Növénytermesztés
Növénytermesztés

Öntözési terveket készítő vízitervezők elérhetősége

Öntözési terveket készítő vízitervezők elérhetősége

Agrofórum Online

Az öntözés vízjogi engedélyes tevékenység. A vízjogi engedélyezési eljárás iránti kérelemnek pedig tartalmaznia kell az engedélyezési tervdokumentációt, elvi vízjogi engedélyezés esetén a műszaki megoldást tartalmazó dokumentációt.

A vízjogi engedélykérelmet

 • elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, vagy
 • papír alapon: 5 példány engedélyezési tervdokumentációval, elvi vízjogi engedélyezés esetén 3 példány műszaki megoldást tartalmazó dokumentációval lehet benyújtani.

Az engedélyezési tervek elkészítése olyan feladat, amelyet kizárólag az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni, amely jogosultággal rendelkezőket a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) tart nyilván.  Az MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat érdekeltségi körébe tartozik többek közt a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával (felszín alatti és -, felszíni vizek) összefüggő mérnöki tervezés és szakértés, valamint a műszaki ellenőrzés és a felelős műszaki vezetés.

Az MMK névjegyzékben szereplő jogosult tervezőkről a mérnökkereső felületen informálódhatunk, az alábbi keresési szűkítések mentén:

 • alapadatok: név, kamarai szám, tagsági státusz, tagozat;
 • címadatok: megye, irányítószám, település;
 • szakmagyakorlási kategóriák: érintett szakterület: többek közt kiemelten a vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület:
  • VZ-TER: Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek építmények) tervezése.
  • VZ-VKG: Vízkészlet gazdálkodás építmények, vízrajz, vízfeltárás kútfúrás, vízbázis-védelem, vízminőségi kárelhárítás építményei tervezése, valamint az ezek alapját képező hidraulikai, hidrodinamikai, hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés.

MMK MÉRNÖKKERESŐ FELÜLET ELÉRHETŐSÉGE: https://www.mmk.hu/kereses/tagok

MMK MEGYEI KAMARÁK ELÉRHETŐSÉGE: https://www.mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

Kiadvány készült az idei kukorica posztregisztrációs kísérletről

2019. december 27. 13:27

2019-ben összesen 39, a FAO 200, 300, 400 és 500 éréscsoportba tartozó hibridet vizsgáltak a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának szakemberei.

Növelnék a versenyképes szójatermelést

2019. december 11. 09:33

A gazdálkodók további ösztönzésére, a mind gazdaságosabb termelés érdekében, ez év szeptemberében 100 milliárd forint hitelkeretig elindult a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházási hitelekhez kapcsolódó, a kamatköltségeket 80 százalékig átvállaló kamattámogatási program.

Magas terméshozamokat produkált idén az angol mezőgazdaság

2019. december 7. 06:41

A terméshozamok egyértelműen mutatják, mennyivel jobb időjárási körülmények között dolgozhattak idén az angol mezőgazdaságban.

Itt van a lista: ilyen kukoricát vegyen, ha nagy termést akar!

2019. december 6. 15:01

A kukorica posztregisztrációs fajtakísérletet ebben az évben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködésben szervezte meg a Gabonatermesztők Országos Szövetsége és a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.

Az öntözés gyakorlata, növényeink vízigénye

2018. november 7. 13:36

Az öntözés a hazai szántóterület nagyon kis hányadán, körülbelül 2 %-án jelent vízpótlási lehetőséget. A vízhiány növekedésével a várható terméskiesés mértéke nem egyenes arányban, hanem hatványozottan nő. A hidrometeorológiai szélsőségek gyakoribbá válásával a növénytermesztés szenzibilitása fokozódik. Az írás a vízellátottság és a tápanyag-hasznosulás összefüggéseit elemzi, kitér a trágyázás vízigény növelő hatására és az öntözött talajok művelésének speciális kérdéseire.

Nagy István: az öntözés kitörési pont, stabilizálódott a magyar állattenyésztés

2018. december 30. 14:19

Egyik fő küldetésünk egy fenntarthatóbb agrárium működtetése, valamint a vidék élhetőbbé tétele - mondta Nagy István.

A hatékony szántóföldi öntözés műszaki megoldásai

2018. december 29. 04:36

A szántóföldi öntözés napjainkban Magyarországon elsősorban esőszerű öntözést jelent. Nem mindegy azonban, hogy a kívánt vízmennyiség kijuttatása mekkora energiafelhasználást feltételez. Korszerű, hatékony és környezetbarát öntözést olyan módon megvalósítani, mely maximálisan figyelembe veszi a termőhelyi adottságokat és a mindenkori termesztett kultúra speciális igényeit, csak alacsony nyomásigényű szórófejeken alapuló technológiával lehetséges.

Az egyszerűsített öntözési vízhasználatról

2020. január 7. 11:33

Fontos, hogy az egyszerűsített öntözési vízhasználat nem összekeverendő a hosszú távú öntözési vízhasználatra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely a talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásában meghatározott időtartamra, de legfeljebb 20 évre adható ki.