Növényvédelem
Növényvédelem

Veszélyes kártevők: a burgonyabogár

Veszélyes kártevők: a burgonyabogár

Agrofórum Online

Az idegenhonos fajok európai megtelepedésének üteme gyorsuló tendenciát mutat. A jövevény fajok döntő többsége Észak-Amerikából és Ázsiából érkezik, emberi közreműködéssel. Ezek egy része a megtelepedést követően, lassan terjed, mások azonban ökológiai rugalmasságuk révén, gyorsan terjednek.

Ez utóbbiak csoportjába tartozik a burgonyabogár is (1. ábra), melynek őshazája Mexikó és az USA határa. Európai megjelenését követően, 1922-ben Franciaországban tömegesen elszaporodott, ahol terjedését nem tudták megfékezni, így onnan kiindulva, 30 év alatt meghódította egész Európát. Magyarországon 1947-ben, Héderváron találták meg először, majd az ötvenes évekre hazánkban már mindenütt elterjedt.

1. ábra. Burgonyabogár imágó – (Fotó: †Dr. Takács András)

Kártétel

Jellemzően oligofág faj, tápnövényei csak a burgonyafélék családjából kerülnek ki. Ezek között vannak olyan fajok, amelyeken a teljes fejlődés végbemegy, míg másokon a lárvák csak vontatottan vagy egyáltalán nem fejlődnek. Teljes értékű tápnövényei a burgonya mellett, a tojásgyümölcs, a dinnyelevelű csucsor és a kengurualma. Vadon élő hazai tápnövényei közül, a magas alkaloid tartalmú nadragulyán és a beléndeken a teljes fejlődési ciklus végbemegy.

2. ábra. L3-as L4-es lárvák kártétele – (Fotó: †Dr. Takács András)

Mind a lárvák, mind a bogarak károsítanak. Az első stádiumú lárvák a levelek fonákán eleinte hámoznak, később lyuggatnak. A második stádiumú lárvák nagyobb lyukakat rágnak a leveleken, időnként karéjoznak. A legnagyobb kárt a harmadik és negyedik stádiumú lárvák okozzák karéjozó rágásukkal (2. ábra). Nagyszámú lárva károsításakor tarrágás következik be. A teljes lárvafejlődés során, egy lárva átlagosan 40 cm2 levélfelületet fogyaszt el. A kártétel átlagos években május elejétől augusztus közepéig tart. A későn lerakott tojásokból kifejlődő imágók a burgonya betakarítás időszakában, levelek nem lévén, a felszínre került gumókon táplálkoznak.

Előrejelzés

Az átlagosnál melegebb, csapadékosabb tavasz és nyár kedvez a tömeges felszaporodásának. Hazánkban két nemzedéke van, fakultatív imaginális diapauzában telel a talajban, 5–15 cm mélyen. A bogarak akár 25%-a is képes lehet a kétszeri áttelelésre. Az áttelelt bogarak akkor kezdik elhagyni a talajt, ha a hőmérséklet 6–10 napon át 10°C fölött marad, és a megelőző időszakban csapadék is hullott. Az előjövetel nem egyszerre történik, a bogarak közvetlenül a felszín alatt, kis kamrákban tartózkodnak, amiknek 2–3 mm-es nyílása van a felszín felé. Ezeken át a bogarakra közvetlenül hatással vannak a felszíni abiotikus faktorok. A telelő bogarak néhány százaléka a talajban marad és még egy évig diapauzál.

Az intenzív táplálkozás csak másfél két héttel az előjövetel után indul meg. Az áttelelő imágók érési táplálkozása a fiatal burgonya levelein történik, majd többszöri párzást követően, a nőstények április végén, május elején kezdik tojásaik lerakását. A nősténynek által lerakott tojások száma elérheti a 300-800 db-ot. A nyári első nemzedék imágói június végén, július elején jönnek elő, majd 4–7 napos érési táplálkozás után párzanak. A nőstények július folyamán intenzíven rakják le tojásaikat.

Védekezés

A burgonyabogár veszélyes kártevő, ami ellen minden évben védekezni kell. Védekezés nélkül, a kártétel mértéke meghaladhatja a 80%-ot. Nagyüzemi termesztés során, a kémiai védekezés elhagyhatatlan. Ha a kártételi nyomás indokolja, el kell végezni a kezeléseket.

Az első kezelések ideje általában május végén, június elején, az érzékeny első és második stádiumú lárvák ellen kell, hogy irányuljanak. Akkor célszerű elvégezni a kezelést, ha a fiatal burgonyaállományban a növényeken található rágásnyomok aránya eléri az 5–10%-ot. A második kezelés rendszerint június végén, július elején, a nyári első nemzedék fiatal imágói ellen irányul. Esetenként egy harmadik kezelés is szükséges lehet, július végén. Fejlett növényállományban a növényenkénti 3–5 db imágó vagy 10–15 db lárva jelenti a védekezési küszöböt.

