Gyümölcs
Gyümölcs

Augusztusi őszibarackok

Augusztusi őszibarackok

Agrofórum Online

Az őszibarack fő fogyasztási szezonja hazánkban augusztusban van. A szüreti időszaka ugyan június közepétől szeptember végéig tart, de júniusban és júliusban a cseresznye, a meggy, a kajszi, a bogyósok, szeptemberben pedig az alma, a körte és a szilva jelentős konkurenciát jelent számára. Néhány évtizeddel ezelőtt szinte a teljes szezonban, de augusztusban feltétlenül főként a hazai kertekben termett őszibarackot fogyasztottuk.

Az egy főre jutó őszibarack fogyasztás 6-7 kg/fő volt évente. Jutott exportra is ebből a kiváló gyümölcsből. Mára a termőterület jelentősen lecsökkent, az ültetvények egy része elöregedett. A hazai őszibarack termésmennyiség is folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ma már elenyésző mennyiséget szállítunk külföldre, és egyre több az import áru az üzletekben. A statisztikai adatok 2-3 kg/fő/év fogyasztást regisztrálnak.

Mi kell ahhoz, hogy a hazai termesztés újra növekedhessen és versenyképes legyen a nemzetközi piacon is? Nagyon sok minden. Jó termőhely, korszerű technológia, kiváló fajták és a termesztők összefogása. Ezek közül a tényezők közül most a fajták kérdését szeretném egy kicsit megvizsgálni.

A SZIE Kertészettudományi Kar Gyümölcstermő Növények Tanszékén nagyon régóta foglalkozunk az őszibarackfajták vizsgálatával. Soroksáron lévő génbanki fajtagyűjteményünkben jelenleg 90 fajta található, de a gyűjteményt folyamatosan bővítjük, és a régebbi fajták mellett igyekszünk a legújabb, ígéretes fajtákról is információkat gyűjteni kísérleti ültetvényünkben. A fajtasorunk érési időszaka június közepétől október elejéig tart (1. ábra).

Ahogy a bevezetőben jeleztem, ezek közül most az augusztusban érőkkel szeretnék részletesen foglalkozni, és 29 olyan fajtát bemutatni, amelyekről több éves vizsgálati eredményeink vannak, és amelyek érésének kezdete augusztusra esik. Közülük 15 molyhos őszibarackfajta, 14 pedig nektarin (1. táblázat).

sorszám fajta érési idő * típus ** származás NFJ *** fagy- és téltűrés **** tafrina-ellenállóság ****
1 Harko July 31. NS Kanada + 4 4
2 Krümcsanyin August 3. NS Ukrajna 3 3
3 Impero August 5. ŐF Olaszország 3 3
4 Flavortop August 5. NS USA + 2 2
5 Incrocio Pieri August 6. ŐF Olaszország + 3 4
6 Nectared 4 August 7. NS USA 2 2
7 Elvira August 8. ŐS Magyaro. + 3 4
8 Suncrest August 12. ŐS USA + 3 4
9 Meystar August 13. ŐF Franciao. + 3 4
10 Fusador August 14. NS USA 4 4
11 Maria Aurelia August 14. NF Olaszország + 3 3
12 Rome Star August 16. ŐS Olaszország 2 1
13 Rubinovüj August 17. NS Ukrajna 3 2
14 Fayette August 17. ŐS USA + 3 3
15 Fantasia August 17. NS USA + 2 3
16 Apolka August 18. NS Magyaro. + 3 3
17 Stark Redgold (Andosa) August 18. NS USA + 3 3
18 Nectaross August 19. NS Olaszország 2 1
19 Summer Lady August 20. ŐS USA 2 2
20 Szegedi arany August 22. ŐS Magyaro. + 3 3
21 Champion August 22. ŐF USA + 5 4
22 Venus August 23. NS Olaszország + 1 1
23 Zsoltüj August 24. NS Ukrajna 5 4
24 Elberta August 25. ŐS USA + 2 2
25 Redcal August 25. ŐS USA 3 4
26 Cresthaven August 25. ŐS USA + 3 4
27 Padana August 25. ŐS Olaszország + 3 4
28 August Red August 28. NS USA 3 4
29 Michelini August 30. ŐF Olaszország 3 3
Magyarázat:
* az éréskezdet napja több év átlagában Soroksáron
** ŐS – molyhos, sárga húsú őszibarack; ŐF – molyhos, fehér húsú őszibarack; NS – nektarin, sárga húsú; NF – nektarin, fehér húsú
*** a +-szal jelölt fajták szerepelnek Magyarországon a Nemzeti Fajtajegyzékben
**** 1 – legérzékenyebb; 5 – legellenállóbb
1. táblázat Augusztusban érő őszibarackfajták típusa, származása és a termeszthetőségüket befolyásoló jellemzők

