Növényvédelem
Növényvédelem

Veszélyes kártevők: a burgonyabogár

Veszélyes kártevők: a burgonyabogár

Agrofórum Online

Az idegenhonos fajok európai megtelepedésének üteme gyorsuló tendenciát mutat. A jövevény fajok döntő többsége Észak-Amerikából és Ázsiából érkezik, emberi közreműködéssel. Ezek egy része a megtelepedést követően, lassan terjed, mások azonban ökológiai rugalmasságuk révén, gyorsan terjednek.

Ez utóbbiak csoportjába tartozik a burgonyabogár is (1. ábra), melynek őshazája Mexikó és az USA határa. Európai megjelenését követően, 1922-ben Franciaországban tömegesen elszaporodott, ahol terjedését nem tudták megfékezni, így onnan kiindulva, 30 év alatt meghódította egész Európát. Magyarországon 1947-ben, Héderváron találták meg először, majd az ötvenes évekre hazánkban már mindenütt elterjedt.

1. ábra. Burgonyabogár imágó – (Fotó: †Dr. Takács András)

Kártétel

Jellemzően oligofág faj, tápnövényei csak a burgonyafélék családjából kerülnek ki. Ezek között vannak olyan fajok, amelyeken a teljes fejlődés végbemegy, míg másokon a lárvák csak vontatottan vagy egyáltalán nem fejlődnek. Teljes értékű tápnövényei a burgonya mellett, a tojásgyümölcs, a dinnyelevelű csucsor és a kengurualma. Vadon élő hazai tápnövényei közül, a magas alkaloid tartalmú nadragulyán és a beléndeken a teljes fejlődési ciklus végbemegy.

2. ábra. L3-as L4-es lárvák kártétele – (Fotó: †Dr. Takács András)

Mind a lárvák, mind a bogarak károsítanak. Az első stádiumú lárvák a levelek fonákán eleinte hámoznak, később lyuggatnak. A második stádiumú lárvák nagyobb lyukakat rágnak a leveleken, időnként karéjoznak. A legnagyobb kárt a harmadik és negyedik stádiumú lárvák okozzák karéjozó rágásukkal (2. ábra). Nagyszámú lárva károsításakor tarrágás következik be. A teljes lárvafejlődés során, egy lárva átlagosan 40 cm2 levélfelületet fogyaszt el. A kártétel átlagos években május elejétől augusztus közepéig tart. A későn lerakott tojásokból kifejlődő imágók a burgonya betakarítás időszakában, levelek nem lévén, a felszínre került gumókon táplálkoznak.

Előrejelzés

Az átlagosnál melegebb, csapadékosabb tavasz és nyár kedvez a tömeges felszaporodásának. Hazánkban két nemzedéke van, fakultatív imaginális diapauzában telel a talajban, 5–15 cm mélyen. A bogarak akár 25%-a is képes lehet a kétszeri áttelelésre. Az áttelelt bogarak akkor kezdik elhagyni a talajt, ha a hőmérséklet 6–10 napon át 10°C fölött marad, és a megelőző időszakban csapadék is hullott. Az előjövetel nem egyszerre történik, a bogarak közvetlenül a felszín alatt, kis kamrákban tartózkodnak, amiknek 2–3 mm-es nyílása van a felszín felé. Ezeken át a bogarakra közvetlenül hatással vannak a felszíni abiotikus faktorok. A telelő bogarak néhány százaléka a talajban marad és még egy évig diapauzál.

Az intenzív táplálkozás csak másfél két héttel az előjövetel után indul meg. Az áttelelő imágók érési táplálkozása a fiatal burgonya levelein történik, majd többszöri párzást követően, a nőstények április végén, május elején kezdik tojásaik lerakását. A nősténynek által lerakott tojások száma elérheti a 300-800 db-ot. A nyári első nemzedék imágói június végén, július elején jönnek elő, majd 4–7 napos érési táplálkozás után párzanak. A nőstények július folyamán intenzíven rakják le tojásaikat.

Védekezés

A burgonyabogár veszélyes kártevő, ami ellen minden évben védekezni kell. Védekezés nélkül, a kártétel mértéke meghaladhatja a 80%-ot. Nagyüzemi termesztés során, a kémiai védekezés elhagyhatatlan. Ha a kártételi nyomás indokolja, el kell végezni a kezeléseket.

Az első kezelések ideje általában május végén, június elején, az érzékeny első és második stádiumú lárvák ellen kell, hogy irányuljanak. Akkor célszerű elvégezni a kezelést, ha a fiatal burgonyaállományban a növényeken található rágásnyomok aránya eléri az 5–10%-ot. A második kezelés rendszerint június végén, július elején, a nyári első nemzedék fiatal imágói ellen irányul. Esetenként egy harmadik kezelés is szükséges lehet, július végén. Fejlett növényállományban a növényenkénti 3–5 db imágó vagy 10–15 db lárva jelenti a védekezési küszöböt.

