbá elhelyezkedési juttatásra az a közfoglalkoztatott is jogosult, aki mezőgazdasági idénymunkában vesz részt. Az elhelyezkedési juttatást eddig mintegy 14.000 fő vette igénybe és helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon.

– A „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” program keretében munkaerőpiaci szolgáltatásokat (pszichológiai, álláskeresési tanácsadás, munkatanácsadás stb.) is biztosítunk, amelyek növelik a közfoglalkoztatottak önbizalmát, motivációját, mindezek elengedhetetlenek a sikeres és eredményes álláskereséshez. Csak 2018-ban csoportos tanácsadáson 59.000 fő, míg egyéni tanácsadáson 68.000 közfoglalkoztatott vett részt. 2019-ben egyszerűsített foglalkoztatás keretében tervezett foglalkoztatottak számával kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az érintett foglalkoztatók száma az elmúlt időszakban évről évre növekedett: míg 2016-ban csupán 29, 2018-ban már 631 munkáltató jelezte az illetékes kormányhivatalnak vagy a polgármesternek, hogy egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatna dolgozókat. A 2018-ban bejelentett igények túlnyomó többsége, 5 514 fő (88%) egyszerű mezőgazdasági munkát végzők foglalkoztatására vonatkozik. A témáról bővebb információt az érdeklődök a következő webhelyen találnak: http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/jelentes-a-2019-ben-egyszerusitett-foglalkoztatas-kereteben-tervezett-foglalkoztatottak-szamarol

A közfoglalkoztatás esetenkénti munkaerő elszívó hatása miatt lényeges kérdés, hogy az elmúlt tíz év során zsugorodott-e a program?

Az alábbi táblázat, amely az Adattárház 2019. 14. heti adatai alapján készült, jól tükrözi az elmúlt évek adatainak az alakulását:

A Járási Startmunka mintaprogram, mezőgazdasági pillér

ADATTÁRHÁZ 2019. 14. HETI ADATAI ALAPJÁN

Támogatás kezdetének éve 2015 2016 2017 2018 2019
Programot indító települések száma 1306 1286 1190 1076 930
Szerződés szerinti létszám (fő) 37.993 35.791 28.724 22.389 17.601

Mindemellett rögzíteni kell azt is, hogy nem csupán a mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban résztvevők, hanem a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma is folyamatosan csökken: 2016-ban 223 470 fő, 2017-ben 179 492 fő, 2018. évben pedig 135 620 fő volt a létszámuk. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos létszáma 2019 januárjában 119 ezer fő volt.

Kényes egyensúly: gazdaságosság, fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás

2019. november 12. 08:19

A hollandiai Nunhem adott otthont a BASF 2019. október 9. és 10. között megrendezett nemzetközi sajtótájékoztatójának, amelyen a multinacionális vállalat főbb stratégiai irányvonalait mutatták be.

Kiugróan nőtt a termőföld ára

2019. november 8. 10:17

A termőföld ára a hetvenszeresére nőtt, óriási kereslet van rá, hiszen csak korlátozott számban áll rendelkezésre, és mindezek ellenére elég mostohán kezeljük.

Magyar agrártechnológiákkal is fejleszthető az afrikai mezőgazdaság

2019. november 8. 09:03

Megfelelő fajtaválasztással és az új technológiák alkalmazásával a duplájára növelhető Afrika szub-szaharai térségében az előállított élelmiszer mennyisége.

A Tokaji is bekerült az EU Kínával kötött földrajzi árujelzők oltalmáról szóló megállapodásban

2019. november 6. 15:47

Az EU részéről a teljes elfogadáshoz az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának jóváhagyására van még szükség.

Foglalkoztatási felmérés készül a szőlő-bor ágazatban

2019. február 25. 09:35

A kérdőív kitöltése név nélkül történik, a felmérés technikai hátterét, az információk rendszerezését az AKI adja.

Új lehetőségekkel bővül az idei nyári diákmunka program

2018. június 4. 13:36

Az önkormányzatoknak és a vendéglátásban, illetve mezőgazdaságban tevékenykedő cégeknek a járási hivatalokhoz kell benyújtaniuk a felmerülő munkaerőigényüket.

Meddig maradhatunk munkaerő nélkül?

2018. május 19. 04:07

Tényleg eljutottunk odáig, hogy nem lehet munkaerőt találni? Tényleg ott vagyunk, hogy nincs szakember, segédmunkás, irodai dolgozó, traktoros, stb.?

Nagy-Britanniának a kilépés után is szüksége lesz az EU-munkaerőre

2018. május 28. 14:19

Az utóbbi időben több más brit szakmai szervezet is a külföldi EU-munkaerő szükségességére hívta fel a brit kormány figyelmét a Brexit-tárgyalásokkal kapcsolatban.