Termőhelyi alkalmasság

A fajtaértékelés során fontos feladat a termőhelyi alkalmasságra vonatkozó adatok gyűjtése. Mivel az őszibarack gazdaságos termeszthetőségének északi határvidékén vagyunk, ebből a szempontból meghatározó a fajták fagy- és télállósága, amit szabadföldi felvételezések és mesterséges fagyasztásos kísérletek eredményei alapján határozunk meg. Több éves vizsgálatok eredményeiből számított értékek találhatók az 1. táblázatban.

Kiváló fagy- és téltűrésű a Kanadában nemesített ’Harko‘ nektarinfajta és a nagyon régen termesztésben lévő ’Champion‘, valamint a ’Fusador‘ és a ’Zsoltüj‘. A nagyon fagyérzékeny fajták főként kaliforniai és olasz nemesítő műhelyekből kerültek ki (’Flavortop‘, ’Nectared 4‘, ’Rome Star‘, ’Fantasia‘, ’Nectaross‘, ’Summer Lady‘, ’Venus‘). Ezek termesztése hazánkban nagyon kockázatos. A közepes fagy- és télállóságú fajták (3-as érték) termésbiztonsága a hazai dombvidéki termőhelyeken megfelelő.

Betegségeknek teljesen ellenálló őszibarackfajta nincs, de a fajták fogékonysága igen eltérő a különböző kórokozókra. Táblázatunkban a legveszélyesebb betegséggel, a tafrinás levélfodrosodással szembeni ellenállóság adatait tüntettük föl (1. táblázat).

Piaci érték

A fajták piaci értékeit többféle tulajdonság határozza meg. Ezek közül a legfontosabbakra vonatkozó értékeket tüntettük föl a 2. táblázatban.

sorszám fajta méret (gramm) * fedőszín borítás ** húskeménység íz
1 Harko 110 4 közepes
2 Krümcsanyin 180 3
3 Impero 140 3 közepes
4 Flavortop 140 4 kiváló kiváló
5 Incrocio Pieri 190 3 közepes
6 Nectared 4 150 4 közepes
7 Elvira 110 3 közepes
8 Suncrest 140 3
9 Meystar 150 4 közepes
10 Fusador 130 4
11 Maria Aurelia 140 3 közepes
12 Rome Star 150 4
13 Rubinovüj 130 4 közepes
14 Fayette 150 3
15 Fantasia 160 4 kiváló
16 Apolka 190 4
17 Stark Redgold (Andosa) 140 3
18 Nectaross 160 4
19 Summer Lady 150 4
20 Szegedi arany 180 2 gyenge közepes
21 Champion 170 1 gyenge kiváló
22 Venus 170 5 kiváló
23 Zsoltüj 90 1 közepes
24 Elberta 170 2 közepes
25 Redcal 110 4
26 Cresthaven 180 3
27 Padana 190 3
28 August Red 140 3
29 Michelini 190 3 közepes
Magyarázat:
* a gyümölcsök átlagtömege több év átlagában a soroksári kísérleti ültetvényben
** 1 – leggyengébb; 5 – legjobb
2. táblázat Augusztusban érő őszibarackfajták gyümölcsminőségi jellemzői

A különböző értékesítési formákhoz különböző gyümölcsminőségi követelmények társulnak. Közeli friss piacra a lédús, kiváló ízű, puha húsú fajták a legjobbak, amelyeket viszont nem tudunk hosszú ideig tárolni, a szedés után minél előbb értékesíteni kell őket. Ha az áruvá készítés gépsoron történik, valamint a hosszabb idejű tárolhatóság és pulton tarthatóság a követelmény, akkor csak a kemény húsú fajták jöhetnek számításba. A gyümölcsméret tekintetében is változnak az igények. Augusztusban már nem elfogadott a kis gyümölcsméret (100 g alatti). Helyi piacokon a közepes, nagy és igen nagy méretű fajták egyaránt értékesíthetők, különböző árkategóriákat képviselve.

