Növényvédelem
Növényvédelem

Veszélyes kártevők: Repcefénybogár

Veszélyes kártevők: Repcefénybogár

Agrofórum Online

A repcefénybogár (1. kép) kártevővé nyilvánításán mintegy fél évszázadon át vitatkoztak. Az 1800-as évek derekán és végén, kifejezetten veszélyes kártevőként említették, majd az 1900-as évek elején a szakemberek megosztottá váltak.

1. kép Repcefénybogár (Fotó: Michael Happ)

Egyesek kimondottan hasznosnak vélték, mondván az imágók szerepet játszhatnak a virágok megtermékenyítésében, a lárvák pedig a portokok felnyitásában. Ezt az álláspontot azonban hamarosan revideálni kényszerültek, és bár nem sorolták jelentős kártevők közé, felhívták a figyelmet arra, hogy a bimbók károsításában komoly szerepet játszhat. Eközben több helyen, elsősorban Németországban, alapos vizsgálatokat végezve megállapították, hogy a repcefénybogár kifejezetten bimbókártevő.

Kártételének mértéke pedig nemcsak a betelepülő imágók egyedszámától, hanem a repce fenológiai állapotától is függ. A számos országban elvégzett, beható kutatásoknak köszönhetően mára már nem kérdéses az, hogy mindenütt, ahol repcét termesztenek, a repcefénybogár és lárvája egyike a legjelentősebb kártevőknek, amit csak tovább fokoz a két évtizede kialakult és rohamosan terjedő piretroid hatóanyagokkal szembeni metabolikus rezisztenciája.

Kártétel

A rajzás tömegessé válása a repce zöldbimbós állapotában a leggyakoribb, majd az időjárás függvényében általában elhúzódó jelleget ölt. Ha a bimbós fenológiai állapot a tartósan hűvös időjárás, a növények vontatott fejlődése miatt hosszabbra nyúlik, jelentős kárt képesek okozni.

2. kép Bimbókártétel (Fotó: Angela Kühne)

Az imágók a virágpor keresése közben kirágják a bimbókezdeményeket és a bimbókat (2. kép). A táplálkozás következtében a bimbók elszáradnak és lehullnak, a virágtengely felkopaszodik (3. kép).

3. kép Felkopaszodott virágtengely (Fotó: Dr. Takács András)

A tojásrakás is többnyire a bimbókba, a porzók tövéhez történik. A lárvák a pollenfogyasztás közben megsértik bibeszálat és a bibét is, a károsodott bimbók fejlődése emiatt leáll.

Előrejelzés

 A rajzás megindulása, a közhiedelemmel ellentétben, nem pusztán a léghőmérséklet függvénye. Az ebben szerepet játszó legfontosabb tényezők a telelőhely hőmérséklete, nedvességtartalma és a légnedvesség. A repcefénybogár akkor kezdi elhagyni a telelőhelyét, ha annak hőmérséklete tartósan eléri a 8°C-ot és nedvességtartalma nem haladja meg a 28%-ot. Ha az avar nedvességtartalma meghaladja a 35%-ot, az imágók nem képesek előbújni. 8°C hőmérsékleten az imágóknak csak körülbelül a fele hagyja el a telelőhelyet. Tömeges előjövetelükre akkor kerülhet sor, ha a telelőhely hőmérséklete tartósan eléri a 10-11°C-ot.

Amint a feltételek adottak, a bogarak rövid távolságokra repülnek, virágzó növényeket keresnek a telelőhelyük közelében. Az imágók előbújásának napi ritmusa egybeesik a telelőhely felmelegedésének ütemével, azaz a kora délutáni órákban magasabb az előjövő egyedek száma. A hím és nőivar között sem számukat, sem az előjövetelük ütemét tekintve nincs számottevő különbség.

