Növénytermesztés
Fizetett tartalom
Növénytermesztés
Fizetett tartalom

A napraforgó termesztéstechnológiája 2014-18

A napraforgó termesztéstechnológiája 2014-18

Dajka Máté - Kleffmann&Partner Kft.

A 2018/19-es mezőgazdasági év vége felé közeledve érdemes néhány szóban számot vetni arról, hogy az utóbbi években milyen trendeket láthattunk a napraforgótermesztésben.

Ha az 5 évvel ezelőtti állapotokat vesszük figyelembe, akkor az látszik, hogy Magyarországon alapvetően a Clearfield technológia a domináns: 2014-ben az összes terület több mint 60%-án vetettek Clearfield vetőmagot, kb. 20-20%-on pedig Express Sun vagy konvencionális hibrideket.

Az azóta eltelt évek során a konvencionális vetőmagok fokozatosan visszaszorultak, a 2017/18-as mezőgazdasági idényben már alig valamivel több, mint 5% volt e hibridek területi részesedése.

Az ExpressSun hibridekkel bevetett területek aránya némi növekedést mutatott: a napraforgó terület 20%-ából való részesedés az elmúlt években 25%-ra emelkedett és az utóbbi években e körül az érték körül stabilizálódott.

A Clearfield hibridek szempontjából a 2015-ös év jelentett fordulópontot. Ekkor vált ugyanis elérhetővé a magyar termelők számára a Clearfield Plus technológia. A megjelenés évében még csak a terület 3%-án volt megtalálható az új technológiájú vetőmag, ám ez az arány az évek során folyamatosan növekedett. 2018-ban a napraforgóval vetett területek 30%-ára Clearfield Plus vetőmagot vetettek.

A Clearfield Plus vetőmagok területének százalékos aránya az utóbbi években folyamatosan nőtt, legjelentősebb mértékben a Clearfield területek kárára, részben pedig a hagyományos területek rovására. E trendek alapján feltételezhető, hogy azok a gazdaságok, amelyek korábban Clearfield hibridet vetettek fokozatosan átálltak a Clearfield Plus hibridek termesztésére.

A Clearfield és Clearfield Plus területek együttes aránya szintén növekedett, 2018-ban már 65% volt.

Bár az ExpressSun hibridek növekménye az évek során jóval szerényebb volt, azonban 2018-ig folyamatos növekedés látszik. Külön érdemes szót ejteni a tribenuron metil toleráns hibridekről – méréseinkben ezek közé azokat a napraforgó hibrideket soroltuk, amelyek bár toleránsak az említett hatóanyaggal szemben, mégsem birtokolhatják az Express márkanevet. Ezek aránya 2015 óta szintén növekszik, 2018-ban több mint 3%-os volt.

Tonivit – a biztos alapozásért

2019. szeptember 18. 10:22

Minden olyan körülmény, amely növényeink korai gyökérfejlődését hátrányosan érinti (pl. kései vetés, nem megfelelő magágy, időjárási tényezők, stb.), terméskiesést és az árbevételben is jelentkező károkat okoz.

ARASZ - gazdálkodási napló!

2019. szeptember 16. 06:59

Mezőgazdasági szereplők részére nem kell bemutatni, mekkora terhet jelent a gazdálkodási napló, webgn, vagy nitrát jelentés helyes, jogszabályoknak megfelelő vezetése.

Szakmázzunk a BAYER-rel - Egy biztos pont a kalászosok termesztéstechnológiájában

2019. szeptember 9. 08:03

Széles hatásspektrumú csávázószer lévén, a Lamardor® igen magas aktivitást mutat az összes fő betegség ellen.

Sokszínű kínálat, innovatív megoldások a SAATEN-UNION kalászosportfóliójában

2019. szeptember 3. 10:16

A termelési adottságainkhoz (termőhely és termesztéstechnológia) és elvárásainkhoz (termelési cél, jövedelemtermelő képesség, termésstabilitás) legjobban illeszkedő fajta kiválasztása jól mérhető információkon és tapasztalatokon alapuló, komoly és összetett munka.

Terjed a drótféreg kártétel a napraforgó és kukorica kultúrákban

2019. június 4. 09:03

A kórokozók és kártevők számára kedvező időjárásban növényvédelmi teendő bőségesen akad.

Van új a nap alatt – Új családtaggal bővül a Syngenta fungicid portfóliója

2018. május 31. 14:52

Az olajosnövények vetésterülete az utóbbi évtizedben dinamikusan nőtt, és a tavalyi évben megközelítette az 1 millió hektárt,  ennek következtében az ország összes vetésterületének közel 25%-án termelünk olajos növényeket.

Egy hihető ígéret: a Huminisz-technológia 13,9% többletet eredményezett kukorica, napraforgó és szója esetében 8 év átlagában

2019. május 31. 09:01

A Huminisz Kft. technológiájának használata 8 év átlagában kukorica, napraforgó és szója esetében 13,9 százalékos terméstöbbletet eredményezett. Ez kifejezetten magas értéknek számít, különösen, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a megtérülési mutató ezeknél a kultúráknál átlagosan 4-5-szörös.

Terménypiac: változatlan árszintek mindenfelé

2018. február 20. 11:51

Február második hete alig hozott árváltozást a terménypiacokon, megint a tartott tendencia érvényesült.