Agrárközélet
Agrárközélet

A KAP kalkulátor kitöltési útmutatója

A KAP kalkulátor kitöltési útmutatója

NAK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2018. évre vonatkozó támogatás kalkulátora segítségével kiszámíthatja a közvetlen támogatásainak várható összegét (SAPS, zöldítés, fiatal mezőgazdasági termelőknek járó támogatás, termeléshez kötött támogatások).

A számított eredmény alapján a kistermelői rendszer tagjai mérlegelhetik, hogy kívánnak-e a továbbiakban is az egyszerűsített rendszerben maradni, vagy a SAPS rendszer keretein belül igénylik inkább közvetlen támogatásaikat.

A közvetlen támogatások mellett a kalkulátor segítségével képet kaphat az egyéb nemzeti forrásból finanszírozott várható támogatásokról is, amelyeket az egységes területalapú támogatási rendszerben a közvetlen támogatásokon felül, vehet igénybe. A kalkulátor a teljesség igénye nélkül csak a legjellemzőbb növénytermesztési és állattenyésztési egyéb nemzeti forrásból finanszírozott támogatásokkal számol.

A kalkulátorban szereplő támogatási összegek becsült értékek. Az uniós forrásból fizetett támogatások esetében a ténylegesen folyósított támogatási összeg nagysága függ a támogatás folyósításához megállapított forint/euró árfolyamtól, a tényleges fajlagos támogatási összeg(ek)től valamint az esetleges levonásoktól. A nemzeti forrásból fizetett támogatások esetében a kifizetésre kerülő támogatások mértéke függ az elfogadott nemzeti költségvetésben szereplő összegektől.

A GAZDASÁG VEZETŐJÉNEK ADATAI

Az itt szereplő mezők kitöltése a fiatal mezőgazdasági termelők számára igényelhető kiegészítő támogatás kiszámítása szempontjából releváns.

Fiatal mezőgazdasági termelőknek járó kiegészítő támogatást igényelhet az a fiatal mezőgazdasági termelő aki:

a.) természetes személy, és a támogatás első igénylésének évében 40 évesnél nem idősebb (2018. évi kérelmezés esetén 1978-ban, vagy azt követően született) és egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet legkorábban 2014-ben nyújtott be, vagy

b.) tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol egy jogi személy felett, amely jogi személy a támogatást igényli, ő maga pedig megfelel az előző pontban foglaltaknak.

A fiatal mezőgazdasági termelő támogatási jogcímet a 11/2015. FM rendelet szabályozza.

 NÖVÉNYTERMESZTÉS

Ebben a részben a területalapú támogatásokhoz szükséges adatokat és hasznosításokat adhatja meg.

A gazdaság összes igényelt területe mezőnél minden támogatható mezőgazdasági területének összegét kell megadni, amire területalapú támogatást igényelt. A mezőgazdasági terület magában foglalja a szántó (szántóföldi kultúrával bevetett és parlagon hagyott terület, valamint ideiglenes gyep is), az állandó gyep (legalább 5 éve gyep felszínborítású és gyepként bejelentett) és az állandó kultúra (ültetvény, és minden olyan kultúra, amely a területet legalább 5 évig borítja) területét is.

2015-től a mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásban akkor részesülhet, ha

 • a tárgyév június 9-én összesen legalább egy hektár nagyságú, támogatható földterülettel jogszerű földhasználóként rendelkezik. A táblák támogatható területének el kell érnie a 0,25 ha mértéket, vagy
 • az adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege legalább száz euró.

A közvetlen támogatások igénybevételére az 5/2015. FM rendelet és a 8/2015. FM rendeleteknek megfelelően van mód.

A zöldítés támogatása : 2015-től minden gazdálkodó számára kötelező betartani az éghajlat és környezet szempontjából fontos mezőgazdasági gyakorlatokat (zöldítés), amelynek követelményrendszerét a 1307/2013/EU rendelet mellett, a 10/2015. FM rendelet fekteti le. A kalkulátor a SAPS összege mellett automatikusan számol a zöldítési összeggel is a „gazdaság összes igényelt területe” mezőbe beírt összes SAPS jogosult hektár esetén, azonban fontos kiemelni, hogy a zöldítés összege csak a feltételek maradéktalan teljesítése esetén jár a gazdálkodó összes SAPS jogosult területére. A zöldítési gyakorlatokról bővebben a NAK honlapján elérhető Zöldítés gazdálkodói kézikönyvben olvashat.

A növénytermesztési termeléshez kötött támogatások  az alábbiakban felsorolt támogatásokra vonatkozóan a 9/2015. FM rendelet szerint igényelhetőek:

 • zöldségnövény termeléshez kötött támogatás,
 • ipari zöldség termeléshez kötött támogatás,
 • gyümölcsültetvény és héjas gyümölcs termeléshez kötött támogatás,
 • szemes fehérjenövény termeléshez kötött támogatás,
 • szálas fehérjenövény termeléshez kötött támogatás,
 • rizs termeléshez kötött támogatás,
 • cukorrépa termeléshez kötött támogatás

ÁLLATTENYÉSZTÉS

Ebben a részben az állattartáshoz kapcsolódó támogatási jogcímek szempontjából releváns adatokat adhatja meg.