Jelenleg hat piretroid, két kloronikotinil, egy makrolid, egy aminobenzoát hatóanyagú készítmény, továbbá két hatóanyag kombinációt tartalmazó készítmény áll rendelkezésre a kémiai védekezésre (1. táblázat).

  1. táblázat. A burgonyabogár ellen burgonyában engedélyezett hatóanyagok
Piretroidok Kloronikotinilek Makrociklikus laktonok (makrolidok) Aminobenzoátok Kombinációk
deltametrin acetamiprid spinozad klórantraniliprol tiakloprid + deltametrin
zéta-cipermetrin tiakloprid(*) klórpirifosz-metil + cipermetrin
lambda-cihalotrin
etofenprox
tau-fluvalinát
eszfenvalerát

A rovarölő szerek használata során, rendkívül fontos a különböző hatásmechanizmusú hatóanyagok minél gyakoribb rotációja, a rezisztencia kialakulásának elkerülésére. Az USA-ban már a 1950-es évektől rohamléptekben jelentek meg és terjedtek rezisztens burgonyabogár populációk. A burgonyabogár eredendően képes tápnövényeinek mérgező alkaloid tartalmát hatékonyan tudja lebontani, ami kettős előnyt jelent számára. Egyrészt testfolyadéka mérgező, ami miatt kevesebb természetes ellensége van, másrészt az a rovarölő szer hatóanyagokat is hatékonyabban detoxifikálja. Jelenleg 52 hatóanyaggal szembeni rezisztenciája ismert. Nincs olyan rovarölő szer hatóanyagcsoport, amiben ne lenne legalább egy hatóanyag, amivel szemben bizonyítottan rezisztens.

A lárvakelésre időzített Bacillius thuringiensis ssp. tenebrionis törzsének kristályos endotoxinját tartalmazó készítményekkel végzett kezelés is hatásos lehet. A tiakloprid és az entomopatogén baktérium toxinját tartalmazó két készítmény engedélye 2019. 04. 30-ával lejárt (*).

LumiGEN™ technológia: erősebb növényállomány, bőséges termés

2019. augusztus 22. 03:01

Az olajrepce, a kukorica és a napraforgó állományokra elérhető LumiGEN technológiák csökkentik a termesztési kockázatokat, és elősegítik a növények kezdetektől való erőteljes fejlődését.

Veszélyes kártevők: Gyapottok-bagolylepke

2019. augusztus 14. 10:18

Napjainkra Magyarországon a gyapottok-bagolylepke populációi stabilak, egyben nem túlzás kijelenteni, hogy a hazai agrártermelés egyik legnagyobb gazdasági súlyú kártevője.

Új (gondolat)vetés a csávázásban

2019. augusztus 13. 08:20

Az Európai Unió hatósága az egyes rovarölő hatóanyagok betiltásával pontosan kettészelte az őszi kártevők elleni stratégiánkat. Ezidáig a talajlakó és gyökérzetet támadó és a talajfelszín feletti növényi részeket károsító rovarfajok ellen egyidőben és egy helyen – csávázással – lehetett védekezni. Jelenleg kalászosaink föld feletti részeit károsító levéltetvek, kabócák elleni beavatkozást el kell választani a talajban élő lárvák elleni védekezéstől.

Egy különleges évjáratot követ egy másik… - Milyen volt a szőlő növényvédelme 2019-ben eddig?

2019. augusztus 12. 04:36

A növényvédelmi szezon a „célegyenesbe” fordult. A szürkepenész elleni védekezések már fürtzáródás előtt elkezdődtek, de az időjárás előrejelzés alapján fontos a megfelelő fürthigiénia fenntartása és a megfelelő zöldmunka elvégzése.

Ellepték a kiskertet a burgonyabogarak

2018. június 24. 04:20

P.Gábor kérdése: Hogyan tudok védekezni a burgonyabogár ellen, ellepték a növényeimet?

Nem kímélik a károsítók a szőlőt, zöldséget, gyümölcsöt sem

2018. május 11. 04:53

A kihajtott burgonyán megjelentek az első burgonyabogár imágók. Szinte minden növényen jelentkeznek a levéltetvek első kolóniái.

Tömegesen rajzik a kukoricamoly, veszélyben a napraforgó is

2018. június 27. 06:19

Az elmúlt időszak időjárását a megszokottnál hűvösebb éjszakák és a mérsékelten meleg nappalok jellemezték. A nagy csapadékot hozó frontok eltávoztak a Kárpát-medencéből, eső csak szórványosan hullott. A szárazabbra fordult idő elősegíti az aratási munkákat.

Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban

2018. december 10. 12:06

A technika napjainkban zajló robbanásszerű fejlődése következtében a mezőgazdaságban is nő a kutatás-fejlesztés súlya, fokozódik az igény arra, hogy új tudományos eredményeken alapuló technológiák váljanak elérhetővé.