Az áruházláncok viszont a közepes és nagy méretű gyümölcsöket részesítik előnyben, az igen nagy méretkategória (200 g felett) ma ebben az értékesítési formában nem keresett. Itt meg kell jegyezni, hogy az ültetvényben a fák gyümölcsterhelésének változtatásával, bizonyos határok között, tudjuk a méretet befolyásolni. Az áruházláncokban egyre inkább követelmény az intenzív fedőszín is, ami igen tetszetőssé teszi a gyümölcsöket. Számos kiváló fedőszín-borítottságú akad a bemutatott molyhos fajták között, például a ’Meystar‘ (1. kép), vagy a ’Rome Star‘ (2. kép), valamint a nektarinok csoportjában is, mint a ’Venus‘ (3. kép), és a ’Nectaross‘ (4. kép).

1. kép: Meystar

2. kép: Rome Star

3. kép: Venus

4. kép: Nectaross

Sajnos gyakran a jó fedőszín rossz termésbiztonsággal társul! A tetszetős fedőszín kialakulásához a genetikai adottságok mellett az is kell, hogy a gyümölcsöket közvetlenül érje a napfény. Nagy jelentősége van tehát a faalaknak és a rendszeres metszésnek a korona szellősen tartása érdekében. A korona elsűrűsödött részén, a levelekkel borított gyümölcsökön nem tud kialakulni a fajtára jellemző fedőszín, amint azt példaként a ’Cresthaven‘ gyümölcsein láthatjuk az 5. képen.

5. kép: Cresthaven

Klimatikus és piaci igényekhez igazodó fajtasor

Tanulságként levonhatjuk, hogy az őszibarack fő fogyasztási időszakában vannak a különböző értékesítési formák számára megfelelő fajták, a termesztő össze tud állítani egy számára megfelelő fajtasort. Mivel a fajták többségét külföldön, főként tőlünk enyhébb klímájú területeken nemesítették, a hazai termőhelyekre való alkalmasságuk, termésbiztonságuk nem mindig megfelelő. Télen és tavasszal virágrügyeik, virágaik gyakran szenvednek fagykárosodást. A legtöbb fajta csak a biztonságosabb, dombvidéki termőhelyekre való, de vannak jó fagy- és télállóságú fajták is a fajtasorban, mint például a ’Harko‘ (6. kép), a ’Fusador‘ (7. kép) és ’Zsoltüj‘ (8. kép) nektarinok, valamint a ’Champion‘ molyhos fajta.

6. kép: Harko

7. kép: Fusador

8. kép: Zsoltüj

A piaci érték szempontjából is nagyon sokfélék a fajták. Fontos, hogy az ültetvények tervezésekor a tervezett értékesítési formának megfelelő fajtákat válasszunk, hiszen mások a követelmények a helyi piacokon és mások az áruházláncokban. A táblázatainkban szereplő adatok a fajtaválasztáshoz igyekeznek segítséget nyújtani. A fent említetteken kívül fotón mutatjuk be az ’Apolka‘ (9. kép), az ’August Red‘ (10. kép), a ’Michelini‘ (11. kép), a ’Padana‘ (12. kép), a ’Rubinovüj‘ (13. kép), és a ’Suncrest‘ (14. kép) fajták gyümölcseit.

