Gyomirtás
Gyomirtás

A borsó gyomirtása

A borsó gyomirtása

Agrofórum Online

Régészeti leletek szerint már a kőkorban is fogyasztották, az ókorban pedig már szántóföldön termesztették. Sokáig a szárazborsó volt a felhasználás formája a hosszú ideig való eltarthatósága miatt, napjainkban azonban a zöldborsó nagyobb népszerűségnek örvend. A zöldborsó a világ 100 legegészségesebbnek minősített élelmiszernövényei között szerepel.

Hazánkban a borsó a szója után a második legnagyobb területen termesztett hüvelyesünk, de korábban megelőzte azt. 2016-ban 23 ezer ha (KSH) volt a zöldborsó területe, 2015-höz viszonyítva 35%-os volt a terület növekedése. A szárazborsó vetésterülete 2016-ban 14.913 ha volt (NAK).

A faj alakköre meglehetősen változatos. A kifejtőborsót (convar. vulgare), a velőborsót (convar. medullare) és a cukorborsót (convar. saccharatum) elsődlegesen étkezési célra vetik, míg a takarmány-, vagy mezei borsó (convar. arvense) takarmányozási célt szolgál. Színük alapján a fajták zöld-, illetve sárga magvúak.

Korán betakarításra kerülő növény, így utána másodnövény is termeszthető, vagy más korán betakarításra kerülő növény (pl. repce) után másodnövénynek is vethető. Jelentőségét fokozza, hogy a vegetációs idő (kora tavasztól nyár közepéig) szinte minden szakában vethető.

Preemergens kezelések

Gyomirtási szempontból a zöldborsó és a szárazborsó gyomirtási technológiája különböző. A zöldborsónak rövidebb a tenyészideje, ezért rövidebb hatástartamú gyomirtó szerek alkalmazhatók benne, míg a hosszabb tenyészidejű szárazborsó hosszabban kitett a gyomosodásak, így hosszú hatástartamú herbicidek alkalmazása szükséges. A borsó gyomelnyomó képessége gyenge, ezért mindenképpen indokolt vetés után, kelés előtt alapgyomirtásban részesíteni.

A preemergensen alkalmazható egyszikűirtó herbicideket kétszikűirtó készítménnyel kombinációban javasolt alkalmazni. Preemergens egyszikű-spektrumú készítmények közül az S-metolaklór és a pendimetalin hatóanyagúak rendelkeznek engedéllyel borsóban. Az utóbbi előnye, hogy több magról kelő kétszikű gyomfaj ellen is hatékony, hátránya az S-metolaklórral szemben viszont, hogy a megfelelő hatékonysághoz nagyobb mennyiségű bemosó csapadékra van szükség. Az S-metolaklór szelektívebb, mint a pendimetalin, az utóbbi a fajták egy részénél lassúbb kezdeti fejlődést és levélkivilágosodást okozhat.

A magról kelő kétszikűek ellen a klomazon és a klomazont is tartalmazó kombináció (klomazon+linuron) látványos kifehéredést okoz a borsón, amely 5-7 napig figyelhető meg a kezelés után, de a tünetek a borsó károsodásával nem járnak. A klomazon hatóanyagra érzékeny kultúrák (cukorrépa, kalászos) a készítmény felhasználását követően 90 nap elteltével vethetők.

A linuron és a linuronos kombinációk (klomazon+linuron) alkalmazásakor a talaj szervesanyag-tartalmára tekintettel kell lenni, 1,5% alatti szervesanyag-tartalmú talajokon nem alkalmazható. Kelés idején érkező intenzív csapadék a hatóanyagot növényre felverheti, amely esetben a borsón fitotoxikus tüneteket jelentkezhetnek. (2017. június 3.-dikával a linuront tartalmazó herbicidek engedélyei visszavonásra kerültek és a termelőknél lévő készletek 2018. június 3-ig voltak felhasználhatóak.)

Korai posztemergens kezelések

A zöldborsó rövid tenyészidejű faj, ezért zöldborsóban ne használjunk hosszú hatástartamú imazamox-ot. Szárazborsóban az imazamox készítményt korai posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6-8 leveles állapotáig. Prémium, Mara, Melinda, Luzsányi, Alex borsófajták esetében enyhe fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek, de azt a borsó kinövi, és nincs hatása a termés mennyiségére.