Jelenleg hat piretroid, két kloronikotinil, egy makrolid, egy aminobenzoát hatóanyagú készítmény, továbbá két hatóanyag kombinációt tartalmazó készítmény áll rendelkezésre a kémiai védekezésre (1. táblázat).

  1. táblázat. A burgonyabogár ellen burgonyában engedélyezett hatóanyagok
Piretroidok Kloronikotinilek Makrociklikus laktonok (makrolidok) Aminobenzoátok Kombinációk
deltametrin acetamiprid spinozad klórantraniliprol tiakloprid + deltametrin
zéta-cipermetrin tiakloprid(*) klórpirifosz-metil + cipermetrin
lambda-cihalotrin
etofenprox
tau-fluvalinát
eszfenvalerát

A rovarölő szerek használata során, rendkívül fontos a különböző hatásmechanizmusú hatóanyagok minél gyakoribb rotációja, a rezisztencia kialakulásának elkerülésére. Az USA-ban már a 1950-es évektől rohamléptekben jelentek meg és terjedtek rezisztens burgonyabogár populációk. A burgonyabogár eredendően képes tápnövényeinek mérgező alkaloid tartalmát hatékonyan tudja lebontani, ami kettős előnyt jelent számára. Egyrészt testfolyadéka mérgező, ami miatt kevesebb természetes ellensége van, másrészt az a rovarölő szer hatóanyagokat is hatékonyabban detoxifikálja. Jelenleg 52 hatóanyaggal szembeni rezisztenciája ismert. Nincs olyan rovarölő szer hatóanyagcsoport, amiben ne lenne legalább egy hatóanyag, amivel szemben bizonyítottan rezisztens.

A lárvakelésre időzített Bacillius thuringiensis ssp. tenebrionis törzsének kristályos endotoxinját tartalmazó készítményekkel végzett kezelés is hatásos lehet. A tiakloprid és az entomopatogén baktérium toxinját tartalmazó két készítmény engedélye 2019. 04. 30-ával lejárt (*).

Elatus Era – új fejezet a kalászosok védelmében

2019. október 8. 13:47

A Syngenta idén bevezetett új fungicid terméke az Elatus Era idén is bizonyította a kórokozók elleni hatékonyságát, magas fokú biztonságot, teljes körű védelmet biztosított.

Ne csak álom legyen a magas terméshozam! – Alkalmazza a Syngenta teljes regulátor/gombaölő szeres technológiáját ősszel és tavasszal is repcében

2019. szeptember 30. 12:04

A repce a második legfontosabb olajos növényünk, mivel a vetésszerkezet fontos eleme, ezért vetés területe viszonylag stabil.

Veszélyes kártevők: Repcedarázs

2019. szeptember 20. 04:36

A repcedarázs elleni sikeres védekezés kulcsa a kártevő helyes, több szempontot mérlegelő előrejelzése, a gyakori táblabejárás és az időben elvégzett kezelés.

A csávázás és a Bayer neve elválaszthatatlan

2019. szeptember 16. 11:36

Elérkezett az őszi vetésű gabona vetőmagok csávázásának ideje. A munka megkezdése előtt nem árt felfrissíteni a tudásunkat, feleleveníteni az elmúlt évek tapasztalatát.

Burgonyabogár elleni biológiai védekezés

2019. augusztus 24. 08:02

A burgonyabogár elleni védekezés fő szezonján már túl vagyunk, de még mindig találkozhatunk velük a szabadföldön. A harc ellenük nem egyszerű, de szükséges, hiszen az imágók és a lárvák a táplálkozásukkal akár 80 %-os kárt is okozhatnak növényeinkben. A nyár végi, ősz eleji beavatkozással még gyéríthetjük a telelőre vonuló egyedeket, és megalapozhatjuk a jövő évi növényvédelmet.

Tömegesen rajzik a kukoricamoly, veszélyben a napraforgó is

2018. június 27. 06:19

Az elmúlt időszak időjárását a megszokottnál hűvösebb éjszakák és a mérsékelten meleg nappalok jellemezték. A nagy csapadékot hozó frontok eltávoztak a Kárpát-medencéből, eső csak szórványosan hullott. A szárazabbra fordult idő elősegíti az aratási munkákat.

Kényes, de meghálálja a törődést a burgonya

2019. április 27. 05:36

A sikeres növénytermesztés minden esetben a jól megfontolt fajtaválasztással indul. Nincs ez másképp a burgonyánál sem.

Ellepték a kiskertet a burgonyabogarak

2018. június 24. 04:20

P.Gábor kérdése: Hogyan tudok védekezni a burgonyabogár ellen, ellepték a növényeimet?