Húsmarha tartáshoz kapcsolódó támogatások

 • termeléshez kötött anyatehén-támogatás és
 • termeléshez kötött hízottbika-támogatás

vehető igénybe uniós forrásból a 9/2015. FM rendelet alapján,

Tejtermeléshez kapcsolódó támogatások

 • termeléshez kötött tejelő tehén támogatás vehető igénybe az egyedek után uniós forrásból a 9/2015. FM rendeletalapján,
 • tej állatjóléti támogatás: évi támogatási határozat, és évente benyújtott kifizetési kérelmek alapján a tartási helyeken tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák (tehenek, borjak, üszők) után gazdálkodási évente állategységenként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe a 18/2011. VM rendeletalapján.

Juh- és kecsketenyésztéshez kapcsolódó támogatások

 • termeléshez kötött anyajuh támogatás vehető igénybe az egyedek után uniós forrásból a 9/2015. FM rendelet alapján,
 • juh de minimis támogatás és
 • kecske de minimis támogatás vehető igénybe nemzeti forrásból a 74/2016 FM rendelet alapján.

Baromfi állatjóléti támogatások

 • Támogatás igényelhető nemzeti forrásból a 139/2007. FVM rendelet alapján a korábbi időszak támogatás igénylésének feltételeivel megegyező feltételek mellett az értékesített, vagy átcsoportosított egyedek után. A becsült támogatási összegek tájékoztató jellegűek, a támogatásra jogosult egyedek számának függvényében az utolsó negyedévben a támogatási keret kimerülése esetén annak mértékéig visszaosztásra kerül sor.

Sertés állatjóléti támogatások

 • Hízó állatjóléti támogatás: Támogatás igényelhető nemzeti forrásból a 140/2007. FVM rendelet alapján a korábbi időszak támogatás igénylésének feltételeivel megegyező feltételek mellett a hízósertés vágóhídra, valamint a tenyészkoca-süldő továbbértékesítése után. A becsült támogatási összegek tájékoztató jellegűek, a támogatásra jogosult egyedek számának függvényében az utolsó negyedévben a támogatási keret kimerülése esetén annak mértékéig visszaosztásra kerül sor.

Tenyészkoca állatjóléti támogatás: 7/2015. FM rendelet alapján támogatás igényelhető a tenyészkoca és a vemhesített kocasüldők után.

A kalkulátor itt elérhető.

Megváltozott a támogatások számviteli nyilvántartásával foglalkozó jogszabály

2019. december 15. 15:17

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésének köszönhetően megváltozott a támogatások számviteli nyilvántartásával foglalkozó jogszabály.

Tejfeldolgozó üzemet adtak át Bács-Kiskun megyében

2019. december 15. 07:47

A mintegy 747 millió forint értékű beruházás a Vidékfejlesztési Program 347 millió forintos európai uniós támogatása mellett 400 millió forint önerővel épült meg.

Tudjon meg mindent a kölcsönös megfeleltetésről! - 2. rész: A KM általános alapszabályai

2019. december 14. 04:36

A kölcsönös megfeleltetés rendszerében érintett támogatások igénybevételéhez szükséges a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) fenntartása.

Gyorsult a mezőgazdasági felvásárlási árak emelkedése

2019. december 13. 13:47

Az élőállatok felvásárlási ára 16,7 százalékkal volt magasabb a tavaly októberinél, a szeptemberi 13,4 százalék után. A vágósertés mellett a vágómarha felvásárlási árának éves emelkedése is meglódult a szeptemberi 1,2 százalékosról 11,3 százalékosra.

A tagállamoknak is ösztönözniük kell a generációváltást

2019. november 19. 06:18

A tagállamoknak növelniük kellene a fiatal mezőgazdasági termelők oktatására és képzésére, illetve a nekik nyújtott tanácsadásra szánt összegeket.

Hazánk nem fogadja el a KAP források csökkentését

2018. június 6. 07:08

Nem várható el a gazdáktól, hogy többet teljesítsenek kevesebb támogatásért cserébe, ráadásul mindezt egy, a jelenleginél jóval összetettebb szabályrendszer szerint.

Egyszerűbb támogatási feltételekre lenne szükség

2018. november 20. 08:47

Olyan új, gazdabarát KAP-ra van szükség, amelyben a gazdák a lehető legegyszerűbben tudnak hozzáférni a nekik járó támogatásokhoz.

A régiónknak közösen kell fellépnie az uniós agrárköltségvetés szinten tartásához

2019. július 6. 11:16

Magyarországnak alapvetően három elvárása van az új közös agrárpolitikával szemben: kellően ambiciózus költségvetés legyen, megfelelő szakpolitikai eszközök és gyakorlatban végrehajtható egyszerű szabályok társuljanak hozzá.