A készítmény a nehezen irtható kétszikű gyomnövények ellen is hatásos (selyemmályva, ürömlevelű parlagfű, csattanó maszlag, szerbtövis fajok). A növényi sorrend megtervezésénél tekintetbe kell venni, hogy az imazamox alkalmazása esetén utóvetemény-korlátozás van. Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vethető újra. A kezelt területre 12 hónapig repce és cukorrépa nem vethető!

Posztemergens kezelések

Fontos a javasolt kezeléskori fejlettség pontos betartása! Borsóban a szelektivitás a levelek viaszréteg vastagságának, épségének a függvénye. Éppen ezért a kezeléssel kerülni kell az olyan időszakokat, amikor a viaszréteg meggyengült, pl. intenzív csapadék, öntözés, szélverés, homokverés, rovarkártétel. Ilyenkor a kezeléssel várni kell 2-3 napot, hogy a viaszréteg újraképződhessen. Törekedni kell arra is, hogy a permetezéssel a reggeli harmatot elkerüljük, a viaszréteg gyengülése miatt. Akkor kell elkezdeni a permetezést, amikor a harmat jól felszáradt (10-12 órától).

Borsóban a kezeléskori hőmérséklet korlátozásának betartása fokozott figyelmet igényel. Maximum 25 °C hőmérsékletig végezhető gyomirtás! Ha ez napközben nem valósítható meg, akkor az esti órákban végezzük a permetezést.

Borsó kétszikű gyomjai ellen posztemergensen a bentazon, az MCPB és az imazamox+ bentazon hatóanyagú készítmények alkalmazhatók.

A bentazon hatóanyagú készítmények kontakt hatásúak. A magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékonyak, az évelő gyomok leveleit csak leperzselik, ellenük nincs tartós hatása. A kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, az első valódi lomblevél megjelenésétől a 2. lomblevél kifejlődéséig kell a kezelést elvégezni.

A készítményt alacsony nyomáson, közepes cseppmérettel kell kijuttatni. A melegigényes, mélyről, vontatottan kelő nehezen irtható kétszikű gyomnövények közül a csattanó maszlag (a növény minden része, de főként a levele és a termése erősen mérgező) ellen nagyon jó hatású, a selyemmályva, a napraforgó árvakelés valamint az évelő mezei acat (borsó nagyságú, kinyílás előtti virága szennyezheti a különböző borsó termékeket) és az apró szulák ellen kombinálni szükséges. Jó kombinációs partnere az előbb említett gyomok ellen az MCPB hatóanyagú készítmény. Kombináció esetén a dózist csökkenteni kell. Egyszikű gyomok ellen szelektív egyszikűirtó készítmény csak a kétszikűek elleni kezelést követő négy-öt nappal juttatható ki.

Az MCPB hormonhatású készítmény, mely kétszikű gyomok ellen alkalmazható, beleértve a napraforgó árvakelést is. Szelektivitásának alapja a borsó vastag viaszrétege. A gyomirtó szert kétszikű gyomokkal erősen fertőzött területeken javasolt felhasználni, amikor a kultúrnövény átlagos magassága 8-15 cm (ekkorra alakul ki a szelektivitást adó viaszréteg). Jól irtja többek között a libatop fajokat, mezei acatot (Cirsium arvense), fekete ebszőlőt (Solanum nigrum), ürömlevelű parlagfüvet.

A túl korai, vagy késői kezelés a kultúrát károsíthatja. Optimális időben végzett kezelésnél is megfigyelhető a kultúrnövényen enyhe torzulás, csavarodás, illetve a borsó vegetációs ideje meghosszabbodhat. A Rajnai törpe, Prémium, Jubileum, Rapid fajtáknál 2-5 napos virágzáskésés figyelhető meg. Konzervborsó kezelése esetén fajtaérzékenységgel kapcsolatban ajánlott a fajtatulajdonossal konzultálni. Csak szélmentes időben permetezzünk! Kerüljük a permetlé elsodródását, mert elsodródva az érzékeny szomszédos kultúrák károsodhatnak.