9. kép: Apolka

10. kép: August Red

11. kép: Michelini

12. kép: Padana

13. kép: Rubinovüj

14. kép: Suncrest

A versenyképesség javítása érdekében nagyon jó lenne, ha lenne hazai nemesítés, ami az itteni környezeti feltételek között jól termeszthető, a mai piaci igényeket kielégítő fajták előállításával foglalkozna. Mivel ilyen nincs, továbbra is csak a külföldön nemesített fajtákkal tudjuk a fajtasorunkat bővíteni, ez viszont nagy körültekintést igényel. A termesztő akkor jár el helyesen, ha 10-15 fa telepítésével megvizsgálja a fajtákat, és azokat ülteti nagyobb arányban, amelyek termőhelyi alkalmasság és piaci érték szempontjából számára megfelelnek.

Az 1. táblázatban föltüntettük, hogy a bemutatott fajták közül melyek szerepelnek Magyarországon a Nemzeti Fajtajegyzékben. Ezeket szaporíthatják a hazai faiskolák. A többi fajta oltványait külföldi faiskoláktól szerezhetjük be. A határainkon kívüli faiskolák természetesen az itt bemutatottaktól jóval több fajtát kínálnak, ezek száma évről évre nő, de telepítésük hazai tapasztalatok hiányában nagyon kockázatos. Fajtaértékelő munkánk során, lehetőségeinkhez mérten, igyekszünk minél több új fajtáról információkat gyűjteni, és azokat eljuttatni az érdeklődőkhöz.

Fotó: A szerző felvételei

Baktériumos betegségek elleni védelem újabb kihívása csonthéjasokban

2019. november 16. 12:58

Az elmúlt időszakban (2017-2018) egy Fejér megyei kajszi és egy Pest megyei őszibarack ültetvényben a sztigminás betegség tüneteivel könnyen összetéveszthető, baktérium okozta levél- és termésfoltosság fellépését figyeltük meg.

A mandula jelentős gombás betegségeinek áttekintése – egy új kórokozóval bővült a lista

2019. november 16. 11:05

A mandula leggyakoribb betegsége a ventúriás varasodás, amely elleni védekezés a mandula vegyszeres növényvédelmének gerincét alkotja. A szerzők emellett kitérnek a moníliára, a tirosztrómás betegségre, és egy újonnan megjelent betegség, a mandula fomopsziszos vesszőelhalásának kórokozóját is bemutatják.

Alanyt is válasszunk, ne csak fajtát!

2019. november 4. 13:06

A gyümölcsfák minden tulajdonságát az alany és a fajta együttesen határozza meg. Nemcsak a faméretet befolyásolja az alany, hanem minden növekedési és fejlődési jellemzőt, a gyümölcsök méretét, minőségét, érési idejét, sőt még az őszi lombhullás időpontját is.

Művelési rendszerek a korszerű körteültetvényekben

2019. november 4. 10:37

Az innováció megindult a körtetermesztésben is, amelynek célja a gyorsan termőre forduló, gazdaságosan üzemeltethető, tisztes jövedelmet biztosító ültetvények létesítése. Erre többféle lehetőség van a sövényművelési rendszerek és a koronaformák kialakítása tekintetében is. A lényeg az, hogy a kiválasztott módszer megvalósításának lépéseit a termőhelyünk és az alkalmazott fajták jellemzőit figyelembe véve következetesen hajtsuk végre.

Rengeteg a tenni való a gyümölcsösben - ha szüretelni is akarunk

2019. március 27. 04:36

Az átlagosnál melegebb időjárás hatására teljesen virágba borult a kajszi, megkezdte virágzását az őszibarack, zöldbimbóban a cseresznye, meggy, szilva.

Selyemfényű puszpángmoly: aktívak, idén még két nemzedékre lehet számítani

2019. március 20. 04:36

Néhány korai virágzású gyümölcsféle, így a mandula és a korai kajszi fajták már virulnak, de néhány kertészeti károsító is előjött telelőhelyéről.

Támad a monília, a tafrina - veszélyben a gyümölcsösök

2019. május 28. 08:30

A korábbi hetek csapadékos időjárása kedvezően hatott a kertészeti növénykultúrák állapotára, bár a fejlődésben szerzett korábbi lépéselőny a hűvösebb idő miatt elveszett. A mostani fenológiai állapot a sokéves átlagot idézi. Növényegészségügyi szempontból fokozott figyelmet érdemelnek a kártevők és a betegségek egyaránt.