Címke: KAP

KAP

A Közös Agrárpolitika (KAP) az Európai Unió (EU) mezőgazdasági támogatási rendszerének a neve. Az EU 2014–2020  közötti teljes költségvetésének közel 38 százalékát az agrárpolitikára fordítják. A szubvenciós rendszer a termelőknek egy minimális felvásárlási árat garantál és jelentős támogatási forrásokat is biztosítanak agrár- és vidékfejlesztési célokra. Ez az EU-s gazdáknak pénzügyi biztonságot teremt, így gondoskodva a mezőgazdasági javak kellő mennyiségű előállításáról. 1962-ben a KAP alapvető céljait három fő elv mentén tűzték ki: egységes piac, közösségi prioritás, pénzügyi szolidaritás. A KAP az európai intézményrendszer központi elemévé vált. Felismerték a mezőgazdaság szociális szerkezetének és a különböző mezőgazdasági területek közötti szerkezeti és természeti egyenlőtlenségek figyelembevételének és fokozatos kiigazításának szükségességét. A különböző támogatási lehetőségekről, az aktuális pályázati tennivalókról az Agrofórum Online híreiből tájékozódhat.

Agrárhírek / Agrárközélet

Közös Agrárpolitika: a jövőről tanácskoztak a közép-kelet-európai agrárszervezetek

2019. december 7.

Az agrárszervezetek a találkozón a közös agrárpolitika (KAP) jövőjéről tanácskoztak, közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben rögzítették, hogy összehangolják tevékenységüket a 2020-2027 közötti európai uniós agrárpolitika kereteinek és pénzügyi forrásainak kialakítása során.

Agrárhírek / Agrárközélet

Mondja el véleményét a digitalizációról és az innovációról

2019. december 1.

Jelenleg zajlik a 2020 utáni közös agrárpolitika kereteinek kialakítása, és egyúttal megkezdődtek a hazai agráriumot érintő KAP Stratégiai Terv kidolgozásának előkészületei is. A folyamatnak most Ön is aktív résztvevője lehet!

Agrárhírek / Agrárközélet

Fontos az agrárvállalkozások versenyképességének erősítésére

2019. december 1.

A KAP egyszerre szabályoz és egyszerre biztosít forrásokat, valamint egyszerre kell vele a környezeti fenntarthatóság és a gazdasági növekedés céljait segíteni.

Agrárhírek / Agrárközélet

A tagállamoknak is ösztönözniük kell a generációváltást

2019. november 19.

A tagállamoknak növelniük kellene a fiatal mezőgazdasági termelők oktatására és képzésére, illetve a nekik nyújtott tanácsadásra szánt összegeket.

Agrárhírek / Agrárközélet

A generációváltás biztosításához fontos a megfelelő uniós költségvetés

2019. november 13.

A mezőgazdaságban megvalósítandó generációváltás támogatása érdekében jobban össze kell kapcsolni és hangolni egymással a KAP különböző intézkedéseit, hogy segíteni lehessen a fiatal mezőgazdasági termelőknek vállalkozásuk kiépítésének minden szakaszában.

Agrárhírek / Agrárközélet

26 százalékkal csökkenhet a vidékfejlesztésre fordítható forrás

2019. október 15.

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2019. október 14-i ülésén Magyarországgal együtt összesen húsz tagállam agrárminisztere támogatta azt a közös nyilatkozatot, amely a Közös Agrárpolitikára (KAP) fordítható források jelenlegi szinten történő megtartását szorgalmazza a következő uniós költségvetési ciklusban.

Agrárhírek / Agrárközélet

Visegrádi Együttműködés: a Közös Agrárpolitika volt a fő téma Prágában

2019. október 6.

A V4 agrárminiszteri találkozó tovább erősítette a térség országainak politikai és szakmai együttműködését az európai szakpolitikák alakításában.

Blog / Agrárközösség

„A fejlődés hagyománya” - az OMÉK margójára

2019. október 4.

A következő 2-3 évben annyit fog változni a mezőgazdasági ágazat, amennyit ezelőtt 30 év alatt összesen.

Agrárhírek / Agrárközélet

A KAP források szinten tartása elengedhetetlen

2019. szeptember 24.

A gazdák a talajok szénmegkötő-képességének új agrotechnikai eljárásokkal történő alkalmazásával és növekvő erdőtelepítésekkel tudnak hozzájárulni az éghajlati változások hatásainak csökkentéséhez, ehhez viszont nélkülözhetetlen a KAP források szinten tartása – mondta Dr. Nagy István Helsinkiben, az uniós mezőgazdasági miniszterek informális találkozóján.

Agrárhírek / Agrárközélet

Fontos lesz a környezet- és éghajlatvédelem a 2020 utáni közös agrárpolitikában

2019. augusztus 27.

Akik a kötelező minimumon túl további követelményeknek tesznek eleget, az éghajlat- és környezetvédelmi önkéntes támogatási rendszer (öko-rendszerek) lehetőséget biztosítana arra, hogy az alaptámogatáson felüli kiegészítő támogatásban részesüljenek.