Az imazamox+bentazon csak száraz borsóban engedélyezett. A bentazon+imazamox hatóanyagú készítmény elsősorban magról kelő kétszikű gyomok ellen hatékony, de jelentős magról kelő egyszikűek elleni hatása is van. Az évelő egyszikű gyomok fejlődését jelentősen visszafogja, a fejletlenebb egyedeit elpusztítja. Hasonlóan a bentazonhoz, az évelő kétszikűek leveleit leperzseli. A készítmény nagy előnye, hogy kiemelkedő hatékonyságú a parlagfű és a fehér libatop ellen. Más készítménnyel a terméket nem javasolt kombinálni.

A kezelést a kultúrnövény 2-8 leveles állapotában kell elvégezni. Felhasználható egyszeri, valamint osztott kezeléssel (a két kezelés között 7-14 napos eltéréssel). Fajtaérzékenység előfordulhat, enyhe fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek, de azt a borsó kinövi, és nincs hatása a termés mennyiségére. A gyomirtó hatás fokozására a készítményhez metiloleát+metilpalmitát hatóanyagú adalékanyag hozzáadása szükséges. Amennyiben a terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vethető újra. A kezelt területre 12 hónapig repce és cukorrépa nem vethető!

Az egyes borsófajták a gyomirtó szerekkel szemben eltérően viselkedhetnek. A korai (primőr) zöldborsók sokkal érzékenyebbek, mint a későbbi, hosszabb tenyészidejű fajták.

A cikkben található növényvédő szerekre vonatkozó információk tájékoztatásul szolgálnak, az aktuálisan engedélyezett készítmények engedélyokiratai a Nébih Növényvédő szerek adatbázisában érhetők el.

Az Agrofórum szaklap átszerkesztett változat Nagy Margit: Hüvelyesek gyomirtásának lehetőségei és gyakorlati tapasztalatai ((2017. E70 90. old) című írása alapján.

Csapadékos, enyhe időjárás november elején? Erős őszi gyomosodás? – A BIZON™ a megoldás!

2019. november 9. 10:46

Nagyon fontos, hogy meg kell várni a gyomok kelését és a kezelést azok ellen kell kijuttatni.

Extrém száraz, meleg ősz? Nem működnek az alap gyomirtó szerek repcében? BELKAR™ A MEGOLDÁS!

2019. október 25. 05:17

2018 ősze soha nem látott hosszúságú és szárazságú volt. Akkor azt gondoltuk, ilyen egyhamar nem fog megismétlődni. Aztán 2019 majdnem lemásolta az előző ősz időjárását.

Új őszi kalászos gyomirtó szer csomag

2019. szeptember 30. 08:33

Nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, egynyári perje. Sok gazda életét megkeseríti a fűfélék felszaporodása. Új hatóanyag érkezik az idei őszi szezonban a kalászosok őszi gyomproblémáinak megoldására.

Jól bevált megoldások a repce posztemergens gyomirtására

2019. szeptember 20. 12:03

Bízunk benne, hogy a termékeink ebben a repce gyomirtási szezonban is bizonyítani fogják hatékonyságukat.

Száraknázó lepkék elterjedése és jelentőségük a világ kukoricatermesztésében

2018. november 22. 10:50

A száraknázók a velük együtt élő összes kártevőt figyelembe véve az adott termőterület legveszélyesebb károsítói, melyek elleni küzdelem az esetek többségében konkrét technológiába illesztett biotechnológiai vagy kémiai védekezést is megkövetel. A különböző kontinensek, és azok régióinak jelentős, kukoricaszárat aknázó lepkefajaival és azok elterjedési területeivel ismerkedhetünk meg az írás segítségével.

Kedvezmények közvetlenül a felhasználóknak - Arassa le Ön is a hasznot a Bayer-rel!

2018. március 30. 19:24

Azonnal beváltható árkedvezmény, vagy szakmai ajánlatok közül választhat, ha regisztrál a www.gazdahaszna.hu oldalon.

A Nufarm vásárlásai fokozzák a versenyképességet a kulcsterületeken

2018. március 20. 08:06

A Nufarm jelentősen fokozta az európai vásárlók számára kínált növényvédelmi szolgáltatást, miután megállapodás született több mint 50 növényvédelmi formuláció megvásárlásáról az Adama és Syngenta cégektől.