A fénybogár táblába való betelepedésének és rajzásának nyomon követése a gyakorlatban együtt történik szárormányos fajokéval. Az előrejelzés az előző év őszén, a tábla közeli erdőkben vett avarminták zsákos futtatókba helyezésével és ezek szabad téren, fedett helyen való elhelyezésével kezdődik. A zsákos futtatókra erősített üvegedényekben megjelenő első bogarak pontosan jelzik a telelőhely elhagyásának kezdetét. Ekkorra már a sárga tálak (táblánként legalább két darab) kihelyezésének is meg kell történnie, amiket hetente két alkalommal célszerű üríteni. A sárga tálak helyett használhatók sárga ragacslapok is, amik az első egyedek betelepülését is jelzik, és a tömeges betelepülést is gyakran pontosabban megmutatják.

Repcefénybogarak esetében a védekezés szükségességének megítéléséhez biztosabb alapot nyújt a fűhálózás és/vagy a növényvizsgálat elvégzése. Átlagosan 3-5 db repcefénybogár növényenként, vagy 10 hálócsapás átlagában 50 db-nál több imágó esetén szükséges a kezelés. Sokan használják a növényvizsgálatok során, a károsodott bimbók százalékos arányának megállapítását. Ha ez eléri a 10%-ot, a kezelés indokolt. A védekezés időzítéséhez figyelembe kell venni azt a jellegzetességet, hogy ha még bimbós állapotú az állomány, és hosszabb távon hűvös időjárás várható, a fénybogár alacsonyabb egyedszám mellett is jelentős kárt tud okozni (1-2 imágó/növény vagy 30 db bogár/10 hálócsapás).

 Védekezés

A repcefénybogár ellen a legalább egyszeri rovarölő szeres kezelés nélkülözhetetlen része az őszi káposztarepce növényvédelmi technológiájának. A legolcsóbb, gyors hatású piretroidok túlhasználatának következményeként, Kelet-Franciaországban, már 1999-ben megjelent a piretroid rezisztens repcefénybogár. Az Európai Unióban, a 2007-2016 közötti időszakban a rezisztens fénybogár populációk gyors növekedését tapasztalták, egészen 2010-ig, majd onnantól a rezisztens populációk 85-90%-os arányban állandósultak. Az IRAC legfrissebb adatai szerint (2018-as adatok), a legtöbb országban már a rezisztens fénybogár populációk dominálnak (70% feletti arány).

Európa szerte, a tesztelt fénybogár populációk többsége még érzékeny a neonikotinoidokra, de a csökkent érzékenységű populációk terjedésének egyértelmű trendje látható az utóbbi négy évben, ami szükségessé teszi a rezisztencia kialakulása elleni stratégiák kidolgozását ezen hatóanyagcsoport esetén is, az érzékenység további csökkenésének megakadályozására.

A szerves foszforsav észterek és az indoxakarb esetén még nincs bizonyítható változás a fénybogarak érzékenységét illetően.

Míg Magyarországon, 2008-ban még nem találtak rezisztens populációt, mára a helyzet gyökeresen megváltozott. Az IRAC 2017-es adatai alapján, a hazai 19 megmintázott populációból származó bogaraknak csupán 4-5%-a volt érzékeny, mintegy 20%-a közepesen rezisztens, több mint 70%-a rezisztens, amin belül a kifejezetten rezisztens fénybogarak aránya közel 35%.

A piretroid rezisztencia országos szintű megtörése és terjedésének megakadályozása miatt, alapvető fontosságú az eltérő hatásmechanizmusú indoxakarb és pimetrozin hatóanyagok zöldbimbós állapotig, rotációban történő használata. Utóbbi hatóanyag csak ez év szeptember 30-ig rendelkezik engedéllyel. Jelenleg hazánkban 16 hatóanyag 29 készítményben engedélyezett a repcében fénybogarak elleni védekezésre (1. táblázat).

Piretroidok Szerves foszforsav észterek Kloronikotinilek Oxadiazinok Kombinációk
alfa-cipermetrin (alfametrin)* klórpirifosz acetamiprid indoxakarb deltametrin + tiakloprid*
béta-ciflutrin klórpirifosz-metil tiakloprid klórpirifosz + cipermetrin
cipermetrin foszmet klórpirifosz-metil + cipermetrin
gamma-cihalotrin*
deltametrin*
zéta-cipermetrin
lambda-cihalotrin*
etofenprox
tau-fluvalinát
eszfenvalerát*

1. táblázat A repcefénybogár ellen repcében engedélyezett hatóanyagok * A méhkímélő technológiával engedélyezett növényvédő szerek

Hirtelen kitavaszodás, a kártevők korai, gyors betelepedése esetén, hosszabb hatástartamú készítmények alkalmazása javasolt (szerves foszforsav észterek és kombinációik, de csak a rejtett bimbós állapotig), így a szárormányosok és a fénybogarak egyedszáma egyidejűleg gyéríthető a kártételi küszöbérték alá.

