Agrárhírek
Agrárhírek

Közös Agrárpolitika: mennyi támogatás jut 2020 után?

Közös Agrárpolitika: mennyi támogatás jut 2020 után?

Horváth Dóra - NAK

Az európai parlamenti (EP) választásokat követő tárgyalások egyik legfontosabb kérdése továbbra is az, hogy az uniós költségvetés mekkora szeletét fordítják agrártámogatásokra a következő időszakban.

A 2021-2027 közötti uniós költségvetés kialakításának folyamata 2017. március 1-jén indult az Európa jövőjéről szóló Fehér Könyv előterjesztésével, a költségvetést érintő konkrét javaslatokat pedig 2018. május 2-án tette közzé az Európai Bizottság. Tekintettel az Unió előtt álló új kihívásokra, a Bizottság a kutatás, a migráció, a határellenőrzés, a védelem, illetve a digitális gazdaság területeire több forrást irányoz elő. Emellett az Egyesült Királyság kilépése miatti kiesést is részben átcsoportosításokkal tervezi pótolni, ezért a hagyományos szakpolitikák, mint a Közös Agrárpolitika és kohéziós politika finanszírozása is alacsonyabb szinten valósulna meg (lásd ábra).

A tervezet alapján a Bizottság a következő időszakra (folyó áron) 365 milliárd eurót szán a Közös Agrárpolitikára, amelyből az Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap 286,19 milliárd eurót, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap pedig 78,81 milliárd eurót tesz ki. Ez uniós szinten (EU-27) a mostani időszakhoz képest folyó áron mintegy 4%-os visszaesést, reál értéken pedig jelentősebb csökkenést eredményezne.

Külön Magyarországra lebontva az alábbi táblázat mutatja a várható költségvetési változást. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a nemzeti társfinanszírozás mértékének emelése – a vidékfejlesztési támogatások esetében – ellensúlyozhatja a csökkenést.

2021-2027-as időszaki költségvetési terv (folyó áron)

 

Változás a 2014-2020-as időszakhoz képest (folyó áron)

 

2021-2027-as időszaki költségvetési terv (2018. évi áron)

 

Változás a 2014-2020-as időszakhoz képest (2018. áron)

 

Közvetlen kifizetések

 

8,54 milliárd EUR

 

-3,9%

 

7,59 milliárd EUR

 

-16,4%

 

Vidékfejlesztési támogatások

 

2,91 milliárd EUR

 

-15,7%

 

2,59 milliárd EUR

 

-26,6%

 

Magyarországra jutó KAP forráskeret várható alakulása, adatok forrása: AKI

A tervezet véglegesítéséhez az állam- és kormányfőket magában foglaló Európai Tanács (EiT) egyhangú döntése szükséges, amelyhez az Európai Parlamentnek is egyetértését kell kifejeznie. Előbbi tárgyalásai ugyan még húzódnak, az EP képviselők 2018. november 14-én már szavaztak az unió költségvetésére vonatkozó tárgyalási álláspontjukról. Javaslatuk szerint – szemben az Európai Bizottság tervezetével– a KAP forrásokat a 2014-2020-as időszaki támogatási szinten kell megtartani.

A költségvetésről szóló további tárgyalások viszont már csak az új EP felállítása után folytatódnak, a kapcsolódó végleges döntés pedig várhatóan 2019 őszén születik meg.  A NAK mindent megtesz azért, hogy a következő időszaki agrártámogatások legalább a jelenlegi támogatási szinten maradjanak, és hogy ezáltal a magyar gazdálkodók érdekei ne sérüljenek.

Határon átívelő, a vízgazdálkodást segítő monitoringrendszert alakítottak ki

2019. szeptember 21. 13:16

A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási jelenségek okozta kockázatok mérséklését segítő monitoringrendszert alakítottak ki uniós támogatással a Dél-Alföldön és Vajdaságban.

Megkezdődött a cukorrépa-feldolgozási kampány Kaposváron

2019. szeptember 21. 11:03

Az egyetlen magyarországi cukorgyár szeptember 25-től, várhatóan 100 napon át, átlagosan napi 7200 tonna cukorrépa feldolgozását tervezi.

Agrárlogisztikai központ és hűtőház épült Nemesvámoson

2019. szeptember 21. 09:33

A beruházás célja, hogy minél több, helyben termelt alapanyagot tároljanak és dolgozzanak fel.

Drágult a kukorica és a búza

2019. szeptember 20. 16:01

A vártnál nagyobb Egyesült Államokbeli heti kukorica-export adat hatására felfelé mozdult a termék jegyzésára az árupiacokon.

76 milliárd forintot különítettek el a fiatal gazdák támogatására

2018. március 28. 11:27

A Vidékfejlesztési programban 76 milliárd forintot különítettek el a fiatal gazdák támogatására, a keretösszeg mintegy 50-50 százalékban oszlik meg a beruházások és az induló gazdák támogatása között. 

A V4-ek szerint garantálni kell az uniós finanszírozás folytonosságát

2018. november 24. 11:40

A Közös Agrárpolitika (KAP) nagyobb környezeti és éghajlati ambíciói legalább e politika jelenlegi költségvetésének megtartását kívánják meg.

Elfogadhatatlan az uniós költségvetés agráriumot érintő csökkentése

2018. június 19. 07:26

A források csökkentése nincs összhangban azzal az adminisztrációs tehernövekedéssel, amelyet a magyar gazdák számára okoz.

A közös agrárpolitika létjogosultságát 2020 után is igazolni kell

2018. február 15. 14:30

Amennyiben a KAP költségvetését nem sikerül megvédeni, sem az alapanyag-termelés, sem pedig az azon túl kitűzött célok elérése nem lehet reális elvárás.