Ha a fénybogarak tömeges betelepedése a repce virágzásának kezdetére esik, a méhek védelme is kardinális szemponttá válik. Ha a kezelés feltétlenül indokolt, két lehetőség kínálkozik kémiai védekezésre. Az egyik a méhekre nem jelölésköteles rovarölő szerek használata. Erre jelenleg két tiakloprid, három acetamiprid és egy tau-fluvalinát hatóanyagú készítmény engedélyezett, de egy tiakloprid- és egy acetamiprid-tartalmú készítmény engedélye április 30-án lejár. A másik lehetőség a méhkímélő technológia alkalmazása, méhekre mérsékelten kockázatos rovarölő szerek felhasználásával. A méhkímélő technológiával engedélyezett növényvédő szereket az 1. táblázatban (*) jelöli.

Megelőző védekezéssel egészséges marad az állomány

2019. július 16. 11:56

A napraforgóra – de sok esetben a repcére és a szójára is – specializálódott gombák számára is egyre kedvezőbbek a szántóföldi feltételek.

A szárrozsda hazai felbukkanásáról

2019. július 2. 07:59

A szárrozsda meglehetősen későn jelent meg, így a tápnövényeinek számító kenyérbúzafajták túlnyomó többsége már túlságosan érett volt ahhoz, hogy a kórokozó megtámadja. Viszont a nagyon hosszú tenyészidejű fajták, hibridbúzák, illetve egyes szintén hosszú tenyészidejű pelyvás gabonák (tönke, tönköly) még eléggé zöldek most is ahhoz, hogy a szárrozsda rajtuk megtelepedjen.

Lehet egy gonddal kevesebb?

2019. június 20. 11:57

Hatékony kezelésekkel előzzük meg az amerikai kukoricabogár lárvák inszekticid rezisztenciájának kialakulását.

Veszélyes kártevők: Amerikai kukoricabogár

2019. június 19. 04:37

Az amerikai kukoricabogár a legjelentősebb kukorica kártevőink közé tartozik. A kártétele a hektáronkénti 5-10 q-tól a teljes termésveszteségig terjedhet. A lárva és az imágó egyaránt kártevő.

Jön az eső - bajban lesznek, akik aratnak

2018. június 26. 06:42

A hétvége hűvös, de a legtöbb helyen száraz időjárása után a hét közepén csak kis mértékben melegszik az idő, és egy mediterrán ciklon hatására szerdán sokfelé kell esőre, majd csütörtökön és pénteken az eső mellett záporokra, zivatarokra is számítani.

Repce helyzetkép és aktualitások október végén

2018. október 31. 11:08

Az őszi regulátoros kezelés mellé érdemes levéltrágyát is keverni. Nehéz fejlődési körülmények esetén ősszel kimondottan ajánlott a kén, a bór, a cink, a mangán és a molibdén kijuttatása

A hat tonnát is meghaladja az őszi búza termésátlaga Tolna megyében

2019. július 19. 08:03

Az idei termésátlag országos összehasonlításban Tolna megyében a legjobb, az aszályos ősz és tél után a májusi csapadék segítette a kalászosok fejlődését.

Újdonság a Syngenta kínálatában - nemcsak véd, többletet is ad a kalászosnak

2019. január 24. 09:54

Több éves kutató- és fejlesztőmunka eredményeként a kalászos gabona területén 2019-től elérhető a gazdálkodók számára az Elatus Era. A készítmény a rozsda, a szeptória, a foltbetegségek és a fuzárium ellen is sikerrel vethető be, emellett markáns zöldítő-termésnövelő hatással is rendelkezik.